Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Potražnja: Terminator 2 VHS

  • Začetnik teme Casey Stelken
  • Datum pokretanja
C

Casey Stelken

#1
Zdravo! Ja sam navijač Terminatora koji živi u SAD-u, i sakupljam Terminator 2 na raznim jezicima na VHS-u (video kaseta). Tražim nekoga u Srbiji koji možda želi da mi proda VHS kasetu Terminatora 2 na bošnjačkom jeziku ili bilo koji drugi jezik koji imate na raspolaganju. Nije me briga ako traka čak i igra; Ja sam najviše zainteresovan za slučaj / rukav / umetničko delo. Spremni da platite poštene cene!

Više bih voleo da vidim fotografiju VHS slučaja ako je moguće.

Hvala na čitanju!
Casey

Molim vas izvinite mojoj siromašnom bosanskom, to nije moj maternji jezik.

VHS-1--en--edini-izvod-filma-TERMINATOR-2---SODNI-DAN_522e039ce0bfb.jpg
 

Top