Kosta Kočo Racin

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.640
Kosta Kočo Racin

kostaracin.jpg


(1908-1943)

Kosta Kočo Racin (mk. Коста Апостолов Солев Рацин) (1908-1943), makedonski i jugoslovenski pesnik. Bio je najistaknutiji pesnik, prozaista, kritičar, istorijski mislilac, rodoljub i najpoznatiji makedonski intelektualac između dva svetska rata.

Rođen je 22. decembra 1908. godine u Velesu. Potiče iz siromašne porodice. Njegovi roditelji Marija i Apostol, nisu imali novca da ga školuju, pa je 1918. godine morao da napusti redovno školovanje i počne da uči grnčarski zanat. Njegova želja za obrazovanjem je bil velika i on je počeo da se samooborazuje.
Godine 1924. došao je u dodir sa marksizmom i postao član SKOJ-a.
Prvo literarno djelo koje je Racin napisao bili su “Sinovi gladi“, na srpskom jeziku, a djelo je objavljeno 1928. godine u zagrebačkom listu "Kritika". Zajedno sa pjesnicima Đorđevićem i Aksićem, Racin objavljuje 1932. godine u Skoplju zbirku pjesama na srpskom jeziku, pod nazivom "1932.", čime na velika vrata ulazi u srpsku književnost. U isto vrijeme, Racin objavljuje i druge pjesme, priče i članke sa različitom tematikom. U člancima sa istorijskom tematikom, sve više istupa kao zaštitnik makedonske nacionalne stvari. Jedina samostalna zbirka pjesama "Beli mugri" ("Bijele zore") objavljena je u Zagrebu 1939. godine, na veleškom dijalektu, i istovremeno zbog svoje dijalekatske i komunističke konotacije, pridobija veliku popularnost u narodu u Vardarskoj Makedoniji, gdje se sve više osjeća sukob srbizirajućih snaga i onih snaga koje bi forsirale poseban vardarski makedonski dijalekt i poseban makedonski jezik uopšte. U leksici i pravopisnoj formi, Racin je pod jakim uticajem Krste Misirkova i na neki način ova zbirka postaje osnova za kasnije kodificirani makedonski književni jezik, koji je takođe baziran na veleškom govoru. Kočo Racin bi se u širem smislu mogao smatrati i bugarskim piscem, budući da je napisao 6 neobjavljenih pesama i na bugarskom književnom jeziku, kojim je vladao.
Postoje dvije verzije njegove smrti. Po prvoj, Racin je ubijen greškom kada se vraćao u partizanski logor u Lopušniku, a po drugoj je namjerno ubijen.
U njegovu čast se održavaju „Рациновите средби“, a njegova rodna kuća u Velesu danas je pretvorena u spomen muzej.
Prema jednoj priči, Kosta Solev je promijenio prezime u Racin iz ljubavi prema jednoj Raci.

Izvor: Wikipedia
 
Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.640
Sinovi gladi

Sinovi gladi

... Ničeg nemam... sin sam gladi:
kroz svet, na telu svom, nosim njen žig.
Ni oči nemam: pogledi mi razum lede,
a usta jazbina za po koji jezivi krik.

Prezrenje i smeh nagrada mi je od sveta
i amorfno ćutanje prirode, zemlje i neba.
O, zašto to?... O, meni je samo meta
skitnja i svet i komad suha hleba.

Mržnja moja plod je mojeg bdenja,
strpljenje moje krije užas moći.
 
Natrag
Top