Šta je novo?

Neurologija - razno

Hoyas
LEGEND
Učlanjen(a)
06.06.2009
Poruka
21.088
Neurologija - razno

10_mozak.jpg


:info:

- Neurološki simptomi i znaci
- Epizodični poremećaji svesti, delirijum i koma
- Usporeni psihomotorni razvoj i razvojna regresija
- Klinički sindromi izazvani oštećenjem pojedinih režnjeva mozga
- Afazija, apraksija, agnozija
- Poremećaji kranijalnih živaca
- Slabost mišića i ekstremiteta
- Senzitivni poremećaji i bol u neurologiji
- Sindrom mlitavog deteta
- Sindromi oštećenja kičmene moždine
- Poremećaji autonomnog nervnog sistema
- Cerebrospinalna tečnost (likvor)
- Klinička elektroencefalografija i evocirani potencijali
- Elektromioneurografija
- Neuroradiološka dijagnostika
- Ultrazvučna dijagnostika u neurologiji
- Neuro-oftalmologija
- Biopsijska dijagnostika u neurologiji
- Molekularno-genetička dijagnoza neuroloških bolesti
- Neurološki problemi novorodjenih
- Glavobolje
- Epilepsija
- Spavanje i poremećaji spavanja
- Demencije
- Infektivne bolesti centralnog nervnog sistema
- Traumatske povrede nervnog sistema
- Tumori centralnog nervnog sistema
- Cerebrovaskularne bolesti
- Edem mozga
- Demijelinizacione bolesti
- Neurološke bolesti usled nutritivne deficijencije
- Mitohondrijske encefalomioneuropatije
- Nasledne kanalopatije u neurologiji
- Razvojni poremećaji nervnog sistema
- Urođene greške metabolizma i hromosomske bolesti nervnog sistema
- Neurokutana oboljenja
- Poremećaji pokreta
- Bolesti malog mozga
- Bolesti motornog neurona
- Oštećenja kičmenih korenova i pleksusa
- Sindromi oštećenja neuromišićne transmisije
- Bolesti perifernog nervnog sistema
- Bolesti mišića
- Neurološke komplikacije sistemskih oboljenja

:download:

Kod:
[FONT=Comic Sans MS][url=http://www.4shared.com/dir/16157021/f456134d/Neurologija-nova_knjiga.html]4shared - free file sharing and storage - share folder - Neurologija-nova knjiga[/url][/FONT]
 
Top