Šta je novo?
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
LOVAČKA ZAKLETVA


LOVAČKA ZAKLETVA Zaklinjem se,
Da ću poštovati načela i odluke Kodeksa lovaca Srbije, i po njima se upravljati u životu, sve dok budem imao čast da budem lovac.

Poštovaću prirodu i divljač.

Loviću zakonito, lovački ispravno i sam ću sebe kontrolisati, da uvek činim tako.
Poštovaću odluke lovačke organizacije.
Trudiću se da doprinesem ugledu lovstva.
Negovaću lovačko drugarstvo.
Poštovaću iskusne i ugledne lovce i uvažavati njihove savete.
Svoje znanje i iskustvo prenosiću mlađim lovcima.
Čuvaću čast i dostojanstvo lovstva i plemenitu lovačku tradiciju
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[TABLE]
[TR="bgcolor: #FFFFCC"]
[TD="colspan: 2"]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Dužnosti lovca pripravnika[/FONT][/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E8FDE1"]
[TD="colspan: 2"] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] Poznavanje Etičkog kodeksa lovaca Srbije, koji je lovcu pripravniku putokaz i oslonac lovačkoj savesti za moralno ponašanje prema prirodi i divljači, uvek usklađeno sa stručnim pravilima, humano i sa poštovanjem. [/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E8FDE1"]
[TD="colspan: 2"]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] Učestvovanje u akcijama izgradnje i održavanja lovno-tehničkih objekata u lovištu:
-objekti za komunikaciju -lovačke staze;
-objekti za osmatranje i lov -čeke;
-smeštajni objekti -lovačke kolibe, lovačke kuće;
-ostali objekti -mesta za probanje lovačkog oružja, izletišta...;
[/FONT]
[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E8FDE1"]
[TD="colspan: 2"][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] Prisustvuje stručnim predavanjima sa lovnom tematikom;[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E8FDE1"]
[TD="colspan: 2"][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Učestvuje u akcijama izgradnje i korišćenja lovno uzgojnih objekata u lovištu:
-proizvodni objekti -melioracija postojećih livada, podizanje veštačkih livada, obrada polja i njiva za divljač (remize), sadnja plodonosnog drveća i grmlja;
-objekti za skladištenje hrane;
-objekti za ponudu hrane -hranilišta, solišta;
-objekti za ponudu vode -pojilišta;
-objekti za sprečavanje šteta od divljači;
-prihvatilišta za divljač;
[/FONT]
[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E8FDE1"]
[TD="colspan: 2"]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] Učestvovanje u lovnim akcijama:
-prikupljanje i iznošenje hrane za zimsku prihranu divljači;
-prolećno brojanje divljači;
-prolećno brojanje srneće divljači;
[/FONT]
[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E8FDE1"]
[TD="colspan: 2"]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Uz konsultacije sa odgovornim licem [/FONT][/FONT]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Top