Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Osnovni principi poslovanja

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Pod poslovanjem preduzeće podrazumijeva se cjelokupna aktivnost koju neko preduzeće obavlja u okviru svoje djelatnosti. Zavisno od vrste preduzeća, razlikuju se i njihova poslovanja. Osnovne vrste preduzeća mogu se podijeliti prema njihovoj djelatnosti, a to su: proizvodna, trgovačka i uslužna preduzeća. Ono što je, međutim, zajedničko svim ovim preduzećima, jeste ostvarenje profita ili dobiti kroz svoje poslovanje.
Takođe, kada govorimo o poslovanju preduzeća, možemo govoriti i o određenim ekonomskim zakonitostima i principima koja važe za sve vrste poslovanja preduzeća i o kojima ova moraju voditi računa ukoliko žele uspješno poslovati.
Evo nekih osnovnih principa po kojima preduzeća moraju poslovati:

- Produkrivnost: (definicija) "Produktivnost je mera uspešnosti obavljanja nekog posla u odnosu na upotrebljene resurse. Preneseno na mikro - nivo, analogno rečima prof. Druckera, može se reći da "produktivnost predstavlja bogatstvo organizacije".

- Rentabilnost: Rentabilnost preduzeća je sposobnost preduzeća, da se uloženim sredstvima ostvari maksimalan profit.

- Ekonomičnost: Ekonomičnost se može iskazati razlomkom u kome se u brojiocu nalazi ostvareni učinak, a u imeniocu utrošeni činioci proizvodnje ili usluga.

Ovo je samo kratki uvod u ovu problematiku. Očekujemo da se poznavaoci i zainteresovani jave i svojim iskustvom ili dilemama doprinesu raspravi na ovom podforumu.
 
dumspirospero

dumspirospero

Dum
Član
Tema je prilično široka....
Hajde da osnujemo jedno proizvodno preduzeće. Krećemo od Biznis plana, a on nam je potreban da bi smo banke ubedili da nam daju kratkoročan kredit za obrtna sredstva. A onda kad stanemo malo na noge zatražićemo malo veći kredit. Trgovaćemo. Tako se to radi.
Svaki Biznis plan treba da pokaže efekte koje očekujemo. E tu prikazujemo sve ovo gore navedeno, ali naravno u prenesenom značenju. Mora se pokazati planirani Bilans uspeha i Bilans stanja, Neto novčani tok itd.
Naravno, ovo je samo polaz. Sada sledi praćenje proizvodnje, efekat uloženih sirovina i ostvarenih učinaka, faktori protoka, faktori uloška itd.
Eto, nešto malo...
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Hajde, dumspirospero (auuu, mijenjaj nick!) šta bi, po tvom mišljenju, u osnovnim crtama, morao da sadrži jedan biznis plan, ili investicioni elaborat, o osnivanju jednog proizvodnog preduzeće?
 
dumspirospero

dumspirospero

Dum
Član
Hajde, dumspirospero (auuu, mijenjaj nick!) šta bi, po tvom mišljenju, u osnovnim crtama, morao da sadrži jedan biznis plan, ili investicioni elaborat, o osnivanju jednog proizvodnog preduzeće?
Hajde malo uz jutarnji čaj, da se ''igramo'' biznisa.
Za svako osnivanje preduzeća bitna je ideja. Bez obzira da li će se neko složiti sa mnom ili ne, ali '' biti prvi i biti poseban'' je osnova uspešnog poslovanja. I to je načelo sa kojim bi se rukovodila da pokrećem svoj biznis.
Osmotriti okolinu, odnosno okruženje sagledati šanse i mogućnosti i infiltriranje u neku tržišnu ''nišu'' za početak je osnova...
Kada sve to sagledamo, krećemo od sopstvenih mogućnosti (sa čim sve raspolažemo i sa čim smo u deficitu).
Biznis plan kao forma, ima iste korake bez obzira koja je delatnost u pitanju. Ali hajde, neka to bude neko malo proizvodno preduzeće. Planiramo na duže staze. Sagledavamo ulaganja za : mašine, sirovine, objekte, radnu snagu... Biznis plan mora da razradi svaki detalj. To nije teorija, Biznis plan je orjentir u poslovanju. Mora biti po prilično precizan.
Kada sagledamo, mogućnosti, okruženje, utroške (ovo su samo kratke crte), možemo da planiramo i očekivani rezultat. Utvrđujemo cenu koštanja(sagledavamo koliko će nas jedna proizvodna jedinica koštati odnos CK/Prodajna cena)itd.
Pa onda, kada smo razmotrili neke osnovne crte našeg budućeg poslovanja, ''krećemo na marketing i promociju''. Planiramo nastup na tržištu, agresivno ili tiho pojavljivanje. Ako se radi o nekoj sasvim novoj proizvodnji (a to smo kao mi) obično se na tržište ide lagano, da bi se tržište upoznalo sa novim proizvodom i steklo poverenje (sve se to razrađuje u ozbiljnom Biznis planu).
Ono što Biznis planovi nemaju , a trebalo bi da poseduju je politika ljudskih resursa, kao osnovni element poslovanja.
E, kad se sve to gore razradi onda realizujemo pravu finansijsku očekivanu ''sliku'' budućeg preduzeća, kroz Bilans stanja, Bulans uspeha, Neto obrtni fond itd.
Eto, to bi bilo malo ukratko opisano najjednostavnijom terminologiom razumljivom za sve.
Što se tiče investicionog elaborata, sačekaćemo da se neko pojavi, pa ću se priključiti i ta tema mi je poznata...

Nick nemam, jer nisam ni planirala da ''nastupam'' u temama. Sasvim slučajno sam se uvukla u sve ovo. Ni dalje mi nije jasno, šta ja ovde tražim...:vorred:
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Dakle, to je, uglavnom, to. Da polažeš ispit kod mene dao bih ti 8:) Da rezimiramo. Biznis plan, ili investicioni plan treba da sadrži:
- Studiju o tržištu - da li je namjeravani proizvod već zastupljen na tržištu, u kojoj mjeri i na kom geografskom prostoru.
- Studiju o lokaciji fabrike - ona mora dati odgovore na pitanja o transportnim vezama - dovozu osnovne sirovine i transportu gotovih proizvoda.
- Studiju o angažovanju radnika - odgovara na pitanje u kojoj mjeri se može potrebna radna snaga angažovati iz neposredne blizine fabrike.
- Studiju o energetskim izvorima - odgovara na pitanje obezbjeđenja najpovoljnije pogonske energije za rad fabrike.
- Finansijski plan za pokrivanje investgicije - Visinu sopstvenih, te angažovanih finansijskih sredstava od strane banaka i drugih izvora.

To je ono osnovno što svaki investicioni projekat za proizvodnju treba da sadrži.
 
dumspirospero

dumspirospero

Dum
Član
Dakle, to je, uglavnom, to. Da polažeš ispit kod mene dao bih ti 8:) Da rezimiramo. Biznis plan, ili investicioni plan treba da sadrži:
- Studiju o tržištu - da li je namjeravani proizvod već zastupljen na tržištu, u kojoj mjeri i na kom geografskom prostoru.
- Studiju o lokaciji fabrike - ona mora dati odgovore na pitanja o transportnim vezama - dovozu osnovne sirovine i transportu gotovih proizvoda.
- Studiju o angažovanju radnika - odgovara na pitanje u kojoj mjeri se može potrebna radna snaga angažovati iz neposredne blizine fabrike.
- Studiju o energetskim izvorima - odgovara na pitanje obezbjeđenja najpovoljnije pogonske energije za rad fabrike.
- Finansijski plan za pokrivanje investgicije - Visinu sopstvenih, te angažovanih finansijskih sredstava od strane banaka i drugih izvora.
To je ono osnovno što svaki investicioni projekat za proizvodnju treba da sadrži.
Pa da sam znala da ćeš da me ocenjuješ, malo bolje bih se pripremila. Ha, ha, ha...:D. Mada nisam loše prošla... To sam napisala u jednom dahu, prvo što mi je palo na pamet, neobavezno... Nema potrebe za ocenama, mnoge stvari znam iz prakse, ponekad je interesantno koliko teorija i praksa nemaju baš sličnosti...Teorija može poslužiti samo kao orijentir, zvezda vodilja u praksi je sve drugačije.
A za dobar Biznis plan najbitniji je stručan tim...
Nadam se da se ne ljutiš... i nadam se da me nećeš ocenjivati...:???:
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Pa da sam znala da ćeš da me ocenjuješ, malo bolje bih se pripremila. Ha, ha, ha...:D. Mada nisam loše prošla... To sam napisala u jednom dahu, prvo što mi je palo na pamet, neobavezno... Nema potrebe za ocenama, mnoge stvari znam iz prakse, ponekad je interesantno koliko teorija i praksa nemaju baš sličnosti...Teorija može poslužiti samo kao orijentir, zvezda vodilja u praksi je sve drugačije.
A za dobar Biznis plan najbitniji je stručan tim...
Nadam se da se ne ljutiš... i nadam se da me nećeš ocenjivati...:???:
Ma, dobra si ti, ja se ono za ocjenjivanje samo malo šalim. Nije zgoreg i u najozbiljniji razgovor ubaciti po koju iskru šale.
 
dumspirospero

dumspirospero

Dum
Član
Ma, dobra si ti, ja se ono za ocjenjivanje samo malo šalim. Nije zgoreg i u najozbiljniji razgovor ubaciti po koju iskru šale.
E sad mi je lakše...Moram uzeti 2-3 dana godišnjeg odmora da sredim utiske. Nije lako pisati postove, kad si ''mobingovan'':fool:.
Da budem iskrena, teško mogu da te zamislim u ovoj profesiji, čak sam počela da sumnjam da si preuzeo tekst sa nekog sajta...nisi ubedljiv...
Ali pošto si pokrenuo temu, a samo ja ''naletela'', a pošto i ja volim da se šalim (bez obzira što imaš mišljenje da sedim i da vezem goblen, znaš starija teta, ozbiljna...), hajde stvarno da osnujemo jedno virtuelno preduzeće, da uključimo ostale i da se ozbiljno našalimo, a uz to i nešto naučimo...Naravno, ti budi direktor!!!
Evo, ovo je samo predlog...
 
N

njenjic

Hajde gospodo budući ekonomisti nastavite, materiju ste tek načeli a već odustali. Vrlo zanimljiva tema, evo i ja ću dati svoj mali doprinos ako budete nastavil...
 
Top