Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Pepino virus paradajza

  • Začetnik teme Nostradamus
  • Datum pokretanja
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Mogući rizik

Do sada, virus je orktiven samo na biljkama paradajza gajenim u zatvorenom prostoru, osim u Španiji, gde je pronađen i na paradajzu u polju, kao i u nekim korovskim vrstama. Ukoliko bi se virus pojavio na biljkama gajenim u polju, mere koje bi omogućile potpuno uništavanje virusa (iskorenjivanje) bile bi teško izvodljive. Druge vrste familije Solanceae, takođe, mogu da predstavljaju rizik, a posebno krompir, jer je dokazano da, nakon veštačkih inokulacija, određene sorte ispoljavaju simptome. Međutim, za sada, nisu utvrđene prirodne infekcije krompira ovim virusom.

Mere kontrole

Kontrola oboljenja, koje PepMV izaziva, izuzetno je teška, pre svega zbog visoke infektivnosti virusa i dugog perioda od zaraze, do pojave simptoma. Najvažnija mera je sprečiti unošenje virusa u staklenike, a to znači započeti proizvodnju paradajza zdravim semenom i rasadom. Da bi se unošenje i širenje virusa u staklenicima svelo na minimum, treba se pridržavati strogih pravila higijene, u toku svih faza razvoja biljke, i izvršiti kompletnu dezinfekciju staklenika između dva useva.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 585"][TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 2, align: left"] Preventivne mere
Postoji više načina za sprecčvanje pojave zaraze, kao što su:
*Za proizvodnju rasada koristiti zdravo seme;
* Dezinfikovati seme u 1% rastvoru natrijum-trifosfata, u trajanju od 45 minuta, a zatim u 0,5% rastvoru natriujumhipohlorita 30 minuta. U toku tretmana mešati seme, a posle tretmana dobro isprati vodom;
* Izvršiti pregled pojave simptoma na rasadu, barem jednom nedeljno. PepMV ima dug latentni period (period od infekcije do pojave simptoma), čak šest nedelja, pa je potrebno testirati biljke na prisaustvo virusa pre distribucije rasada, ili pre rasađivanja biljaka na stalno mesto. Testiranje se može obaviti u dijagnostičkim laboratorijama, ili korišćenjem brzih poljskih dijagnostičkih metoda.
* Držati sva ulazna vrata staklenika zatvorena, a ispred njih postaviti posude napunjene uvek svežim rastvorom NaOH ili KOH, za dezinfekciju obuće, koju treba obavljati pri svakom ulasku, ili izlasku iz staklenika;
* Dozvoljavati posete stakleniku samo najavljenim posetiocima, koji moraju da koriste plastične navlake za obuću, ili gumene čizme, latex rukavice i zaštitnu odeću;
* Radnici treba da ulaze u staklenik, a pre svega u objekte za proizvodnju rasada, u čistoj odeći, novoj ili dezinfikovanoj obući, i sa rukavicama. Ne treba dozvoljavati slobodno kretanje radnika po stakleniku, a naročito iz proizvodnih delova staklenika, u objekte za proizvodnju rasada.
* Ne dozvoliti radnicima da unose kupljene plodove paradajza u staklenik;
* Prati ruke (radnici i posetioci), toplom vodom i sapunom, pre ulaska i po izlasku iz staklenika;
* Prati zaštitnu odeću, svake nedelje, u toploj vodi (95 0C);
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[TD="width: 1"][/TD]
[TD="width: 200"] [TABLE]
[TR]
[TD]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #000000, colspan: 1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"] [TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 3, align: center"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #003300, colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Top