Šta je novo?

POLIMEDEL( čudo-traka ptotiv bolova)

Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
Istorija stvaranja POLIMEDELA.


POLIMEDEL je stvoren 1989.g. po naredbi Ministarstva odbrane SSSR u jednom od krupnih preduzeća Lenjingrada, kao sredstvo za

primenu u traumatologiji i ortopediji, i, kako se kasnije pokazalo, za brzo i efikasno skidanja bola. Tehnologiju proizvodnje POLIMEDELA je razradio naučnik fizičar Mihail Aleksejevič Kopišev. Kopišev je otac, tvorac celog niza fizioterapeutskih sredstava, a takođe i sredstava za vojne potrebe. Mihail Aleksejevič i danas živi i radi u Sankt-Peterburgu kao naučni konsultant NPF (naučno proizvođačka firma) „Elmet“. Naučno-proizvođačka firma „Elmet“ evo već 23 godine proizvodi medicinsko elektronski aplikator POLIMEDEL, koji ni danas, po nizu svojstava i karakteristika nema analoga u svetu.

Za vreme SSSR POLIMEDEL se proizvodio u veoma velikim količinama (po nekoliko miliona komada godišnje) po državnim narudžbinama. Opnu (traku) su masovno upotrebljavali vojni lekari u medicini, prilikom katastrofa, lekari zdravstvenih ustanova u preduzećima odbrambenog kompleksa i dobila je najveće ocene i najpozitivnije kritike lekara specijalista. Naime, baš su vojni lekari prvi otkrili da, osim svoje direkne namene – skidanje bola i ubrzavanje zarašćivanja rana, traka može vrlo mnogo i spektar njene primene je daleko širi, nego što se na početku smatralo. Svake godine spisak
zdravstvenih problema, koje može da otkloni POLIMEDEL, postojano raste. Stalno se pojavljuju sve novije oblasti primene ovog čudesnog sredstva.
Posle raspada SSSR, pošto više nije bilo državnih porudžbina i jadnog stanja državne odbrane, POLIMEDEL je bio prinuđen da samostalno traži sebi put do onih kome je potreban. Bilo je pokušaja da se traka distribuira preko apoteka, ali proizvođač nije imao sredstava za reklamu i, naravno, nije bilo masovnih porudžbina, kao ranije. Nije bilo sredstava ni za značajnija klinička ispitivanja. Situacija bi bila znatno jednostavnija, kada bi za POLIMEDEL znali lekari običnih reonskih i gradskih bolnica, ali godine „tajnosti“ učinelu su svoje. Zbog toga mnogobrojni lekari, nažalost, nikada nisu koristili
ovo sredstvo u svojoj praksi, što znači, nisu videli svojim očima rezultate primene čudo-trake.
Međutim, u inostranstvu, dobro su znali za tako veličanstveno sredstvo, jer su uvek pažljivo pratili sve, što izlazi iz sovjetskog VIK (vojno industrijski kompleks). Stvoritelju POLIMEDELA i firmi-proizvođaču mnogo puta su stizale ponude za kupovinu licence, „zajedničkoj“ proizvodnji ili prodaji tehnologije, od niza firmi iz SAD, Nemačke, Japana, Izraela, Kine i drugih. Samo principijelan stav državnog proizvođača je spasao POLIMEDEL od sudbine ogromnog broja razrada i tehnologija naše nauke – dezertiranja na zapad, u službi zapadnih interesa. Moguće je da je to sačuvalo naš inikalni izum od smišljenog zaborava. Kako se to dogodilo sa celim nizom sredstava i sprava, koje su, takođe, stvarno pomagala u spasu od raznih bolesti, a nekada su predata anatemi ili, jednostavno, nekuda iščezla, čak i zajedno sa svojim stvaraocima. Jednostavno zbog toga što su prešle put svemogućim i moćnim farmaceutskim korporacijama, koje imaju astronomske prihode od prodaje preparata, koji uopšte NE LEČE od bolesti, već samo godinama i
desetlećima jedino što SKIDAJU SIMPTOME tih bolesti. Pa na bolesnom čoveku se može zaraditi mnogo više , nego na zdravom.
Na sreću POLIMEDEL je uspeo da preživi, između ostalog, zahvaljujući saradnji sa kompanijom „Argo“, koja se bavi usavršavanjem tog izvanrednog proizvoda, praktično, na celoj teritoriji SND (Savez Nezavisnih Država) i drugih zemalja. Postepeno o POLIMEDELU saznaje sve više i više ljudi, čak, bez obzira na otsutstvo reklame i širih obaveštenja preko SMI (sredstva masovnog informisanja). Danas polimedel znaju i uspešno ga koriste hiljade ljudi, koji žive na prostorima naše D
U čemu je unikalnost POLIMEDELA?Čime se to razlikuje POLIMEDEL od mnoštva drugih sredstava u fizioterapiji, između ostalog, i na bazi elektreta, koji se primenjuju u medicini? Njegova unikalnost se sastoji u tome što je polimerna opna napunjena istosmernim električnim nabojom negativnog predznaka, to jest, ona je monoelektret – elektret sa električnim poljem, koji ima u celom naboju isti smer struje. U isto vreme, kada svi drugi elektreti , koji se koriste u medicini, imaju dipolni naboj, to jest, oni poseduju kako pozitivne, tako i negativne naboje.
Na taj način, oko opne se pojavljuje stalno negativno naelektrisano električno polje, koje, slobodno prodirući u tkiva našeg organizma, izazivaju niz posebnih fizioloških efekata, o kojima ćemo govoriti u nastavku.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
Malo o istoriji elektreta.
Rusija je, bezuslovno zemlja, gde su začeta prva eksperimentalna istraživanja pojave električnih, magnetnih polja u čovekovom organizmu. Visoka efektivnost delovanja negativnih naboja stalnog električnog polja dokazana je različitim postupcima: svetlosnom i električnom mikroskopijom, histohemijom, metodom prosvetljenih sekcija, rentgenskim metodom.
To, da negativno naelektrisani naboji blagotvorno utiču na zdravlje čoveka i životinja, dokazao je ruski naučnik Aleksandar Leonidovič Čiževski. U Memorandumu međunarodnog kongresa biološke fizike i biološke kosmologije u Njujorku (avgust, 1939.g.) se kaže: „Našem počasnom predsedniku, profesoru Čiževskom pripada čast za otkriće 1919.g. biološkog i fizičkog dejstva unipolarnih aerojona i zatim, sledećih godina, svestrano razradio ovo otkriće, primenljivo u medicini, veterini, poljoprivredi i t. d. On je prvi dokazao dejstvo pozitivnih i negativnih unipolarnih aerojona na funkcionalno stanje nervnog, kardiovaskularnog, endokrinog sistema, na krvoprenosne organe, na morfologiju, fiziku i hemiju krvi, procenat hemoglobina, oksidaciono-regeneracione procese, razmenu materija i drugo. Prilikom tih istraživanja ispostavilo se da aerojoni negativne polarnosti pokreću sve funkcije u povoljnom smeru, a aerojoni pozitivne polarnosti često utiču nepovoljno. Ova istraživanja su omogućila profesoru Čiževskom da prodre duboko unutar žive ćelije i prvi dokaže kakav značaj imaju negativni naboji u njenom životu.

Više od četrdeset godina, A. L. Čiževski izvodio je duge serije naučnih eksperimenata, kojima je utvrđeno da je organizmu dovoljno u toku nekoliko minuta da dobija delovanje negativnog naboja, i odmah, električni potencijal svih ćelija organizma počinje rasti i zatim dugo zadržava dostignuti nivo. A. L. Čiževski došao je do zaključka da negatvni naboji poboljšavaju sastav krvi, normalizuju disanje, razmenu tvari, stimulišu rast, hormonalnu aktivnost, nervno-psihičko stanje, stimulišu mobilizaciju životne snage i povratak organizma u dinamičnu ravnotežu. Kao rezultat najdelikatnijih i najsloženijih teoretskih istraživanja, Čiževski je stvorio teoriju organske elektrorazmene i otkrio je dinamički uravnoteženu strukturu žive krvi, uslovljenu negativnim nabojem eritrocita.
U specijalno pokrenutim eksperimentima sa inkubacijom prepeličjih jaja, Čiževski je pronašao da, pod dejstvom negativnog električnog naboja u organizmu, naglo raste procenat vezanog molekularnog azota, t. j., ubrzava se stvaranje belančevina, koje su azotna jedinjenja.
Ceo svet je priznao važnost otkrića Čiževskog. Sada mi možemo da koristimo luster Čižovskog, koji stvara negativni naboj u vazduhu. Za pojačavanje i koncetrisanje dejstva negativnih naboja stvoren je POLIMEDEL. Prva oblast primene – traumatologija i ortopedija. Ali, kliniočka medicinska istraživanja su pokazala da POLIMEDEL deluje kao analgetik – skida bol kod raznih patologija: neuralgija, kardialgija, bubrežnih i jetrenih grčeva, zubnog, zglobnog, mišićnog bola, migrena.

ELEZRETI U SAVREMENOJ MEDICINI80-ih godina XX veka u našoj zemlji počinje osnivanje, a tokom zadnjih 5-10 godina, intenzivno se razvija, nova grana medicine, zasnovana na korišćenju bliskouzajamnih statičkih električnih polja za stimulaciju pozitivnih bioloških procesa u organizmu čoveka. Glavna osobenost, koja ih razlikuje od praktičnih metoda, zasnovanih na toj koncepciji, da se električna polja stvaraju ne pomoću tradicionalnih elektrotehničkih izvora energije – mrežnim ili akumulatorskim elektronapajanjem, već elektretnim opnama, koje funkcionišu autonomno, koje se nanose na implatanterazne namene, koji se masovno koriste u medicini.
Dospevajući zajedno sa implantatom u čovekov organizam, elektretna opna svojim poljem pruža dozirano lokalno dejstvo na povređeni organ, pospešujući njegovo izlečenje u optimalnim biofizičkim uslovima. U osnovi tog procesa je prirodni efekat, koji se sastoji u tome, da spoljašnje električno polje kratkog dometa određene veličine i znaka, delujući na nivou ćelije je katalizator zdravih procesa u živim tkivima.
Premestiti radove iz ove tematike, iz oblika medicinskih pretpostavki u sigurnost konkretnih medicinskih eksperimenata, usmerenih na dobijanje praktičnih krajnih rezultata, postalo je moguće samo zahvaljujući istraživanjima u oblasti konverzivnih vakumnih opnastih tehnologija, koji se vrše na fakultetu elektronike Sankt-Peteburškom Državnom Elektrotehničkom Univerzitetu, pod rukovostvom profesora Bistrova J. A. i docenta Laski V. L., zajedno sa vodećim specijalistima medicine Sankt-Peterburga.
Fakultet elektronike je visokoprofesionalni naučni kolektiv, koji ima u svom sastavu nekoliko akademika i član –korespondent RAN, više od 30 profesora, oko 80 docenata i jednog dobitnika Nobelove nagrade za 2000.g. – Ž. I. Alferova.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
POLIMEDEL (čudo- traka protiv bolova ) vojna tajna SSSR-a

[h=2]POLIMEDEL ( čudo -traka protiv bolova ) vojna tajna SSSR-a[/h]
Malo o istoriji elektreta.
Rusija je, bezuslovno zemlja, gde su začeta prva eksperimentalna istraživanja pojave električnih, magnetnih
polja u čovekovom organizmu. Visoka efektivnost delovanja negativnih naboja stalnog električnog polja
dokazana je različitim postupcima: svetlosnom i električnom mikroskopijom, histohemijom, metodom
prosvetljenih sekcija, rentgenskim metodom.
To, da negativno naelektrisani naboji blagotvorno utiču na zdravlje čoveka i životinja, dokazao je ruski
naučnik Aleksandar Leonidovič Čiževski. U Memorandumu međunarodnog kongresa biološke fizike i biološke
kosmologije u Njujorku (avgust, 1939.g.) se kaže: „Našem počasnom predsedniku, profesoru Čiževskom
pripada čast za otkriće 1919.g. biološkog i fizičkog dejstva unipolarnih aerojona i zatim, sledećih godina,
svestrano razradio ovo otkriće, primenljivo u medicini, veterini, poljoprivredi i t. d. On je prvi dokazao dejstvo
pozitivnih i negativnih unipolarnih aerojona na funkcionalno stanje nervnog, kardiovaskularnog, endokrinog
sistema, na krvoprenosne organe, na morfologiju, fiziku i hemiju krvi, procenat hemoglobina, oksidacionoregeneracione
procese, razmenu materija i drugo. Prilikom tih istraživanja ispostavilo se da aerojoni negativne
polarnosti pokreću sve funkcije u povoljnom smeru, a aerojoni pozitivne polarnosti često utiču nepovoljno. Ova
istraživanja su omogućila profesoru Čiževskom da prodre duboko unutar žive ćelije i prvi dokaže kakav značaj
imaju negativni naboji u njenom životu.
Više od četrdeset godina, A. L. Čiževski izvodio je duge serije naučnih eksperimenata, kojima je utvrđeno da
je organizmu dovoljno u toku nekoliko minuta da dobija delovanje negativnog naboja, i odmah, električni
potencijal svih ćelija organizma počinje rasti i zatim dugo zadržava dostignuti nivo. A. L. Čiževski došao je do
zaključka da negatvni naboji poboljšavaju sastav krvi, normalizuju disanje, razmenu tvari, stimulišu rast,
hormonalnu aktivnost, nervno-psihičko stanje, stimulišu mobilizaciju životne snage i povratak organizma u
dinamičnu ravnotežu. Kao rezultat najdelikatnijih i najsloženijih teoretskih istraživanja, Čiževski je stvorio
teoriju organske elektrorazmene i otkrio je dinamički uravnoteženu strukturu žive krvi, uslovljenu negativnim
nabojem eritrocita.
U specijalno pokrenutim eksperimentima sa inkubacijom prepeličjih jaja, Čiževski je pronašao da, pod
dejstvom negativnog električnog naboja u organizmu, naglo raste procenat vezanog molekularnog azota, t. j.,
ubrzava se stvaranje belančevina, koje su azotna jedinjenja.
Ceo svet je priznao važnost otkrića Čiževskog. Sada mi možemo da koristimo luster Čižovskog, koji stvara
negativni naboj u vazduhu. Za pojačavanje i koncetrisanje dejstva negativnih naboja stvoren je POLIMEDEL.
Prva oblast primene – traumatologija i ortopedija. Ali, kliniočka medicinska istraživanja su pokazala da
POLIMEDEL deluje kao analgetik – skida bol kod raznih patologija: neuralgija, kardialgija, bubrežnih i jetrenih
grčeva, zubnog, zglobnog, mišićnog bola, migrena.​
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
Šta znači sama reč POLIMEDEL?
POLIMEDEL se dešifruje kao POLImerni MEDicinski Elektret.
POLIMERAN, zbog toga, što je napravljen od polimernog materijala –
medicinskog fluoroplasta F4A. Ovaj materijal ima unikalna svojstva i
mnogo se koristi, kako u medicini, tako i u najraznovrsnijim oblastima
ljudske delatnosti.
ELEKTROKONDEZATOR: POLIMEDEL je napravljen od materijala, koji
ima elektrokondezatorska svojstva. Elektrokondezatorima zovemo
materijale, koji su sposobni da zadrže u sebi električni naboj i, prema
tome, da stvore oko sebe električno polje. Naime, osobine električnog
polja i omogućuju princip delovanja POLIMEDELA. Električno polje
POLIMEDELA slobodno i dobro prodire kroz bilo koji prirodni materijal
(tkaninu, papir, drvo, karton, kožu, staklo, gips), a loše kroz sintetički
(kapron, lavsan, plastične mase, celofan) i kroz metale. To moramo
imati u vidu kada koristimo traku.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
Eletreti u savremenoj medicini

ELETRETI U SAVREMENOJ MEDICINI
80-ih godina XX veka u našoj zemlji počinje osnivanje, a tokom zadnjih 5-10 godina, intenzivno se razvija, nova
grana medicine, zasnovana na korišćenju bliskouzajamnih statičkih električnih polja za stimulaciju pozitivnih
bioloških procesa u organizmu čoveka. Glavna osobenost, koja ih razlikuje od praktičnih metoda, zasnovanih na toj
koncepciji, da se električna polja stvaraju ne pomoću tradicionalnih elektrotehničkih izvora energije – mrežnim ili
akumulatorskim elektronapajanjem, već elektretnim opnama, koje funkcionišu autonomno, koje se nanose na
implatanterazne namene, koji se masovno koriste u medicini.
Dospevajući zajedno sa implantatom u čovekov organizam, elektretna opna svojim poljem pruža dozirano
lokalno dejstvo na povređeni organ, pospešujući njegovo izlečenje u optimalnim biofizičkim uslovima. U osnovi tog
procesa je prirodni efekat, koji se sastoji u tome, da spoljašnje električno polje kratkog dometa određene veličine i
znaka, delujući na nivou ćelije je katalizator zdravih procesa u živim tkivima.
Premestiti radove iz ove tematike, iz oblika medicinskih pretpostavki u sigurnost konkretnih medicinskih
eksperimenata, usmerenih na dobijanje praktičnih krajnih rezultata, postalo je moguće samo zahvaljujući
istraživanjima u oblasti konverzivnih vakumnih opnastih tehnologija, koji se vrše na fakultetu elektronike Sankt-
Peteburškom Državnom Elektrotehničkom Univerzitetu, pod rukovostvom profesora Bistrova J. A. i docenta Laski
V. L., zajedno sa vodećim specijalistima medicine Sankt-Peterburga.
Fakultet elektronike LETI (LETI – Lenjingradski elektrotehnički institut „Lenjin“) je visokoprofesionalni naučni
kolektiv, koji ima u svom sastavu nekoliko akademika i dopisnih članova RAN (RAN – Ruska akademija nauka), više
od 30 profesora, oko 80 docenata i jednog dobitnika Nobelove nagrade za 2000.g. – Ž. I. Alferova.
Rezultat istraživanja je kompleks principijelnih tehnologija bio i hemijski inertnih slojeva, koje poseduju tražena
elektronska svojstva - folija sa površinskim medicinskim implantantima različitih namena.
Rezultati istraživanja u oblasti tehnologije krunisani su nizom patenata Ruske Federacije, naime, oni su postali
tehnička i tehnološka baza nove medicinske grane.
Danas su već dobijeni pozitivni rezultati primene elektronskih folija u sledećim oblastima medicine:
Ortopedska stomatologija. Izolacija proteza, izrađenih od akrilnih plastičnih materija, elektronske
folije omogućuju da se potpuno eliminišu sve patološke propratne pojave, koje su uslovljene netolerantnošću
akrilata: hemijsko-toksične, alergijske, elektrogalvanske.
Traumatologija i ortopedija. Primena elektroteta prilikom osteosinteze u lečenju bolesnika omoguje
skraćenje vremena zarašćivanja kostiju 2-2,5 puta uz garanciju ne pojavljivanja postoperativnih komplikacija.
Hirurgija čeljusti i lica. Primena elektronskih zaštita omogućuje da se dirigovano utiče na procese
separativne osteosinteze (osteosinteza – u operaciji kostiju, učvršćivanje delova prelomljenih kostiju metalnom
žicom, pločicama, klinovima i dr.) kod lečenja bolesnika sa traumatskim povredama kostiju licnog dela lobanje, a
takođe i kod dentalne implantacije. Korišćenje implatanata sa elektrotetnom zaštitom eliminiše lokalne upalne
komplikacije, skraćuje vreme zarašćenja implatanata i ubrzava prihvatanje doziranih funkcionalnih opterećenja.
Hirurgija. Razrađen je i zvanično prihvaćen elektretni aplikator, koji je namenjen za pojačanje reparatnih
procesa kod lečenja defekata kožnog pokrivača i vezivnih tkiva kod dugotrajnih nezarašćujućih procesa, rana od
ležanja, neurotrofičkih čireva, termičkih oštećenja.
Takođe se vrše ispitivanja o upotrebi dielektričnih i elektrtnih folija u sledećim oblastima medicine:
Kardiohirurgija. Prilikom stavljanja elektretnih folija, koje imaju negativni naboj, na unutrašnju površinu
veštačkih krvnih sudova, može se u principu isključiti mogućnost nastajanja tromba u njima, jer ćelije, koje
trombiraju sudove, poseduju negativni naboj i odbijaće se od zidova sudova snagom kulonskog uzajamnod
delovanja.
Kozmetologija. Korišćenje materijala (naprimer, umesto zlatnih niti) sa hemijski i bio inertnim neodbacivim
elektroizolatorima omogućiće da se bitno smanje troškovi lečenja i da se značajno poveća njegovi kvalitativni
pokazatelji.
Priprema „dielektričnog“ medicinskog instrumentarija.
Endoproteziranje. Nanošenje elektretnih folija na detalje endoproteza, koje se nalaze u kontaktu sa
koštanim tkivom i koje treba da izdrže velika mehanička opterećenja, eliminiše se efekat odvajanja i time samim
značajno se povećava vreme korišćenja takvih konstrukcija.
Po mišljenju naučnika dielektrične i elektretne folije, zahvaljujući njihovim unikalnim svojstvima, imaju
univerzalan značaj za medicinu. Zbog toga, one oblasti medicine, o kojima smo gore govorili, predstavljaju samo
mali deo mogućih konkretnih načina njihove primene.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
Kako deluje POLIMEDEL na naš organizam (fiziološki mehanizmi)

Kako deluje POLIMEDEL na naš organizam (fiziološki
mehanizmi)

Električno polje POLIMEDELA, dubine od 10 – 14 sm, prodire u tkiva
organizma i stimuliše ceo niz biofizičkih efekata: obnavljanje kapilarnog
krvotoka; stimulacija tkivnog saobraćaja, razmena supstanci i
energetskih reakcija; aktivacija rada imunoloških ćelija, fermenata i
hormona; ubrzavanje procesa zarašćivanja; vrši uticaj na procese
stimulacije i provodljivosti u nervnim čvorištima, a takođe u mozgu i
kičmenoj moždini; zaustavlja procese razmnožavanja bakterija, koje
izazivaju bolest; usporava degenerativne procese u tkivima i mnogo
toga drugog.
Opis fizioloških efekata POLIMEDELA ide ne na smanjenje ili
povećanje njegovog značaja, već na određeni logičan tok doslednosti.
Pa, svaki efekat može biti najbitniji i najvažniji u jednom slučaju, a u
drugom može imati drugostepeni značaj. Da i uz to, u organizmu je sve
uzajamno povezano i razni, reklo bi se, efekti, mogu jednostavno biti
različite pojave jednog zajedničkog procesa.


POLIMEDEL obnavlja kapilarni krvotok


POLIMEDEL je sposoban da vrlo brzo, u toku samo nekoliko desetaka
minuta, uspostavi normalno funkcionisanje kapilara. Zbog čega je to za
nas veoma bitno? Stvar je u tome, da kapilari – nosioci krvi, neposredno
dostavljaju kiseonik, hranljive materije, vitamine, minerale i sve ostalo,
neophodno za život, našim tkivima i ćelijama. U našem organizmu
približno ima 100 triliona (10 na 12 stepen) živih ćelija, kapilara ima oko
100 – 160 miliardi, a dužina svih kapilara je približno 150 hiljada
kilometara. Ali kapilari su tako uzani, da se kroz njih eritrociti – crvena
krvna zrnca, bukvalno probijaju i guraju jedan drugog. Ali, taloženja
eritrocita nema, jer na svojoj površini nose negativan elektromagnetni
naboj i prilikom dodira jednostavno odbijaju se jedan od drugog. Na taj
način se čuva normalna pokretljivost i protok krvi i kapilari mirno
Ali, postoji mnogo razloga, koji mogu da poremete rad kapilara:
štetne hemijske supstance iz vazduha, vode, zemlje, od predmeta koji
nas okružuju, hrane; hemije u domaćinstvu; farmacije, alkohola,
duvana; stresa; bolesti; štetnih zračenja; nedostatka korisnih supstanci i
još od mnogo toga. Kao rezultat svega toga eritrociti gube svoj
površinski naboj i prilikom sudaranja jedan s drugim, ne guraju se, već
slepljuju! Ako se ovo odigrava u krupnim sudovima, pojavljuje se
hipoksija – gladovanje ćelija usled nedostatka kiseonika, jer eritrociti
prenose kiseonik. A ako se slepljivanje događa unutar kapilara – oni se
zapušavaju, ćelije, koje ga okružuju, prestaju da dobijaju kiseonik i u
roku 5 – 10 minuta odumiru. Javlja se umrtvljenje (nekroza ili infarkt)
dela tkiva i vremenom se na tom mestu pojavljuje ožiljak, koji više ne
obavlja nijedan korisan proces. Vremenom, zbog narušavanja rada
kapilara, naša živa tkiva postepeno se smenjuju mikroožiljcima, „suše
se“, „naboraju“ i ne vrše funkcije, za koje su zaduženi. Tkiva se
degradiraju, ili, na ruskom – stare. Ali, videti ovaj proces svojim očima
možemo samo na koži – smanjuje se gipkost, elastičnost kože, menja joj
se boja, pojavljuju se bore. Starenje unutrašnjih organa manifestuje se
raznim bolestima. Poremećaj funkcije kapilara često izaziva hipoksiju,
povećan krvni pritisak, glavobolju, sindrom hroničnog umora, vegetovaskularnu
distoniju.
Rezultat svega toga – odrtavimo i umiremo mnogo ranije, nego što
nam je priroda odredila.
Ali, da utičemo na taj proces – možemo! Električno polje
POLIMEDELA vrlo brzo obnavlja normalan negativni naboj na
membranama eritrocita, oni se „razlepljuju“ i krv teče (reološka
svojstva), a to znači i provodljivost kapilara, obnavljaju se! Pri tome, ako
je u zoni delovanja polja krupan krvni sud, onda, za neko vreme, sva krv
našeg tela, u suštini, „se napaja“. Pa, potpuni krug, kod odraslog
čoveka, krv izvrši za 20-28 sekundi, kod tinejdžera – za 18 sekundi, a
kod deteta – za 15 sekundi! Izračunajte, koliko puta će se svaka ćelija
krvi naći u električnom polju naše folije, samo za 10-15 minuta
korišćenja? Na taj način POLIMEDEL deluje trenutno i može da se
koristi, ne samo za obnavljanje već obolelih kapilara, koji se nalaze u
zoni delovanja njegovog polja, već i za profilaksu sličnih poremećaja u
celom organizmu. Plus, dobijamo lečenje i profilaksu obrazovanja
tromba, ateroskleroze, infarkta, sniženje povećanog arterijskog pritiska,
prestanak glavobolja, i poboljšanje opšteg subjektivnog osećanja.
Za normalizaciju kapilarnog protoka krvi u bilo kom organu, dovoljno
je staviti POLIMEDEL na telo iznad tog organa i podržati ga 15-20
minuta. Za potpuno delovanje na celokupan krvotok, postavite foliju na
neki veliki krvni sud (to može da bude oblast vrata, srednji gornji deo
grudnog koša, oblast jetre, udubljene ispod miške, iznad ključne kosti,
pregib u kolenu ili laktu, karlična oblast) 20-40 minuta.

Pojašnjenja.

Stalno polje negativnih naboja vrši uticaj na elektrone i jone u našem organizmu. Oni dobijaju usmereno
kretanje, koje liči termalnom kretanju.
Mehanizam delovanja električnog polja na bolesnike od hipertonije povezan je sa umanjenjem obima cirkulacije
plazme, preraspodelom krvi u depoe. Važno mesto je i balans elektrolita. Smanjenje sadržine natrijuma u
eritrocitima se može objasniti membraniskim delovanjem električnog polja.
Analiza dobijenih rezultata pokazuje, da prilikom delovanja negativnog električnog polja, događa se povećanje
propusnosti membrana eritrocita, povećava se i njihova termopostojanost, trombolitični i antisklerotični efekti.
Počev od 40-45 godine se primećuje progresivno umanjenje broja kapilara. Ovo progresivno sušenje je
anatomsko- fiziološka osnova starenja i bolesti. Čovek postaje sve više suv, obezvodnjen. To je vreme reumatskih
bolova, neuritisa, stenokardije, ateroskleroze, hipertonije.
izvršavaju svoju funkciju. Ćelije dobijaju kiseonik i sve neophodne
supstance i normalno funkcionišu.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
POLIMEDEL utiče na sniženje arterijskog pritiska

POLIMEDEL utiče na sniženje arterijskog pritiska
U mnogim slučajevima upotreba POLIMEDELA dovodi do snižavanja
arterijskog pritiska. Efekat je bio dosta neočekivan. Prilikom ispitivanja
folije na dobrovoljcima iz sasvim različitih razloga, je, od 80%
pacijenata, koji su patili od povišenog arterijskog pritiska, već posle
nekoliko seansi (3-7 dana), pritisak je počeo da pada. Sada je taj efekat
POLIMEDELA već dobro poznat. Samo, uzmite u obzir da, pošto pritisak
pada dosta brzo, organizam nije uvek spreman da se privikne i to
prihvati, i kod vas se može javiti pospanost i vrtoglavica. U takvim
slučajevima jednostavno skratite vreme držanja folije, da efekat ne bi
dolazio suviše brzo. Uopšte, sistolski (gornji) pritisak se može sniziti po
15-20 mm živinog stuba, a u nekim slučajevima, potpuno normalizovati.
Slučajevi pada AP (arterijskog pritiska) ispod normalnog, nama nisu
poznati. Hipotenzivni efekat POLIMEDELA je vezan za njegovo delovanje
na tečnost krvi i prohodnost kapilara, što smo opisali u prethodnoj
glavi. O upotrebi kada je visok pritisak (arterijska hipertenzija), takođe
pročitajte u prethodnoj glavi.

POLIMEDEL utiče na sastav krvi

POLIMEDEL (preciznije, njegovo električno polje) deluje ne samo na
eritrocite, već i na ostale ćelije krvi, koje postaju zdravije, izdržljivije i
bolje obavljaju svoje funkcije. Osim toga, pod njegovim uticajem može
doći do promene elektrolitnog i belančevinastog sastava krvi. Kao
rezultat svega toga poboljšava se opšti i lokalni imunitet – organizam
postaje otporniji na infekcije i štetne spoljašnje uticaje.
Na najjednostavniji način možemo prezentovati sledeću verziju. Naša krv po prirodi ima visok procenat lekovitih
svojstava, ali prekomeran sadržaj pozitivnih aerojona oko nas dovodi do gušenja bioloških aktivnosti krvnih
telašaca (eritrociti, leukociti i dr.). Prilikom stavljanja negativno polje naročitih parametara oslabljuje negativan
uticaj pozitivnih jona, time se oslobađa prirodna moć i naša krv efikasno ozdravljuje organizam.
Polarizacija krvi utiče na izmenu proizvodnje hormona endokrine žlezde, koju prati povećanje fermentne
aktivnosti i brzine biohemijskih procesa u organizmu čoveka i životinja. Brzina migracije jona kalcijuma povećava se
pod uticajem električnog polja POLIMEDELA, čime se objašnjava pozitivan efekat pri regeneraciji tkiva i zarašćivanja
preloma.
Pojašnjenje.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
POLIMEDEL aktivira ukupni i lokalni imunitet

POLIMEDEL aktivira ukupni i lokalni imunitet

Posle primene elektretne folije u krvi nastaju specifične promene –
menja se broj leuko- i limfocita, makrofaga (uništivača bakterija),
imunoloških belančevina, što govori o moćnom delovanju na imunitet.
U vezi sa čim dosta često se događaju slučajevi kada lečimo jedno, a
usput lečimo i nešto drugo. Aktivizacija imuniteta često dovodi do toga
da se hronična obolenja pogoršaju. To je normalno! Jednostavno,
smanjite vreme držanja folije, kroz izvesno vreme (1-3 dana) simtomi će
se smanjivati, sve do potpunog izlečenja.
Pojašnjenja.
Ćelijski imunitet to je limfno tkivo, t. j., limfociti. Ukupna težina limfoidnog tkiva je 1-2 kg. limfociti nastaju u
koštanoj srži (grudnjači), slezini, viličnoj žlezdi, odakle odlaze u krv i beskonačno cirkulišu u njoj. Limfocit je veoma
mobilna ćelija, sposobna da izađe iz pravca sudova, da se premešta u svim pravcima i da se zatim fiksira u bilo
kojem organu. Ovde se oni i transformišu u makrofage.
Makrofagi gusto naseljavaju jetru, slezinu, okolokapilarni prostor, pluća, koštanu moždinu, mnogo ih je u koži i
sluzokoži. Ogromna količina makrofaga se nalazi u probavnom sistemu čoveka. Ovde oni formiraju cele gomile,
kolonije, koje se nazivaju Pejerove pločice (Peyer glands – ovalne gomile limfnog tkiva, koje se nalaze u zadebljanju
sluzokože i u podsluzokožnom delu tankog creva). Eto zbog čega se smatra da je otprilike 50% imuniteta utroba.
Osnovna funkcija makrofaga je fagocitoza (svojstvo ćelija ždernjača da primaju u sebe i uništavaju bakterije i
druga strana tela), t. j., bukvalno žderanje. Makrofazi su sposobni da gutaju odumrle i novonastale ćelije, strane
mikroorganizme i čak najsitnija strana tela. Samo jedan makrofag može da „proguta“ 100 mikroorganizama!
Ali fagocitoza daleko od toga da je jedina i neodređena funkcija makrofaga.

Oni su sposobni:

1.Da stvaraju antitela (uglavnom, ovim se bave makrofazi slezine);
2.Da sintetizuju i izdvajaju faktor kruženja krvi;
3.Da sintetizuju faktor nekroze (odumiranje) tumora;
4.Da sintetizuju peroksid vodonika i hipohlorida natrijuma, u suštini – hemijsko oružje protiv neprijatelja;
5.Da sintetizuju tkivne hormone – citokine, interlejkine, endorfine, obezbeđujući samim tim prestanak bola i
stalno informisanje celog imunokompetentnog sistema.
POLIMEDEL stvara moćni dotok energije i budi na taj način makrofage, dovodi limfu u pokret, aktiviše ceo
moćni sistem zaštite. Baš zbog toga ispod folije (u suštini, ispod obilnog potoka jona) se povećava sinteza imunih
antitela, pojačavaju se procesi hemoluminiscencije, smiruju se upalni procesi. Efikasno doziranje antibiotika, ako za
njih postoji potreba, može se smanjiti 2 puta. Osim toga, u potoku negativnih čestica gine najveći deo pozitivno
naelektrisanih mikroorganizama. A to su naseobine tipičnih hroničnih žarišta infekcija – mindalina, hajmarovih
pazuha, bolesnih zuba i t. d.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
5.POLIMEDEL poseduje antimikrobno svojstvo

Vojni lekari na praktičan način su utvrdili interesantan fakt – u onim
slučajevima, kada iz bilo kog razloga nema mogućnosti da se koriste
antibiotici, samo korišćenje POLIMEDELA je bilo dovoljno za to da
gnojne rane počinjale da se čiste od gnoja i da brzo zarašćuju. T. j.,
pokazalo se, POLIMEDEL može da zaustavi rast patogenih bakterija, a
zajedno sa njegovom sposobnošću da značajno ubrzava procese
zarastanja, to dovodi do brzog zaustavljanja i izlečenja gnojnih procesa.
Prema tome, korišćenje POLIMEDELA je apsolutno opravdano kod bilo
kojih gnojnih procesa (gnojne bolesti kože, angina, hejmoritis (atritis),
abscesi, flegmone (bolna upala ćelijskog tkiva), osteomielitis, gnojne
rane, flus (oteklina od pokvarenog zuba) i t. d.). Za lečenje koristite
foliju od 1 do 6-8 sati dnevno.

Pojašnjenja.

Veliki broj ispitivanja i praktični ogledi svedoče o značajnom uticaju električnog polja na mikrobe, koji izazivaju
gnojno upalne procese: stafilokoke, modrognojna i crevna bakterija, proteus vulgaris i dr. Zaustavljanje rasta
bakterija je posledica zaustavljanja njihovih procesa, koji su energetsko zavisni. To, što su biophemijski efekti
antibakterijskih preparata analogični delovanju električnog polja, van svake sumnje je zanimljivo. Prema aspektu
izloženog mogu se pretpostaviti tri varijante uzajamno pojačivačkog dejstva antibakterijske i elektroterapije: 1.
Delovanje električnog polja prethodi injekcijama antibiotika i pripremaju upalna tkiva; 2. Istovremeno dejstvo polja
i antibiotika smanjuje čak dva puta višestrukost injekcija; 3. Delovanje polja usleđuje za antibioticima i učvršćuje
njihov efekat.
 
Član
Učlanjen(a)
24.03.2012
Poruka
158
POLIMEDEL struktuiše biološke tečnosti

Svi smo mi čuli za struktuisanu vodu i njena isceliteljska svojstva. U
takvoj vodi molekuli H2O su orjentisani na određen način u odnosu
jedan prema drugom, čineći, u suštini, kristale, a ne haotični. Poznato je
da struktuisana voda ima mnoštvo interesantnih i korisnih svojstava.
Takva voda je biološki aktivna, t. j., poseduje lekovito dejstvo – utiče na
stanje krvi, na stanje unutrašnjih organa, snižava povišeni arterijski
pritisak, ubrzava hemijske reakcije i mnogo drugog. struktusati vodu
možemo na razne načine, između ostalog, delujući na nju
elektromagnetnim poljima. Pa POLIMEDEL je baš izvor dosta jakog
električnog polja! A čovek se 80% sastoji od vode!
Ispada, da pomoću POLIMEDELA možemo da struktuišemo sve naše
unutrašnje tečnosti – krvnu plazmu, limfu, tečnost mozga glave i
kičmene moždine, unutarćelijsku i međućelijsku tečnost, tečnost
zglobova i dr. Kao rezultat, naše unutrašnje tečnosti, u suštini, same
dobijaju lekovita svojstva! Moguće da baš ova osobina POLIMEDELA
objašnjava mnoge začuđujuće rezultate njegove primene.

Pojašnjenja.

1999.g. poznati ruski istraživač vode S. V. Zenin odbranio je na Institutu medicinsko-bioloških problema RAN
(Ruska akademija nauka) doktorsku disertaciju, posvećenu struktuisanoj vodi, koja je bila bitna etapa za
fizike, hemije i biologije. On je na osnovu podataka dobijenih od tri fizičko-hemijske metode: refraktometrije (S. V.
Zenin, B. V. Tjaglov, 1994.g.), visokoefektne tečne hromatografije (S. V. Zenin sa koautorima, 1998.g.) i protonske
magnetne rezonanse (S. V. Zenin, 1993.g.) izgradio i dokazao geometrijski model osnovne stabilne strukturalne
tvorevine od molekula vode (struktuisana voda), a zatim ( S. V. Zenin, 2004.g.) je dobijena slika uz pomoć
kontrastno-faznog mikroskopa ovih struktura.
Sada je naučno dokazano da osobenosti fizičkih svojstava vode i mnogobrojnih kratkotrajnih hidrogenskih veza
između susednih atoma vodonika i kiseonika u molekulu vode stvaraju povoljne mogućnosti za nastanak posebnih
struktura-asocianata (klastera), koji primaju, čuvaju i prenose najrazličitije informacije.
Strukturalna jedinica takve vode je klaster (eng. cluster – gomila, skupina), koji se sastoji od klatratusa, čija je
priroda uslovljena udaljenim kulonskim silama. U strukturi klastera kodirana je informacija o uzajamnom delovanju
u tim molekulima vode. U vodenim klasterima, na račun uzajamnog delovanja između kovalentnih i hidrogenskih
veza, između atoma kiseonika i atoma vodonika može se vršiti migracija protona (H+) štafetnim mehanizmom,
proizvodnim, ka delokalizaciji protona u okvirima klastera.
Voda, koja se sastoji od mnoštva klastera različitog tipa, obrazuje hijerarhijski prostornu tečnokristalnu
strukturu, koja može da prihvata i čuva ogromne količine informacija.
Voda se struktuiše, t. j., dobija naročitu redovnu strukturu uz dejstvo mnogih strukturalnih faktora, naprimer,
prilikom smrzavanja – odmrzavanja vode, dejstva stalnog magnetnog ili elektromagnetnog polja, prilikom
polarizacije molekula vode i dr. Broju faktora, koji dovode do promene strukture i svojstva vode, odnose se i razna
zračenja i polja (električna, magnetna, gravitaciona i, moguće, niz drugih, još nepoznatih, naročito, vezanih za
bioenergetska svojstva čoveka), mehanička delovanja (mešanja različitih intenzivnosti, otresanje, tok u raznim
pravcima i t. d.), a takođe, njihove svemoguće kombinacije i spojevi. Takva strukturirana voda postaje aktivna i
dobija nova svojstva.Strukturirana voda poseduje posebnu unutrašnju dinamiku i naročito „biološko svojstvo“, koja se mogu sačuvati
za veoma dugo vreme (pogledaj, naprimer, V. Beljanin, J. Romanova: „Život molekula vode i zlatna proporcija“,
„Nauka i život“, No 10, 2004.g.).
Posle delovanja magnetnog (elektromagnetnog) polja, voda postaje strukturisanija, nego obična voda. U njoj se
povećava brzina hemijskih reakcija i kristalizacija rastvorivih supstanci, inteziviraju se procesi adsorpcije
(zadržavanje para, gasova ili tečnosti na površini usled privlačnih veza sa površinom), poboljšava se koagulacija
primesa i njihovo odlaženje u talog. Potpuno je moguće biološko dejstvo struktuisane vode na organe, u vezi sa tim
što kanali (pumpe) membrana ćelija tkiva, propuštaju molekule struktuirane vode sa povećanom brzinom, zbog
toga što regularna struktura vode liči regularnoj strukturi membrane ćelije – visokostruktuisanoj organeli.
Eksperimenti su pokazali da unošenjem unutra (konzumiranjem) struktuisane vode, povećava se propustljivost
bioloških membrana tkivnih ćelija, smanjuje se količina holesterina u krvi i jetri, reguliše se arterijski pritisak,
povećava se razmena materija, utiče se na izbacivanju sitnog kamenja iz bubrega.
Prilikom čovekove dugotrajne upotrebe struktuisane vode, otkriveno je da voda:
-čisti i obnavlja probavni trakt, jetru, bubrege, slezinu, sudove mozga glave, otklanja glavobolju;

-smanjuje šećer u krvi;

normalizuje krvni pritisak;

- otklanja bolove u zglobovima;

-obnavlja potenciju kod muškaraca.

Zabeleženi su slučajevi regeneracije jetre posle „masne hepatoze“, smanjenje upalnih procesa u organizmu
(BTE je bila 70, za nedelju upotrebe vode 25, kasnije se smanjilo na 17, BTE-brzina taloženja eritrocita).
Prema podacima Medicinske akademije Jekaterinburga struktuisana voda „normalizuje oscilacije nervnog
sistema, povoljno utiče na procese razmene materija i na formiranje imunog sistema , voda je slična tkivnoj
tečnosti“ čovekovog organizma. Struktuisana voda je prošla sva klinička ispitivanja na bolesnicima u 354. Okružnoj
vojnoj kliničkoj bolnici g. Jekaterinburga „sporednih efekata prilikom konzumiranja vode nije bilo, efikasnost
kompleksnog lečenja mnogih bolesti dosta je visoka, što nam dozvoljava da preporučimo široku upotrebu takve
vode u praksi lečenja“
 
Top