Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Matematika zadatak iz geometrije

  • Začetnik teme UltraDanijel
  • Datum pokretanja
UltraDanijel

UltraDanijel

Član
#1
Pozz svima, da li bi neko mogao da uradi i da objasni ovaj zadatak... Bio bih zahvalan

Nad krugom poluprecnika r=5, postavljeni su sa iste strane valjak i kupa, ta 2 tela imaju jednake P(povrsine) i jednake V(zapremine), izracunati V onog dela kupe koji pripada valjku.
 

Top