Šta je novo?

Ko je najvažniji u tvom životu

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
Ko je najvažniji u životu bogobojaznog čoveka

Psalm 83,18
I neka znaju da si Ti, kome je ime JEHOVA, jedini najviši nad svom zemljom.

Kako vidite usudio sam se izbaciti iz vašeg prevoda reč "Gospod" i na to mesto da vratim Božije ime Jehova, nadam se da mi nećete zameriti? Uostalom zar nije ovako lepše na oko a i bolje zvuči kada ime najvažnije osobe celog svemira stoji tamo gde je od početka stajalo(a znamo da su Baaliti oni koji su hulili na Božiji sveti duh izbacivši mu sveto ime iz pisma da bi ga unizili i bio jednak njihovom božanstvu Baalu)

Šta mislite ko je Gospodu Isusu najvažnija osoba celog svemira? Hajde da vidimo kada je bio kušan od sotone(tri puta) kakav je stav Gospod Isus imao po tom pitanju.
Prva kušnja.
Matej 4, 2,3 I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.
I pristupi k Njemu kušač i reče: Ako si Sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu.
Dakle posle 40 dana posta sotona ga kuša po prvi put zato što zna da ima potrebu za hranom u nadi da će Gospod Isus prestupiti zloupotrebom svoje moći kako bi utolio svoju glad.
Isusov odgovor čitamo u Matej 4,4 A On odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.
Druga kušnja.
Matej 4,5,6 Tada odvede Ga đavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve;
Pa Mu reče: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
I ovoga puta Isusov odgovor je bio na slavi svoga Boga i Oca jer u sledeći stih napisano da kaže: Nemoj kušati Gospoda Boga svog.
Treća kušnja.
Sotona pokuša navesti Isusa na greh kada mu je ponudio ono što je njemu dato u vlasti.
Matej 4,8,9 Opet Ga uze đavo i odvede Ga na goru vrlo visoku, i pokaza Mu sva carstva ovog sveta i slavu njihovu;
I reče Mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
I ovaj put Isusov odgovor je bio isti kada kaže:
Matej 4,10 Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.

Iz Isusovih kušnji naučili smo se da je Gospod Isus bio pokoran svom Bogu i Ocu a pošto ga je stavio na prvo mesto dao nam dobar primer ko je njemu (u njegovom životu) najvažniji. Gospod Isus je bio pokoran a i vršio Jehovinu volju pa je tako i svoje učenike učio da razvijaju isti stav.

Luka 9,26 Jer ko se postidi mene i mojih reči, njega će se Sin čovečiji postideti kad dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.
Matej 23,11 jer koji se podiže, poniziće se, a koji se ponizuje, podignuće se,
 
Top