Šta je novo?

Kako djeca usvajaju matematičke pojmove

 • Začetnik teme handav
 • Datum pokretanja
handav

handav

Učlanjen(a)
06.11.2010
Poruka
100
Stjecanje predmatematičkih i matematičkih znanja započinje vrlo rano. Istraživanja pokazuju da već i kod beba starih 6 mjeseci možemo uočiti neka od tih znanja. Bebe su sposobne uočiti jednakost ili razliku među skupovima koji imaju do četiri elementa.

Tijekom druge godine života djeca nauče nazive brojeva, roditelji ili bake ih spominju penjući se s mališanima uza stube, odbrojavaju korake u šetnji, recitiraju brojalice. Tijekom treće godine počinje stvarno učenje brojenja.Iako odraslima zvuči sasvim jednostavno, brojenje je složena aktivnost koja uključuje čitav niz načela: • načelo pridruživanja jedan prema jedan – svakom predmetu može se pridružiti samo jedan broj

 • načelo ordinalnosti – brojevi su poredani od manjeg prema većem

 • načelo kardinalnosti – zadnji izgovoreni broj predstavlja ukupan broj predmeta u skupu

 • načelo prebrojivosti – bez obzira koliko je elemenata u skupu, oni se mogu prebrojiti

 • načelo nevažnog redoslijeda – promjena redoslijeda pridruživanja brojeva ne mijenja ništa – može se početi brojati s bilo koje strane

 • načelo konzervacije – bez obzira na prostorni raspored, broj predmeta je stalan

 • načelo tranzitivnosti – stalnost usporedbi između tri ili više predmeta – ako je Iva viša od Petre, a Petra je viša od Ane, onda je i Iva viša od Ane.

 • načelo reverzibilnosti – razumijevanje reverzibilnog odnosa zbrajanja i oduzimanja, dakle nekom skupu dodamo i odmah oduzmemo isti broj, stanje se ne mijenja.


Načela brojenja ne usvajaju se istodobno tako tek četverogodišnjaci razumiju da je broj elemenata u skupu jednak zadnjem broju izrečenom tijekom brojanja, a u dobi od četiri do pet godina djeca postaju sposobna odgovoriti „Što je više: npr. pet ili šest jabuka?“Razvoj matematičkih kompetencija djeceNaša je uloga pomoći djetetu da nadograđuje na postojeće znanje, osigurati atmosferu u kojoj rasprava pomaže u izgradnji djetetovih znanja, pripremiti manipulativne materijale i planirati aktivnosti koje će potaknuti razvoj operativnog mišljenja djeteta. Obilje materijala u našem okruženju, zajedno sa dječjom radoznalošću, potiće dijete na istraživačko spoznajne aktivnosti, na usvajanje sve složenijih sustava pa tako i sustav matematičkih pojmova.

Matematička kompetencija razvija se poticanjem djeteta na razvijanje i primjenu matematičkog mišljenja u rješavanju problema,u različitim aktivnostima i svakidašnjim situacijama (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, 2014.). Svi početni matematički pojmovi izraz su količinskih i prostornih odnosa te osobina predmeta i pojava iz materijalnog svijeta koji okružuje dijete i u kojemu ono može djelovati, stjecati iskustva, rješavati probleme i sl. te na taj način shvaćati matematičke pojmove i relacije.1. RAZVOJ PROSTORNE ORJENTACIJE I SHVAĆANJE PROSTORNIH ODNOSAKroz igru dijete određuje položaj predmeta s kojim manipulira: u, na, naprijed, nazad, gore, dolje prema složenijima ispod, između, lijevo, desno.2. RAZVIJANJE POJMOVA VREMENA I VREMENSKIH ODNOSAUstaljenim rasporedom i redom dnevnih aktivnosti pomažemo djetetu strukturirati znanje o vremenu i izgrađivanju vremenske orjentacije. Dijelove dana, ali i dane u tjednu djeca postupno usvajaju poticanjem na složenije aktivnosti i primjerenim didaktičnim sredstvima. Vremenske relacije vezane uz godišnja doba i važne datume, djeca usvajaju obilježavanjem važnih datuma kroz godinu jer na taj način djeci pomažemo povezati određeni događaj, npr. dane kruha uz jesen, Božić na zimu i sl., sa određenim godišnjim dobima.3. OBLICI, VELIČINE, MJERENJE I MJEREIstraživanjem materijala i kroz igru djeca uočavaju, točno imenuju, uspoređuju oblike materijala i usvajaju pojmove: okruglo, uglato, trokut, valjak itd.

Isto tako razlikuju i imenuju pojedine veličine i formiraju pojmove: veće, manje, duže, kraće, teže, lakše itd.4.GRUPIRANJE PREDMETA PO NEKOM KKRITERIJU, KLASIFIKACIJA • prema obliku, boji, veličini

 • prema kvantitativnim odnosima: jedan, mnogo

 • prema količini: jednako, manje više
Poticanjem djeteta na klasificiranje dijete usvaja mnoge matematičke pojmove, ali i načela brojenja.PREPORUČENE KNJIGE I SLIKOVNICE: 1. Edita Slunjski: Kad djeca pišu, broje, računaju....- Neobične igre obićnim materijalima

 2. Edita Slunjski: Kad djeca istražuju.....- Neobične igre obićnim materijalima

 3. Bunčić, Ivković,Janković i Penava: Igrom do sebe

 4. Velika knjiga igara, Profil

 5. Marian Diamond i Janet Hopson: Čarobno drveće uma

 6. Mira Peteh: Matematika i igra u dječjem vrtiću
 
Top