Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Optimizacija Solid State Diskova (SSD) ~ Linux sistemi

  • Začetnik teme sHAKaJaada™
  • Datum pokretanja
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

Urednik
#1
Za produžetak radnog veka Solid State Diska (u daljem tekstu SSD) bitno je podesiti određene parametre u sistemu radi izbegavanja nepotrebnog upisivanja podataka na SSD.Za Linux operativne sisteme:

Podesiti SATA kontroler na AHCI Mod:

  • Pre procesa instalacije operativnog sistema, u BIOS-u podesiti SATA kontroler na AHCI mod.
  • AHCI mod je potreban zbog nativne podrške za TRIM funkciju SSD-a.
  • Instalirati Linux koristeći ext4 fajl sistem particionisanja SSD
  • Ako ste Linux instalirali u IDE modu na SSD, promenite mod na AHCI.
Preporučljivo je za barem 10% kapaciteta SSD rezervisati za OverProvisioning radi povećanja performansi i životnog veka (10% kapaciteta držati kao neformatiranu particiju - unallocated space)


Posle instalacije deaktivirati tkzv. "access time stamp" pomoću opcije "noatime" u /etc/fstab;
Radi jednostavnijih prepravki instalirajte leafpad editor komandom u terminalu:
[hl=blue]sudo apt-get install gksu leafpad[/hl]
Posle toga komandom

[hl=blue]gksudo leafpad /etc/fstab[/hl]
otvoriti fstab i dodati noatime za root particiju Linuxa (ne za swap particij)
Cela linija treba da izgleda slično ovoj ispod:
UUID=1b52c515-146d-4fcb-b2ef-d5af2e6e92c4 / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1


NoVw7FuI6Y.png
Zapišite promenu klikom na save i izađite iz editora.

TRIM (za SSD)

Proverite da li SSD podržava TRIM opciju:

[hl=blue]sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"[/hl]
Sistem može biti instaliran i na disk označen kao sdb sdc i sl.!!!
Ukoliko SSD podržava TRIM, odgovor će biti sličan ovome ispod:
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)

TRIM opcija je vrlo bitna jer optimizuje disk tako što sakuplja tragove izbrisanog "smeća" i povećava performanse SSD, (nešto slično defrag opciji kod Windows sistema) koji bi vrlo brzo izgubio na performansama ukoliko se TRIM ne bi odrađivao.

Manuelni TRIM

Da odradite TRIM "ručno" u terminal kucajte ili kopirajte/nalepite sledeću komandu:

[hl=blue]sudo fstrim -v /[/hl]
Sačekajte nekoliko trenutaka i dobićete info sličan ovome:
6469017600 bytes were trimmed

[hl=blue]Ove opcije se preporučuju samo ukoliko je Linux instaliran na jednoj particiji i nije razdvojen od /home i /boot particije[/hl]


Automatski TRIM:rc.local (poželjna metoda)


Za automatsko TRIM-ovanje prilikom pokretanja sistema za računare koji se barem jednom dnevno restartuju sledite sledeće uputstvo:

u terminalu kucajte

[hl=blue]gksudo leafpad /etc/rc.local[/hl]
pritisnite Enter i iznad linije exit 0 dodajte
[hl=blue]fstrim /[/hl]
U editoru to treba da izgleda ovako:
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

fstrim -v /
exit 0
Ovaj način važi za slučajeve kada je Linux na jednoj particiji zajedno sa /home
Ukoliko se /home nalazi na odvojenoj particiji (što nije naročito korisno), tada treba dodati fstrim -v /home iznad exit 0
Sačuvajte promene na save i restartujte računar.

Automatski TRIM:cron
Za računare koji su non-stop u radu i koji se ne restartuju često odnosno nikada, uraditi sledeće:

u terminalu kucajte
[hl=blue]gksudo leafpad /etc/cron.daily/trim[/hl]
posle toga pritisnite Enter i na praznom listu koji se otvori nalepiti sledeći tekst:
#!/bin/sh
fstrim -v /
Ovaj način važi za slučajeve kada je Linux na jednoj particiji zajedno sa /home
Ukoliko se /home nalazi na odvojenoj particiji (što nije naročito korisno), tada treba dodati
#!/bin/sh
fstrim -v / && fstrim -v /home
Sačuvati fajl i napraviti ga egzekutabilnim komandom u terminalu
[hl=blue]sudo chmod +x /etc/cron.daily/trim[/hl]
Restartujte računar.

Onemogućite hibernaciju

U terminalu kucajte ili kopirajte i prelepite komandu

[hl=blue]gksudo leafpad /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.upower.policy[/hl]

Na stranici koja se otvori u donjoj polovini pronađite liniju
<allow_active>yes</allow_active>
i zamenite sa
<allow_active>no</allow_active>
odnosno samo yes sa no

u gornjoj polovini stranice postoji ista linija i odnosi se na suspenziju računara tako da i nju možete po želji promeniti na isti način istom vrednošću

Ograničiti upisivanje na swap particiju

(SWAP je slično pagefile-u kod Windows sistema i kešira podatke na disk u slučaju manjka raspoložive RAM memorije)

Proverite trenutno podešavanje SWAP-a komandom:

[hl=blue]cat /proc/sys/vm/swappiness[/hl]
Default je 60.
U terminalu kucajte

[hl=blue]gksudo leafpad /etc/sysctl.conf[/hl]
na dnu stranice kopirajte i dodajte sledeće:
#
# Swap Mod
vm.swappiness=1
# Improve cache management
vm.vfs_cache_pressure=50

Sačuvajte editovani tekst, izađite i restartujte računar.

I/O scheduler

Za Ubuntu 12.04 koji koristi stari CFQ planer koji je jedino koristan kod običnih HDD i usporava SSD, potrebno je podesiti na DEADLINE planer koji podržava SSD a ujedno dobar i za HDD

Za proveru planera u terminalu kucajte sledeću komandu:

[hl=blue]cat /sys/block/sda/queue/scheduler[/hl]
(ukoliko je Vaša particija drugačija od sda izmenite komandu)

U mom slučaju dobijeni rezultat je sledeći:
noop [deadline] cfq
što bi značilo da je planer deadline aktivan a ostali podržani.

U terminalu kucati

[hl=blue]gksudo leafpad /etc/default/grub[/hl]
pa Enter
Pronađite liniju

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" i zamenite je sa
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline quiet"
sačuvajte i izađite
posle toga u terminalu kucajte

[hl=blue]sudo update-grub[/hl]

Restartujte računar.

Ograničenje upisa keša pretraživača Firefox

U Firefox panelima na vrhu idite na Edit ---> Preferences ---> Advanced ---> Network
Štiklirajte opciju Override automatic cache management i podesite 0 MB za keš


pZdnqIgki.pngMožete takođe i onemogućiti keširanje podataka u Java Plugin kontrolnom panelu

U gornjem levom uglu desktopa
Applications ---> System tools ---> Preferences ---> Java 7 Plugin Control Panel u panelu General ---> Settings i deštiklirajte Keep temporary files on my computer ---> Ok
ili alternativno iz terminala:

[hl=blue]/opt/java/64/jre1.7.0_*/bin/ControlPanel[/hl]
(komanda podrazumeva da je instaliranja verzija jre1.7.0_45 odnosno jre1.7.0_51 na x64 arhitekturi)

K6WfqY.png


Opcionalna (napredna) podešavanja

Ovim podešavanjem se dodatno umanjuje upis podataka na SSD tako što se privremene datoteke i sistemski log smeštaju u RAM memoriju koja se prilikom restartovanja računara briše (preporučljivo da imate ≥4gb memorije);

u terminalu kucajte ili prelepite

[hl=blue]gksudo leafpad /etc/fstab[/hl]
pritisnite Enter i zatim prekopirajte i zalepite tekst ispod na krajnje dno stranice (ispod poslednje linije) koju ste prethodno otvorili

#
# Modifikacija za SSD
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0


Sačuvajte promene i zatvorite stranu.

Posle toga u terminalu

[hl=blue]gksudo leafpad /etc/rc.local[/hl]
pritisnite Enter i zatim prekopirajte i zalepite dole prikazani tekst iznad "exit 0" izlazne linije
#
# Modifikacija za SSD
for dir in apparmor apt cups dist-upgrade fsck gdm installer samba unattended-upgrades ;
do
if [ ! -e /var/log/$dir ] ; then
mkdir /var/log/$dir
fi
done


Sačuvajte promene i zatvorite stranu.

Pažnja: sistem osim /tmp fascikle ima takođe i /var/tmp fasciklu. Nije preporučljivo podešavati keširanje /var/tmp fascikle u RAM jer se u njoj čuvaju privremeni podaci koji su potrebni posle restartovanja sistema!!!

Preporučljivo je za barem 10% kapaciteta SSD rezervisati za OverProvisioning radi povećanja performansi i životnog veka (10% kapaciteta držati kao neformatiranu particiju - unallocated space)


 

Top