Šta je novo?

Popravka uređaja u domaćinstvu

  • Začetnik teme Nostradamus
  • Datum pokretanja
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]
<B>Popravka uređaja u domaćinstvu

</B>
<CENTER><B><U>Usisivač</U></B></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Usisivač ne radi i ako je uključen u utičnicu</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač novim</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan kabl usisivača</TD>
<TD>Ispitati kabl i zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač za uključivanje</TD>
<TD>Istrumentom ispitati prekidač i zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan elektromotor</TD>
<TD>Ispitati elektromotor i popraviti ga ili ugraditi novi</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Usisivač radi ali slabo vuče</TD>
<TD>Začepljeno crevo usisivača</TD>
<TD>Žicom očistiti crevo</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Probušena ili prepuna kesa za prašinu</TD>
<TD>Zameniti ili isprazniti kesu</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Oštećena komora sa perajima</TD>
<TD>Rasklopiti usisivač, popraviti ili ugraditi novu komoru</TD>
</TR>
</TABLE>
<B></B>
[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]<CENTER><U><B>Fen</B></U></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Fen uključen u utičnicu ne radi</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač novim</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan kabl fena</TD>
<TD>Ispitati kabl i zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač za uključivanje</TD>
<TD>Istrumentom ispitati prekidač i zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan mikroelektromotor</TD>
<TD>Ispitati mikroelektromotor u zavisnosti od tipa i popraviti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Fen radi, ali duva hladan vazduh</TD>
<TD>Neispravan grejač fena</TD>
<TD>Ispitati i zameniti grejač</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač</TD>
<TD>Zameniti prekidač</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravna bimetalna sklopka</TD>
<TD>Ispitati bimetalnu sklopku, zameniti sklopku ili grejač</TD>
</TR>
</TABLE>

[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]
<CENTER><U><B>Frižider</B></U></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Frižider nedovoljno hladi (isparivač delimično zaleđen, elektromotor predugo uključen)</TD>
<TD>Vazduh ulazi u unutrašnjost frižidera (loše dihtovanje)</TD>
<TD>Podesiti vrata frižidera ili promeniti magnetnu gumu za dihtovanje</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Sijalica za osvetljavanje unutrašnjosti frižidera stalno radi (greje vazduh)</TD>
<TD>Ispitati prekidač za uključivanje sijalice i zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Frižider se ne može isključiti (elektromotor radi iako je dugme termoregulatora na nuli ili STOP-u)</TD>
<TD>Neispravan termostat (zalepljeni kontakti)</TD>
<TD>Očistiti kontakte termostata ili ugraditi novi termostat</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Frižider prejako hladi (ne isključuje se)</TD>
<TD>Neispravan termostat (oštećena kapilarna cev ili kontakti slepljeni)</TD>
<TD>Ugraditi novi termostat ili očistiti kontakte</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Temperaturni davač ispao iz ležišta na isparivaču</TD>
<TD>Namestiti temperaturni davač na mesto i učvrstiti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Frižider normalno hladi, ali elektromotor neuobičajeno dugo radi (uključen)</TD>
<TD>Rashladni agregat delimično začepljen</TD>
<TD>Grejući osušiti eventualnu vlagu na kritičnim mestima ili ugraditi novi rashladni agregat</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Delimično oštećena guma za dihtovanje</TD>
<TD>Podesiti vrata ili ugraditi novu gumu za dihtovanje</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otežano hlađenje kondenzatora</TD>
<TD>Osigurati bolju cirkulaciju vazduha oko frižidera</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Naslage prašine na kondenzatoru</TD>
<TD>Odstraniti nečistoću sa kondenzatora</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Previše leda na isparivaču</TD>
<TD>Isključiti frižider i otopiti led</TD>
</TR>
<TR>
<TD><I><B>PAŽNJA: </B></I>sve popravke i ispitivanja na frižideru raditi sa isključenim frižiderom sa napona</TD>
</TR>
</TABLE>
[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]<CENTER><U><B>Bojler</B></U></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD, a osigurač ne iskače (električni proboj na masu - opasnost po život)</TD>
<TD>Neispravan grejač vode (probio na masu) ili neki strujni vodič dodiruje ili probija na masu, ako osigurač iskače, nepravilno izvedena instalacija uzemljenja</TD>
<TD>Utvrditi uzrok, popraviti ili ugraditi novi element, istrumentom ispitati ispravnost zelenožute žile u kablu, i pravilno izvesti uzemljenje</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Bojler ne greje vodu (kontrolna sijalica ne svetli)</TD>
<TD>Pregoreo osigurač strujnog kola na koji je vezan bojler</TD>
<TD>Zameniti uložak osigurača (patron)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač kojim se uključuje bojler</TD>
<TD>Ugraditi novi prekidač</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan termostat</TD>
<TD>Ugraditi novi termostat</TD>
</TR>
<TR>
<TD</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost termičkog osigurača, zameniti ga ili uključiti</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Bojler ne greje vodu (kontrolna sijalica svetli)</TD>
<TD>Neispravan grejač vode ili oksidirali ili neispravni priključci</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost grejača, ugraditi novi i očistiti i ponovo pritegnuti žile na kontakte</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Bojler normalno radi (kontrolna sijalica ne svetli)</TD>
<TD>Pregorela kontrolna sijalica ili loši kontakti</TD>
<TD>Zameniti kontrolnu sijalicu ili popraviti kontakte</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Bojler se ne isključuje (čuje se ključanje vode, voda je jako vrela)</TD>
<TD>Neispravan termostat, a možda i termički osigurač</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost termostata i termičkog osigurača, neispravno zameniti</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Bojler pušta vodu</TD>
<TD>Oštećen kazan ili zaptivač (dihtung) prirubnice</TD>
<TD>Popraviti oštećenje ili ugraditi novi kazan i zameniti zaptivač prirubnice</TD>
</TR>
<TR>
<TD><I><B>PAŽNJA: </B></I>sve popravke i ispitivanja na bojleru raditi sa isključenim naponom</TD>
</TR>
</TABLE>

[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]<CENTER><B><U>Pegla</U></B></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD osigurača</TD>
<TD>Osigurač manje amperaže od predviđenog</TD>
<TD>Zameniti osigurač sa proračunatom vrednošću</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u priključenoj pegli</TD>
<TD>Isključiti peglu iz utičnice strujnog kola koje štiti osigurač. Ako osigurač ponovo pregoreva verovatno je kratak spoj u žilama strujnog kola</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u utičnici ili priključnim kablovima</TD>
<TD>Zameniti žile strujnog kola, ili neispravnu utičnicu</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Pegla ne radi, u utičnici nema napona</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač novim iste vrednosti (A)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Olabavljeni kontakti u utičnici</TD>
<TD>Zameniti utičnicu novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otkačena žila sa kontakta u utičnici</TD>
<TD>Skinuti poklopac utičnice i povezati žile na priključke (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Prekinuta žila strujnog kola na koji je vezana pegla</TD>
<TD>Proveriti ispravnost žila strujnog kola, ako su neispravne zameniti ih</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Pegla ne radi u utičnici ima napona</TD>
<TD>Neispravan šuko-utikač illi odvojeni kontakti u šuko-utikaču</TD>
<TD>Vizuelno proveriti ispravnost šuko-utikača i ako je puknut ili izgoreo zameniti ga. Rastaviti šuko-utikač i spojiti žile na kontakte</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan kabl pegle (prekinuta žila)</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost kabla (sve tri žile i proboj na masu), ako je kabl neispravan zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan termoregulator</TD>
<TD>Peglu rasklopiti i istrumentom proveriti ispravnost termoregulatora, ako je termoregulator neispravan zameniti ga novim</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Pegla ne radi u utičnici ima napona</TD>
<TD>prekinuta grejna spirala u grejnoj ploči</TD>
<TD>Rastaviti peglu i istrumentom ispitati ispravnost grejne spirale, ako je prekinuta ili probija zameniti grejnu ploču</TD>
</TR>
<TR>
<TD, a osigurač ne iskače</TD>
<TD>Odvojena žila uzemljenja u utičnici</TD>
<TD>Skinuti poklopac utičnice i povezati zelenožutu žilu na priključak (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja sa priključka u utikaču</TD>
<TD>Rasklopiti utikač i povezati zelenožutu žilu kabla na srednji kontakt utikača</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja sa priključka na šporetu</TD>
<TD>Skinuti zaštitni poklopac pegle i čvrsto stegnuti zelenožutu žilu kabla na priključak uzemljenja</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravno izvedena instalacija uzemljenja</TD>
<TD>Proveriti ispravnost zelenožute žile strujnog kola, ako je neispravna zameniti je. Ako je neispravno izvedena instalacija uzemljenja obavezno je pravilno izvesti</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Pegla radi, ali sijalica ne pokazuje uključenost</TD>
<TD>Neispravna signalna sijalica</TD>
<TD>Rasklopiti peglu i istrumentom proveriti ispravnost sijalice, ako je neispravna zameniti je novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile kontakta na sijalici</TD>
<TD>Povezati žile kabla na kontakte sijalice</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Pegla ne radi ispravno u svim režimima rada</TD>
<TD>Prekid u žilama kabla</TD>
<TD>
<INDENT> Istrumentom proveriti ispravnost kabla, rastaviti peglu i skinuti vijke na kontaktima gde su vezane žile </INDENT>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan termoregulator</TD>
<TD>
<INDENT> Peglu rastaviti i istrumentom proveriti ispravnost termostata u svim položajima, ako je neispravan zameniti ga </INDENT>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD><I><B>PAŽNJA: </B></I>sve popravke i ispitivanja na električnoj pegli raditi sa isključenim naponom</TD>
</TR>
</TABLE>[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]<CENTER><U><B>TA Peć</B></U></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD osigurača</TD>
<TD>Osigurač manje amperaže od predviđenog</TD>
<TD>Zameniti osigurač sa proračunatom vrenošću</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u TA peći</TD>
<TD>Isključiti TA peć iz utičnice strujnog kola koje štiti osigurač. Ako osigurač ponovo pregoreva verovatno je kratak spoj u žilama strujnog kola</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u utičnici ili priključnim kablovima</TD>
<TD>Zameniti žile strujnog kola ili neispravnu utičnicu</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Termoakumulaciona peć ne radi, u utičnici nema napona</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač novim iste vrednosti (A)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Olabavljeni kontakti u utičnici</TD>
<TD>Zameniti utičnicu novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otkačena žila sa kontakta u utičnici</TD>
<TD>Skinuti poklopac utičnice i povezati žile na priključke (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Prekinute žile strujnog kola na koji je vezana TA peć</TD>
<TD>Proveriti ispravnost strujnog kola, ako su neispravne zameniti ih</TD>
</TR>
<TR>
<TD, a osigurač ne iskače</TD>
<TD>Prekinuta žila uzemljenja u priključnom kablu</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost zelenožute žile u kablu, ako je prekinuta zameniti ceo kabl</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja u utičnici</TD>
<TD>Skinuti poklopac utičnice i povezati zelenožutu žilu na priključak (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja sa priključka u utikaču</TD>
<TD>Rasklopiti utikač i povezati zelenožutu žilu kabla na srednji kontakt utikača</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja sa priključka na TA peć</TD>
<TD>Skinuti desni poklopac TA peći i čvrsto stegnuti zelenožutu žilu kabla na priključak uzemljenja</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravno izvedena instalacija</TD>
<TD>Proveriti ispravnost zelenožute žile strujnog kola, ako je neispravna zameniti je. Ako je nepravilno izvedena instalacija uzemljenja obavezno je pravilno izvesti</TD>
</TR>
<TR>
<TD>TA peć ne radi, u utičnici ima napona</TD>
<TD>Neispravne žile priključnog kabla</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila priključnog kabla TA peći, ako su neispravne zameniti kabl</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta u utikaču</TD>
<TD>Rasklopiti utikač i povezati žile kabla na kontakte utikača</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta na priključcima u TA peći</TD>
<TD>Skinuti desni poklopac TA peći i čvrsto stegnuti žile kabla na priključke</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Jedan deo TA peći ne greje</TD>
<TD>Neispravan osigurač jedne od faza strujnog kola TA peći</TD>
<TD>Zameniti neispravan osigurač faze</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravna žila jedne od faza ili nule u kablu ili odvojena žila sa kontakata u utičnici, utikaču ili na kontaktima TA peći</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila, ako su neispravne zameniti kabl. Proveriti da li su dobro vezane žile na kontaktima</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Termoakumulaciona peć ne greje, ili slabo greje</TD>
<TD>Neispravna grejna spirala ili sve grejne spirale u TA peći</TD>
<TD>Podići gornju ploču TA peći, istrumentom ispitati ispravnost grejnih spirala, kao i proboj na masu, ako je grejna spirala neispravna zameniti je novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač za uključivanje grejnih spirala</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost prekidača u svim položajima, ako je neispravan zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta grejne spirale, prekidača ili prekinuta</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila koje su priključene u kolo grejnih spirala. Ako je žila prekinuta zameniti je u slučaju da je odvojena žila sa kontakta čvrsto je stegnuti na kontakt</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Termoakumulaciona peć stalno puni (ne isključuje se ili nepravilno radi)</TD>
<TD>Neispravan kapilarni termostat</TD>
<TD>Skinuti poklopac sa desne strane TA peći, istrumentom ispitati ispravnost kapilarnog termostata kao i ispravnost kapilarne cevčice i termodavača, ako je termoregulator neispravan zameniti ga novim</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Termoakumulaciona peć ne iyduvava topao vazduh ili slabo izduvava</TD>
<TD>Neispravan prekidač ili zidni termostat za uključivanje ventilatora</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost prekidača ili zidnog termostata, ako je neispravan zamrniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta zidnog termostata, prekidača, ventilatora ili prekinuta</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila koje su priključene u kolo ventilatora. Ako je žila prekinuta zameniti je, u slučaju da je odvojena žila sa kontakta čvrsto je povezati na kontakt</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan jedan ili oba ventilatora ili zaribali</TD>
<TD>Istrumentom i rukom ispitati ispravnost ventilatora, ako su neispravni zameniti ih</TD>
</TR>
<TR>
<TD><I><B>PAŽNJA: </B></I>sve popravke i ispitivanja na termoakumulacionoj peći raditi sa isključenim naponom</TD>
</TR>
</TABLE>[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]<CENTER><U><B>Električni šporet</B></U></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD osigurača</TD>
<TD>Osigurač manje amperaže od predviđenog</TD>
<TD>Zameniti osigurač sa proračunatom vrednošću</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u priključenom šporetu</TD>
<TD>Isključiti šporet iz utičnice strujnog kola koje štiti osigurač. Ako osigurač ponovo pregoreva verovatno je kratak spoj u žilama strujnog kola</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u utičnici ili priključnim kablovima</TD>
<TD>Zameniti žile strujnog kola, ili neispravnu utičnicu</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Šporet ne radi, u utičnici nema napona</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač novim iste vrednosti (A)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Olabavljeni kontakti u utičnici</TD>
<TD>Zameniti utičnicu novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otkačena žila sa kontakta u utičnici</TD>
<TD>Skinuti poklopac utičnice i povezati žile na priključke (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Prekinute žile strujnog kola na koji je vezan šporet</TD>
<TD>Proveriti ispravnost žila strujnog kola, ako su neispravne zameniti ih</TD>
</TR>
<TR>
<TD</TD>
<TD>Prekinuta žila uzemljenja u priključnom kablu</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost zelenožute žile u kablu, ako je prekinuta zameniti ceo kabl</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja u utičnici</TD>
<TD>Skinuti poklopac utičnice i povezati zelenožutu žilu na priključak (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja sa priključka u utikaču</TD>
<TD>Rasklopiti utikač i povezati zelenožutu žilu kabla na srednji kontakt utikača</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojena žila uzemljenja sa priključka na šporetu</TD>
<TD>Skinuti zadnji poklopac šporeta i čvrsto stegnuti zelenožutu žilu kabla na priključak uzemljenja</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravno izvedena instalacija uzemljenja</TD>
<TD>Proveriti ispravnost zelenožute žile strujnog kola, ako je neispravna zameniti je. Ako je nepravilno izvedena instalacija uzemljenja obavezno je pravilno izvesti</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Šporet ne radi, u utičnici ima napona</TD>
<TD>Neispravne žile priključnog kabla</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila priključnog kabla šporeta, ako su neispravne zameniti kabl</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta u utikaču</TD>
<TD>Rasklopiti utikač i povezati žile kabla na kontakte utikača</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta na priključcima u šporetu</TD>
<TD>Skinuti zadnji poklopac šporeta i čvrsto stegnuti žile kabla na priključke</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Jedan deo potrošača šporeta ne radi, ako je šporet vezan na trofazni priključak</TD>
<TD>Neispravan osigurač jedne od faza strujnog kola šporeta</TD>
<TD>Zameniti neispravan osigurač faze</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravna žila jedne od faza ili nule u kablu ili odvojena žila sa kontakata u utičnici, utikaču ili šporetu</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila ako su neispravne zameniti kabl. Proveriti da li su dobro vezane žile na kontaktima.</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Grejna ploča ne radi, ili slabo radi</TD>
<TD>Neispravna grejna spirala ili sve grejne spirale u grejnoj ploči</TD>
<TD>Podići radnu ploču šporeta, istrumentom ispitati ispravnost grejnih spirala na grejnoj ploči kao i proboj na masu. Ako je grejna spirala neispravna zameniti celu grejnu ploču</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač za uključivanje grejne ploče</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost prekidača u svim položajima, ako je neispravan zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta grejne ploče, prekidača ili prekinuta</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila koje su priključene u kolo grejne ploče. Ako je žila prekinuta zameniti je, a u slučaju da je odvojena žila sa kontakta čvrsto je pritegnuti</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Rerna ne radi ili slabo radi</TD>
<TD>Neispravna grejna spirala ili sve grejne spirale u grejnoj ploči</TD>
<TD>Skinuti poklopac sa zadnje strane šporeta, istrumentom ispitati ispravnost grejnih spirala svih grejača rerne kao i proboj na masu. Ako je grejna spirala neispravna zameniti neispravne grejače</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan prekidač za uključivanje grejne ploče</TD>
<TD>Istrumentom ispitati ispravnost prekidača u svim položajima, ako je neispravan zameniti ga</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Odvojene žile sa kontakta grejne ploče, prekidača ili prekinuta</TD>
<TD>Istrumentom proveriti ispravnost žila koje su priključene u kolo grejne ploče. Ako je žila prekinuta zameniti je, a u slučaju da je odvojena žila sa kontakta čvrsto je pritegnuti na kontakt</TD>
</TR>
<TR>
<TD><I><B>PAŽNJA: </B></I>sve popravke i ispitivanja na električnom šporetu raditi sa isključenim naponom</TD>
</TR>
</TABLE>[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
[raw]<CENTER><U><B>El. instalacija, osigurači, utikači, prekidači i kablovi</B></U></CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD><B>KVAR</B></TD>
<TD><B>MOGUĆI UZROK KVARA</B></TD>
<TD><B>NAČIN OTKLANJANJA</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD osigurača</TD>
<TD>Osigurač manje amperaže od predviđenog</TD>
<TD>Zameniti osigurač sa proračunatom vrednošću</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u priključenom aparatu</TD>
<TD>Isključiti aparate iz priključnica strujnog kola koje štiti osigurač. Ako osigurač ponovo pregoreva verovatno je kratak spoj u žilama strujnog kola</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Kratak spoj u utičnici ili priključnim kablovima</TD>
<TD>Zameniti žile strujnog kola i popraviti utičnicu</TD>
</TR>
<TR>
<TD>U utičnici nema napona</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač novim iste vrednosti (A)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Olabavljeni i puknuti kontakti u utičnici</TD>
<TD>Zameniti utičnicu novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otkačena žila sa kontakta</TD>
<TD>Skinuti poklopac priključnice i povezati žile na priključke (prethodno isključiti struju)</TD>
</TR>
<TR>
<TD>U utičnici ima napona, ali priključeni aparat ne radi</TD>
<TD>Neipravan utikač (puknut, olabavljeni kontakti itd.)</TD>
<TD>Zameniti utikač novim</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otkačena žila sa kontakta utikača</TD>
<TD>Utikač rastaviti i povezati otkačenu žilu</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan priključni kabl aparata</TD>
<TD>Zameniti kabl novim, povezujući žile sa kontaktima priključaka</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravan električni aparat</TD>
<TD>Popraviti aparat</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Sijalica ne svetli kada se uključi prekidač</TD>
<TD>Neispravan osigurač</TD>
<TD>Zameniti osigurač</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravna sijalica</TD>
<TD>Zameniti sijalicu novom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Neispravno grlo sijalice</TD>
<TD>Zameniti grlo sijalice novim</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otkačena žila kabla u sijaličnom grlu</TD>
<TD>Rastaviti sijalično grlo i povezati žilu na kontakte grla</TD>
</TR>
</TABLE>[/raw]
 
Poslednja izmena od urednika:
B

bokilix

Član
Učlanjen(a)
29.11.2009
Poruka
1
svaka cast za sve ovo,ja inace volim da sam popravljam stvari i ovo mi puno znaci
 
S

stamenkovic89

Učlanjen(a)
23.02.2010
Poruka
2
jel imas isto to ali za ves masinu?
 
Top