Šta je novo?

KRŠĆANI NE TREBAJU POŠTOVATI 4.BZ SUBOTU???

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
KRŠĆANI NE TREBAJU POŠTOVATI 4.BZ SUBOTU???
===============================================Da li Kršćani – NE-Židovi NE trebaju držati Subotu 4.BZ?
Neki Kršćani tvrde da je 4.BZ Subota – data samo Židovima.Takovi ne-istiniti TU svoju tvrdju pokazuju sa -

Izlazak 31,17

NEKA JE ONA ZNAK, ZAUVIJEK, IZMEĐU MENE I IZRAELACA.

Ta Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju,

a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Subota 4.BZ je SAMO za -
IZMEĐU MENE I IZRAELACA.

----------------------------------------------------


Kad bi bilo tako – a NIJE – onda bi i donje
bio dokaz da Novi Zavjet NIJE za Kršćane
NIJE za NE-Židove,
nego SAMO za ŽIDOVE!

Jeremija 31,31

"Evo dolaze dani - riječ je Jahvina –

kad ću S DOMOM IZRAELOVIM I S DOMOM JUDINIM

SKLOPITI NOVI SAVEZ.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Novi Zavjet – SAMO sa Židovima!!!
----------------------------------------------------Jeremija 31,33

Nego, ovo je SAVEZ ŠTO ĆU GA SKLOPITI S DOMOM IZRAELOVIM

poslije onih dana - riječ je Jahvina:

ZAKON ĆU SVOJ STAVITI U DUŠU NJIHOVU

I UPISATI GA U NJIHOVO SRCE.

I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Novi Zavjet – SAMO sa Židovima!!!
----------------------------------------------------

Da li su gornje tvrdnje baš takove?

Ako je Subota 4.BZ data samo Židovima – a NE i Kršćanima,
onda je i Novi Zavjet dat samo Židovima – a NE i Kršćanima!

Subota 4.BZ je data SVIM pravim vjernicima
baš kao i SVIH 10BZ,
baš kao što je Novi Zavjet dat SVIMA pravim vjernicima.

Židov nije samo nacionalnost – nebo prije svega
ISTINITA Biblijska Vjera!

Židov se može postati – prihvaćanjem Vjere!
-----------------------------------

IZLAZAK 12,37

Pođu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu.

Bilo je oko šest stotina tisuća pješaka, osim žena i djece.

IZLAZAK 12,38

A MNOGO I DRUGOGA SVIJETA POĐE S NJIMA,

i mnoga stoka, krupna i sitna.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Mnogo drugih ljudi – drugih narodnosti izašlo je iz Egipta
zajedno sa Židovima.
----------------------------------------------------Izlazak 20,10
A SEDMOGA JE DANA SUBOTA,

POČINAK POSVEĆEN JAHVI, BOGU TVOJEMU.

TADA NIKAKVA POSLA NEMOJ RADITI:

ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja,

NITI DOŠLJAK KOJI SE NAĐE UNUTAR TVOJIH VRATA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Jasno rečeno da se Subote 4.BZ trebaju pridržavati
i DOŠLJACI – a to su NE-Židovi.
----------------------------------------------------==============================IZAIJA 56,2

Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječjem što se toga pridržava:

KOJI POŠTUJE SUBOTU DA JE NE OSKVRNI

i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Treba poštovati 4.BZ Subotu.
----------------------------------------------------IZAIJA 56,3

NEKA SIN TUĐINČEV KOJI JE PRIONUO UZ JAHVU ne govori:

"Jamačno će me Jahve odvojiti od svojega naroda."

Neka uškopljenik ne govori: "Ja sam, evo, tek suho drvo.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TUĐINAC – NE-Židov – koji poštuje Boga Oca Jedinoga JHVH.
----------------------------------------------------IZAIJA 56,4

Jer ovako govori Jahve: "S UŠKOPLJENICIMA KOJI OBDRŽAVAJU SUBOTU,

koji izabiru što je meni drago i ostanu postojani u Savezu mome -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Svi NE-Židovi koji obdržavaju 4.BZ Subotu
su u Jahvinoj milosti.
----------------------------------------------------IZAIJA 56,5

PODIĆI ĆU U KUĆI SVOJOJ I MEĐU SVOJIM ZIDOVIMA SPOMENIK I IME, BOLJE NEGO SINOVIMA I KĆERIMA, DAT ĆU IM VJEČNO IME KOJE NEĆE BITI ISKORIJENJENO.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NE-Židovi koji poštuju 4.BZ Subotu,
Bog Jedini Otac JHVH dati će VEĆE mjesto slave
od samih Židova koji nisu pokorni.
----------------------------------------------------IZAIJA 56,6

A SINOVE TUĐINSKE KOJI PRISTADOŠE UZ JAHVU DA MU SLUŽE

i da ljube ime Jahvino i da mu budu službenici,

KOJI POŠTUJU SUBOTU I NE OSKVRNJUJU JE

i postojani su u Savezu mome,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TUĐINCI – NE-Židovi, koji poštuju 4.BZ Subotu
bit će spašenici.
----------------------------------------------------IZAIJA 56,7

njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve.

Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku,

JER ĆE SE DOM MOJ ZVATI DOM MOLITVE ZA SVE NARODE.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ZA SVE NARODE – i za NE-Židove koji poštuju 10BZ
i stalno napominjanu – 4.BZ Subotu!
----------------------------------------------------

Isti stih citira i sam SIN G Jehoshua
Marko 11,17

Učio ih je i govorio: "Nije li pisano:

DOM ĆE SE MOJ ZVATI DOM MOLITVE ZA SVE NARODE?

A vi od njega načinili pećinu razbojničku!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ZA SVE NARODE – i za NE-Židove koji poštuju 10BZ
i stalno napominjanu – 4.BZ Subotu!
----------------------------------------------------


==============================IZAIJA 66,23

Od mlađaka do mlađaka, OD SUBOTE DO SUBOTE,

DOLAZIT ĆE SVI LJUDI

DA SE POKLONE PRED LICEM MOJIM" - GOVORI JAHVE.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Subotom će se klanjati Bogu Jedinome Ocu JHVH
SVI VJERNI LJUDI – NE samo Židovi!
----------------------------------------------------

Svih 10BZ i pogotovo 4.BZ Subota
date su SVIM Pravo Vjernim ljudima
a NE samo Židovima
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.996
KRŠĆANI NE TREBAJU POŠTOVATI 4.BZ SUBOTU???
===============================================


Da li Kršćani – NE-Židovi NE trebaju držati Subotu 4.BZ?
Neki Kršćani tvrde da je 4.BZ Subota – data samo Židovima.

Izlazak 20,10
A SEDMOGA JE DANA SUBOTA,

POČINAK POSVEĆEN JAHVI, BOGU TVOJEMU
.

TADA NIKAKVA POSLA NEMOJ RADITI:

ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja,

NITI DOŠLJAK KOJI SE NAĐE UNUTAR TVOJIH VRATA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Jasno rečeno da se Subote 4.BZ trebaju pridržavati
i DOŠLJACI – a to su NE-Židovi.
----------------------------------------------------

Izl 31,15: Šest dana neka se vrše poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemašnjeg odmora, Jahvi posvećen. Tko bi u dan subotnji obavljao kakav posao neka se pogubi.

Jesi li ikada pročitao ovu zapovijed u "istinitoj Riječi jedinog Boga Jahve"? Držiš li ti do Riječi jedinog Boga Jahve? Ako držiš, koliko si do sada ljudi pogubio koji su obavljali kakav posao u subotu? Ako do sada nisi nikoga pogubio, onda si najdrskiji bogohulitelj koji se izruguje istinitoj Riječi jedinog Boga Jahve.

P.S. Dao ti Bog mira i razuma. :)
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Izl 31,15: Šest dana neka se vrše poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemašnjeg odmora, Jahvi posvećen. Tko bi u dan subotnji obavljao kakav posao neka se pogubi.

Jesi li ikada pročitao ovu zapovijed u "istinitoj Riječi jedinog Boga Jahve"? Držiš li ti do Riječi jedinog Boga Jahve? Ako držiš, koliko si do sada ljudi pogubio koji su obavljali kakav posao u subotu? Ako do sada nisi nikoga pogubio, onda si najdrskiji bogohulitelj koji se izruguje istinitoj Riječi jedinog Boga Jahve.

P.S. Dao ti Bog mira i razuma. :)


Bog je dao zapovest da se pogube i oni koji cine preljube.

Da li po tebi imamo slobodu da cinimo preljube, kao sto smatras i da imamo pravo da krsimo subotu zbog ove zapovesti o pogubljenju?

 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.996
Da li po tebi imamo slobodu da cinimo preljube, kao sto smatras i da imamo pravo da krsimo subotu zbog ove zapovesti o pogubljenju?

Preljub je grešno ponašanje, tako su učili i Isus i apostoli. A židovsku subotu kršćanima nisu ostavili ni Isus ni apostolima. Što više, sveti Pavao piše kršćanima kako je subota sjena. :)
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Preljub je grešno ponašanje, tako su učili i Isus i apostoli. A židovsku subotu kršćanima nisu ostavili ni Isus ni apostolima. Što više, sveti Pavao piše kršćanima kako je subota sjena. :)

Nije apostol pisao da je subota sena, vec starozavetne jestive i naljevne zrtve koje je nazvao jelo i pice, koje su se prinosile za kakav praznik, za mladine, i u subote.

Prvi Hriscani su postovali SVE zapovesti sa subotoom, jer apostol kaze "
Jer koji sav zakon održi a sagreši u jednom, kriv je za sve,
Jer Onaj koji je rekao: Ne čini preljube, rekao je i: Ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona" ( Jakov 2. 10 - 11 )
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Ja Bozju rec proucavam od 92 godine, i to u kontekstu, a ti slobodno vadi iz celine, i izvrci je, to je tvoja stvar.

Odgovor sam dao.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Hvala, ipak cu zadrzati Bozji Sveti Duh koji mi daje duhovni vid.
 
Top