Šta je novo?

Kome je greh pripisan ako je Isus Bog i Čovek

  • Začetnik teme Jovan Prezviter
  • Datum pokretanja
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.100
Još jedna kratka tema bi mogla se otvoriti a povezana je sa temom "Je li Isus na zemlji Bog".

Naime, usko povezano sa tom temom jeste pitanje greha. Kako je ovo pitanje rešeno. Mi znamo da Biblija govori da je sav greh "pao na Njega". Proroci i apostoli govore da je Hristu pripisana naša krivica i greh. To je razlog zašto je Hristos morao umreti. Morao je umreti jer je time "sahranio" greh koji Mu je pripisan tj. naši gresi od Adama pa do ličnih pojedinačnih grehova. Sve je to naš Gospod Isus poneo sa sobom....od Getsimanije kada Mu je potekla krv i znoj do trenutka "svrši se" kada je proces prenosa-transfera u potpunosti završen. Taj proces prenosa svih greha je bio užasan za našeg Gospoda. Toliko strašan da je u jednom trenutku glasno povikao "Bože moje, Bože moj zašto si me ostavio"...ovo je bio znak da su svi gresi na NJemu natovarani i da je njihova moć tolika da je u trenutku delovalo da do Boga se ne može sa svim tim gresima. Hvala Gospodu i veri Isusovoj(koju ćemo morati imati) Isus je razbio greh..svojom verom..srušio barijeru i pobedio svojom verom sav teret greha..rekavši "svrši se". Neka je blagosloveno ime Gospodnje....

Sada se pitamo..na koga je natovraren greh..tj. ko je grešan POSTAO nas radi? Kada govorimo o tome imamo dve opcije. Ako smatramo da je Isus samo Čovek jasno je da je greh natovraren na telo Hristovo koje je umrlo i tako sahranilo svojom smrću greh. Tako je greh zapravo zauvek sahranjen...jer je greh prešao integralno na sve ono što je Hristos..u ovom slučaju telo i ono pošto može umreti greh je takođe umro.

Međutim, ako je Hristos i Bog i Čovek onda je greh prešao i na Boga i na Čoveka....Čovek grešan..uredu..umre čovek umire i greh..ali zamislite sada tu konsturkciju da greh prelazi i na ono što je Bog u Hristu..jer je greh na "Hristu"(Bog-Čovek). Time najpre dakle činimo i Boga "grešnim" jer se greh prebacuje na Hrista(ono što je Hristos-Bog i Čovek). Kao drugo time bismo greh učinilo nepobeđenim jer je na Božanskoj prirodi Hristovoj a Ta priroda ne može umreti...greh se dakle slepio na ono što ne može umreti....pa tako ni greh onda nije zaista umro.

Time zapravo negiramo i pobedu nad grehom. Jer se greh pobeđuje jedino smrću..on se mora "sahraniti"...ako nije sahranjen on je i dalje živ.

Zato je pitanje kako možemo greh pripisati Bogu pošto je Hristos Bog..a Njemu su pripisani gresi..i da li ono što ne umire onda nosi greh zauvek.
 
Poslednja izmena:
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
9.560
Međutim, ako je Hristos i Bog i Čovek onda je greh prešao i na Boga i na Čoveka....
Ne, nije grijeh "zarazio Boga", niti to kršćani vjeruju i naučavaju. Ovo je inače tvoja tipična drznička insinuacija. Izmisliš, insinuraš, kako netko nešto vjeruje i tvrdi, i onda se s time razračunavaš.

Amerikanci to nazivaju "straw man argument" argument - "argument slamnatog čovjeka". Nastavi se ti "klati" sa slamnatim strašilima.
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.100
Ne, nije grijeh "zarazio Boga", niti to kršćani vjeruju i naučavaju. Ovo je inače tvoja tipična drznička insinuacija. Izmisliš, insinuraš, kako netko nešto vjeruje i tvrdi, i onda se s time razračunavaš.

Amerikanci to nazivaju "straw man argument" argument - "argument slamnatog čovjeka". Nastavi se ti "klati" sa slamnatim strašilima.
Ja izvlačim određene implikacije koje proističu iz određenih stavova. Evo neću reći za ovo da mi se mora verovati..preispitaj moj stav. Svako za sebe neka preispita sve.

Ali ako je Hristos i Bog i Čovek i to čini jedno...sve što se dešava Isusu-"trpe" oba dela Hristove ličnosti(Božija i Ljudska). Sada imamo greh koji je pripisan "Isusu"(Bogo-Čoveku)..znači i onom Bogo(delu ličnosti), sasvim identično. Greh je dakle i na Bogo-Ličnost Hrista položen. Time ako je položen na Bogo-deo Hristov, pošto taj deo Hrista nije umro greh ostaje. I greh je dakle bačen i na Bogo-prirodu Hrista.

Nema dakle izmišljanja već pažljivo i precizno definisanje imaplikacije teološke postavke o Bogo-Čoveku. Greh nije umro zaista..jer je ostao na Bogo-delu Hrista.

Međutim, ako je Hristos samo Čovek onda je greh zaista nestao i sahranjen u ličnosti koja je zaista umrla. Prosto i jednostavno.
 
Poslednja izmena:
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.100
A kad je ta ličnost uskrsnula, uskrsnuo je i grijeh. Prosto i jednostavno po tvojoj logici.
E...NE...

Kada je Hristos vasrksao vaskrsao je u novom telu..ne u istom. Pa zato je i imao drugo telo, proslavljeno. Takvo će telo imati i verni vaskrsli. Ono telo je umrlo zauvek...i greh i slabost tog tela. Sve staro prođe sve novo postade-

Prosto za razumeti.

Ali šta da radimo sa grehom pripisanim Božanstvu? To su implikacije teologije Isus(Bog-Čovek). Greh time ostaje pripisan Božanstvu...

Tko niječe Sina, nema ni Oca.
To znači da onaj koji odbija Hrista kao posrednika između Boga i ljudi..a ne da je Isus Bogo-Čovek. To taj tekst nigde ne govori.
 
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
9.560
Top