Šta je novo?

Kako postati pčelar - početnik

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kako postati pčelar - početnik? (I dio)

Da je pčelarstvo lijepo, korisno i zanimljivo kažu svi koji se bave pčelarstvom, te da nema hobija boljeg i zdravijeg od pčelarstva. Pčelarenje zahtijeva od pčelara da provodi vrijeme na otvorenom u prirodi da se rekreira, opušta na tom divnom čistom vazduhu među divnim i lijepim cvjetovima koji svojim mirisom mame nas a i naše pčelice. Gledajući u ta divna božanstvena bića može se sagledati i naučiti kako jedna zajednica treba da funkcioniše - kako izgleda savršena organizacija.

Vikend naselja su smještena uvijek u nekoj divnoj prirodi, a da i sami vlasnici vikendaši nisu ni svjesni koje bi im tek zadovoljstvo pružila po neka košnica. Pčelari amateri koji su počeli da se bave po prvi put pčelarstvom mogu primijetiti da voćke više rode. Zato se u nekim zemljama i gaje pčele radi oprašivanja velikih plantaža, radi većeg roda a pčelari tada budu adekvatno nagrađeni.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Prvo i osnovno kod svakog početnika: postavlja se pitanje da li može podnijeti ubod pčele? Ubod pčele može podnijeti svaki čovjek ali reakcije nisu kod svih iste. Kod ljudi koji otiču i alergični su na ubod ne trebaju počinjati pčelarstvom da se bave. Pravilo je jedno - kada se prilazi pčelama treba prilaziti mirno, lagano bez mlataranja rukama, obučen u prikladnu svijetlu pamučnu odjeću, bez velikih mirisa na sebi – da li prijatnih ili neprijatnih - nije bitno.

Pčele ne poznaju svoga vlasnika jer iste nisu pripitomljene, tako da ima raznih faktora koji utiču na ponašanje pčela, kod otvaranja košnica. Pčele su mirnije u pašnom periodu, kada je vrijeme lijepo, tiho, kada u košnici ima dosta meda, kada se radi tiho i smireno.

Koristi od pčelarstva, poslije užitka - dobijate hranu med i polen koja je kaloričnija i ljekovitija od ostalih slatkih proizvoda.

Kada smo sagledali do sada šta nam omogućava pčelarstvo moramo razmisliti kakav pčelinjak želimo i koliko smo sposobni za takav rad.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Vrsta pčelinjaka

Stacionarni pčelinjak - u kome su košnice tokom cijele godine u jednom mjestu , seleći pčelinjak u kome se košnice sele sa paše na pašu u zavisnosti od cvjetanja medonosnih biljaka.

Lokacija pčelinjaka

Pčelinjak treba postaviti tamo gdje neće nikoga smetati i ugrožavati prolaznike. Da se postavi u blagoj hladovini u redove, da je okrenut prema jugu ili jugoistoku, da je zaklonjen od vjetra, ako su košnice u redovima da redovi budu udaljeni jedan od drugog 4-5 metra. A košnica od košnice - u zavisnosti od postolja koja se koriste.

Veličina pčelinjaka

Sa koliko pčelinjih društava početi? To je pitanje koje će postaviti svaki početnik. Sa jednim društvom nikada ne počinjati sa mnogo još i gore, stručno gledano i iskustveno početi sa 4-5 pčelinjih zajednica, tada će svaki početnik testirati sebe i svoju odluku i videti tokom učenja koliki je njegov potencijal za bavljenje pčelarstvom. Pčelinje društvo je mnogo zanimljivo jer pčele kao jedinke ne mogu da opstanu, opstaju samo ako pored radilica ima određeni broj trutova u toku određenog vremenskog perioda uz prisustvo matice

Košnice

Odabir košnica, košnica imamo dosta tipova (vrsta), moja je preporuka izabrati košnicu onu koja je najviše zastupljena u toj okolini gde se počinje sa pčelarenjem da bi mogao svaki dobar čovek pčelar pomoći svakom početniku, nemojte kao početnici držati predavanja čitajući od starijih koja je košnica najbolja. Nijedan dobar pčelar neće napisati da su neke košnice dobre a neke loše jer isti nije savladao rad sa onima i zato su mu loše, pokriva svoje neznanje. Za dobrog pčelara svaka košnica je dobra.

Kada smo kupili košnice i postavili slijedi nam nabavka pčelarskog pribora. Osnovno od pribora je dimilica, pčelarska kapa, nož za otvaranje košnica, kavezi za matice, sanduče za pribor, nekoliko matičnih rešetki, čekić, kliješta itd.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Nabavka pčelinjih društva

Nabavka prvih košnica sa pčelama može se obaviti na više načina, ali ova dva su najpouzdanija: kupovina pčelinjih društva u proljeće ili rojeva u ljeto. Najbolje je kupiti pčelinje društvo u proljeće. Sa takvim društvom se lakše počinje, zapamtite prodavca, angažujte da vam jednu godinu bude mentor, od takvih društva se može iscijediti i med ona divna lijepa slast dugo željena i očekivana. Rojevi se kupuju u junu i julu to stvara problem kod svakog početnika, jer iste treba spremiti za zimu a to stvara komplikacije jer se moraju ispuniti još neki uslovi za pripremu rojeva.U narednom periodu nastavićemo objavljivati nastavak na ovu temu - Kako postati pčelar - početnik

(Redakcija AGRO-EKO Magazina zahvaljuje se ovom prilikom gdinu Slobodanu Jevtiću, dugogodišnjem pčelaru, koji nam je ustupio svoja saznanja o ovoj temi, kao i na dosadašnjoj saradnji)

(Piše: Slobodan Jevtić; prilagodio: AGRO-EKO Magazin)
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Pčelinje gnijezdo
Pod pčelinjim gnijezdom se podrazumijeva skup ćelija na saću koje su zaposjele pčele i koje u svom sastavu ima.

Leglo

Pčelinje leglo u svom razvoju ima više faza – jaje - savijena larva - ispružena larva – lutka. Razvoj pčelinjeg jajeta traje 3 dana. Matica nosi u pčelinje saće koje je pripremljeno po jedno jaje (ima izuzetaka ali ovom prilikom nećemo se baviti tom temom). Kada matica snese jaje ono je na dnu ćelije, prozirno, bijelo i prvog dana stoji uspravno, drugog dana je koso, a trećeg dana je položeno na dnu ćelije. Za razvoj jajeta potrebna je temperatura od 34-35 °C. Ako je temperatura niža od ove onda nastaje zastoj u razvoju jaja. Ova faza razvoja legla traje isto i kod radilice / truta / matice. Krajem trećeg dana pucanjem opne na jajetu, iz jajeta izlazi larva koja leži na dnu ćelije u obliku sitnog crvića i zbog toga se zove savijena larva. Intezivnom prihranom larvi kvalitetnom hranom – mliječom, larva samo za tri dana uveća svoju težinu za 250 puta. Razvoj legla u obliku larve različita je kod matice / radilice / truta. Stadijum savijene larve kod matice traje 5-6 dana, kod radilice 6-7 dana a kod truta 7-9 dana. Obratiti pažnju do 3 dana razvoja, savijena larva hrani se mliječom, a od tri dana pa nadalje nastaju razlike u ishrani.

Savijena larva matice matičnjaci i dalje se hrane mliječom, a larve radilice dobijaju pergu i med. Ispružena larva nastaje kada savijena larva toliko naraste da potpuno ispuni dno ćelije saća. Period ispružene larve traje kod matice 2 dana, kod radilice 2-3 dana, kod truta 4-6 dana. Navedene faze odvijaju se u otvorenim ćelijama saća i takvo leglo naziva se otvoreno. Lutka nastaje onog trenutka kada se larva potpuno ispružila u ćeliji, kada pčele radilice počnu zatvarati ćelije u koje lutke nastavljaju sa daljim razvojem. Ukupno vrijeme razvoja matice iznosi 16-17 dana, radilice od 20-22 dana a truta 24-26.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424

Koliki je vijek života jedinki u zajednici?

Kao kod svih živih bića tako i kod pčela život različito traje. Život matice u zajednici najduže traje 5-6 godina, može i duže, ali zbog rentabilnosti i velike iskorišćenosti preporuka je da se matice mijenjaju svake ili svake druge godine.

Život pčele radilice u periodu aktivnog rada, traje ukupno od 30-40 dana. Kada se mlada pčela izleže prvih 6 dana obavlja domaćinske poslove u košnici – pčele domaćice. Iz košnice prvi put pčele izlijeću poslije navršenih 6 dana života i to okolo košnice, taj let oko košnica naziva se 'igra mladih pčela'. Od 6 do 12 dana života pčele hrane maticu i larve pčele hraniteljice 'dadilje'. Od 12 do 18 dana života pčele luče vosak i izrađuju saće 'pčele voskarice'. Od 18 dana svog života pa sve do 35-40 dana koliko žive, pčele sakupljaju nektar, polen, propolis i dr., pa se zato nazivaju pčele sabiračice 'sakupljačice'.

Zbog fenomenalne organizacije u zajednici imamo još nekoliko naziva pčela zbog podjele posla: 'stražarice', 'primačice', 'lepezačice', 'čistačice' i dr.

Život truta traje oko 56-57 dana. Trutovi imaju zadatak da oplode maticu. U periodu od marta pa do avgusta, a može da se dogodi i kasnije, trutovi žive tako da mogu slobodno da ulaze u svaku košnicu. U normalnim jakim pčelinjim društvima može se naći od 1000 do 2500 trutova.
Matica polaže u ćelije samo po jedno jaje. Period izvođenja matice od momenta polaganja jednodnevnih jaja pa do njenog izlaska iz matičnjaka traje 16 dana. Matica po svom izlasku sparuje se sa trutovima u roku od 4 pa čak do 8 dana. Po sparivanju od 2 do 4 dana počinje sa polaganjem jaja u ćelije, tako da dolazimo do računice da od polaganja jaja jednodnevnih prođe od 22 do 27 dana da bi počela da polaže jajašca.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Matica počinje da polaže jajašca sredinom januara od 5 do 10 dnevno, zatim se taj broj povećava do maja - juna da dođe po nekada neka i do 2000 jaja, zatim počinje smanjivanje tako da u septembru se smanji i izjednači sa februarom. Pčelinje društvo čine matica radilice i trutovi, s tim da u zimskom periodu trutova nema.

Brzina leta pčele je do 45km na čas, najbolje je kada su paše blizu pčelinjaka, da ne moraju daleko letjeti po nektar i polen. Kada je blizu pčelinja paša odnosno na domak svog pčelinjaka svi su srećni, a ostalo će doći uz strpljiv i znalački rad pčela i pčelara.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Nastavićemo priču krajem prethodne, a ostalo će doći uz strpljiv i znalački rad pčela i pčelara. Da bi došli do tog znalačkog rada trebaju biti ispunjeni mnogi uslovi i to: učenje, prihvatanje iskustvena znanja starijih, i svoje znanje usavršavati i povezivati sa praksom. Pošto je napisano o pčelinjoj zajednici i njenom radu i kako funkcioniše, sada ćemo se postepeno upoznavati sa uvećavanjem i razmnožavanjem zajednica.

Razmnožavanje / uvećanje / rojenje ne činiti sa slabim zajednicama - njih treba razvijati, a jake treba rojiti i to maksimalno, a zajednicu podijeliti maksimalno na tri dijela, to je maksimum da bi sve bilo jako, a čim je jako ono je i zdravo. Zdravo društvo i zdrava hrana je glavni uslov da vam bude zdrava pčela. Protiv svih bolesti borite se polenom i medom to su osnovne hranljive materije za jednu zajednicu, gdje jedinke stiču imunitet u borbi protiv bolesti. Pčela koja zimuje na medu neće dobiti nozemu u jakoj zajednici, kada su još ispunjeni ostali uslovi higijenskih zaštita, prikladne pojilice sa čistom vodom.

O bolestima neću pisati, početnik je neiskustven da bi mogao da sam sanira neku od bolesti. Morate samo jedno da zapamtite - da lijekove nikada ne dajete svojim pčelama, jer im time ne pomažete, samo im odlažete bolest.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Neprijatelji pčela

Glavni neprijatelji pčela su varoa, miševi, razne ptice, veći insekti, svi zagađivači prirode, pojedine divlje i domaće životinje, oluje, vjetrovi, i kao glavni neprijatelj - čovjek sa nestručnim i nesavjesnim ophođenjem prema pčelama.

Med

Med je slatka, tečnogusta ili kristalizirana materija, svijetle do tamnomrke boje specifičnog ukusa i mirisa koji proizvode medonosne pčele, iz nektara ili drugih slatkih biljnih sokova gdje ga skladište u ćelije pčelinjeg saća na dozrijevanje. Čovjek je od najranijih vremena znao za med, visoko ga cijenio kao hranu i lijek. Srpski srednjovjekovni vladari, cijeneći proizvode od pčela kao vrlo značajne za ratne potrebe, davali su pčelarima benificije. U Dušanovom zakoniku bile su predviđene stroge kazne za spekulante medom i voskom, jer su ti proizvodi smatrani svetim.

Propolis

Propolis pčele skupljaju kada je temperatura iznad 20°C. Pčele učvršćuju propolisom saće i zatvaraju pukotine, ima dezinfekcionu ulogu voštanih ćelija i cjelokupnog pčelinjeg staništa.

Matična mliječ

To je sekret matičnih žlijezda pčela njegovateljica kojima one hrane larve pčela radilica i trutova prva tri dana njihovog života, dok maticu hrane tokom cijelog perioda razvića i kasnije. O mliječu se govori da ima čudotvornu moć.

Polen

Polen sakupljaju pčele radilice sa cvetova pomoću 'četkica' zadnjih nogu dodajući mu pljuvačkog sekreta ili nektara i tako ga lijepe za korpice zadnjih nogu. Unose ga u košnice i polažu u ćelije, tada im pomažu i ostale pčele iz košnice da bi se lakše istovarile. Polen je jedna od bitnih hrana za pčelu, sadrži belančevine, masti ,vitamine itd.

Vosak

Pod voskom se podrazumijeva supstanca koju proizvode pčele od kog prave saće gdje čuvaju leglo, hranu ili med. Pčela izlučuje vosak iz svojih žlijezda koji nastaje tečan pa se zatim stvrdnjava.Topi se na temperaturi od 56-64°C.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Pčelinji otrov

Otrov pčele koriste za svoju odbranu. To je bezbojna supstanca.

Druženje sa pčelama obogaćuje i oplemenjuje čoveka. Bavljenje pčelarstvom može da ima veliki značaj u relaksaciji i rekreaciji. Zbog izuzetnih prirodnih sastojaka koji u sebi imaju pčelinji proizvodi na ljudski organizam pčelarstvo i pčela mora biti briga cijelog čovječanstva.

Univerzalni lijek protiv svih bolesti je ZDRAVLJE, a zdravlje je u tanjiru – u hrani! Čovjek je zapravo ono što jede. U prirodnoj hrani i napicima ima više ljekovitih sredstva nego u najjačim lijekovima.

Drage kolege početnici, ja bih sa ova tri teksta završio jer smo se upoznali od mjesta za pčelinjak do pčelinjeg proizvoda Neka vam je srećno početno pčelarenje! Košnica je alat – vi ste pčelar i ispecite zanat!
 
Top