Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

NAJVAŽNIJE pitanje!

  • Začetnik teme Milan M 2012
  • Datum pokretanja
M

Milan M 2012

Član
Najvažnije pitanje

“Šta mi treba činiti da se spasem?”

Na ovo - najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno, Hristovi Apostoli, kojima je i bilo upućeno, dali su jasan odgovor, preko kojeg, nažalost, članovi nekih verskih zajednica, poput Katoličke i Zajednice Jehovinih svedoka, prelaze sa nipodaštavanjem, jer su Centralnoj Ličnosti Svetog Pisma - Gospodu Isusu, pripisali drugorazrednu ulogu u veličanstvenom Planu spasenja, koji se može ostvariti samo spoznajom da “nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasiti.” (Dela 4,12)

“Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj” (Dela 16,30.31), bio je njihov odgovor, kratak, i jednostavan, da ga svako ko hoće može razumeti. Sam Gospod Isus Je Rekao: “A ovo je život večni: da poznaju Tebe – Jedinoga Istinoga Boga, i Koga Si Poslao – Isusa Hrista.” (Jovan 17,3) Dakle, poznavati Boga, to je život večni! Ali kako Ga možemo upoznati? Velika je istina da Onoga Koji Je Alfa i Omega – Početak i Svršetak, može otkriti samo On. Beskonačnog ne može predstaviti niko osim NJega Samog: “Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božjeg!” (1. Korinćanima 2,11) Zato je i pisano da: “Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Bog Koji Je u naručju Očevom, On Ga Javi.” (Jovan 1,18) (U originalnom tekstu, umesto: Sin, stoji izraz: Teos – Bog)

“I Život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam Život Večni Koji Beše u Oca i Javi se nama.” (1. Jovanova 1,2)

“A znamo da Sin Božji Dođe, i Dao nam je razum da poznamo Boga Istinoga, i da budemo u ISTINOME Sinu NJegovom Isusu Hristu. OVO je Istiniti Bog i Život Večni.” (1. Jovanova 5,20)


Isusov odgovor na najvažnije pitanje

Na najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno: “Šta mi treba činiti da se spasem?”, Hristovi Apostoli su dali odgovor o kojem je nedavno bilo reči u temi pod naslovom “Najvažnije pitanje”: “Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj” (Dela 16,31), dok je Sam Spasitelj, na isto pitanje - koje Mu je postavljeno od strane jednog jevrejskog poglavara - odgovorio: “…Ako želiš ući u život, drži Zapovesti.” (Matej 19,17).

Odgovor NJegovih učenika je bio u potpunoj saglasnosti sa rečima koje je uputio bogatom plemiću, jer je Svojom smrću potvrdio večnost i nepromenljivost Božjeg Zakona, koji, kao večan temelj NJegove vladavine, prekršioce osuđuje na smrt, “jer je greh bezakonje” a “plata za greh - smrt” (1. Jovanova 3,4. Rimljanima 6,23). Gospod Isus Je, Dajući život za naše spasenje, Postao naša Zamena da bi svako ko Ga verom prihvata kao ličnog Spasitelja mogao da živi večno.

Njegovom savršenom pravednošću (savršenim držanjem Deset zapovesti), koja se pripisuje svim iskrenim pokajnicima, palom čovečanstvu je omogućeno da se na taj način uskladi sa Božjim Zakonom, kojeg, zbog nasleđenih grešnih sklonosti od praroditelja, nijedan čovek osim Isusa nije održao savršeno. To znači da nam je u ime Hristove žrtve oprošten svaki greh kojeg smo iskreno okajali, sa težnjom da naš dalji život - kao što je Sam Gospod Rekao odgovarajući bogatom poglavaru - bude usklađen sa Božjim Zapovestima, za šta nam je obećana sila koju sami nemamo - sila Vaskrslog Spasitelja, kao što je i pisano: “Sve mogu u Isusu Hristu Koji mi moć Daje” (Filibljanima 4,13).

Ova dva odgovora na najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno, predstavljaju neraskidiv te spasonosni spoj svima koji ih primenjuju. Samo nas ta dva koraka dele od Božjeg Carstva:

  • vera da nam je u Hristovo Ime oprošten svaki iskreno okajan greh;
  • težnja da nas Bog, Svojom svemogućom silom, potpuno promeni, kako bismo NJegove Svete zapovesti držali savršeno.
Svako ko to bude učinio - biće spasen, a u ime Jedinog Spasitelja upućujemo otvoren poziv svima koji se još nisu odlučili na ova dva spasonosna koraka: učinite ih već danas, jer “evo sad' je vreme najbolje, evo sad' je dan spasenja” (2. Korinćanima 6,2)! Amin!
 
piramida4

piramida4

Najvažnije pitanje
“Šta mi treba činiti da se spasem?”

Na ovo - najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno, Hristovi Apostoli, kojima je i bilo upućeno, dali su jasan odgovor, preko kojeg, nažalost, članovi nekih verskih zajednica, poput Katoličke i Zajednice Jehovinih svedoka, prelaze sa nipodaštavanjem, jer su Centralnoj Ličnosti Svetog Pisma - Gospodu Isusu, pripisali drugorazrednu ulogu u veličanstvenom Planu spasenja, koji se može ostvariti samo spoznajom da “nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasiti.” (Dela 4,12)

“Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj” (Dela 16,30.31), bio je njihov odgovor, kratak, i jednostavan, da ga svako ko hoće može razumeti. Sam Gospod Isus Je Rekao: “A ovo je život večni: da poznaju Tebe – Jedinoga Istinoga Boga, i Koga Si Poslao – Isusa Hrista.” (Jovan 17,3) Dakle, poznavati Boga, to je život večni! Ali kako Ga možemo upoznati? Velika je istina da Onoga Koji Je Alfa i Omega – Početak i Svršetak, može otkriti samo On. Beskonačnog ne može predstaviti niko osim NJega Samog: “Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božjeg!” (1. Korinćanima 2,11) Zato je i pisano da: “Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Bog Koji Je u naručju Očevom, On Ga Javi.” (Jovan 1,18) (U originalnom tekstu, umesto: Sin, stoji izraz: Teos – Bog)

“I Život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam Život Večni Koji Beše u Oca i Javi se nama.” (1. Jovanova 1,2)

“A znamo da Sin Božji Dođe, i Dao nam je razum da poznamo Boga Istinoga, i da budemo u ISTINOME Sinu NJegovom Isusu Hristu. OVO je Istiniti Bog i Život Večni.” (1. Jovanova 5,20)

Isusov odgovor na najvažnije pitanje
Na najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno: “Šta mi treba činiti da se spasem?”, Hristovi Apostoli su dali odgovor o kojem je nedavno bilo reči u temi pod naslovom “Najvažnije pitanje”: “Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj” (Dela 16,31), dok je Sam Spasitelj, na isto pitanje - koje Mu je postavljeno od strane jednog jevrejskog poglavara - odgovorio: “…Ako želiš ući u život, drži Zapovesti.” (Matej 19,17).

Odgovor NJegovih učenika je bio u potpunoj saglasnosti sa rečima koje je uputio bogatom plemiću, jer je Svojom smrću potvrdio večnost i nepromenljivost Božjeg Zakona, koji, kao večan temelj NJegove vladavine, prekršioce osuđuje na smrt, “jer je greh bezakonje” a “plata za greh - smrt” (1. Jovanova 3,4. Rimljanima 6,23). Gospod Isus Je, Dajući život za naše spasenje, Postao naša Zamena da bi svako ko Ga verom prihvata kao ličnog Spasitelja mogao da živi večno.

Njegovom savršenom pravednošću (savršenim držanjem Deset zapovesti), koja se pripisuje svim iskrenim pokajnicima, palom čovečanstvu je omogućeno da se na taj način uskladi sa Božjim Zakonom, kojeg, zbog nasleđenih grešnih sklonosti od praroditelja, nijedan čovek osim Isusa nije održao savršeno. To znači da nam je u ime Hristove žrtve oprošten svaki greh kojeg smo iskreno okajali, sa težnjom da naš dalji život - kao što je Sam Gospod Rekao odgovarajući bogatom poglavaru - bude usklađen sa Božjim Zapovestima, za šta nam je obećana sila koju sami nemamo - sila Vaskrslog Spasitelja, kao što je i pisano: “Sve mogu u Isusu Hristu Koji mi moć Daje” (Filibljanima 4,13).

Ova dva odgovora na najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno, predstavljaju neraskidiv te spasonosni spoj svima koji ih primenjuju. Samo nas ta dva koraka dele od Božjeg Carstva:


  • vera da nam je u Hristovo Ime oprošten svaki iskreno okajan greh;
    težnja da nas Bog, Svojom svemogućom silom, potpuno promeni, kako bismo NJegove Svete zapovesti držali savršeno.
Svako ko to bude učinio - biće spasen, a u ime Jedinog Spasitelja upućujemo otvoren poziv svima koji se još nisu odlučili na ova dva spasonosna koraka: učinite ih već danas, jer “evo sad' je vreme najbolje, evo sad' je dan spasenja” (2. Korinćanima 6,2)! Amin!
“Šta mi treba činiti da se spasem?”
Na ovo - najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno, Hristovi Apostoli, kojima je i bilo upućeno, dali su jasan odgovor, preko kojeg, nažalost, članovi nekih verskih zajednica, poput Katoličke i Zajednice Jehovinih svedoka, prelaze sa nipodaštavanjem, jer su Centralnoj Ličnosti Svetog Pisma - Gospodu Isusu, pripisali drugorazrednu ulogu u veličanstvenom Planu spasenja, koji se može ostvariti samo spoznajom da “nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasiti.” (Dela 4,12)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Djela apostolska 4,12 I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kaže – DANA ljudima!
TKO je DAO ljudima?

------------------------------------------------------------------------
“Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj” (Dela 16,30.31), bio je njihov odgovor, kratak, i jednostavan, da ga svako ko hoće može razumeti.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A osnova je vjera u Boga – a TAJ ima Ime – Jahve.
To je ONAJ Bog u kojega i Isus vjeruje.

-------------------------------------------------------------------------
Sam Gospod Isus Je Rekao: “A ovo je život večni: da poznaju Tebe – Jedinoga Istinoga Boga, i Koga Si Poslao – Isusa Hrista.” (Jovan 17,3)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Što kaže gore?
Treba vjerovati Onome koji je poslao Isusa.
Tko je poslao Isusa?
Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?
To je Bog Jedini Otac Jahve.
I u još Jednoga treba vjerovati – znači treba vjerovati u Dvojicu!
Prvi je Bog Jahve – Drugi je Božji Sin Isus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dakle, poznavati Boga, to je život večni!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
U SZ imaš na skoro 7.000 mjesta
Jasno rečeno – IME Boga Jedinoga – JAHVE.
Ako ti JAHVE nije Bog – nemaš život vječni.

------------------------------------------------------------------------------
Ali kako Ga možemo upoznati?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Čitaj SZ i zapamti ONO što se ponavlja na skroro 7.000 mjesta –
JAHVE!

---------------------------------------------------------------------------------
Velika je istina da Onoga Koji Je Alfa i Omega – Početak i Svršetak, može otkriti samo On.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ima tema – A&O.
http://serbianforum.org/threads/alfa-i-omega-otac-ili-sin.234163/page-17#post-1357497
Isus nije niti će ikada biti A&O,
jer ne sjedi na Božjem prijestolju - jer - nije Bog.
------------------------------------------------------------------------------
Beskonačnog ne može predstaviti niko osim NJega Samog: “Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božjeg!” (1. Korinćanima 2,11) Zato je i pisano da: “Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Bog Koji Je u naručju Očevom, On Ga Javi.” (Jovan 1,18)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zašto ne vjeruješ stihovima?
Boga nitko nije vidio – Isusa su vidjeli.
Isus nije Bog.
Isus kaže – Boga nitko nije vidio – Isus laže?

----------------------------------------------------------------------------------
(U originalnom tekstu, umesto: Sin, stoji izraz: Teos – Bog)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ne govoriš istinu! Odakle ti TO?
Grčka kaže:

Joh 1:18 θεονG2316 N-ASM ουδειςG3762 A-NSM-N εωρακενG3708 V-RAI-3S-ATT πωποτεG4455 ADV οG3588 T-NSM μονογενηςG3439 A-NSM υιοςG5207 N-NSM οG3588 T-NSM ωνG1510 V-PAP-NSM ειςG1519 PREP τονG3588 T-ASM κολπονG2859 N-ASM τουG3588 T-GSM πατροςG3962 N-GSM εκεινοςG1565 D-NSM εξηγησατοG1834 V-ADI-3S
----------------------
G5207
υἱός
uihos
hwee-os'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Apparently a primary word; a “son” (sometimes of animals), used very widely of immediate, remote or figurative kinship: - child, foal, son.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Očigledno primarni riječ, "sin" (ponekad i životinja), koristi vrlo široko neposredne, daljinsko ili prenesenom srodstva: - dijete, ždrijebe, sine.
-------------------------------------------------
“I Život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam Život Večni Koji Beše u Oca i Javi se nama.” (1. Jovanova 1,2)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jasno se odvaja Boga Oca Jahve
I
Božjeg Sina – Isusa.
A Otac= Bog,
A Sin – nije Bog.

---------------------------------------------------------------------
“A znamo da Sin Božji Dođe, i Dao nam je razum da poznamo Boga Istinoga, i da budemo u ISTINOME Sinu NJegovom Isusu Hristu. OVO je Istiniti Bog i Život Večni.” (1. Jovanova 5,20)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Isus nam je dao da poznamo BOGA Oca Jahvu.
Da li si ti upoznao Boga Oca Jahvu?
NISI!
Na čiju žalost?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bog Otac Jahve je Istinit i DAJE život vječni.
TKO je uskrsnuo Isusa?

--------------------------------------------------------------------
Isusov odgovor na najvažnije pitanje
Na najvažnije pitanje koje je ikada postavljeno: “Šta mi treba činiti da se spasem?”, Hristovi Apostoli su dali odgovor o kojem je nedavno bilo reči u temi pod naslovom “Najvažnije pitanje”: “Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj” (Dela 16,31), dok je Sam Spasitelj, na isto pitanje - koje Mu je postavljeno od strane jednog jevrejskog poglavara - odgovorio: “…Ako želiš ući u život, drži Zapovesti.” (Matej 19,17).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prva Božja Jahvina Zapovijest JE KOJA?

Izlazak 20,2
"Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Da li ti vjeruješ Bibliji?
Da li ti vjeruješ riječima Božjim?
TKO je BOG?
JAHVE.
Bog nije Isus!

------------------------------------------------------------------------
Izlazak 20,3
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nemoj imati Isusa ni SD kao Boga!
Zašto imaš Isusa i SD kao Boga?

------------------------------------------------------------------------
Odgovor NJegovih učenika je bio u potpunoj saglasnosti sa rečima koje je uputio bogatom plemiću, jer je Svojom smrću potvrdio večnost i nepromenljivost Božjeg Zakona, koji, kao večan temelj NJegove vladavine, prekršioce osuđuje na smrt, “jer je greh bezakonje” a “plata za greh - smrt” (1. Jovanova 3,4. Rimljanima 6,23). Gospod Isus Je, Dajući život za naše spasenje, Postao naša Zamena da bi svako ko Ga verom prihvata kao ličnog Spasitelja mogao da živi večno.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Da – ali – prihvatiti primarno treba BOGA Oca Jahvu kao Boga!
ONOGA Jedinoga Boga koji je i Isusov Bog i Otac - JAHVE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVAN 5,24
"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ
i
vjeruje onomu koji me posla,
ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Treba vjerovati Onome koji je poslao Isusa.
Tko je poslao Isusa?
Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?
To je Bog Jedini Otac Jahve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Njegovom savršenom pravednošću (savršenim držanjem Deset zapovesti), koja se pripisuje svim iskrenim pokajnicima, palom čovečanstvu je omogućeno da se na taj način uskladi sa Božjim Zakonom, kojeg, zbog nasleđenih grešnih sklonosti od praroditelja, nijedan čovek osim Isusa nije održao savršeno.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tako je!
Gospodin Isus držao je i PRVU BZ:

Izlazak 20,2
"Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Da li ti vjeruješ Bibliji?
Da li ti vjeruješ riječima Božjim?
TKO je BOG?
JAHVE.


Bog nije Isus!
------------------------------------------------------------------------
Izlazak 20,3
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nemoj imati Isusa ni SD kao Boga!
Zašto imaš Isusa i SD kao Boga?

------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Da biš imao Spasenje
MORAŠ vjerovati u:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. IVANOVA 4,15
Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,
Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Za vječni život treba vjerovati da je Isus – Božji Sin.
Ne treba vjerovati da je Isus – Bog, jer Isus to nije.
Da li ti ispovijedaš da je Isus = Bog – ili – Božji Sin?
Gornje ti kaže tvoju budućnost!
Želiš li da Bog Otac Jahve ostane u tebi i ti u Njemu?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
M

Milan M 2012

Član
Ko o čemu, "piramida" o svemu (al' tek svemu istom te smo i na čistom! Jerbo kontraproduktivnost bude i naivnost te ko ispadne naivan neka nije kivan - jer samo pomažemo da se lakše snađemo!

Jer u moru tekstova ima puno restlova, koje nik' ne čita te sad' pesnik pita: Šta vredi kad' pita jeste integralna - te sa samim medom i voćem zaredom, te joj ni od ulja ne biva i mulja - kada mala količina... ta nije li fina, još nerafinisano te na kraju dodato - kada inspirisano, Bogu dete podato, to opeva al' ga ne snabdeva - ta ta pita kao tata Mita kad' mu masna pita jeste okomita!

Jer usta otvori da pitu umori no mu ulje, masno poput hulje, apetit udavi dok i pitu stavi - si u usta te tada ne usta, on - na noge, jer ga Rime mnoge - izvode iz takta ta baš poput lakta s' jakoga impakta kad' još katarakta, s' najvišega takta, nosi pravna akta s' jure i de fakta da ga glad ubije a pesnik umije dok on shvati kako mu alati, ti pesnički jesu prirepnički te bez kraja slede da ga mnogo jede - toga, za ime koga, Starog zmaja koji pitu valja da mašću zakalja - put, sve da bi Kralja, ta ko se oklizne da Zmaja ne zvizne, nespreman saček'o te je pesnik pek'o - sada ovu pitu smislom potrebitu da ni tata Mita za sebe ne pita: S' kojim avatarom nije i sa kvarom kad' sa takvim nikom s' lošim je učinkom te neka mu pita masna ta jeste i slasna!)...
 
piramida4

piramida4

Da li ima stih koji jasno kaže -
za spasenje - život vječni,
potrebno je vjerovati da je Isus = Bog?
---------------------------------------------

Da ti pomognem - NEMA!
ALI - ima stihova koji kažu nešto drugo,
ali - ti i svi TTT ne prihvaćaju Bibliju kao autoritet!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. IVANOVA 4,15

Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Za vječni život treba vjerovati da je Isus – Božji Sin.

Ne treba vjerovati da je Isus – Bog, jer Isus to nije.

Da li ti ispovijedaš da je Isus = Bog – ili – Božji Sin?

Gornje ti kaže tvoju budućnost!

Želiš li da Bog Otac Jahve ostane u tebi i ti u Njemu?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
M

Milan M 2012

Član
A sada, s' kraja Beograda, da bi Mita (čija pita jeste masna te njemu opasna), ostao kontraproduktivan, bejah i ofanzivan (jerbo sujeta ne zna šta je šteta te sad' i pašteta neće da zasmeta)!

Jer tek ona jest' nečista kao vražja bista kad' ju glista posred pustih pista - s' lista trula - žulja k'o nanula kada je bez ulja sa pita čitulja (zbog holesterola i opakog bola kojeg ono sprema kad' pita ne drema no te krema kao krematorijum kad' ti je umorijum...) kao ton svih frula Rajskih s' mulja kad' pokulja da bi Rima Vragu bila zima kada joj je klima, ta prijatna svima te tako od dima sad' se dobro štima da bi sve opako bilo naopako - to jest': dobro, Kobro, te nek' si i bostan obr'o jer tad', Pobro, ta jesi i Pobro (jer opako - naopako, kada, ih, ti bude, i bez takta onog lakta impakt ti se zbude - ta kao sad' meni takt što vodi inat te naizgled netaktičan, ta jesam priličan da sve opet naopako ne bude opako!

Te sada polako nek' i tata Mita zna i gde je ona pita - koja uljem jest' i potrebita kada neznalica jeste izelica te mu glad zna za takav jad - da je, dok je okomita, smelo srita te pohita s' njom u šaci da zemljaci s' njim na traci priđu raci gde junaci, veći veseljaci, nju ti bace k'o opake "face" kada naopake krivine ubace da bi smislom bio sa suvislom te sa Kobrom bio i na dobrom - tu, terenu, gde i Suverenu, tada vedro služiš jer Kobru zadužiš da ti pokajana zna i gde ta pita - koja uljem jeste potrebita tek u mašti u zemaljskoj bašti - jest' prisutna jer je glad zloslutna te nije usputna da bi sad' uputna ona bila dok ovakva sila mene crpi da se jadna trpi te nek' sama bude gladna da sve naopako nije i opako te i pita integralna Kobri bude idealna a ni, pak, pašteta ne bude i šteta - ali tek u mašti u zemaljskoj bašti, gde, ma sve nek' prašti ali neka lašti - pesnik Moral da sam nije sram jer kontraproduktivnost, TAD', je li naivnost, il' opet sve naopako ta uči sve jako!? :) )!
 
piramida4

piramida4

MATEJ 7:21
"Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori:
`Gospodine, Gospodine!`,
nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
U KN neće ući oni koji govore samo - Gospodine Isuse,

nego onaj koji vrši volju Boga Oca Jahve,

oni koji vrše volju Isusovoga Boga.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
M

Milan M 2012

Član
Sa Vama je, kao sa nama, pažnja (prema ovako važnim, te i snažnim, Temama), kao čuvar od ražnja, uvek prisutna te ni Vaša borba protiv Istine (nama i miline) nije zloslutna - kaša no čorba puna Rajskih začina, te na više načina - pripremljena te Kobri ustremljena (da kad' je oprži ne mož' živa, sva da se održi :)) te samo nastavite - Temu nam ne davite (jer kad' "ode" dole, Vragu nema Škole, koju mnogo volE)!
 
piramida4

piramida4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. IVANOVA 5,5

Jer tko da pobijedi svijet,
ako ne onaj,
koji vjeruje, da je Isus Sin Božji?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Za vječni život treba vjerovati da je Isus – Božji Sin.

Ne treba vjerovati da je Isus – Bog, jer Isus to nije.

Da li ti ispovijedaš da je Isus = Bog – ili – Božji Sin?

Gornje ti kaže tvoju budućnost!

Želiš li ti pobijediti svijet?

Vjeruj samo u ono što piše u Bibliji!

Isus je Božji Sin - NEbog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Top