Šta je novo?
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
ONDULIN PLOČE


Ne sadrže azbest,bitumenizirane su,ne sadrže otrovne supstance i ekološki su čiste.
Pogodne su za krovove sa nagibom 10' - 85'.Моgu se testerisati,rezati a učvršćuje se ekserima sa okruglom glavom.

ondulin_01.jpg
Postavljanje:


 • Prekrivanje slemena
 • Pri slemenu ploče završavaju cca 5cm pre središnje linije slemena zbog osiguranja provetravanja.
 • Ploče se postavljaju vertikalno na osnovni smer vetra,sa kraja na kraj,sa preklopom cca 10cm.
 • Prekrivanje završetaka se vrši tako što se štitnik od vetra (iksna) koristi kao graničnik.Ukoliko se ne postavlja originalni štitnik,zadnji talas ploče se mora učvrstiti zakivanjem preko postavljenog graničnika.
ondulin_02.jpg


 • Preklapanje
 • Uobičajeni uzdužni preklop je jedan talas.Preklop od dva talasa se preporučuje kod završetaka,krovnog nagiba manjeg od 10 ili u ekstremnim klimatskim uslovima.
 • Mogu se kombinovati sa svim uobičajenim građevinskim elementima.
 • Zagarantovana vodonepropusnost i duga upotrebna vrednost.
ondulin_03.jpg
Tehničke karakteristike:


 • Format:2000mm x 930mmm
 • Površina pokrivanja:1.6m2
 • Debljina ploče:2.4mm
 • Težina ploče:5.5kg
 • Dimenzija talasa:93mm x 36mm
 • Broj talasa:10
 • Boja:crvena,crna,zelena
Zakivanje:


 • Ekser se zakiva vertikalno na izbočinu talasa,ali samo do površine kako bi se izbeglo oštećenje.Ploče se poravnavaju uz pomoć kanapa ili letvice i uglomera.
 • Učvrtite samo drugi i predposlednji talas,u cilju poravnavanja ploča.
 • Kada je ploča ispravno postavljena,zakucajte sve preostale eksere.
 • Preporučujemo da se zakivanje vrši na onim mestima gde se ispod ploča nalaze letvice podstrukture.
 • Potrebno je učvrstiti svaki talas pri horizintalnom preklopu,pri ugradnji dodatnih elemenata i slamenika. Na preostaloj površini ploče potrebno je ukucati svaki treći talas na razmaku od letve do letve i to u cik-cak liniji.
ondulin_04.jpg
Opšti tehnički uslovi montaže tegole:


 • Podloga za montažu tegole može biti olakšani beton ili običan beton,ali su najpodesnije sledeće podloge:
  - Vlagootporne fenolne ploče debljine 15-20mm za raspon rogova do 90cm u zavisnosti od nagiba.
  - Drveni pod od prosušenih dasaka (vlažnosti od 18%).Debljina daske ne sme biti manja od 22mm,niti šira od 12cm i mora biti ukucana za položne gredice sa dva eksera po širini.Između dasaka može biti zazor max.3mm.Sve daske moraju biti zdrave i iste debljine,odnosnogornja površina mora biti u istoj ravni.Svi oštri spojevi dasaka i krovni grebeni,moraju biti zaobljeni.Razmak podložinh gredica mora biti 60-80cm.Vazdušni prostor između daščane podloge mora biti min.5cm,radi omogućavanje efikasnije ventilacije.U slučaju da je nagib krovne ravni ispod 18',potrebna je posebna hidroizolacija ispod krovnog pokrivača (KONDOR).Ter papir se ne stavlja ispod tegole i zbog svoje specifičnosti ovi radovi nisu obuhvaćeni ponudom.Limarski radovi moraju biti završeni pre polaganja tegole,a datalji usklađeni sa zahtevom koji nameće ovaj krovni pokrivač.
ondulin_05.jpg


 
Top