Šta je novo?

Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj

  • Začetnik teme summer
  • Datum pokretanja
summer

summer

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj
Mol je ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12, a u tih 12g ugljenika 12C ima 6,023x1023 atoma (to jest ako se zaokruži 6x1023 atoma)
Avogadrov broj je konstanta koja pokazuje "da u 1mol supstance ima 6x1023 čestica" NA = 6x1023 1/mol.
Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine ("molarna masa pokazuje koliko grama neke supstance ima u jednom molu te supstance")
Molarna zapremina predstavlja odnos zapremine supstance i njene količine ("molarna zapremina pokazuje koliko dm3 zauzima 1mol nekog gasa") i sve to pri odredjenoj temperaturi i pritisku. Vm=22,4dm3/mol pri 0°C i 101,3 kPa.

N- broj molekula, m - masa supstance, NA - Avogadrov broj, M-molarna masa, V-zapremina, Vm-molarna zapremina

Ukoliko se koriste ove formule mora se voditi računa da ukoliko je n (mol) količina atoma, onda se sve u formuli odnosi na atome!
Ukoliko je n(mol) količina molekula, onda se sve u formulama odnosi na molekule.

* mol molekula je količina supstance koja se koristi za supstance izgradjene kao molekuli (H2 - 1 mol molekula vodonika)
* mol atom je količina supstance koja može uvek da se koristi, ali se posmatra broj atoma - indeksi u formuli
(H2 - 2 mol atoma vodonika)

Molarna zapremina nije uvek 22,4dm3/mol. Njena vrednost se menja sa promenom pritiska i temperature.
Ako je temperatura 0°C i pritisak 101,3 kPa onda Vm=22,4dm3/mol, to se dobija iz jednačine idealnog gasnog stanja:
pV=nRT
p-pritisak u kPa, V-zapremina u dm3, n - količina supstance (mol), R = 8,314 kPadm3/(molK)-gasna konstanta, T-temperatura u kelvinima (K)
°C + 273 = K (razlika izmedju Celzijusove i Kelvinove skale je 273 stepena)
Jednačina idealnog gasnog stanja može da se iskoristi ukoliko uslovi nisu normalni a traži se količina supstance ili masa ili zapremina gasa!
Avogadrov zakon: Isti broj molekula dva različita gasa pri istim uslovima (pritisak i tepmperatura) zauzimaju istu zapreminu!!!
Tečne supstance:
Voda ima gustinu 1g/cm(3) (na 4°C) ili bluzu 1g/cm3 na temperaturama od 0 do 100 stepeni Celzijusa. Zbog toga je 1g vode isto što i 1cm(3) (to jest 1ml).
Za ostale supstance: ukoliko je zadata masa, a traži se zapremina, potreban je podatak o gustini. Ukoliko se zna gustina tečne supstnce, "može se iz grama dobiti cm3, i obrnuto".
 
summer

summer

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Proverite svoje znanje iz oblasti Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj
Kod:
[CENTER][B][FONT="Arial"][URL="http://blog-imgs-32.fc2.com/p/r/i/pripreme/mol.swf"]Test - Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj [/URL][/FONT][/B][/CENTER]
 
MadahakeR

MadahakeR

Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
134
Mol je kolicina supstance koja sadrzi onoliko cestica koliko atoma ima u 12g ugljenikovog izotopa C-12. Broj atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12 je 6x10 na 23 i naziva se Avogadrov broj.
 
Top