Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Pitanja u vezi pH i poH

  • Začetnik teme Faxxy16
  • Datum pokretanja
F

Faxxy16

#1
Ovako, imamo profesora koji nam veoma šturo objašnjava stvari.
Imam nekoliko pitanja.

Znam da izračunam ono najprostije, pH iz H+ jona itd.
Zanima me kako se u vezu sa tim dovode c(koncentracija), k(konstanta disocijacije), n(broj mola) i m(masa).

Npr imam zadatak da izračunam H+ jone ako imam rastvor 100cm3 rastvora HCl mase 36.5g. Ne čini mi se da je nešto rpeterano teško, ali nešto tu fali. Verovatno ne znam neke obrasce, pa ako bi neko mogao da me prosvetli, bio bih mu do neba zahvalan!
 
I

Igor Lukic

#2
Ja mislim da se to radi ovako:
posto je HCl jaka kiselina ona potpuno disosuje i to HCl = H+ + Cl-
Zapreminu(V) pretvoris u dm^3 = 0.1dm^3
Masa HCl je 36.5g a molarna masa je 37 (Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)) pa n=m/M sto je 36.5/37 i to je jednako 0.97 mola.
Sad treba da izracunas c; c=n/V c=0.97/0.1dm^3 c=9.7
Potpuna disocijacija znaci da je koncentracija HCl jednaka koncentraciji H+ i Cl- jona znaci da je c(H+)=9.7
 

Top