Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

O pravednicima i grešnicima

  • Začetnik teme rango343
  • Datum pokretanja
Laodikeja

Laodikeja

Član
#11
Vera i poslušnost se ne isključuju, jer čovek koji se predao Bogu i doživeo promenu u svom biću Duhom Svetim, on prirodno živi u skladu sa rečju Božjom.

Reći "JA SAM SE PREDAO BOGU A SADA IDEM DA UKRADEM NEŠTO MOM KOMŠIJI, ILI DA SE KLANJAM NEKOM DRUGOM BOGU" je dokaz da se nikakvo predanje i promena nisu dogodili.

A reč Božja kaže:

"Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore" ( Rimljanima 2. 13 )

To sam već objasnio u mom predhodnom komentaru: #5
 
T
#12
Pomaže Gospod i Bog naš!

Ko su pravednici ja ne znam, a ko je grešnik .. osim jednog, ni to ne znam.
A taj jedan sam ja.

O da, spolja gledano, lako se neko može prevariti i pomisliti da sam "dobar", ali ja ...
Znam svoje motive i misli svoje. Somnabuliram povazdan....

Sećam se dok mi je otac bio živ i bolestan, 15 meseci je bio u domu za stara i bolesna lica.
Posećivao sam ga svaki dan, da pričamo, Bogu se pomolimo, smejemo se ..... Jednog tatu sam imao,
i bio je na ~7 minuta od mene - kako da ga ne posećujem?!
I kad se upokojio reče mi jedna od negovateljica: "Ti si Tomo živi dokaz da Bog postoji",
a ja se mislim ... "Bogu hvala što ne vidiš dušu moju, znala bi istinu o meni!"

brat Toma
 

Top