Kako napisati biografiju (CV)

Član
Učlanjen(a)
16.05.2009
Poruka
669
Biografija (CV, Resume) ima svrhu da predstavi Vas i Vaše obrazovanje nekome ko Vas ne poznaje ili nema vremena da Vas upozna. Biografija treba da Vas predstavi u najboljem svetlu, na koncizan i lepo struktuiran način. Postoji mnoštvo vodiča koji Vas mogu naučiti do najsitnijih detalja kako se pišu biografije za svaku konkretnu situaciju. Svaki od tih vodiča ima svoj stil pisanja biografije tako da jedinstveni način ne postoji, ali se ipak iz svega toga može izvesti jedan univerzalni način pisanja koji bismo želeli da Vam predstavimo. Biografija koju pišete prilikom konkurisanja za posao ne bi trebalo da bude duža od dve A4 strane, osim ako imate izuzetno bogato radno iskustvo i konkurišete za mesto u top menadžmentu. Dobro napisana biografija prvo pokazuje ono što je najvažnije, ali sadrži i sve relevantne informacije. Da biste ostvarili svoj cilj, prilikom pisanja biografije savetujemo Vam da adaptirate biografiju shodno cilju koji želite da postignete (posao, nastavak studija, stipendija, konferencija...).
Ako biografiju šaljete poštom, odštampajte je na čisto belom A4 papiru. Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman, a veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12, ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. Sa druge strane, ne smete koristiti ni premali font koji nije čitak. Nemojte biografiu pisati kompletno velikim slovima, niti koristiti šarena slova ili previše podvučenih i iskošenih slova. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije.
Biografiju ne biste trebali slati bez propratnog pisma, čak i ako nije naznačeno da je propratno pismo potrebno. Ono upoznaje čitaoca sa Vašom biografijom i upućuje na njene važne delove. Potrudite se da celokupni izgled odaje izgled uredne i obrazovane osobe.
Sama biografija bi po nekim idealnim standardima trebalo da sadrži sledeće: lične podatke, obrazovanje, radno iskustvo, nagrade koje posedujete, relevantne kurseve i seminare, znanje stranih jezika i rada na računaru, lične osobine, hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Lični podaci


Ovde treba navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, e-mail, telefon i državljanstvo (koje ne treba poistovećivati sa nacionalnošću). Ukoliko imate dve adrese navedite obe, eventualno sa datumima kada možete biti nađeni na njima. Lični podaci mogu biti napisani manjim fontom, ukoliko želite da uštedite prostor za ostale podatke. Ukoliko Vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati Vaše lične podatke. Važno je samo da su oni tu. Naročito se nemojte truditi da ulepšavate tekst različitim tipovima slova, crtežima, animacijama i slično. Jedino morate obratiti pažnju da ime i prezime bude napisano fontom koji je veličine ostalog teksta, kako bi čitalac jasno mogao da vidi čija je to biografija. Naslov ("Biografija", "Curriculum Vitae") bi trebalo da stoji u gornjem delu, ali ukoliko nemate prostora možete ga izostaviti, jer, ukoliko ste dobro napisali biografiju, biće jasno da se radi o Vašoj biografiji, te se to ne treba naglašavati. U nivou dela sa ličnim podacima, sa desne strane, možete uneti fotografiju. Svrha unošenja fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua, naročito ukoliko je pre i posle Vas imao mnogo kandidata. Fotografija treba biti manjih dimenzija, sličnih fotografiji iz lične karte (osim ako je zbog prirode pozicije u oglasu naznačeno drugačije). Nikako ne treba slati fotografiju kao poseban fajl, kao ni fotografiju na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesionalno.


Obrazovanje


U ovom delu bitno je da naglasite koju srednju školu ste završili, od kada do kada ste je pohađali, koju diplomu posedujete. Prosek u srednjoj školi naglasite samo ukoliko je dobar i ukoliko nemate završen fakultet. Ukoliko ste završili fakultet, navedite naziv fakulteta, mesto gde ste studirali, od kada do kada ste studirali, kada i gde ste diplomirali. Prosek navedite ukoliko je reprezentativan i ukoliko prelazi 8,00 ako biografiju koristite u našoj zamlji ili 9,00 za inostranstvo. Kada biografiju šaljete u inostranstvo, navedite i skalu ocena koja se ovde koristi, odnosno da su prolazne ocene od 6 do 10.


Radno iskustvo

U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih, poziciju na kojoj ste radili i koje su bile Vaše dužnosti, odgovornosti, šta ste tamo naučili, koje veštine ste stekli. Slobodno u ovom delu možete navesti i prakse. Nemojte umanjivati ono što ste radili, i nemojte se stideti toga. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju sada konkurišete ne treba posebno isticati I opisivati, već samo spomenuti.

Nagrade

Ove informacije su ono što vas razdvaja od drugih kandidata. Navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali. Ne morate navesti samo naziv, godinu i mesto. Možete opisati u nekoliko reči ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija itd.


Seminari i kursevi


Ovde možete navesti stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i ostale kurseve koje ste pohađali. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se.


Strani jezici


Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni nivo, srednji nivo, napredni nivo, tečno znanje pisanja, čitanja i konverzacije). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika i diplomu.


Znanje rada na računaru


Napišite sve programe koje znate da koristite, uključujući služenje Internetom, i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo). Ukoliko ne posedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što pre da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas, tako i u inostranstvu. Ukoliko imte završen neki kurs računara, obavezno to navedite.


Lične osobine


Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su, na primer: inicijativnost, timski rad, upornost, komunikativnost. Često su zahtevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu, pa ih uskladite sa onim osobinama koje vi posedujete.


Hobiji


Ukoliko Vam biografija deluje previše hladno i profesionalno, možete je osvežiti delom o hobijima. Hobiji i ostala interesovanja deluju lepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja, uz rad, zna da uskladi i zabavu u svom životu.


Ostalo

U ostale napomene navedite sve ostalo što smatrate bitnim, a niste mogli da svrstate u gore navedene kategorije. Obavezno navedite ako posedujete vozačku dozvolu, možete spomenuti da imate sopstveni auto (posebno ako procenite da je to izuzetno relevantno za poziciju za koju konkurišete), da ste odslužili vojni rok i sl.
Ovo su samo neki standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži, a Vi, naravno, možete dodati ono što mislite da je potrebno i kreirati biografiju prema svom nahođenju.


Dodatne male cake za pisanje biografijeEvo nekoliko dodatnih caka za pisanje vaše biografije (CV-ja):

Pišite u trećem licu ili pasivu. Ovim dajete utisak objektivnosti. Ukoliko pišete u trećem licu, nemojte koristiti lične zamenice (ispravno je npr: „završio srednju školu" ili „završena srednja škola", a ne "on je završio srednju školu")
CV mora biti bez gramatičkih i pravopisnih grešaka. Ako Vaš CV sadrži ovakve greške, Vi delujete kao osoba koja ne zna pravopis, kao nepažljiva, nemarna, površna ili nezainteresovana osoba.
Sve informacije moraju biti tačne. Ukoliko ste u CV-ju naveli netačne podatke, rizikujete da već na prvom intervjuu budete razotkriveni ili da uopšte ne budete ni pozvani na intervju jer su Vaši podaci prethodno provereni. Na kraju krajeva, ako budete primljeni na osnovu netačnih informacija, velika je verovatnoća da će se u toku Vašeg rada uočiti neslaganja izmedu osobe koja je predstavljena na papiru i osobe koja se pokazuje u praksi.
Ne izostavljajte bitne informacije. Ako izostavite neke od bitnih informacija, može se steći utisak ili da ste nemarni pa niste obratili pažnju na sadržaj CV-ja ili da želite da sakrijete neki podatak.
Stavite se u ulogu osobe koja će da čita Vaš CV. Probajte da shvatite koji su to kvaliteti koje ta osoba, odnosno organizacija ili kompanija traži. Razmislite koja biste pitanja Vi postavili da ste osoba koja prima desetine ili stotine prijava za posao, i šta je to što bi Vas privuklo u nečijem CV-ju. Naravno, morate uzeti u obzir svrhu Vašeg konkurisanja, poslovnu politiku firme/organizacije na čiji konkurs se javljate i ostale faktore koji su bitni za tu situaciju.
Budite što konkretniji. Nemojte dopustiti da Vaš CV zvuči kao uopštena priča. Ako imate šta da kažete o sebi, učinite to što konkretnije, jer ćete se upravo tako izdvojiti od ostalih kandidata. Naravno, uz konkretnost ide i sažetost, kako ne biste neumereno produžili CV. Na primer, mnogo bolje zvuči da ste na prethodnom radnom mestu svojim radom obezbedili kompaniji četiri nova klijenta sa kojima su zaključeni dugoročni ugovori o saradnji, nego da napišete prosto da ste svojim radom doprineli uspešnom poslovanju kompanije.
CV ne sme da bude predugačak i treba da sadrži samo relevantne informacije. Službe za ljudske resurse često primaju veliki broj prijava, koje treba brzo pregledati i izdvojiti pogodne od nepogodnih. Stoga je CV duži od dve strane vrlo neprikladan, a najbolje je ako možete da ga sastavite u okviru jedne strane. Skraćivanje, naravno, ne treba da ide na uštrb kvaliteta sadržaja, jer je ponekad teško sastaviti kratak CV, a da se ne ispuste bitne informacije. Ipak, izbacite iz CV-ja sve informacije koje nisu relevantne za ovaj konkurs, inače rizikujete da čitanje Vašeg CV-ja bude zamorno ili da se predstavite kao osoba koja ne razlikuje prioritete.
CV mora biti pregledan i struktuiran. Sposobnost da dobro osmislite strukturu CV-ja ukazuje na organizovanu osobu. Celine treba da budu jasno odvojene i da je prilikom prvog pogleda na dokument jasno gde se šta nalazi. Redosled informacija mora da bude logičan pri čemu je najbitnije da se informacije ređaju po značaju - i to ne po značaju koji imaju za Vas nego prema značaju koji mogu da imaju za organizaciju/firmu na čiji konkurs se javljate. Takođe, informacije treba ređati hronološki.


CV treba da je vizuelno privlačan - dinamičan. Ako sve u dokumentu poređate u kvadrat ili u potpuno pravilni pravougaonik, stranica može da deluje dosadno oku posmatrača. Ipak, svakako izbegnite da Vaš CV liči na esej. Izaberite npr. stranicu u dnevnim novinama, koja je dinamično uređena tako da svaki tekst ima svoje mesto i tačno se oseti koji su manje, odnosno više istaknuti. Uporedite tu dinamičnu strukturu stranice sa stranicom nekog udžbenika na kojoj imate istaknut samo naslov, a ostatak stranice je popunjen tekstom koji nije izdeljen ni u kakve celine, u kome ništa nije istaknuto, nego je sve samo poravnato u pravilne margine sa svih strana. Takva slika demotiviše čitaoca.


Stavljanje fotografije u CV. Fotografiju možete staviti u CV ukoliko ste sigurni da na njoj delujete kao poslovna, pouzdana i prijatna osoba. Ako nećete da postignete efekat suprotan željenom, pobrinite se da fotografija odaje upravo onakvu osobu kakvu organizacija/firma traži.


CV treba da odiše pozitivnom energijom - obratite pažnju koje reči koristite. Ljudi ne reaguju dobro na pesimiste i pasivne osobe. Vaš CV treba da odiše entuzijazmom, samopouzdanjem (ali ne preteranim, nego shodno Vašem znanju, iskustvu i poziciji za koju konkurišete) i da prikazuje ambicije koje opet odogovaraju poziciji za koju konkurišete (npr. ako se prijavljujete za posao sekretarice, Vaše ambicije da jednog dana doktorirate neće Vam mnogo pomoći prilikom zapošljavanja, čak naprotiv mogu da Vam odmognu). To ćete naravno postići odgovarajućim sadržajem i pozitivnim stavom, a dobro bi bilo i da obratite pažnju na to koje reči koristite. Naime, neke reči zvuče bolje od nekih drugih. Na primer, ako napišete da ste na prethodnom radnom mestu bili zaduženi za praćenje kvaliteta, to zvuči pasivnije nego da napišete da ste upravljali kontrolom kvaliteta. Takođe, mnogo bolje zvuči ako napišete da ste preduzimali neke aktivnosti nego da ste ih izvršavali, i slično.
Nemojte dodavati uz CV-u dokumente koji od Vas nisu traženi (ovo se ne odnosi na slanje propratnog pisma). Poslodavac će naglasiti u oglasu šta trebate poslati da bi konkurisali, stoga se ne preporučuje samoinicijativno slanje raznih diploma, potvrda ili preporuka. Eventualno možete da pošaljete neku preporuku ukoliko ona potiče od vrlo cenjene osobe, ali je možda bolje da u propratnom pismu prosto napomenete da imate preporuku od te osobe i da je možete dostaviti ako se to zahteva.
Kada pišete CV koristite terminologiju koju i inače koristite u svom rečniku. Nemojte „kititi" svoju biografiju rečima koje kasnije nećete znati da objasnite. Takođe, poželjno je da ne koristite klišee, već da na originalan način napišete podatke koje možete podkrepiti dokazima (na primer, umesto reči timski igrač, recite da imate iskustva u funkcionisanju u timu i kao dokaz možete da istaknete iskustvo u nekom timskom sportu. Ne morate uvek navoditi samo akademska iskustva, i ona „životna" mogu da budu podjednako korisna).
Ukoliko ste dobili preporuke od svog prethodnog poslodavca, koristite ih već u pisanju CV-ja (recite da ste preporučeni i od strane koga). Ovo će ujedno biti i dokaz da zaista znate da radite posao za koji ste konkurisali i da je neko to znao da ceni. Najbolje je da preporuku ne šaljete ukoliko to od vas u konkursu nije traženo, ali na ovaj način ćete poslodavca ipak informisati o njenom postojanju.
Naglasite i svoje uspehe. Ako vas je vaš rad, trud i zalaganje dovelo do unapređenja ili neke druge vrste uspeha, recite to odmah svom poslodavcu kako bi spoznao vaše kvalitete odmah. Ponekada ove stavke mogu da budu odlučujuće pri izboru kandidata, pa naglašavanjem istih u samom CV-ju povećavate svoje šanse na konkursu. Ovom prilikom savetujemo i da koriste reči koje asociraju na akciju kao što su p"reporučen", "unapređen", "spreman", "voljan"... Te reči će dati do znanja vašem budućem poslodavcu da, osim što znate da radite posao za koji ste konkurisali, vi imate i volju i želju da ga obavljate.
Nemojte jedan isti CV slati na sve konkurse. CV treba da se prilagođava svakom aktuelnom konkursu, kako biste u njemu istakli baš ono što će Vam na tom konkursu obezbediti "zeleno svetlo". Na primer, kada se prijavljujete na konkurs za radnika u marketinškoj agenciji, Vaše iskustvo u istraživanju javnog mnjenja će verovatno biti od značaja i treba da ga istaknete. Međutim, ako konkurišete za mesto računovođe, pomenuto iskustvo spomenite, ali ga nemojte posebno isticati.
Zabeležite kome ste poslali koji CV i kako je tačno glasio konkurs na koji se javljate. Ako na osnovu CV-ja i prijave budete pozvani na intervju, osnova za ovaj razgovor će najčešće biti upravo Vaš CV. Zato morate da znate šta se napisali u njemu i da budete spremni da date dodatna objašnjena o podacima koje ste izneli. Takođe, morate znati kako je glasio konkurs na koji ste se prijavili kako biste se prilikom razgovora vodili osnovnim kriterijumima navedenim u konkursu. Ukoliko se u startu utvrdi da niste sigurni šta firma/organizacija traži, pokazujete da ste zapravo nezainteresovani za posao ili neodgovorni, što Vam nosi mnogo negativnih poena.
Stavite svoje ime u naziv CV-ja. Odnosno, neka ime fajla bude npr. petar_petrovic.doc ili petar_petrovic_cv.doc jer je poslodavcima tako mnogo lakše da pronađu Vaš CV u arhivi nego ako imaju desetine fajlova koji se zovu cv.doc, biografija.pdf, moj_cv.pdf, cv_srpski.doc i slično.

Izvor: Infostud

Uskoro cu dodati i primer kako CV treba da izgleda.


 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
31.05.2009
Poruka
436
Ekstra je ovo legendo, ali nije mi jasno shto je ovo u Klub za zene? :D
 
Član
Učlanjen(a)
16.05.2009
Poruka
669
E da znas, da sam i ja razmisljala gde da stavim...smile3 pa stavih kod saveta...Pa reko' hajd' ovde da privucem i Vas muske malo kod nas...:roll:
Hoces kaficu?
55777666.Cupofcoffie2.jpg
 
Član
Učlanjen(a)
16.05.2009
Poruka
669
Evo i primera...

[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Ovde ćemo reći neke osnovne stvari:[/FONT]


[FONT=&quot]1. Funkcionalni rezime, [/FONT] [FONT=&quot]koji je namenjen nekome ko je upravo izašao sa fakulteta i
2. Hronoloski rezime [/FONT] [FONT=&quot], [/FONT] [FONT=&quot]je namenjen onima koji već imaju radno iskustvo koje poslodavac traži. [/FONT]
Petar Petrović ( ovde postavite sliku)


CILJ:
- Radno mesto u sektoru za marketing, gde ću moći da primenim sva svoja znanja i veštine, stvarajući uspešnu karijeru.

OSOBINE I VEŠTINE:
- Krativan, pouzdan i efikasan.
- Odlično poznavanje različitih statistički tehnika, kao što su deskriptivna statistika i parametarski i ne-parametarski testovi značenja.
- Veoma brzo učum i efikasno rešavam postavljene zadatke.

ISKUSTVO:

- Ispitivao tržište mesečnih magazina u okviru saradnje sa agencijom za istraživanje tržišta Faktor Plus.
- Učestvovao u timu koji je primenom strategije segmentacije tržišta postigao povećanje prodaje mesečnog magazina Srma od 25 %.
- Sprovodio u praksu zadatke postavljene marketing planom AIESEC-a.

KARIJERA:

- 1999 - sada Asistent marketing koordinatora AIESEC-a

OBRAZOVANJE:

- Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Marketing

KURSEVI:

- engleski jezik (aktivno znanje), nemački (pasivno znanje)
- MS Office, Power Point, internet…
- Praksa promotivnih aktivnosti za marketing menadžere, Srma Consulting

REFERENCE:

- Vladimir Pejić i Predrag Lacmanović, vlasnici agencije za istraživanje tržišta Faktor Plus, tel:011/670 974
- Dragana Tomić, predavač, AIESEC, tel: 011/302 11 96
tel: 011 361 1972 ili 063 558 888,
Kneza Miloša 58, 11000 Beograd[FONT=&quot]Ako Vi već radite i/ili Vaša karijera ima logičan redosled onda je najbolje da primenite Hronološki rezime. U njemu je na najbolji način prikazano koliko, gde i kada ste nešto radili.
[/FONT]

Karakteristike:

  • Diplomirani građevinski tehničar sa položenim državnim ispitom za izvodenje hidrogradevinskih objekata.
  • Odlično poznavanje rada u komercijali.
  • Dugogodišnje iskustvo u vođenju građevinskih objekata u zemlji i u inostranstvu.
  • Kao rukovodilac proveren na velikom broju gradilišta.
  • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika.
Radno iskustvo:
1997 - 2001 PP "MON" Beograd
Komercijalista
Korišcenjem PC programskih paketa Word i Excel vodio praćenje uvoza i uzvoza robe. Odgovorno obavljao sve što obuhvata rad u privatnoj firmi (od rada na računaru, vođenja knjiga, izrade dokumentacije pa do poslova kurira i vozača).
1991 - 1996 GP "PLAN" Beograd
Šefa sektora
Vodio tahnološki elaborat i obračun valorizacija vrednosti i razlike u ceni korišćenjem programskih paketa. Organizovao rad na gradilištu, na objektu: Kolektor Višnjica - tunelska metoda sa utiskivanjem gotovih arm. bet. cevi fi 2000 mm u dužini 600,00 m. Poslovi su obuhvatali montažu opreme za utiskivanje i utiskivanje gotovih armirano betonski cevi po licenci nemačke firme "BROŠIJE"-Nirnberg u tunelskim uslovima rada). Bio odgovoran za rad na gradilištu na poslovima mašinskog iskopa, podgrađivanju iskopa različitim metodama kako klasičnom rudarskom tako i montažnom metalnom podgradom; armiranje i betoniranje u tunelskim uslovima rada. Učestvovao u izgradnji objekta: Aerodrom posebne namene - Irak. Organizovao rad kao rukovodilac smene u okviru sektora velike složenosti (na izgradnji kišne kanalizacije AC cevima i bet. cevima do fi 1500 mm i pratećih hidrogradevinskih objekata. Rukovodio smenom na izradi donjeg stroja za aerodromsku pistu I i II. Bio odgovoran za izradu ivičnjaka i rigola na licu mesta specijalnim mašinama i izradu tamponskog sloja. Prošao kontrolu nezavisne ekspertske komisije angažovane iz Nemačke.
tel: 011 361 1972 ili 063 558 888,
Kneza Miloša 58, 11000 Beograd​[FONT=&quot]
[/FONT]

 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
38.979
Ja bih dodala jos nesto, uvek govorite istinu. Ne preterujte, ne naduvavajte pricu previse, nikada ne znate zbog cega ce vas poslodavac odabrati, mozda ce od vas traziti da pokazete kako radite nesto sto ste naveli da se pokazete u boljem svetlu, a znate tek informativno.
Na jednom od prethodnih poslova sam primala prijave za ostale stvari, pa sam se nagledala svega i svacega. A tek slika... pa danasnje devojke idu do toga da stavljaju slike koje izgledaju kao da su snimljene za neki erotski casopis (pritom se javljaju za posao sekretarice ili novinara), ili jos gore, slike sa svadbi i iz kafica, jer nisu cak umele ni da ih iseku pa stave recimo samo sliku glave.
Ma uzas.
Barbie, ovo je dobra ideja, jer ne idu svi na Infostud, Best jobs, i ostale sajtove za trazenje posla. :)
 
Član
Učlanjen(a)
10.05.2009
Poruka
455
U školi smo nedavno radili biografiju... Evo neka pouka sa časa... Mada životno iskustvo nije napisano u knjigama tako da je korisno sve ovo na forumu...

Dodala bih još nešto...
Npr. traži se četvrti stepen stručnosti, a kandidat ima 7 stepen... Moguće da ga poslodavac neće primiti, jer zašto bi plaćao nekoga više kad može manje?
Nadam se da sam dobro objasnila... :)

Kada apliciramo na različite poslove, ne treba slati potpuno iste biografije...

Ps. Ako je stajalo već u prethodnim postovima, ignorišite...
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
38.979
U školi smo nedavno radili biografiju... Evo neka pouka sa časa... Mada životno iskustvo nije napisano u knjigama tako da je korisno sve ovo na forumu...

Dodala bih još nešto...
Npr. traži se četvrti stepen stručnosti, a kandidat ima 7 stepen... Moguće da ga poslodavac neće primiti, jer zašto bi plaćao nekoga više kad može manje?
Nadam se da sam dobro objasnila... :)

Kada apliciramo na različite poslove, ne treba slati potpuno iste biografije...

Ps. Ako je stajalo već u prethodnim postovima, ignorišite...


To stoji, ali, iz iskustva znam da danasnji poslodavci retko ciji 7 stepen prijavljuju. Recimo, radila sam u redakciji u kojoj ih je bilo mnogo sa fakultetom, a skoro svi smo bili prijavljeni sa srednjom skolom, jer se poslodavcu to vise isplatilo. Tako da nekoga koje "previse obrazovan" nece ni primiti, a nekoga ce primiti, ali ga nece prijaviti na adekvatan nacin.
Svasta se danas radi... :-(
 
Član
Učlanjen(a)
25.10.2009
Poruka
3.279
Stvarno lepo napisano! Dodao bih još nešto. Da bi naterali onog ko čita Vašu biografiju da se malo "ozbiljnije" pozabavi Vama, stavite koju zelenu novčanicu Evropske Unije, čisto da mu skrenete pažnju... :lol:
 
Član
Učlanjen(a)
12.04.2010
Poruka
591
Propratno pismo

Ali ukoliko se trazi i prppratno pismo evo kako i njega treba napisati....


Propratno pismo (PP) je dokument koji prati vasu biografiju tj. CV, kada aplicirate za posao. Za studentske
potrebe uglavnom se trazi tzv. Statement of Purpose. PP je veoma kratko (200-250 reci), sa veoma striktnom
strukturom i ima formu pisma. Cilj propratnog pisma je da uvede u vas CV, da ukaze na neke vase aktivnosti
koje bi mogle da pomognu vasu aplikaciju a nisu predstavljene u pravom svetlu u vasem CV-u. Ukratko, cilj
PP-a je da odgovori na pitanje poslodavca: Zasto bih trebao da zaposlim ovu osobu?
Forma. Forma je ista kao i poslovno pismo: vasa adresa i kontakt informacije dolaze ispod vaseg imena, u
desnom gornjem uglu stranice. Ispod toga sa leve strane napisite ime osobe kojoj pisete, kao i njenu funkciju
i organizaciju u kojoj radi. Mnogo je lakse ukoliko znate ime osobe kojoj pisete. Trebate adresirati pismo
direktno toj osobi. Ukoliko nemate ime osobe, pokusajte da ga nadete, okrenite neki telefon, probajte emailom,
u slucaju da ime osobe nije dato u zvanicnom oglasu. Ispod adrese primaoca u desnom uglu stavite
datum pisanja pisma. Najbolje je da napisete puno ime meseca kada pisete pismo, a godinu napisite sa cetiri
cifre. Ispred datuma mozete staviti mesto pisanja, recimo Smed. Palanka, 1 decembar 2001.godine
Ako znate ime osobe kojoj pisete, pocnite sa Postovani gospodine ili gospodjo, odnosno ukoliko pisete na
engleskom Dear MR, Ms, Mrs, ili Dr (Doctor), bez tacke iza skracenica, a sa zapetom (Dear Dr Smith,). U
ovom slucaju trebate zavrsiti pismo sa pozdravom Your sincerely. Ukoliko ne znate ime, pocnite sa Dear
Sirs, or Dear Sir or Madam a zavrsite sa Yours faithfully. U Americkoj poslovnoj korespodenciji, Yours
trully je prihvatljivo u oba slucaja. Ne pocinjite pismo sa velikim slovom jer ono sledi zarez posle pozdrava.
Na nasem jeziku su prethodni pozdravi malo bespredmetni pa biste mogli da zavrsite pismo recima "Sa
postovanjem" ili nekim drugim pozdravom.
Stuktura. Idealno PP ne treba da ima vise od cetiri paragrafa. Cilj prvog je da naglasi za sta aplicirate i gde
ste dobili informacije o poslu. Poslednji naglasava vasu spremnost za intervju, dajuci sugestiju vase
konkretne namere.
U drugom paragrafu treba navesti kvalifikacije koje posedujete i tzv. skills-e (presentation, communication,
negotiation skills…) koje vas cine pravom osobom za taj posao. Pazljivo procitajte oglas, odredite potrebne
kvalifikacije i proverite jos jednom da li ste vi prava osoba za taj posao. Nemojte samo navesti da ih
posedujete, navedite obrazlozenje.. Najbolji nacin je da pocnete sa vasim prethodnim iskustvom i kako ste
razvili kvalifikacije i skillse koje posedujete. Isto, kao i u CV-u, rezultat treba da bude da ste vi nezavisna,
kreativna osoba koja zna da preuzme inicijativu i odgovornost. Ukratko, drugi paragraf treba da pokaze da
ste dobri za taj posao.
Treci paragraf pokazuje zasto zelite taj posao. Treba da pokazete zasto zelite da dobijete znanja koja pruza
taj posao. Treba da ostavite utisak da Vi mozete pruziti poseban doprinos konkretnoj organizaciji, a da
zauzvrat dobijate odredjenu satisfakciju.
Posle cetvrtog paragrafa ostavite nekoliko blanko redova, isto kao sto treba uraditi i na pocetku, posle
pozdrava Postovani gospodine odnosno Dear Sir. Ne zaboravite da ostavite prazan prostor za vase ime i
prezime i da se potpisete hemijskom olovkom. Nikako nemojte ostaviti samo odstampano vase ime i
prezime.
Takodje treba navesti i ukoliko imate jos neki dokument u vasem pismu. Ukoliko imate samo CV uz
propratno pismo onda samo napisite ispod zadnjeg paragrafa "curiculum vitae" na kraju pisma. Odstampajte
propratno pismo na belom A4 papiru, istom kao i vas CV, i stavite u odgovarajucu kovertu. Nije
preporucljivo stampanje na papirima druge boje osim bele i upotrebljavanje drugih boja slova osim crne.
 
Natrag
Top