Poslednja prevara

Učlanjen(a)
08.02.2009
Poruka
3.958
I. TAKTIKA SOTONE ZA POSLEDNJE VREME
-Hajde da počnemo sa OTKR. 12,17 – u ovaj tekst je sabijena cela scenarija poslednjeg vremena. U ovom tekstu nalazimo na neki način esenciju onoga šta se događa u poslednje vreme. ...TXT ... U ovom tekstu vidimo da u poslednjem konfliktu će učestvovati dve strane: zmija (aždaja) sa jedne strane – i ostatak (ostalo seme ženino) sa druge strane.

-Ali ovde se događa jedna čudna stvar: tekst kaže da je aždaja otišla da ratuje protiv ostatka. Ovo je iznenađujući momenat. Ako ja hoću da ratujem sa nekim, onda ću mu prići, i udariću ga pravo u nos – direktno ću ga napasti. Ali aždaja ne čini tako. Umesto toga, ona »odlazi« da bi ratovala. Zbog čega??? Zato što se aždaja razgnjevila (12,12) i izfrustrirana je svojim stalnim porazima:
1. Prvo je poražana na nebu u ratu sa Mihajlom (12,8)
2. Na drugom mestu, ona nije uspela da uništi dete koja je žena rodila – IH (12,3-5)
3. Na trećem mestu, ona nije uspela ženu da uništi (12,16)---TROSTRUKI PORAZ
4. Tako je sve svoje snage usredsrediona uništenje semena žene (12,17).

-Ali aždaja, umesto da se suoči sa situacijom, ona beži. Zbog njenog trostrukog poraza, ona uviđa da nema sile da osujeti Božji plan – stoga se povlači da pažljivo pripremi svoj strateški plan za poslednji sukob u istoriji u koju više ne ulazi sama, već traži SAVEZNIKE – a ti njegovi saveznici su dve zveri: zver koja izlazi iz MORA i zver koja izlazi iz ZEMLJE. I tako ostatak, ljudi koji su ostali verni Boga ne suočavaju se samo sa aždajom već i zveri iz mora i zveri iz zemlje.

-U knjizi Otkrivenje Bog često govori u slikama od tri: Otac, Sin, Sv. Duh (Otk. 1). Čini se da u Otkr. 13 glavi nalazimo IMITACIJU Božanskog trojstva, jer takođe imamo tri saveznika: Aždaja, Zver iz Mora i Zver iz Zemlje (Lažni Prorok). Oni imitiraju trojstvo. Oni se predstavljaju i deluju kao Božansko trojstvo na zemlji.

OTAC -----------------SIN-----------------------SV.DUH
AŽDAJA-------ZVER IZ MORA-------ZVER IZ ZEMLJE
II. DEMONSKO TROJSTVO - IMITACIJA
-Ova paralela postaje još interesantnija kada ispitamo kakakteristike ove dve zveri.

A. ZVER IZ MORA
-Prva zver je predstavljena u OTKR. 13,1-10 – ona je imitacija Isusa Hrista.
-OTKR. 13,1-2 – Ona (aždaja) je stala na pesak morski – na obalu.

1.[FONT=&quot] [/FONT]Postoji velika sličnost između aždaje i zveri iz mora: obe su čudne i obe imaju 7glava. Kao da vidite istu životinju – jednu vrstu životinja iz koje ima dve jedinke. Zver iz mora je isto tako čudna kao i aždaja: ima 7 glava i 10 rogova. U JN. 14,9 nalazimo jednu interesantnu izjavu: »Koji vide mene, vide Oca«. Kao što su Otac i Sin slični, tako je i Aždaja slična zveri iz mora.

2.[FONT=&quot] [/FONT]OTKR. 13,2. Ovaj tekst nam kaže da zver iz mora dobija svoj autoritet od aždaje. On ima autoritet, ali taj autoritet dobija od nekoga. MT 28,18 – Isus kaže: sva vlast je data meni. I Isus je dobio autoritet od Oca. Ponovo vidimo istu vezu: veza između zveri iz mora i aždaje je slična vezi koja postoji između Boga Oca i Sina.

3.[FONT=&quot] [/FONT]OTKR. 13,3. Šta je SMRTNA RANA? Smrtna rana je rana, čija posledica je smrt. Sada, ako ste mrtvi i iscelite se kako to zovemo? Vaskrsenje. Dakle ova zver imitira smrt i vaskrsenje Isusa Hrista.
Da li je moguće da ova sila imitira i službu Isusa Hrista? Isusova služba je trajala 3,5 godine. Ova zver iz mora takođe ima svoju službu: OTKR. 13,5. Koliko dugo traje njegova služba: 42 meseca =3,5 godine. Dakle ova zver iz mora ne samo da prisvaja poziciju koja pripada IH-tu, već i imitira njegovu smrt, vaskrsenje i službu.
-znate, u knj. Otkrivenje sreće mnogo životinja, ali ustvari ova knjiga nije priča o životinjama, nego nosi u sebi važnu poruku da će se pojaviti imitacija IH-ta u poslednjim danima ovozemaljske istorije. Pojaviće se određene sile (čak možda i određena osoba) koja će goviriti, izgledati i ponašati se kao Isus Hristos – 2THES. 2, 4.8-9.

B. ZVER IZ ZEMLJE
-Ako je aždaja imitacija Boga Oca, zver iz mora imitacija Boga Sina, onda zver iz zemlje treba da je imitacija Svetog Duha. Iako proučavamo drugi deo 13. glave Otkrivenja, uverićemo se da je to zaista i tako.

1.[FONT=&quot] [/FONT]OTKR. 13,11. On je »kao Jagnje«!!! Reč »jagnje« se pojavljuje 29 puta u Otkrivenju – od toga 28 puta se ona odnosi na Isusa Hrista. Ovo je 29. upotreba ove reči. Ova zver je »KAO HRISTOS«. Da li se sećate kako se naziva Sveti Duh u jev. po Jovanu? Utešitelj? Da, ali to nije cela priča: JOV. 14,16 - «drugi utešitelj«. Ko je prvi utešitelj? Isus Hristos.
-U gornjoj sobi posle večere Gospodnje, poslednje veče koje su učenici proveli sa IH-tom. Učenici su dosta potišteni, padaju u depresiju – čuju od Isusa da on odlazi. Onda im Isus kaže, ne brinite se, poslaću vam drugog utešitelja. Nekoga ko će vas tešiti kao što sam vas i ja tešio. Služba Sv. Duha je trebao da zameni službu Isusa Hrista u životima učenika. Isusova služba je model za rad Sv. Duha – Sv. Duh je »kao što je Isus«. I tako u Otkr. 13 zver iz zemlje je KAO zver iz mora.

2.[FONT=&quot] [/FONT]OTKR. 13,12. Cilj ove zveri iz zemlje nije da privuče pažnju na sebe, da sebe promoviše, već da ukaže na silu prve zveri – želi da navede stanovnike zemlje da se poklone ne njemu, nego prvoj zveri. JN 16,13-14 – Sv. Duh ne govori o sebi, već o Hristu. Jasno je dakle da su Aždaja i dve zveri imitacija Sv. Trojstva.

III IMITACIJA PEDESETNICE
-OTKR. 13,13 – »Učiniće da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima«. Ova slika ognja koji silazi sa neba nas podseća na pedesetnicu (Dela 2), kada se Sv. Duh spustio na učenike u obliku ognja i oni su krenuli u misionstvo. Dakle, ovde se susrećemo ne samo sa imitacijom Sv. Duha, već i sa imitacijom Pedesetnice.
Zbog čega se ovde spušta vatra? OTKR. 13,14 – čine se znaci, a cilj je da se svet prevari. Ova lažna pedesetnica jednostavno stvara u ljudima utisak da je lažno trojstvo sila koja se treba slediti i takođe ljudi stvaraju lošu sliku o pravom Bogu i o njegovim namerama za ovaj svet.

-Sotona je kroz celu ljudsku istoriju koristio dve osnovne metode u varanju ljudi: Sa jedne strane on uvek imitira ono što Bog radi da na taj način prevari onoga koga je moguće prevariti – sa druge strane upotrebljava silu da na taj način ubedi i zastraši ljude. Međutim u istoriji progonstva se često nisu pokazala kao najbolji metod, jer je postignut kontraefekat. Kada je vera određene osobe u opasnosti,ona često postaje jača. Kada je neko progonjen, onda pridaje dosta veliki značaj molitvi. Tako da se u poslednje vreme Sotona uglavnom koristi svojim drugim oružjem, prevarom. U poslednjim danima đavo će lansirati tako savršenu prevaru da ljudi neće biti u stanju da naprave razliku između istine i laži, neće znati da li imaju posla sa Hristom ili Sotonom. Prevara će biti toliko ubedljiva da će se moći prepoznati jedino pomoću poznavanja Sv. Pisma. Znate, stvari su često drugačije, nego što one izgledaju. To će biti i slučaj u poslednje vreme.

IV. NEČISTI DUHOVI KAO ŽABE
-Postoji još jedan zanimljiv tekst u Otkr. koji govori o prevari poslednjeg vremena: OTKR. 16,13. U ovom tekstu se tri člana lažnog trojstva pojavljuju zajedno i stupaju u akciju: iz njihovih usta izlaze tri nečista duha kao žabe.

Zašto žabe? Otkr. 16 govori o 7 poslednjih zala, koja su paralelna sa 10 zala Misirska. Poruka cele ove glave je da će se zla iz Misira ponoviti. Jedan od tih zala je pojavljivanje velike količine žaba. ●Međutim, zbog čega se žabe spominju ovde?
·[FONT=&quot] [/FONT]Kada je Mojsije otišao prvi put faraonu, svoj Božanski autoritet je sa time pokazao da je njegov brat Aron bacio štap i taj štap je postao zmija. Ali faraonovi magičari se nisu brinuli, jer su i oni bacili štapove i njihovi štapovi su takođe postali zmije.
·[FONT=&quot] [/FONT]Zatim Mojsije i Aron su izašli i pretvorili su reku Nil u krv, ali su faraonovi magičari uspeli da imitiraju i ovo čudo.
·[FONT=&quot] [/FONT]Zatim je došlo zlo žaba. Ali faraonovi ljudi su uspeli da imitiraju i to zlo. MEĐUTIM, zlo žaba je bila poslednja prevara izlaska, ovo je bilo poslednje zlo koje su uspeli da imitiraju!!!

-Žabe su znači znak poslednje prevare za vreme IZLASKA – i zbog toga se one pojavljuju u Otkr. 16,13: one signaliziraju da je poruka Otkr. 16 povezana sa poslednjom prevarom u ljudskoj istoriji!!!
-OTKR. 16,14 – ta tri duha su đavolski duhovi! Oni su vesnici lažnog trojstva.
·[FONT=&quot] [/FONT]Sveto Trojstvo ima svoju misiju i poruku ovom svetu i šalju trojicu anđela iz OTK. 14 – njihova misija je opisana u OTK. 14,6 – večno jevanđelje celom svetu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Sa druge strane mi vidimo jedan drugi trio, koji je poslanik lažnog trojstva i takođe ima svoju misiju.
-U ovim poslednjim glavama Otkrivenja mi vidimo suočavanje Trojstva sa lažnim trojstvom i suočavanje Božje poslednje poruke čovečanstvu koja je poslata preko trojice anđela sa porukom lažnog trojstva koja je poslata preko tri žabe: OTK.16,14

V. ARMAGEDON
-ova borba se kulminira u borbi koju zovemo ARMAGEDON : OTK.16,16.
Šta je Armagedon? Kakva je to borba? Postoje više stotina tumačenja ovog proročanstva, ali ako pažljivo primenimo metode interpretacije Otkrivenja na ovaj tekst, odgovor nije tako težak.
-Biblijski tekst kaže da je to mesto, gde će se odigrati poslednji veliki sukob. Problem se krije u tome da ne postoji takvo mesto na svetu koji se zove Armagedon. Ali to uopšte nije ni važno. Na jevrejskom reč ARMAGEDON ima svoje značenje: HAR-MEGGIDO znači planina Megida. Megido je bio grad na ivici doline Jezrilja, a pored Megida se prostire planina Karmil.
-Kao što je planina NS-a Fruška Gora, tako je planina Megida Karmil. Har-megido=planina Megida= Karmil.
-Poslednji sukob u ovozemaljskoj istoriji obeležava planina Karmil. Naravno, trebamo se setiti šta se odigralo na planini Karmil. Svi znamo događaj: Ilija se suočio sa Valovim sveštenicima (1Car 18,16-46). Tom prilikom Bog je uslišio molitvu Ilije da padne vatra sa neba na oltar da se na taj način dokaže ko je pravi Bog: Jahve ili Val. Cilj sukoba je bio da se pokaže ko je pravi Bog i ko je na pogrešnom putu? Vatra je pala na Ilijin oltar i na taj način bilo je i racionalno dokazano da je Ilijin Bog pravi Bog.
-Događaji sa brda Karmila će se ponoviti u poslednje vreme – to je Armagedon. Ali sa jednom ogromnom razlikom: vatra će pasti na POGREŠNI OLTAR i racionalno će biti dokazano da lažno trojstvo je u pravu. Vatra će pasti na oltar lažnog trojstva – čuda će pokazivati da su oni u pravu, a druga strana greši. Tog dana svi znaci će pokazivati, svih naših pet čula će svedočiti o tome da je lažno Trojstvo ustvari pravo trojstvo. Međutim, stvari nisu uvek tako kako one izgledaju.
-mi danas živimo u takvom svetu u kojem ljudi traže racionalni dokaz. Svetski ljudi danas veruju samo u ono što mogu da vide, da čuju, da okuse, da dodirnu ili da pomirišu. Realnost je za njih ono što njihova čula govora. Ali Biblija kaže da u poslednjim prizorima ljudske istorije oni koji veruju svojim čulima će biti prevareni. Poslednji sukob će biti sukob između dva sistema istine: jedan će biti naučno dokazan, a drugi će biti biblijski dokazan.
-(JN 14, 29 – rekao sam vam unapred da vas ko ne prevari!)

VI. ZAKLJUČAK I POZIV
-zbog toga je važna poruka Adventizma danas. Stvari nisu uvek takve kakve izgledaju. Trebamo da znamo to da ljudi koji veruju samo svojim čulima, biće prevareni. Iskustvo sa brda Karmila će se ponoviti i podupreće lažno trojstvo. U toj velikoj krizi sve će govoriti da smo učinili grešku što sledimo Bibliju. U to vreme razum nas vodi u pogrešni pravac. Ali Biblija nam pokazuje drugi put. Upravo zbog toga je bezuslovno poverenje u Bibliju i bezuslovno predanje Bogu važno. Ovo je suština naše adventističke poruke svetu.

-Istina je da je Isus centar naše vere. Istina je da se jevanđelje pokazuje u praktičnom životu. Takođe je istina da je naš cilj sličnost Hristu. Mi delimo ova verovanja sa mnogim hrišćanima i ova verovanja nikad ne smemo zaboraviti. Ali takođe, ne smemo zaboraviti da nas je Bog pozvao na jedinstvenu misiju. Mismo narod proročanstva. Mi smo pozvani da propovedamo VEČNO i KOMPLETNO jevanđelje – da opomenemo svet na događaje koji predstoje. Ako mi izgubimo ovu poruku iz vida, ko će je preneti drugima? Ako nećemo to sada učiniti, kada ćemo?
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
14.103
Посљедња превара ће бити или је већ екуменизам и тобоже враћање јединства хришћана, а то је успостављање јединствене сатанске религије на Земљи.
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Cobi pozdrav.
Možeš li reći ko su ZVER i LAŽNI prorok što će ŽIVI biti bačeni u jezerce? (Otk 19)
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
18.147
Poslednja velika prevara ce biti imitiranje Hristovog drugog dolaska od strane Sotone, odnosno njegova fizicka pojava u oblicju Isusa Hrista, kao i lazna cuda koja ce on ciniti da bi pokazao svoju natprirodnu moc, cime ce prevariti veci deo covecanstva da poveruju kako je Isus toboze dosao..
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
14.103
To je spiritizam. I sada je već to na dijelu i kroz cijelu istoriju.
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
pozdrav
največa prevara sotone u posljednje vrijeme već je na djelu, odavno
upravo se to sve odigrava pred našim očima i ušima

njegov cilje je taj da nas odvoji od svakodnevnog proučavanja Svetog Pisma
kada mu to uspije
slijedi odbacivanje temelja krščanske religije, vjere,
a to je poštivanje svih Biblijskih 10.zapovijedi

dakle shvatili smo, uspjet će prevariti cijeli kršćanski svijet,
osim vjerne manjine da je Zakon života, 10. Božjih zapovijedi zastarjeli, i više ne vrijedi kao vrhovno moralno mjerilo svakog čovjeka po kojemu će mu biti suđeno
za vječni život ili smrt

iu ime viših takozvanih sloboda zavedeno mnoštvo će povjerovati (nažalost)
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
12.411
zavedeno mnoštvo će povjerovati (nažalost)

Evo vec mu verujemo, jer Hristos kaze:

"Zakon i proroci su do Jovana, a od sada se propoveda evandjelje"!!!

Uporedi to sa prethodno recenim:

"Nece nestati ni jedna titla iz zakona i proroka, dok se sve ne izvrsi"

Pa ces onda shvatiti, da ono sto treba da se "izvrsi" i o cemu Hristos ovde govori, nije "dekalog" vec su to "prorocanstva". A da su "zakon i proroci", dva dela Biblije o kojima Hristos govori (jer su Jevreji delili bibliju na 'pisma, zakon i proroke') i da nema nikakve "podele zakona" kod Hrista i isticanja dekaloga kao "nepromenjivog"!!!

Pavle kaze za dekalog da "prestaje":

"Ako li je služba smrti koja je u kamenje urezana slovima, bila u slavi... Jer ako je slavno ono što prestaje, mnogo je većma slavno ono, što ostaje."

* Vi ste prevareni, antihrist nece veze imati ni sa kakvom nedeljom i dekalogom.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
18.147
PRILOŽENI BIBLIJSKI TEKSTOVI SU POGREPNO INTERPRETIRANI I PREDSTAVLJENI DA PRIKAŽU STVARI ONAKVE KAKVE ONE NISU.

Priloženi biblijski tekst ne kaže: "Zakon i proroci su do Jovana, a od sada se propoveda evandjelje"!!!

Već: "Zakon i proroci su do Jovana; odsele se carstvo Božije propoveda jevanđeljem, i svaki navaljuje da uđe u njega"

Ovo znači, da su proročanstva starog zaveta i obredni zakon ( žrtve paljenice kao TIPOS ili predslika Hristove žrtve na krstu ) - najavljivali dolazak Mesije Isusa Hrista.
Kada se on pojavio, sve što je zapisano u starozavetnim proročanstvima o njemu - ispunilo se, i obredni zakon o prinošenju žrtava je ukinut, jer je Hristos postao zamena za te žrtve.
U novom zavetu Hristos se objavljuje kroz jevanđelje - radosnu vest o spasenju u njemu.

Sledeći tekst govori o deset Božjih zapovesti, ali je i on pogrešno predstavljen od prethodnika koji je postavio gornji komentar.

Dakle, tekst ne glasi: "Nece nestati ni jedna titla iz zakona i proroka, dok se sve ne izvrsi"

Već: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome"

Dakle, Isus ovde kaže - da neće nestati ni jednoga slovca iz zakona do kraja istorije sveta dok se sve ne izvrši, a potom napominje - da ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti, i nauči tako ljude - da će se najmanji nazvati u carstvu nebeskom, a ko izvrši i naući - da će se on najveći nazvati u carstvu nebeskom.

Ako je Isus ovde mislio na starozavetni obredni zakon, obrezanje, i prinošenje žrtava, onda to znači - da on nama zapoveda da se obrezujemo, da prinosimo žrtve, da praznujemo starozavetne praznike.. itd.

U tome se jasno vidi - da ovaj tekst ne govori o starozavetnom obrednom zakonu, već o deset zapovesti, koje postavlja kao uslov za ulazak u carstvo nebesko.
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
12.411
A da neće navoditi ljude da krše dekalog nego će im reći da ga drže.

Nece ih navoditi da krse zakon, antihrist se time nece baviti. On ce se baviti kontrolom uma, cipovanjem i sprecavanjem religiozne slobode u svakom mogucem smislu, ne samo sprecavanja odmora subotom.

Postojace "cloud", internet na koji ce se ljudski um konektovati, to ce u pocetku biti predstavljeno kao dobra stvar, ljudi ce postati super kompjuteri. Ali pored toga bice to atak na um i slobodnu volju.

Takodje na taj nacin ce se vrsiti supresija "religioznih fanatika" , i u pocetku ce to biti predstavljeno kao dobro resenje za globalni terorizam, a "kupiti i prodati" nece moci religiozni fanatici, jer bi oni kupili oruzje.

To je predstavljeno "zigom na celu" (atak na um i slobodnu volju) a zig na ruci je druga vrsta cipa (obavezna)..

Svi Hriscani ce biti na udaru ne samo adventisti, mnogo se varate. To je vec u pripremi, pojava globalnog terorizma je uvod, i namerno isceniran dogadjaj.
 
Poslednja izmena:
Top