Šta je novo?
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
6
Neki posao bi uradilo 8 radnika za 6 dana.Posle 3 dana razbolela su se 2 radnika.Za koliko dana je uradjen taj posao?
 
Član
Učlanjen(a)
24.12.2009
Poruka
29
Pošto 8 radnika može uraditi taj posao za 6 dana, znači da je za njegov završetak potrebno 6 x 8 = 48 dnevnica (dana).

Za 3 dana (radilo svih 8 radnika) utrošeno je 3 x 8 = 24 dnevnice, pa je za dovršavanje posla potrebno još 24 dnevnice (48 - 24).

Pošto sada na raspolaganju imamo 6 radnika (2 se razbolela), oni će to uraditi za 24 : 6 = 4 dana.

Dakle, taj posao je urađen za 3 + 4 = 7 dana. (3 dana sa svim radnicima i 4 dana sa 6 radnika)
 
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
6
Pošto 8 radnika može uraditi taj posao za 6 dana, znači da je za njegov završetak potrebno 6 x 8 = 48 dnevnica (dana).

Za 3 dana (radilo svih 8 radnika) utrošeno je 3 x 8 = 24 dnevnice, pa je za dovršavanje posla potrebno još 24 dnevnice (48 - 24).

Pošto sada na raspolaganju imamo 6 radnika (2 se razbolela), oni će to uraditi za 24 : 6 = 4 dana.

Dakle, taj posao je urađen za 3 + 4 = 7 dana. (3 dana sa svim radnicima i 4 dana sa 6 radnika)
Hvala puno!:
 
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
6
Tacke a i b dele kruzncu u odnosu 2:7.Odredi uglove pod kojim se tetiva vidi iz centra i bilo koje tacke manjeg luka.
 
Član
Učlanjen(a)
22.11.2012
Poruka
14
Pošto tačke A i B dele kružnicu u odnosu 2:7, to znači da će odnos manjeg kružnog luka između takača A i B prema obimu cele kružnice biti 2:(2+7), tj. 2:9.

kruznica.jpg

Obeležimo centralni ugao nad tetivom AB sa α, kao na slici. To je ugao pod kojim se tetiva „vidi“ iz centra. Računamo ga prema sledećoj proporciji: ako je centralni ugao jednak 360º, tada se iz tog centralnog ugla „vidi“ ceo obim kružnice. Ako je centralni ugao jednak α, tada se iz tog centralnog ugla „vidi“ manji kružni luk između tačaka A i B.

360º : 9 = α : 2
9α = 720º
α = 80º

Ugao pod kojim se tetiva „vidi“ iz bilo koje tačke manjeg kružnog luka (obeležen na slici sa γ) suplementan je s perifernim uglom β koji je nad istom tom tetivom, a sa suprotne je njene strane. Taj periferni ugao β dvostruko je manji od centralnog ugla nad istom tetivom, α. Znači,

β = α/2
β = 40º
γ = 180º - β
γ = 180º - 40º
γ = 140º
 
Poslednja izmena:
Top