Molim vas za pomoc oko ovih zadataka , unapred zahvalna...

Član
Učlanjen(a)
11.03.2013
Poruka
6
1. Ako je : P Fe(OH)[SUB]3[/SUB]=1,5*10[SUP]-36[/SUP] i P Mn(OH)[SUB]2[/SUB]=4*10[SUP]-14[/SUP] . Da li je moguce kvantitativno odvojiti Fe[SUP]3+[/SUP] jon od Mn[SUP]2+[/SUP] jona, ukoliko njihova koncentracija u rastvoru iznosi 0,1 mol/dm[SUP]3[/SUP]. Kolika je pH vrednost pri talozenju pomenutih jona?
2. Izracunati pH rastvora u rastvoru neke magnezijumove soli koncentracije 0,1
mol/ dm[SUP]3[/SUP] , a da pri tome ne dodje do talozenja Mg(OH)[SUB]2[/SUB], P Mg(OH)[SUB]2 [/SUB] =5,9*10[SUP]-12[/SUP]
3. Koja je najveca kolicina FeCl[SUB]3[/SUB] izrazena u gramima koja se moze rastvoriti u 200 cm[SUB]3[/SUB] pH = 3, a da pri tome ne doje do stvaranja taloga Fe(OH)[SUB]3[/SUB]. P Fe (OH)[SUB]3[/SUB] =1,1*10[SUP]-36[/SUP]
4. U kom odnosu treba pomesati 0,1 M H[SUB]3[/SUB]PO[SUB]4[/SUB] I 0,1 M NaOH da bi nastao rastvor koji ima: pH=6,7 , pK1=2,1 , pK2=7,2 , pK3=12,7.
5. Izracunati pH u rastvoru NH4Cl koncentracije 0,03 mol/dm[SUP]3[/SUP], ako je K
NH[SUB]4[/SUB]OH=1,75*10[SUP]-5[/SUP]
6. Odredite rastvorljivost BiS[SUB]3[/SUB] u gramima po dm[SUP]3[/SUP], ako je P Bi[SUB]2[/SUB]S[SUB]3[/SUB]=7,1-10[SUP]-61[/SUP]
7. Kolika je pH i pOH kada se pomesa 7g amonijaka i 7g amonijum-hlorida 30 % 1,8*10[SUP]-5[/SUP]
8. Koliko sumporne kiseline 0,1 mol I 0,25 mol treba pomesati da bi se dobilo 250 cm[SUP]3[/SUP] kiseline 0,2 mol-a?
 
Natrag
Top