Šta je novo?

O kreditima, računima, ugovorima...

LEGEND
Učlanjen(a)
14.12.2009
Poruka
29.056
O kreditima, računima, ugovorima...Novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga čija je primena počela petog decembra ove godine izazvao je veliki broj prigovora i pitanja potrošača upućenih Centru za korisnike finansijskih usluga. Evo najčešćih, kao i odgovora na njih.

NBS-ugovor.jpg


Banka mi je ponudila da potpišem aneks ugovora, šta da radim?

Neprecizno ugovaranje novčanih ugovornih obaveza, kao i promenljivih kamatnih stopa, posebno u slučaju korišćenja dugoročnih kredita u prethodnih nekoliko godina, jedan je od razloga za donošenje ovog zakona. Njegovim odredbama regulisana je obaveza ugovaranja promenljive kamatne stope u smislu njene određenosti i odredivosti. To znači da svi elementi kamatne stope moraju imati takvu prirodu da na njihovu vrednost ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana. Dakle, ugovori ne mogu da sadrže upućujuću normu na poslovnu politiku u pogledu bitnih elemenata ugovora, što je u prethodnom periodu bio čest slučaj. U skladu sa zakonom, banke su bile u obavezi da do petog decembra putem aneksa usklade ugovore klijenata koji su imali kredite u otplati sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga na način da neodredive promenljive kamatne stope učine odredivim ili određenim.

Budući da je usklađivanje sa zakonom u interesu korisnika, savetujemo vam da ne izbegavate potpisivanje aneksa ugovora, već da ga pažljivo pročitate i uporedite sa osnovnim ugovorom. Ukoliko, ipak smatrate da je aneks ugovora sačinjen suprotno zakonu, možete uputiti pisani prigovor finansijskoj instituciji i obaveštenje Narodnoj banci Srbije radi daljeg postupanja.

Banka mi je povećala naknadu za održavanje tekućeg računa, a da me o tome nije obavestila. Da li je to suprotno zakonu?

U skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banka je dužna da opšte uslove poslovanja, među kojima je i tarifa naknada, kao i njihove izmene i dopune, istakne u svojim poslovnim prostorijama na vidnom mestu i to najkasnije 15 dana pre njihove primene. Tarifa naknada, kao deo opštih uslova poslovanja, sadrži detaljno navedene vrste i visinu troškova koje banka naplaćuje od fizičkih i pravnih lica, a po osnovu pružanja bankarskih usluga.

Ukoliko niste zadovoljni novim tarifama banke u vezi sa pitanjem održavanja tekućeg računa možete da se raspitate u drugim poslovnim bankama ili putem njihovih veb prezentacija o njihovim tarifama i da na osnovu prikupljenih informacija odlučite šta je za vas najpovoljnije. Napominjemo da je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojim je definisan ugovor o otvaranju i vođenju računa, predviđeno da banka u slučaju povećanja naknada i drugih troškova iznad ugovorenog iznosa ima obavezu da o tome obavesti korisnika najkasnije 15 dana pre početka primene izmenjenih naknada. Ukoliko niste zadovoljni izmenama tarifa možete, na svoj zahtev, odmah, odnosno nakon izmirenja obaveza po računu, bez naknade preneti sredstva u drugu banku ili podići sredstva u gotovini i ugasiti račun, a banka je dužna da korisniku to omogući.

Iako je počela primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, zašto mi banka i dalje obračunava ratu za kredit po prodajnom, a ne po srednjem kursu?

Banke su u obavezi da usklade ugovore o kreditu u otplati sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u delu koji se tiče odredaba koje regulišu odredivost ili određenost promenljive kamatne stope. Ukoliko ste potpisali ugovor o kreditu sa bankom pre stupanja na snagu ovog zakona, a banke nisu u obavezi da postojeće ugovore usklađuju i sa drugim odredbama zakona kao što je i pravo na primenu istog tipa kursa, vaša banka ne postupa suprotno zakonu ukoliko primenjuje tip kursa koji je definisan ugovorom o kreditu.

Kada banka ima pravo da naplati prevremenu otplatu kredita?

Banka ima pravo da naplati prevremenu otplatu kredita onda i onako kako je to regulisala ugovorom o kreditu. Svi ugovori koji se zaključuju nakon početka primene ovog zakona, odnosno posle petog decembra, odredbu o prevremenoj otplati treba da regulišu u skladu sa zakonom.

To znači da banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je ugovorena fiksna kamatna stopa, odnosno kod stambenih kredita kad je ugovorena fiksna i promenljiva kamatna stopa. Naknada se može ugovoriti najviše do jedan odsto iznosa prevremeno otplaćenog duga ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza po kreditu duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći naknada ne može biti veća od 0,5 odsto prevremeno otplaćenog duga. Banka može zahtevati naknadu po ovom osnovu pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od godinu dana veći od 1.000.000 dinara. Ukoliko banka ugovorom o kreditu u otplati nije predvidela prevremenu otplatu u nominalnom iznosu već u skladu sa tarifama banke, u obavezi je da te tarife uskladi sa odredbama novog zakona. Takođe važno je znati da naknada ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa koji bi bio plaćen za period do konačne isplate kredita.

Da li banka sme da ustupi svoje potraživanje po kreditu agenciji za potraživanje?

Banka može, u skladu sa novim zakonom da ustupi svoje potraživanje samo drugoj banci, a korisnik kredita zadržava sva prava iz ugovora koji je zaključio sa prvom bankom. Druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao da potraživanje nije ustupljeno niti od njega može zahtevati dodatne troškove.

Imam firmu i kada sam pitao banku da li ugovor o kreditu koji koristim može da mi uskladi sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, rečeno mi je da ovaj zakon tretira samo fizička lica. Da li je to tačno?

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga pod pojmom korisnika finansijskih usluga podrazumeva fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge, ili se obratilo davaocu finansijskih usluga radi korišćenja tih usluga, a finansijske usluge koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Međutim, Narodna banka Srbije je shodno Zakonu o bankama, donela Odluku o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru korisnika koja se odnosi na postupanje banke i NBS po prigovoru pravnih lica, odnosno preduzetnika, što praktično znači da, ukoliko smatrate da su vaša prava i interesi u poslovanju sa bankom narušeni, odnosno da se banka ne pridržava dobrih poslovnih običaja imate pravo na prigovor.

Najpre je potrebno da se obratite banci pismenim putem, a ona je u obavezi da vam odgovori u roku od 30 dana. Ukoliko ne budete zadovoljni ishodom postupanja banke po vašem prigovoru o tome možete pismeno obavestiti Narodnu banku Srbije – Centar za korisnike finansijskih usluga, koja će u skladu sa propisima razmotriti vaš prigovor i o tome vas obavestiti.

Politika
 
Učlanjen(a)
17.08.2012
Poruka
1
Banke u svom poslovanju često koriste nedozvoljena sredstva mimo zakona. Obračunavaju kamatu kako im je volja. Možda ovo može da pomogne da se takve stvari izbegnu -
Kod:
http://www.paabacus.com/novosti/provera-ispravnosti-obracuna
 
Član
Učlanjen(a)
31.08.2010
Poruka
6
Ja radim u banci i razumem sve strepnje i strahove nastale usled nerazumevanja od strane klijenata.Jako je vazno sa kojom bankom saradjujete,kakav vam je privatni bankar i koliko se zaista interesujete za sadrzaje ugovora kada dogovarate odredjenu uslugu.Iz licnog iskustva mogu da tvrdim da 80% ljudi ni ne slusa sve sto im pricam i objasnjavam pre i u toku obrade kredita vec brze bolje samo zele da dobiju novac..kasnije se bune jer ih je banka prevarila...

Elem...saslusajte savetnika i dobro analizirajte sa njim koliko novca uzimate,a koliko ukupno na kraju vracate(to je najlakse klijentima da shvate koliko placaju uslugu,a neda im se samo kazu procenti i kamate).Zahtevajte pre finalnog dogovora od bankara da sa vama prodje ugovor,plan otplate i da vam izracuna koliko cete vi na kraju vratiti novca banci.Tako ce vam biti lakse da odaberete i banku i najbolju uslugu za vas.

Pozdrav.
 
Top