Šta je novo?

Nebiblijska ucenja tradicionalnih crkava, u odnosu na biblijska ucenja Adventisticke crkve

  • Začetnik teme Laodikeja
  • Datum pokretanja
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
10.220
Antibožja i antibiblijska naučavanja Adventista sedmog dana

Adventisti od samog svog početka naučavaju bogohulnosti, točnije, adventisti su rod i plod Millerove bogohulne i "sotonske rabote" određivanja datuma Isusova dolaska. Iz jedne sotonske rabote može proisteći samo druga sotonska rabota (tko sa đavlom tikve sadi .... ) Tako će i "Adventistički pioniri", nakon skandala i promašaja s datumom 22.10.1844., naučavati ovakve bogohulnosti - pročitajte ih:

„Neki su se činili istinski obraćeni, kako bi zaveli Božji narod, ali kad bi se mogla vidjeti njihova srca pokazala bi se crna kao i uvijek. Moj anđeo pratitelj pozvao me je da pogledam muke duše griješnika, kako je to bilo. Pogledala sam, ali nisam to mogla vidjeti, jer je vrijeme za njihovo spasenje bilo prošlo." (Ellen White, Present Truth Kolovoz 1849.)

"Tada sam vidjela da je Isus molio za svoje neprijatelje. Ali to nije obvezivalo nas da se molimo za pokvareni svijet, kojeg je Bog odbacio. Kad je on molio za svoje neprijatelje postojala je nada za njih, i oni su mogli biti opravdani i spašeni njegovim molitvama, i u vrijeme nakon što je bio posrednik u vanjskom boravištu za cijeli svijet. Ali sada, njegov duh i naklonost napustili su svijet, i naša naklonost mora biti s Isusom, i mora biti povučena od bezbožnih... Vidjela sam da pokvareni svijet više ne može biti opravdan našim molitvama." (Ellen White, viđenje u Camden-u, New York, 29. lipnja 1851. god.)

"Uzbuđenja i lažne reformacije ne mogu nas danas pokolebati, jer znamo da je gospodar kuće ustao 1844. i zatvorio vrata prvog stana nebeskog Šatora, i sada mi dakako očekujemo da će oni ići sa svojim ovcama tražiti Gospodina, ali ga neće naći; on se sam povukao (iza zavjese) od njih. Gospodin mi je pokazao da je snaga koja je s njima puka ljudska moć, a ne Božja." (Ellen White)

"Mi razumijemo da je on (Krist) bio posrednik za sve na svijetu, služeći u Svetinji (Hebrejima 9,26), u Šatoru nazvanom Svetište, od dana Pedesetnice (31. godine) do određenog vremena, kraja 2300 dana, odnosno godina - jeseni 1844. godine. U tom vremenskom trenutku dakle, zatvorena su vrata za odbačenu Crkvu i pokvareni svijet." (Joseph Bates, The Review and Herald, 19. 1851. god.)

"Od uzašašća do zatvaranja vrata, u listopadu 1844., Isus je stajao raširenih ruku punih ljubavi i milosti; spreman primiti, i zastupati u parnici svakog griješnika koji bi došao pred Boga po njegu. Na deseti dan sedmoga mjeseca 1844., On je prešao u Svetinju nad svetinjama, gdje je odonda milosrdni veliki svećenik nad domom Božjim. ... Ja mislim da se slijedeće proročanstvo ispunilo listopada 1844. (James White, A Word to the Little Flock", 1847. god.)
 
antonijadz

antonijadz

UPLOADER
Učlanjen(a)
19.10.2010
Poruka
2.900
Kao sto sam to i napomenuo u mom prvom pocetnom komentaru, sada cu dati biblijske dokaze da su ucenja tradicionalnih crkava suprotna biblijskom ucenju, a ici cu istim redom po rednim brojevima, kao sto je to slucaj u uvodnom tekstu teme.

( Zbog kratkoce vremena obradicu samo nekoliko tema, pa cu kasnije i ostatak ).


1. Biblija uci da je Bog stvorio svet za sest dana, a u sedmi dan subotu pocinio, i odvojio je coveku za odmor.

- Pravoslavna crkva po primeru Rimokatolicke crkve - ukinula subotu, i postavila nedelju na njeno mesto pod izgovorom Hristovog vaskrsenja.

( Ovo nije stav svih lokalnih Pravoslavnih crkava, jer neke drze i subotu, uglavnom po manastirima.
Nekadasnji Patrijar Srpski Pavle je svetkovao i subotu i nedelju ).BIBLIJSKI DOKAZI:


SUBOTA - BOŽJI DAN ODMORA:


ČETVRTA ZAPOVEST:

"Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 8 - 11 )

SUBOTA SIBOL STVARANJA POSVEĆENA OD SAMOG TVORCA KAO DAN POČIVANJA:

"Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo" ( 1 knjiga Mojsijeva 2. 1 - 4 )

SUBOTA ZNAK PRAVOGA BOGA KOJI POSVEĆUJE SVOJ NAROD:

"I reče Gospod Mojsiju govoreći:
A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem...
To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim" ( 2 knjiga Mojsijeva 31. 12 - 18 ).

SUBOTA - DAN SVETOG SABORA:

"Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji:
Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim" ( 3 knjiga Mojsijeva 23. 1 - 3 ).

ČETVRTA ZAPOVEST SA OBEĆANJEM BLAGOSLOVA:

"Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod.
Ako uživite po mojim uredbama, i zapovjesti moje uzdržite i uščinite,
Davaću vam dažd na vrijeme, i zemlja će rađati rod svoj, i drveta će u polju rađati rod svoj;
I vršidba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sijanje, i ješćete hljeb svoj do sitosti, i živjećete bez straha u zemlji svojoj.
Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati a neće biti nikoga da vas plaši; učiniću, te će nestati zle zvijeri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje.
Nego ćete tjerati neprijatelje svoje, i padaće pred vama od mača.
Vas će petorica tjerati stotinu, a vas stotina tjeraće deset tisuća, i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača.
I obratiću se k vama, i učiniću vam da rastete, i umnožiću vas, i utvrdiću zavjet svoj s vama.
I ješćete žito staro, od mnogo godina, i izasipaćete staro kad dođe novo.
I namjestiću stan svoj među vama, i duša moja neće mrziti na vas
I hodiću među vama, i biću vam Bog, i vi ćete biti moj narod" ( 3 Mojsijeva 26. 2 - 12 )

ZAPOVEST O SUBOTI NAMENJENA SVIM NARODIMA:

"Ovako veli Gospod: pazite na sud, i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti.
Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla.
I neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suho drvo.
Jer ovako veli Gospod za uškopljenike: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno, i drže zavjet moj,
Njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mjesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime vječno daću svakome od njih, koje se neće zatrti.
A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj,
Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svijem narodima" ( knjiga proroka Isaije 56. 1-7 )

SUBOTA NA NOVOJ ZEMLJI:

"Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše.
I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.
I izlaziće i gledaće mrtva tjelesa onijeh ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom tijelu" ( knjiga proroka Isaije 66. 22 - 24 )

SUBOTA DAN GOSPODNJI U STAROM ZAVETU:

"Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš šta je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući svojim putevima i ne čineći šta je tebi drago, ni govoreći reči, Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš nasledstvo Jakova oca svog; jer usta Gospodnja rekoše" ( knjiga proroka isaije 58. 13 )

ISUS PO OBIČAJU ODLAZI U HRAM U SUBOTU:

"I dođe u Nazaret gdje bješe odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.
I daše mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano:
Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscijelim skrušene u srcu; da propovjedim zarobljenima da će se otpustiti, i slijepima da će progledati; da otpustim sužnje;
I da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju.
I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sjede: i svi u zbornici gledahu na nj.
I poče im govoriti: danas se izvrši ovo pismo u ušima vašima" ( Jevandjelje po Luki 4. 16 - 21 )

PAVLE PO OBIČAJU SVOME UĐE U HRAM U SUBOTU:

"Prošavši pak Amfipolj i Apoloniju dođoše u Solun, gdje bješe zbornica Jevrejska.
I Pavle po običaju svome uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma,
Pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrse iz mrtvijeh, i da ovaj Isus kojega ja, reče, propovijedam vama, jest Hristos" ( dela apostola 17. 1 - 3 )

PAVLE PROPOVEDA U HRAMU U SUBOTU, NEZNABOSCI MOLE PAVLA DA IM PROPOVEDA I U DRUGU SUBOTU:

"A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju Pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sjedoše.
A po čitanju zakona i proroka poslaše starješine zborničke k njima govoreći: ljudi braćo! ako je u vama riječ utjehe za narod, govorite.
A Pavle ustavši i mahnuvši rukom reče: ljudi Izrailjci i koji se Boga bojite! čujte....
A kad izlažahu iz zbornice Jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove riječi u drugu subotu govore.
A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnijeh došljaka; a oni govoreći im svjetovahu ih da ostanu u blagodati Božijoj.
A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božije" ( dela apostolska 13. 14 - 44 )

PAVLE RADI SEST DANA A SUBOTOM A ODLAZI U HRAM I PROPOVEDA O HRISTU"

"Potom se odluči Pavle od Atine i dođe u Korint,
I nađe jednoga Jevrejina, po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji bješe skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom Priskilom (jer bješe zapovjedio Klaudije da svi Jevreji idu iz Rima), i dođe k njima.
I budući da bješe onoga istog zanata, osta kod njih i rađaše, jer bijahu ćilimarskog zanata.
A prepiraše se u zbornicama svake subote, i nadgovaraše Jevreje i Grke" ( dela apostola 18. 1 - 4 )

PAVLE SAVETUJE DA UDJEMO U SUBOTNI ODMOR PO PRIMERU GOSPODA KOJI SE ODMARAO U SEDMI DAN, A NE PO PRIMERU NEPOSLUSNOSTI JEVREJA KOJI SU PREKRSILI ZAPOVEST O SUBOTI:

"Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas.
Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh.
I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca.
Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio po tom.
Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu.
Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh.
Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.
I nema tvari nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo.
Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć" ( Jevrejima poslanica 4 poglavlje )

---------------------------

( Napomena: na ovom mestu u Jevrejima poslanici 4 poglavlju, u originalnom Grckom tekstu umesto reci POCIVANJE, stoji izraz SABATISMOS, koji znaci `Subotni odmor - subotnje pocivanje, i u Biblijskoj terminologiji oznacava svetkovanje Subote )

SUBOTA - DAN GOSPODNJI I U STAROM I U NOVOM ZAVETU ( prorecena obnova subote ):

----------------------------

"I tvoji će sazidati stare pustoline, i podignućeš temelje koji će stajati od koljena do koljena, i prozvaćeš se: koji sazida razvaline i opravi putove za naselje.
Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnijem, i budeš ga slavio ne idući svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći riječi,
Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš našljedstvo Jakova oca svojega; jer usta Gospodnja rekoše" ( knjiga proroka Isaije 58. 13 )

"Bijah u duhu u dan nedjeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji ( Otkrivenje Jovanovo 1. 10 )


-----------------------------

( Napomena: na ovom mestu u Otkrivenju 1. 10 u originalnom Grckom tekstu umesto `DAN NEDELJNI, stoji izraz `DAN GOSPODNJI.

Dan gospodnji i u starom i u novom zavetu pretstavlja Subotu - uporedi knjigu proroka Isaije 58. 13 i Otkrivenje 1. 10 )


----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------2. Bog je dao deset zapovesti kao univerzalno merilo pravde, svim ljudima u svim vremenima, i nedeljiv.

- Pojedini ovde na forumu plasiraju tezu kako su deset zapovesti ispunjene na krstu, i mi ne treba da ih drzimo doslovno, sto znaci njihovo krsenje.

( I ovo nije stav Pravoslavne crkve, pa ni Rimokatolicke, jer one uce da treba drzati deset zapovesti.
Rimokatolici osim subote i druge zapovesti o klanjanju ikonama, a neke Pravoslavne crkve i sa subotom ).


BIBLIJSKI DOKAZI:

DESET BOŽJIH ZAPOVESTI


DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV SPASENJA:

"I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da naslijedim život vječni?
A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.
A on reče: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
A kad to ču Isus reče mu: još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.
A kad on ču to postade žalostan, jer bješe vrlo bogat.
A kad ga vidje Isus gdje postade žalostan, reče: kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!
Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije.
A oni koji slušahu rekoše: ko se dakle može spasti?
A on reče: što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće" ( Jevandjelje po Mateju 19. 16 - 26 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ LJUBAVI PREMA ISUSU:

"Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške" (1 poslanica Jovanova 5. 2 - 3 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ POZNANSTVA SA ISUSOM:

"I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema; (1 poslanica Jovanova 2. 3-5 ).

DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV USLIŠENJA MOLITVE:

"Ljubazni! ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je
dao zapovijest" ( 1 poslanica jovanova 3. 21 - 23 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ ISUSOVOG PRISUSTVA U SRCU POSREDSTVOM SVOGA DUHA:

"I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao" ( Jovanova poslanica 3. 24 )

JEDINSTVO SVIH 10 ZAPOVESTI-NAZVAN ZAKON SLOBODE KOJIM ĆE SE SUDITI SVETU:

"Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona.
Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni" ( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).

DRŽANJE ZAPOVESTI OBELEZJE BOŽJE CRKVE POSLEDNJEG VREMENA:

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

ISUS NIJE DOŠAO DA UKINE ZAKON- ZAPOVESTI ZAKONA OSTAJU DO KRAJA SVETA:

"Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne
izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a
ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome" ( Jevandjelje po Mateju 5. 17 - 19 )

NE MENJATI PROROSTVO I ZAKON:

"Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj" ( Otkrivenje Jovanovo 18-19 ).


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Biblija uci da je Bog dao coveku principe zdrave ishrane za sve ljude u svim vremenima.

- Pojedini ovde plasiraju tezu koja je prisutna i u Pravoslavnoj crkvi - da je Bog dopustio coveku da sve jede, divlje zivotinje, ptice, gmizavce, bube..itd..

( I ovo nije stav svih Pravoslavnih crkava, jer po nekim manastirima imaju poseban vid zdrave ishrane ).BIBLIJSKI DOKAZI:

ZDRAVA I NEZDRAVA ISHRANA


PRVOBITNA LJUDSKA ISHRANA PRE PADA U GREH - BILJE

"I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih I od ptica nebeskih i od svih zveri što se miče po zemlji.
I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.
A svim zverima zemaljskim i svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čemu ima duša živa, dao sam svu travu da jedu.I bi tako" ( 1 knjiga Mojsijeva 1. 27 - 30 ).

NAKON POTOPA U LJUDSKU ISHRANU UKLJUCENO I MESO

"I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im; rađajte se i množite se i napunite zemlju;
I sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vase ruke.
Šta se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.
Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.
Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zveri
iskati; iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegovog iskaću dušu čovečiju" ( 1 knjiga Mojsijeva 9. 1 - 5 ).

ODVAJANJE CISTIH I NECISTIH ZIVOTINJA

"I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im: Kažite sinovima Izrailjevim i recite: Ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji:
Šta god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
Ali onih što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papke razdvojene;
da vam je nečista;
I pitomi zec, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je. I zec divlji, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.
I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je; Mesa od njih ne jedite niti se strva njihovog dodevajte; jer vam je necisto" ( 3 knjiga Mojsijeva 11 poglavlje ).

SUD PRILIKOM HRISTOVOG DOLASKA ZA ONE KOJI JEDU NEZDRAVU HRANU KOJU JE BOG ODVOJIO KAO NEPOGODNU ZA ISHRANU

Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će Mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju u plamenu ognjenom.
Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom telu, i mnogo će biti pobijenih od Gospoda.
Koji se osveštavaju i koji se očišćavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjsko i stvari gadne i miševe, svi će izginuti, veli Gospod.
A ja znam dela njihova i misli njihove, i doći će vreme, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i videće slavu moju" ( knjiga proroka Isaije 66. 15 - 18 )

"Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?
Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi" ( 1 Korinćanima poslanica 3. 16 - 17 )


----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------


4. Biblija uci da je smrt san i da mrtvi ne znaju nista, i da se nalaze u grobu do casa vaskrsenja.

- Pravoslavna i Rimokatolicka crkva uce da mrtvi nakon smrti odlaze na nebo u nekakvom bestelesnom stanju.


BIBLIJSKI DOKAZI:

SMRT KAO SAN

MRTVI NE ZNAJU NISTA, NE POSTOJE I NISU NIČEGA SVESNI:

"Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio.
I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nikada ni u čemu što biva pod suncem" ( Jeremija 9. 5 - 6 )


"A čovek umire iznemogao; i kad izdahne čovek, gde je? Kao kad voda oteče iz jezera i reka opadne i usahne,Tako čovek kad legne, ne ustaje više; dokle je nebesa neće se probuditi niti će se prenuti oda sna svog. O da me hoćeš u grobu sakriti i skloniti me dokle ne utoli gnev Tvoj, i da mi daš rok kad ćeš me se opomenuti!Kad umre čovek, hoće li oživeti?Sve dane vremena koje mi je određeno čekaću dokle mi dođe promena.Zazvaćeš, i ja ću Ti se odazvati; delo ruku svojih poželećeš" ( knjiga o Jovu 14. 10 - 15 )

MRTVI SU U GROBU I NE ZNAJU ŠTA SE DEŠAVA NA ZEMLJI:

"Zaista, kao što gora padne i raspadne se, i kao što se stena odvali s mesta svog,
I kao što voda spira kamenje i povodanj odnosi prah zemaljski, tako nadanje čovečije obraćaš u ništa.
Nadvađuješ ga jednako, te odlazi, menjaš mu lice i otpuštaš ga.
Ako sinovi njegovi budu u časti, on ne zna; ako li u sramoti, on se ne brine" ( knjiga o Jovu 14. 18 - 21 )

ČOVEK UMIRE - BOG GA TRAŽI, NJEGA NEMA NIGDE:

"Zašto mi ne oprostiš grijeh moj i ne ukloniš moje bezakonje? jer ću sad leći u prah, i kad me potražiš, mene neće biti" ( knjiga o Jovu 7. 21 )

MRTVI NE HVALE BOGA:

"Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini.
Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu tvoju.
Gospod me spase, zato ćemo pjevati pjesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi" ( knjiga proroka Isaije 38. 18 - 20 )

MRTVI NE SLAVE BOGA I NE POMINJU ISTINU:

"Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?" ( psalam 30. 9 )

MRTVI NE VIDE ČUDESA BOŽJA, NE SLAVE BOGA, NE VIDE MILOST I PRAVDU BOŽJU I NE GOVORE O NJOJ:

"Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? ili će mrtvi ustati i tebe slaviti?
Eda li će se u grobu pripovijedati milost tvoja, i istina tvoja u truhljenju?
Eda li će u tami poznati čudesa tvoja, i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja?" ( psalam 88. 10 - 12 )

MRTVI SU U GROBU I ČEKAJU DAN VASKRSENJA:

"I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se,jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni" ( knjiga proroka Danila 12. 2 )

"Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg,
I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda" ( Jevandjelje po Jovanu 5. 28 - 29 ).

SVI MRTVI ĆE ZAJEDNO OTIĆI NA NEBO, I NI JEDAN ČOVEK NECE OTIĆI PRE DRUGOGA:

"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim
Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima" ( 1 poslanica Solunjanima 4. 13 - 18 ).

SASTANAK VERNIH NA NEBU TEK NAKON HRISTOVOG DRUGOG DOLASKA:

"Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,
Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,
Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.
Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog" ( 2 Solunjanima 2. 1 - 8 )

VERNI ĆE UĆU U CARSTVO BOŽJE I DOBITI VENAC PRAVDE TEK NAKON VASKRSENJA PRILIKOM HRISTOVOG DOLASKA U SLAVI:

"Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku" ( 2 poslanica Timotiju 4. 6 - 8 )


----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Biblija uci da je Isus umro na krstu, i da u novozavetnom periodu posreduje u nebeskoj Svetinji kao jedini posrednik pred Bogom.

- Pravoslavna crkva uci da su ljudi, takozvani sveci posrednici pred Bogom.

BIBLIJSKI DOKAZI:


ISUS JEDINI SPASITELJ, POSREDNIK, I PUT KA BOGU

ISUS JEDINI SPASITELJ I POSREDNIK PRED BOGOM:

"A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo" ( Galatima poslanica 4. 4 - 5 )

"Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike.
Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas" ( Rimljanima poslanica 5. 6 - 8 )

"Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izrailjevom da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kog vi raspeste, kog Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav.
Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;
Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti" ( dela apostolska 4. 10 - 12 )

"I kuda ja idem znate, i put znate.
Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me" ( jevanđelje po Jovanu 14. 4 - 6 )

"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme" ( 1 Timotiju poslanica 2. 5 - 6 )\

"Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite; i ako ko sagriješi, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika,
I on očišća grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta" ( 1 poslanica Jovanova 2. 1 - 2 )

"Budući, pak, da deca imaju telo i krv, tako i On ( Isus ) uze deo u tome, da smrću satre onog koji ima državu smrti, to jest đavola;
I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
Jer se zaista ne primaju anđeli, nego se prima seme Avraamovo.
Zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne.
Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju" ( Jevrejima poslanica 2. 14 - 18 )

"Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas" ( knjiga proroka Isaije 53. 5 - 5 )

"Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
Kroz kog i pristup nađosmo verom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije" ( Rimljanima poslanica 5. 1 - 2 )

"Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove" ( Efescima poslanica 1. 3 - 7 )

"Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?
Koji dakle svoga sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje?
Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?
Ko će osuditi? Hristos Isus koji umrije, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?" ( Rimljanima poslanica 8. 31 - 34 )

ISUS POSREDNIK I PRVOSVEŠTENIK U NEBESKOJ SVETINJI:

"A ovo je glava od toga što govorimo: imamo takvog Poglavara svešteničkog koji sedi s desne strane prestola Veličine na nebesima;
Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji, koju načini Gospod, a ne čovek" ( Jevrejima poslanica 8. 1 - 2 )

"Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena, to jest, nije ovog stvorenja,
Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.
Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na telesnu čistotu.
A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?" ( Jevrejima poslanica 9. 11 - 14 )

"Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć" ( Jevrejima poslanica 4. 14 - 16 )

"I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
Jer takov nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od griješnika, i koji je bio više nebesa;
Kojemu nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom, kad sebe prinese.
Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a riječ zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavijek savršena" ( Jevrejima poslanica 7. 23 - 28 )

LJUDI NE MOGU BITI POSREDNICI PRED BOGOM - APOSTOLI SAMO LJUDI KOJI PROPOVEDAJU HRISTA:

"I jedan čovek u Listri seđaše nemoćan u nogama, i beše hrom od utrobe matare svoje, i ne beše nikad hodio.
Ovaj slušaše Pavla gde govori. Pavle pogledavši na nj i videvši da veruje da će ozdraviti,
Reče velikim glasom: Tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.
A kad vide narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći likaonski: Bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama
I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše rečju.
A sveštenik Jupitera koji beše pred gradom njihovim dovede junce, i donese vence pred vrata, i s narodom htede da prinosi žrtvu.
A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdreše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:
Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Koji u prošavšim naraštajima beše pustio sve narode da idu svojim putevima:
I opet ne ostavi sebe neposvedočenog, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.
I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu onde i učahu" ( dela apostolska 14. 8 - 18 )

PROKLET DA JE ČOVEK KOJI SE UZDA U ČOVEKA:

"Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo" ( dela apostolska 17. 5 )

Ne uzdajte se u knezove, u sina čovečijeg, u kog nema pomoći.
Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.
Blago onome, kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nadanje u Gospodu, Bogu njegovom" ( psalam 146. 3 - 5 )

LJUDI SU SMRTNI I NE MOGU BITI POSREDNICI:

"Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a ovaj sa zakletvom kroz onoga koji mu govori: zakle se Gospod i neće se raskajati: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Toliko boljega zavjeta posta Isus jamac.
I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih" ( Jevrejima poslanica 7. 21 - 25 )


----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Biblija uci da se treba moliti Bogu u ime Isusovo.

- Pravoslavna crkva uci da molitve treba upucivati Mariji, andjelima, i umrlim ljudima, takozvanim svecima.

BIBLIJSKI DOKAZI:

MOLITVE UPUCIVATI BOGU

MOLITVE BOGU


"A On im reče: Kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu" ( Luka 11. 2 )

"I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju.
A ti kad se moliš, uđi u klet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svom koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
A kad se molite, ne govorite mnogo ko neznabošci; jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni.
Vi dakle ne budite kao oni; jer zna Otac vaš šta vam treba pre molitve vaše" ( Matej 6. 5 - 8 )"A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom verom, i molite se Bogu Duhom Svetim.
I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našeg Isusa Hrista za život večni.
I tako razlikujući jedne milujte" ( Juda 1. 20 - 21 )

MOLITI SE U IME ISUSOVO

"I šta god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.
I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti" ( Jovan 14. 13 - 14 )


----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

7. Biblija uci da je zabranjeno pravljenje slika i kipova, bilo Boga nebeskog, ili nebeskih bica, kao i zemaljskih stvari, i da da im se ne treba klanjati i sluziti im.

- Pravoslavna crkva propagira klanjanje slikama i kipovima, i sluzbu pred njima.BIBLIJSKI DOKAZI:


PROTIV IDOLOPOKLONSTVA I LJUDSKE FILOZOFIJE

DRUGA ZAPOVEST:

"Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 4 )

OPOMENA PROTIV SLIKA I KIPOVA:

"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš" ( 3 knjiga Mojsijeva 26. 1)

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

PROKLETSTVO GRADITELJIMA SLIKA:

"Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin" ( 5 knjiga Mojsijeva 27. 15 )

SLIKE NISU NI NA KAKVU KORIST:

"Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane. I
Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući. I
Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici" ( knjiga proroka Isaije 44. 9 - 20 )

KOJI GRADE LIKOVE POSRAMIĆE SE:

"Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 45. 16 - 20 )

NE IZJEDNAČITI BOGA SA SLIKOM:

"S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno" ( knjiga proroka Isaije 40. 18 - 26 )

BOG NECE DATI SLAVU LIKOVIMA REZANIM:

"Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem" ( knjiga proroka Isaije 42. 8 )

LIKOVI TAŠTINA:

"Ovako veli Gospod: ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
Jer su uredbe u naroda taština, jer sijeku drvo u šumi, djelo ruku umjetničkih sjekirom;
Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
Niko nije kao ti, Gospode; velik si i veliko je ime tvoje u sili" ( knjiga proroka Jeremije 10. 2-6 )

LIK NIŠTA NE POMAŽE:

"Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo" ( Avakum 2. 18 - 20 )

BOG MRZI NA LIKOVE KRAJ OLTARA:

"Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj" ( 5 Mojsijeva 16. 21 - 22 )

IDOLI DELO RUKU ČOVEČIJIH:

"Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Zašto da govore narodi: gdje li je Bog njihov?
Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih.
Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega.
Taki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; on im je pomoć i štit" ( psalam 115. 1-9 )

BOG NIJE IKONA:

"A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostola 17. 22 - 31 )

PROKLETSTVO IDOLOPOKLONICIMA:

"Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž" ( Otkrivenje 22. 14 - 15 )

( napomena: Lik rezan - Grcki "Ikonos" )


PROTIV FILOZOFIJE I ZAPOVESTI LJUDSKIH:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" ( dela apostolska 20. 28 - 30 )

"А он одговарајући рече им: добро је пророковао Исаија за вас лицемјере, као што је писано: ови људи уснама ме поштују, а срце њихово далеко стоји од мене.
Но залуду ме поштују учећи наукама, заповијестима људскијем.
Јер остависте заповијести Божије, а држите обичаје људске" ( jevanđelje po Marku 7. 6 - 8 )

"Зато рече Господ: Што се овај народ приближује устима својим и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповест је људска којој су научени,
Зато ћу ево још радити чудесно с тим народом, чудесно и дивно, и мудрост мудрих његових погинуће и разум разумних нестаће" ( knjiga proroka Isaije 29. 13 - 14 )

"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"( Efescima poslanica. 2 6 - 9 )


"Заклињем те дакле пред Богом и Господом нашијем Исусом Христом, који ће судити живима и мртвима, доласком његовијем и царством његовијем:

Проповиједај ријеч, настој у добро вријеме и у невријеме, покарај, запријети, умоли са свакијем сношењем и учењем;
Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе,
I одвратиће уши од истине, и окренуће се ка гаталицама.
А ти буди тријезан у свачему, трпи зло, учини дјело јеванђелиста, службу своју сврши" ( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )

"О Тимотије! Сачувај што ти је предано, клони се поганих, празних разговора и препирања лажно названог разума,

Којим се неки хвалећи отпадоше од вере. Благодат с тобом. Амин!" ( 1 poslanica Timotiju 6. 20 - 21 )

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

8. Biblija uci da se krstenje obavlja iskljucivo nad odraslima koji su se upoznali sa naukom biblije, pokajali se za prosle grehe, i obratili, prilikom cega oni primaju dar Svetoga Duha kako bi mogli ziveti novim zivotom u zajednici sa Bogom.

- Pravoslavna crkva uci da treba krstiti bebe koje ne znaju nista.

BIBLIJSKI DOKAZI:

KRSTENJE ZA ODRASLE KOJI SU NAUCENI IZ RECI BOZJE, I POKAJALI SE ZA GREHE


"I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin" ( Matej 28. 18 - 20 )

USLOV KRSTENJA POKAJANJE, I MOLITVA ZA DAR DUHA SVETOGA

"I sad šta oklevaš? Ustani i krsti se, i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa" ( dela 22. 16 )
Na pocetku teme naveo sam zasto je otvaram.

Evo, ponovicu:


"Otvaran temu iz razloga sto se ovde na forumu konstantno provlaci teza od strane protivnika - kako ucenja Adventisticke crkve nisu u skladu sa biblijom, u odnosu na ucenja tradicionalnih crkava Pravoslavlja i Rimokatolicizma za koja se tvrdi suprotno"
Da nastavimo sa biblijskim dokazima da su ucenja tradicionalnih crkava suprotna biblijskom ucenju.

9. Biblija uci da se ljudima propoveda jevandjelje, i da se uce jevandjeoskim istinama, a da se na Bogosluzenju cita rec Bozja, i da se propoveda iz pisma.

- Pravoslavna crkva obavlja izmisljenu crkvenu liturgiju, kadjenje kandilom, paljenje sveca, klanjanje pred ikonama, prekrstavanje rkom sa tri prsta...


BIBLIJSKI DOKAZI:

ULOGA CRKVE HRISTOVE

"I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin" ( Matej 28. 18 - 20 )

"A oni što se behu rasejali prolažahu propovedajući reč.
A Filip sišavši u grad samarijski propovedaše im Hrista" ( dela 8. 4 - 5 )

"Zaklinjem te, dakle, pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom Njegovim i carstvom Njegovim:
Propovedaj reč, nastoj u dobro vreme i u nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem" ( 2 Timotijeva 4. 1 - 2 )

============================================================

10. Biblija uci o veceri Gospodnjoj kao uzimanju hleba i vina.

- Pravoslavna crkva daje ljudima neku smesu iz kasicice sumnjivog sastava.


BIBLIJSKI DOKAZI:

ISUSOVA VECERA SA UCENICIMA

"A kad bi uveče, sjede za trpezu sa dvanaestoricom...
I kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i davaše učenicima, i reče: uzmite, jedite; ovo je tijelo moje.
I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi;
Jer je ovo krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja grijeha.
Kažem vam pak da neću otsad piti od ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega"
( jevanđelje po Mateju 26. 17 - 29 )

VEČERA GOSPODNJA - HLEB I VINO, SIMBOL HRISTOVE SMRTI


"Јер ја примих од Господа шта вам и предадох, да Господ Исус ону ноћ у коју биваше предан узе хлеб.
И захваливши преломи и рече: Узмите, једите, ово је тело моје које се за вас ломи; ово чините мени за спомен.
Тако и чашу, по вечери, говорећи: Ова је чаша нови завет у мојој крви; ово чините, кад год пијете, мени за спомен.
Јер кад год једете овај хлеб и чашу ову пијете, смрт Господњу обзнањујете, докле не дође.
Тако који недостојно једе овај хлеб или пије чашу Господњу, крив је телу и крви Господњој.
Али човек да испитује себе, па онда од хлеба да једе и од чаше да пије;
Јер који недостојно једе и пије, суд себи једе и пије, не разликујући тела Господњег.
Зато су међу вама многи слаби и болесни, и довољно их спавају.
Јер кад бисмо себе расуђивали, не бисмо осуђени били.
Али кад смо суђени, наказује нас Господ, да се не осудимо са светом.
Зато, браћо моја, кад се састајете да једете, ишчекујте један другог.
Ако ли је ко гладан, нека једе код куће, да се на грех не састајете. А за остало уредићу кад дођем"
( 1 poslanica Korinćanima 11. 23 - 34 )


=================================================================

11. Biblija uci da je Bog uspostavio samo tri obreda u novozavetnom periodu, koji se praktikuju u odredjeno vreme, a to je "obred krstenja, vecere Gospodnje, i obred pranja nogu.

- Pravoslavna crkva praktikuje mnostvo obreda i obicaja u crkvi i van nje, za vreme praznika koje je samoinicijativno uvela.BIBLIJSKI DOKAZI:

ISUSOVA ZAPOVEST O KRSTENJU

"I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin"
( Matej 28. 18 - 20 )

VEČERA GOSPODNJA


"Јер ја примих од Господа шта вам и предадох, да Господ Исус ону ноћ у коју биваше предан узе хлеб.
И захваливши преломи и рече: Узмите, једите, ово је тело моје које се за вас ломи; ово чините мени за спомен.
Тако и чашу, по вечери, говорећи: Ова је чаша нови завет у мојој крви; ово чините, кад год пијете, мени за спомен.
Јер кад год једете овај хлеб и чашу ову пијете, смрт Господњу обзнањујете, докле не дође.
Тако који недостојно једе овај хлеб или пије чашу Господњу, крив је телу и крви Господњој.
Али човек да испитује себе, па онда од хлеба да једе и од чаше да пије;
Јер који недостојно једе и пије, суд себи једе и пије, не разликујући тела Господњег.
Зато су међу вама многи слаби и болесни, и довољно их спавају.
Јер кад бисмо себе расуђивали, не бисмо осуђени били.
Али кад смо суђени, наказује нас Господ, да се не осудимо са светом.
Зато, браћо моја, кад се састајете да једете, ишчекујте један другог.
Ако ли је ко гладан, нека једе код куће, да се на грех не састајете. А за остало уредићу кад дођем"
( 1 poslanica Korinćanima 11. 23 - 34 )

ISUSOVA ZAPOVEST O PRANJU NOGU


"Znajući Isus da mu sve otac dade u ruke, i da od Boga iziđe, i k Bogu ide,
Ustade od večere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže;
Potom usu vodu u umivaonicu, i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojijem bješe zapregnut.
Onda dođe k Simonu Petru, i on mu reče: Gospode! zar ti moje noge da opereš?
Isus odgovori i reče mu: što ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš poslije doznati.
Reče mu Petar: nikad ti nećeš oprati mojijeh nogu. Isus mu odgovori: ako te ne operem nemaš dijela sa mnom.
Reče mu Simon Petar: Gospode! ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.
Isus mu reče: opranome ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist; i vi ste čisti, ali ne svi.
Jer znadijaše izdajnika svojega, zato reče: nijeste svi čisti.
A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sjedavši opet za trpezu reče im: znate li što ja učinih vama? Jovan 13, 7.
Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.
Kad dakle ja oprah vama noge Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge.
Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih"
( Jovan 13. 3 - 15 )

===============================================================

12. Bog dao svoju rec kao merilo istine, i temelj Hriscanske vere, ponasanja, i zivota.

- Pravoslavna crkva ljudima namece ljudsku tradiciju, kao zamenu za bibliju, koja je diametralno razlicita ucenjima biblije, i koja ima svoje poreklo u mnogobozackim filozofijama podnevlja u kome je nastala, a sve one zajedno imaju korene u Vavilonu, i kasnije prenesene u Hriscansku crkvu preko Persije, Grcke, Rima, do Hriscanske crkve u kojoj su pronasle pogodno tlo za razvitak.


BIBLIJSKI DOKAZI:


REČ BOŽJA - BIBLIJA NAPISANA I NADAHNUTA SVETIM DUHOM BOŽJIM DUHOM:

"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi"
( 2 poslanica Petrova 1. 19 - 21 )

DATA ZA ČOVEKOVO DUHOVNO USAVRŠAVANJE:

"Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen" ( 2 poslanica Timotijeva 3. 16 - 17 )

"Jer šta se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nadu imamo" ( Rimljanima poslanica 15. 4 )

REČ BOŽJA JE IZVOR ISTINE KOJOM NAS ON POSVEĆUJE:

"Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina" ( jevanđelje po Jovanu 17. 17 )

BOG NAS DUHOVNO PREPORAĐA VEČNOM REJU BOŽJOM:

"Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama"
( 1 poslanica Petrova 1. 23 - 25 )

REČ BOŽJA - SVEDOĆANSTVO ZA POSLEDNJE VREME:

"A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljednjega vremena, mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti....
Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti"
( knjiga proroka Danila 12. 4 - 10 )

REČ BOŽJA OSTAJE DOVEKA:

"I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od grijeha, veli Gospod.
A ovo će biti zavjet moj s njima, veli Gospod: duh moj, koji je u tebi, i riječi moje, koje metnuh u usta tvoja, neće otići od usta tvojih ni od usta sjemena tvojega, ni od usta sjemena sjemena tvojega, veli Gospod, otsele i dovijeka"
( knjiga proroka Isaije 59. 20 - 21 )

REČ BOŽJA - SVEDOĆANSTVO O ISUSU:

"I On im reče: O bezumni i sporog srca za verovanje svega što govoriše proroci!
Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju?
I počevši od Mojsija i od svih proroka kazivaše im šta je za Njega u svemu pismu"
( jevanšelje po Luki 24. 25 - 27 )

"I reče im: Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši šta je za mene napisano u zakonu Mojsijevom i u prorocima i u psalmima.
Tada im otvori um da razumeju pismo.
I reče im: Tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan;
I da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima.
A vi ste svedoci ovome"
( jevanđelje po Luki 24. 44 - 48 )

NE MENJATI REČ BOŽJU:

"Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj"
( otkrivenje 22. 18 - 20 )===============================================================

13. Biblija uci da se spasenje ostvaruje covekovim koracima koje cini ka Bogu, a Bog svojim kojima saradjuje sa covekom u njegovom spasenju, a ti koraci podrazumevaju covekovu edukaciju u reci Bozjoj, veru koja podrazumeva pokajanje, predanje, i obracenje, sto rezultuje novorodjenjem Duhom Svetim i posvecenjem, koje se ostvaruje putem zive neprekidne zajednice sa Bogom, kroz molitvu i proucavanje reci Bozje.


- Pravoslavna crkva propagira formu vere, kroz lezeran odnos prema sebi i svom spasenju, i misticnom, cudotvornom shvatanju liturgije, ikona, sveca, svete vode..itd, kao samodovoljne za Bogospoznanje i spasenje.

BIBLIJSKI DOKAZI

POKAJANJE, OBRACENJE, PROMENA SRCA, NOVORODJENJE - KRSTENJE DUHOM

"A kad čuše, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalijem apostolima: šta ćemo činiti, ljudi braćo?
A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;
Jer je za vas obećanje i za djecu vašu, i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš"
( dela 2. 37 - 39 )

"Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg,
I da pošalje unapred narečenog vam Hrista Isusa,
Kog valja dakle nebo da primi do onog vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja sveta"
( dela 3. 19 - 21 )


"I pokropiću vas vodom čistom, i bićete čisti; ja ću vas očistiti od svijeh nečistota vaših i od svijeh gadnijeh bogova vaših.
I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tijela vašega, i daću vam srce mesno.
I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete"
( Jezekilj 36. 25 - 27 )

"Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.
Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?
Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.
Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.
Ne čudi se što ti rekoh: valja vam se nanovo roditi.
Duh diše gdje hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovjek koji je rođen od Duha"
( Jovan 3. 3 - 8 )


================================================================

14.
Biblija uci da je post uzdrzavanje od bilo kakve hrane, i vode.

- Pravoslavna crkva propagira post jedenja nemasne hrane bez mesa, na vodi.


BIBLIJSKI DOKAZI:


ISUSOV PRIMER POSTA - NE JESTI NIŠTA:

"Isus pak pun Duha Svetog vrati se od Jordana, i odvede Ga Duh u pustinju.
I četrdeset dana kuša Ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladne" ( jevanđelje po Luki 4. 1 - 2 )

POSTITI U TAJNOSTI I ČISTOG SRCA NELICEMERNO:

"A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri; jer oni načine blijeda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij.
Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno" ( jevanđelje po Mateju 6. 16 - 18 )

NEODREĐENO VREME POSTA - PO ČOVEKOVOJ VOLJI I U SKLADU SA ČOVEKOVIM POTREBAMA:

"A oni Mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i mole se Bogu, tako i farisejski; a tvoji jedu i piju?
A On im reče: Možete li svatove naterati da poste dok je ženik s njima?
Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti u one dane" ( jevanđelje po Luki 5. 33 . 35 )

POKAJANJE - SUŠTINA POSTA:

"I dođe reč Gospodnja Joni drugi put govoreći:
Ustani, i idi u Nineviju grad veliki, i propovedaj mu ono što ti ja kažem.
I ustav Jona otide u Nineviju po reči Gospodnjoj; a Ninevija beše grad vrlo velik, tri dana hoda.
Jona poče ići po gradu jedan dan hoda, i propoveda i reče: Jošte četrdeset dana, pa će Ninevija propasti.
I Ninevljani poverovaše Bogu, i oglasiše post, i obukoše se u kostret od najvećeg do najmanjeg.
Jer kad dođe ta reč do cara ninevijskog, on usta sa svog prestola, i skide sa sebe svoje odelo, i obuče se u kostret i sede u pepeo.
I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovesti carevoj i knezova njegovih govoreći: Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode.
Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostreću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svog zlog puta i od nepravde koja mu je u ruku.
Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutog gneva svog, te ne izginemo.
I Bog vide dela njihova, gde se vratiše sa zlog puta svog; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini" ( knjiga proroka Jone 3 poglavlje )

PRAVI BIBLIJSKI SMISAO POSTA:

"Zašto postismo, vele, a Ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a Ti ne hte znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve šta vam je ko dužan.
Eto postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš.
Takav li je post koji izabrah da čovek muči dušu svoju jedan dan? Da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostret i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu?
A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram.
Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš golog, da ga odeneš, i da se ne kriješ od svog tela?
Tada će sinuti videlo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža.
Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti; vikaćeš, i reći će: Evo me. Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo;
I ako otvoriš dušu svoju gladnome, i nasitiš dušu nevoljnu; tada će zasjati u mraku videlo tvoje i tama će tvoja biti kao podne.
Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu tvoju na suši, i kosti tvoje krepiće, i bićeš kao vrt zaliven i kao izvor kome voda ne presiše" ( knjiga proroka Isaije 58. 1 - 11 )

=======================================================Da, ali u tvojim laznim snovima se Adventisti klanjaju Ellen White.

Ti ne znas nista o Adventistima.

Od buducih Adventista se prilikom krstenja ne trazi nista, jer oni su prosli biblijske teme, od kojih je i jedna o duhovnim darovima i prorockom daru, i oni tu istinu prihvataju celim srcem, i od Boga su osvedoceni da su spisi Ellen White od Boga nadahnuti, i da je ona vesnik Bozji.
Oni to sami prihvataju, i nista se od njih ne trazi a da u to sami nisu osvedoceni.
Svaki iskreni Adventista koji se Bogu predao, Bog ga osvedocava u ovu istinu.


Od mene licno na krstenju nisu trazili da izrazim veru u spise Ellen White, i ako sam ih ja prihvatio celim srcem.
Maratonac Laki
1598675380589.png
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
16.316
Antibožja i antibiblijska naučavanja Adventista sedmog dana

Adventisti od samog svog početka naučavaju bogohulnosti, točnije, adventisti su rod i plod Millerove bogohulne i "sotonske rabote" određivanja datuma Isusova dolaska. Iz jedne sotonske rabote može proisteći samo druga sotonska rabota (tko sa đavlom tikve sadi .... ) Tako će i "Adventistički pioniri", nakon skandala i promašaja s datumom 22.10.1844., naučavati ovakve bogohulnosti - pročitajte ih:
Nigde Adventisti ni Ellen White nisu odredjivali vreme Hristovog drugog dolaska.

To nije cak ucinio ni Miler pre nego sto je Adventisticka crkva i nastala, vec je on samo na osnovu vec postojeceg vremenskog prorocanstva iz Danila 8 i 9 poglavlja koje govori da ce posle 2300 godina od odredjenog perioda odpoceti ociscenje Svetinje - pogresno zakljucio da je ta Svetinja o kojoj govori Danilo zemlja, i da tada Hrist dolazi na zemlju.

Kasnije je Bog otkrio Milerovu pogresku, i ukazao da se tu ne govori o zemlji, vec o ociscenju nebeske Svetinje nakon 2300 godina koje se po Danilu zavrsavaju 1844 godine.

Da, procitajte citate koje je stvarnoslap postavio, ali u predhodnoj interpretaciji Stvarnoslapa i njihovom vadjenju iz istorijskog konteksta, koji je recima Ellen White predhodno dao njegovo licno znacenje i tumacenje, sto on i zeli.


Da vidimo, sta ovi citati tacno govore u kontekstu spisa Ellen White, i dogadjaja iz 1844 godine:

„Neki su se činili istinski obraćeni, kako bi zaveli Božji narod, ali kad bi se mogla vidjeti njihova srca pokazala bi se crna kao i uvijek. Moj anđeo pratitelj pozvao me je da pogledam muke duše griješnika, kako je to bilo. Pogledala sam, ali nisam to mogla vidjeti, jer je vrijeme za njihovo spasenje bilo prošlo." (Ellen White, Present Truth Kolovoz 1849.)

"Tada sam vidjela da je Isus molio za svoje neprijatelje. Ali to nije obvezivalo nas da se molimo za pokvareni svijet, kojeg je Bog odbacio. Kad je on molio za svoje neprijatelje postojala je nada za njih, i oni su mogli biti opravdani i spašeni njegovim molitvama, i u vrijeme nakon što je bio posrednik u vanjskom boravištu za cijeli svijet. Ali sada, njegov duh i naklonost napustili su svijet, i naša naklonost mora biti s Isusom, i mora biti povučena od bezbožnih... Vidjela sam da pokvareni svijet više ne može biti opravdan našim molitvama." (Ellen White, viđenje u Camden-u, New York, 29. lipnja 1851. god.)

"Uzbuđenja i lažne reformacije ne mogu nas danas pokolebati, jer znamo da je gospodar kuće ustao 1844. i zatvorio vrata prvog stana nebeskog Šatora, i sada mi dakako očekujemo da će oni ići sa svojim ovcama tražiti Gospodina, ali ga neće naći; on se sam povukao (iza zavjese) od njih. Gospodin mi je pokazao da je snaga koja je s njima puka ljudska moć, a ne Božja." (Ellen White)

"Mi razumijemo da je on (Krist) bio posrednik za sve na svijetu, služeći u Svetinji (Hebrejima 9,26), u Šatoru nazvanom Svetište, od dana Pedesetnice (31. godine) do određenog vremena, kraja 2300 dana, odnosno godina - jeseni 1844. godine. U tom vremenskom trenutku dakle, zatvorena su vrata za odbačenu Crkvu i pokvareni svijet." (Joseph Bates, The Review and Herald, 19. 1851. god.)Dakle, Ellen White ovde govori o ljudima koji su 1844 godine odbacili Svetlost koju je Bog dao o Isusovoj posrednickoj sluzbi u Svetinji nad Svetinjama koja je odpocela , i time onemogucili da Isus za njih posreduje, pa time i da ih spasi.
Isus je i dalje posredovao za one koji su ga prihvatali kao posrednika u Svetinji nad Svetinjama, sto ona i kaze, cak i u citatima koje je Stvarnoslap prilozio.


Da se ovde radi o onima koji su odbacili Isusovu posrednicku sluzbu u drugom odeljku - Svetinji nad Svetinjama, a ne o svim Hriscanima, potvrdjuje upravo i citat koji je sam Stvarnoslap prilozio:

"Od uzašašća do zatvaranja vrata, u listopadu 1844., Isus je stajao raširenih ruku punih ljubavi i milosti; spreman primiti, i zastupati u parnici svakog griješnika koji bi došao pred Boga po njegu. Na deseti dan sedmoga mjeseca 1844., On je prešao u Svetinju nad svetinjama, gdje je odonda milosrdni veliki svećenik nad domom Božjim. ... Ja mislim da se slijedeće proročanstvo ispunilo listopada 1844. (James White, A Word to the Little Flock", 1847. god.)

Dakle, Stvarnoslap je i ovog puta ostao kratkih rukava, i prikazao sebe kao lazova i izvrtaca.

Antonija, ja nisam izneo nista sto nije istina u vezi ucenja Pravoslavne crkve, jer to ona i uci, i to mozes sama da proveris.

Takodje, nisam izneo nista sto nije istina o ucenjima biblije koja su razlicita ovim ucenjima Pravoslavne crkve.

Nije lepo samo tako eto nesto komentarisati, vec covek treba da iznese dokaze da neko nije u pravu, a ti to nisi ucinila, vec eto tako, cisto postavljas neke gluperdije radi reda.

Jel tako?
:confused:
 
Poslednja izmena:
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.615
...
Nije lepo samo tako eto nesto komentarisati, vec covek treba da iznese dokaze da neko nije u pravu, a ti to nisi ucinila, vec eto tako, cisto postavljas neke gluperdije radi reda.
Mi smo milion puta dokazali da su vam ucenja nebiblijska.. I stvarno je izgubilo svaku svrhu i poentu raspravljati se sa vama, kako antonija rece, vi ste "maratonci" koji se utrkuju brojem postova da nadvladaju, i nista vise!

A znas kako, i komarca kad je dosadan puknes sakom, na kraju.. Vi ste dosadili vise.. Stalno jedno isto vrtite, zujite ko komarci ste.. Nazalost, niste dokazali bas nista iz biblije, nista! A necete ni svojim navalentnim postovima nista dokazati, samo izazivate gnev i nervirate ljude bezveze, jer ste nerazumni.. Nekima je ta navalentnost cak i taktika da oteraju ljude sa foruma, kao Tripu.

Dosadi to vremenom, i ljudima jedino preostaje, da odu s foruma ili da se pomire da cete vi neprestano zujati i bosti sve oko sebe! Jer to vam je u prirodi..

Vi prosto ne mozete drugacije, ne mozete, jer vama nije dosta da jednom kazete svoj stav, na pocetku foruma da vam moderator zakaci (pristao bi), nego vi "morate da pobedite sve druge"! Vi "ujedate"!

Izvini, ali niko nece ziveti u sobi prepunoj komaraca! Tako i na forumu sa vama..

Zasto ne mozete da pustite druge na miru?
Zar vam nije dovoljna jedna tema o vama, da se predstavite?
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
6.489
Mi smo milion puta dokazali da su vam ucenja nebiblijska.. I stvarno je izgubilo svaku svrhu i poentu raspravljati se sa vama, kako antonija rece, vi ste "maratonci" koji se utrkuju brojem postova da nadvladaju, i nista vise!
Da je samo milion puta, nego bezbroj puta. Ali, oni će (adventisti) i dalje nastavljati da postavljaju ovakve teme, valjda da bi dokazali svoju "bibličnost"... No, sve što postižu time je da ljude teraju od Svetog Pisma.

Dosadi to vremenom, i ljudima jedino preostaje, da odu s foruma ili da se pomire da cete vi neprestano zujati i bosti sve oko sebe! Jer to vam je u prirodi..
Dobro brate kako ti nije jasno da oni ni na koji drugi način sem dosadnog bodenja ne mogu da žrtve ubede, jer o žrtvama se radi, da je njihova nakarada od teologije ispravna? Zar tebi nije jasno da njima, a u to ih je ubedila "svesveta" spasenje zavisi (poeni na onoj sotonskoj laži "istražnom postupku" nastaloj samozavaravanjem "pioneers" i nje same). Zar ti nije jasno da su oni ubeđeni da su "proroci" koji moraju da "pozivaju" na obraćenje?


Zasto ne mozete da pustite druge na miru?
Zašto??? Kako zašto? Pa moraju da se nametnu, da svoju sinagogu predstave kao "verni ostatak", eto zašto.

Zar vam nije dovoljna jedna tema o vama, da se predstavite?
A, nee. Njima je sve ili ništa, jer su ubeđeni da je istina kod njih. Uostalom, tako su radili i na početku, kada su cepali zajednice, kada su ljude ubeđivali da Isus (koji njima Bog nije) samo što nije stigao. Tako su radili i nakon "razočarenja"....

Da li je tebi, meni, svima nama jasno da se oni neće smiriti dokle god sve ne ubede da su oni jedini ispravni? Da su oni jedini "pravi Hrišćani"...

A ima i Wi Fi sa Saturnom gdje u mirovini živi Ellen White.
Aha, i igra karte sa Enohom, dok im "čuvari" donose piće...... a Isus piskara li piskara negde tamo kod Oriona.....


Adventisti sedmog dana su najtipičniji primjer idolopoklonika. Oni su klanjatelji svoje "proročice" Ellen White. Nedavno je i Marko, koji je adventist, ovdje svjedočio kako se prilikom krštenja od budućih adventista traži da, osim u Boga, ispovjede i svoju vjeru u Ellen White i njene spise.
Ah, pa jedno idolopoklonstvo uvek rađa još gore idolopoklonstvo. Tako i oni. Iz jednog, Sola Scriptura, idolopoklonstva, rodilo se drugo, ono u kome je idol, "tumač" PIsama, i "donosilac" utehe, "vodič kroz istinu", oličen u liku i delu, Ellen Gould Harmon White.

Zato i ponavljam, da kada god nam neko počne sa "Biblijsko ovo, biblijsko ono", i pri tome što javno, što prikriveno napada Crkvu, pristojno se zahvalimo, i kažemo da mi već poznajemo Isusa, da Ga nismo izgubili, i da nam ne trebaju usluge "proroka" iz polja kukuruza i konoplje SAD:
 
Poslednja izmena:
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.615
Covek promasi pa umesto u obraz poljubi usta, desava se.. Zato ovo ne dokazuje nista.. I ne znaci da je seksualno..

U crkvi kao i svuda u svetu, postoje pedofili, ali to je postalo toliko simptomaticno, da se cak ide i na legalizaciju, dok je u nekim zemljama pedofilija proglasena "poremecajem", pa oni koji su skloni, vise ne zavrsavaju u zatvoru..

Znaci, mi prosto zivimo u takvim vremenima, koja su prorecena u bibliji - "nojevim danima"! Crkva nije imuna na to, a Isus je to i prorekao, govoreci da ce "kukolj i psenica rasti zajedno do zetve", tako i crkva nije bez kukolja i nije bez mane.. Ko god tvrdi da u crkvi ne sme postojati nijedan pedofil i da zbog jednog ili vise njih ona gubi kredibilitet, taj ne zna sta je crkva! U Otkrivenju Isus ni jednu od 7 crkava nije poohvalio kao bezgresnu, upravo suprotno, svakoj je nasao manu! Znaci crkva Bozja "nije bez mana"!

Vi takodje ne mozete tvrditi da ne postoje adventisti pedofili, itekako postoje! Ali buduci da ste vi 'mala zajednica', zbog toga i malo pedofila imate, i zato to nije toliko zastupljeno u medijima..
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
6.489
Vi takodje ne mozete tvrditi da ne postoje adventisti pedofili, itekako postoje! Ali buduci da ste vi 'mala zajednica', zbog toga i malo pedofila imate, i zato to nije toliko zastupljeno u medijima..
Pedofilija kao poremećaj seksualnog nagona postoji svugde. Tako da argumentacija Milertistikog otpada i te kako ne "drži vodu".

Što se tiče njih samih, daleko su oni od njima tako drage "savršenosti" (koju baštine od one anateme Catharoi-a), i te kako imaju i seksualnih, i ekonomskih, i svakih drugih skandala, ali se o njima ne piše jer su pod jedan kao plod one idolatrije - Sola Scriiptura, zaštićeni, a pod dva manje je lukrativno po medije.
 
Poslednja izmena:
Top