Pravokutno projiciranje

Učlanjen(a)
13.11.2013
Poruka
1
1. Navedi i opiši vrste projecija

Projekcija je slika koja nastaje na zamišljenoj ravnini crtanja iza predmeta u prostoru gledajući ga iz određene točke smjerom pogleda. Može biti prostorna (tijelo prikazujemo onako kako ga vidimo u prostoru sl 3.15) ili pravoktna.

2. Kako nastaju pravokutne projekcije?

Na slici 3.17 prikazane su tri međusobno okomite ravnine smještene iza predmeta. Dio prostora gdje se spajaju nazivamo prostorni kut, a na njima se crtaju pravokutne projekcije i to: nacrt pogledom sprijeda, tlocrt pogledom odozgor i bokocrt bočnim pogledom sprijeda.

3. Opiši kako formiramo ravninu za crtanje pravokutnih projekcija i navedi u kojem se kvadrantu crta pojedina projekcija.

U sredinu ravnine crtanja povlačimo dvije okomite uske crte koje ju dijele na četiri kvadranta. Nacrt crtamo u drugom (gore lijevo), tlocrt u trećem (dolje lijevo), a bokocrt u prvom (gore desno).

4. Navedi vrste crta u pravokutnom projiciranju.

4.1. Vertikalnu i vodaravnu os crtamo punom uskom crtom, olovka 2H.
4.2. Vidljive obrise predmeta crtamo punom debelom crtom, olovka 2B.
4.3. Nevidljive obrise predmeta crtamo punom isprekidanom crtom, olov. 2B.
4.4. Pomoćne crte crtamo punom uskom crtom, olovka 2H.

5. Kako odabiremo smjer pogleda za crtanje nacrta?

Za crtanje nacrta odabiremo onaj smjer pogleda koji sadrži najviše informacija o predmetu, a to je najčešće prirodni položaj uporabe predmeta.

6. Što je tehničko pismo i navedi vrste.

Tehničko pismo je poseban oblik pisma za opisivanje tehničkih crteža. Postoje četiri standardizirane vrste. Tip A i B koje mogu biti pisane koso ili uspravno.
 
Top