Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Lišćarsko drveće

  • Začetnik teme Nostradamus
  • Datum pokretanja
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Betula pendula 'Purpurea' - crvena žalosna breza

Nešto niži varijetet, visine do 8 m i širine krošnje do 4 m. Ono što je čini izuzetnom svakako je veoma tamna purpurna boja listova koja čini savršeni kontrast sa belom korom stabla i starih grana. Listovi u jesen dobijaju bronzano zelenu boju.

Koristi se kao i osnovna vrsta, ali obzirom na manje dimenzije primerena je i nešto manjim zelenim površinama. Izuzetna za pojedinačnu sadnju i uz održavanje visine krošnje, drvorede u urbanim zonama.

Na slikama: izgled biljke, listovi i krošnja, kontrast boja listova i kore. [/SIZE][/FONT]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Betula pendula 'youngii' - patuljasta žalosna breza

Zaista fascinantna žalosna forma, visine i širine najčešće oko 3 m, mada može biti i veća (do 5 m). Ističe se svojim povijenim (visećim) granama, a dekorativna je tokom cele godine - zbog boje i oblika lista i krošnje tokom leta, a posebno tokom jeseni, kada postaje zlatno žuta, ali i tokom zime, upravo zbog svoje žalosne forme i lepe bele boje kore stabla i starih grana. Tanke, elastične grane spuštaju se do zemlje, ali se mogu kratiti na željenu visinu, što može biti veoma efektno. Za razliku od obične žalosne breze, kojoj su glavne grane uspravne, a samo mlade viseće, kod ovog varijeteta sve grane se savijaju prema zemlji. Najbolje raste na osunčanim položajima ili u sasvim blagoj zaseni. Otporna je na niske temperature i do -40ºC. Najviše joj odgovara umereno vlažno do vlažno zemljište neutralne reakcije, glinovito, mada podnosi i nešto lakša. Odrasle jedinke dobro podnose i duže sušne periode.

Nezamenljivi detalj u vrtovima, naročito malim. Posebno atraktivna u alpinetumima i pored vodenih površina.

Na slikama: odrasla biljka u periodu vegetacije, odrasla biljka zimi. [/SIZE][/FONT]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Carpinus betulus 'Pendula' - žalosni grab

Iako "žalosni" varijetet, ovaj grab nije ni nalik na slične varijetete drugih vrsta. Njegove snažne grane formiraju veoma robusnu krošnju visine i do 6 m i širine do 7 m, koja dominira prostorom, gde god da je posađen. Krpni, ovalni listovi, prečnika 7-12 cm s jeseni postepeno menjaju boju od zelene, prko žuto zelene do zlatno žute. Izuzetno otporan prema mrazu i niskim temperaturama, ali i prema vrelim letnjim, kakve su česte u našem podneblju. Najviše mu odgovara lako, peščano, propusno zemljište, ali podnosi i glinovito. Nedostatak vlege mu smeta. Najbolje raste na sunčanim ili polusenovitim položajima.

Obzirom na veličinu, primereniji je prostranim vrtovima, a njegova robusna forma najviše odgovara vrtovima oblikovanim tako da simuliraju prirodu..

Na slikama: odrasla biljka, krošnja leti, krošnja u jesen.[/SIZE][/FONT] [HR][/HR]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' - crvenolisna žalosna bukva

Za razliku od većine bukvinih varijeteta, žalosna bukva je malo drvo, visine i širine oko 3 m (ređe i do 6 m) i sporog rasta, samim tim primerena i manjim zelenim površinama. U ovom izuzetnom varijetetu kombinovane su dve atraktivne osobine - purpurno crveni do gotovo crni listovi tokom cele vegetacione sezone i izuzetno lepa "žalosna" forma čije se grane spuštaju do same zemlje. Kako je ovo u osnovi gotovo puzeća forma, za obezbeđivanje uspravnog rasta neophodno je u mladosti obezbediti potporu. Izuzetno je otporna na niske temperature (podnosi bez oštećenja i ispod -30ºC). Može rasti na gotovo svim tipovima zemljišta, pod uslovom da su ocedita, osim na zaslanjenima, kja će zaustaviti rast. Podnosi i zasenu, ali će izgubiti boju listova, tako da je najbolje saditi na otvorenim položajima. Podnosi blago orezivanje radi održavanja forme i veličine krošnje. Otporna je na vetar, a može rasti i na strmim nagibima. Dobro izdržava i rast u većim žardinjerama, u kojima može, uz dobru drenažu, rasti mnogo godina.

Primerena je gotovo svim zelenim površinama, od najmanjih do reprezentativnih. Sadi se kao atraktivan detalj.

Na slikama: odrasla biljka, izgled krošnje. [/SIZE][/FONT]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[TABLE]
[TR]
[TD]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Fraxinus excelsior 'Pendula'
žalosni beli jasen

"Žalosni" varijetet belog jasena, visine 8 - 10 m, širine krošnje 5 - 8 m, sa granama dugim, slabo razgranatim, povijenim do zemlje. Otporan je i na zimske i na letnje temperature našeg podneblja.
Najviše mu odgovaraju duboka i sveža zemljišta na osunčanim položajima. Koren je snažan i razgranat, pa se može saditi i na nagibima, a duge grane su žilave i ne stradaju od vetroloma.

Vrlo je atraktivan na prostranim travnjacima kao soliter ili u prednjem planu grupe, kao i pored vodenih površina.

Na slikama: izgled leti, izgled zimi.[/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Morus alba 'pendula' - žalosni dud

Veoma dekorativna i veoma često korišćena forma visine i širine 3 - 5 m, zavisno od visine kalema. Duge grane koje se povijaju do same zemlje gusto su obrasle krupnim, sjajnim lišćem do kasne jeseni, a gola krošnja tokom zimskih meseci takođe privlači pažnju. Plodonosi u maju, a dudinje su jestive, kao i kod običnog duda. Otporan je na mraz i niske temperature. Dobro raste na svakom umereno vlažnom i dobro dreniranom zemljištu. Podnosi čak i zaslanjena. Odgovaraju mu osunčani položaji. Otporan je na sušu i gradske uslove. Veličina i oblik krošnje mogu se kontrolisati blagim orezivanjem.

Koristi se za pojedinačnu sadnju ili za niske drvorede duž aleja. Dobar izbor i za intimne prostore privatnih vrtova i za reprezentativne javne gradske površine, gde je potrebno oblikovanje krošnje.

Na slikama: mlado stablo, odrasla stabla, zimska krošnja, grane tokom zime, krošnja. [/SIZE][/FONT]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Salix babylonica - žalosna vrba

Česta i kod nas veoma rado gajena vrsta, visine i do 18 m i najmanje isto toliko široke, prozračne krošnje, grana najčešće povijenih do zemlje. U gradskim uslovima uglavnom ne dostiže svoje maksimalne dimenzije. Raste brzo. Klimu našeg podneblja dobro podnosi. Najbolje uspeva na vlažnim terenima. Grane su krte, pa je dobro pri sadnji izbegavati promajna mesta, kako ih jači vetrovi ne bi često lomili.

Najlepša je ako se sadi pojedinačno, naročito uz vodene površine.

Na slici gore izgled krošnje i listova. [TABLE]
[TR]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]izgled u martu[/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="align: center"][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]izgled u maju[/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="align: center"][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]izgled u julu[/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="align: center"][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]izgled u novembru[/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="align: center"][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]izgled u decembru[/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[TABLE]
[TR]
[TD]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Salix caprea 'Kilmarnock' (S. c. 'Pendula') - žalosna iva

Izuzetno atraktivna žalosna forma visine 2,5 - 3 m (zavisno od kalema), širine krošnje oko 2 m. Lepa, gusta, žalosna krošnja može se spuštati do zemlje ili se orezivati na željenu visinu. Efektna je tokom cele godine, a najlepša krajem zime, kada se na golim granama javljaju krupni žuti pupoljci iz kojih se krajem februara i u martu razvijaju srebrno beli cvetovi - "mace". Otporna vrsta, na našem području ne strada od niskih temperatura. Raste na svakom dubokom, umereno vlažnom do vlažnom baštenskom zemljištu blago kisele do blago alkalne reakcije. Najviše joj odgovaraju sunčani do blago zasenjeni položaji.

Najboji izbor za male vrtove, mini bašte, pored vodenih površina - veštačkih potoka. Treba je saditi kao soliternu biljku ili u kombinaciji sa malim vrstama, kako bi njena lepota došla do punog izražaja.

Na slikama: biljka krajem zime, u rano proleće, tokom leta, krošnja, cvetovi. [/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[HR][/HR]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Sophora japonica 'Pendula'

Niže drvo žalosne forme, visine i širine krošnje do 4 m. Izuzetno atraktivno tokom cele godine - tokom celog vegetacionog perioda zbog guste, vrlo egzotične krošnje tamno zelene boje lišća, u julu i avgustu zbog bledo žutih cvasti, a tokom zime zbog veoma neobično izuvijanih i isprepletanih starih grana sa kojih se spuštaju nove, tanje. Otporna je na niske temperature. Pupoljci mogu stradati od kasnog prolećnog mraza, ali se brzo oporavlja. Raste na svakom dubokom, umereno vlažnom do vlažnom baštenskom zemljištu blago kisele do blago alkalne reakcije. Najviše joj odgovaraju sunčani do blago zasenjeni položaji.

Odličan je izbor za ve?inu zelenih površina. Najlepša je kada se sadi kao soliterno soliterno stablo, sa dovoljno slobodnog okolnog prostora, kako bi ovo veoma neobi?no drvo došlo do punog izražaja.

Na slikama: habitus tokom vegetacije, habitus tokom zime, pod snegom, izgled krošnje, cvasti, splet starih grana. [/SIZE][/FONT]
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]
Ulmus glabra 'Pendula' - žalosni brdski brest

Veličanstvena "žalosna forma" grana povijenih do zemlje, čija krošnja posmatrača ne ostavlja ravnodušnim čak ni u zimskom periodu. Visine je 4 - 5 (7) m i isto tolike širine krošnje. Krupno, ovalno zeleno lišće izražene nervature privlači pažnju tokom celog vegetacionog perioda, a naročito u jesen, kada postaje zlatno žuto. Otporna vrsta, koja u našim uslovima ne strada od niskih temperatura. Raste na svim kiselim do blago alkalnim zemljištima, vlažnim, ali dobro dreniranim. Tokom vrelih i sušnih letnjh dana može zahtevati navodnjavanje, ali ne podnosi vodu koja se zadržava u tlu. Najviše mu odgovaraju osunčani položaji. Otporan je na aerozagađenje.

Obzirom na veličinu i robustnu formu, nije primeren malim prostorima. Najbolje ga je saditi u prostranim vrtovima i parkovima, gde ima dovoljno prostora da njegova lepota dođe do punog izražaja.

Na slikama: forma slobodnog rasta, forma orezane krošnje, jesenji izgled biljke, jesenja boja lišća. [/SIZE][/FONT] [HR][/HR]
 
Top