Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Kad partner misli da je u pravu

  • Začetnik teme crvendac_011
  • Datum pokretanja
crvendac_011

crvendac_011

Always a lady
MODERATOR
#1
Kad partner misli da je u pravu

Terapueti savetuju kako da izađete na kraj sa srodnom dušom koja misli da je uvek u pravu

04-kad-partn_620x03d561b569c91f4d2.jpg


Ljudi koji misle da su stalno u pravu teški su kao kolege, prijatelji, rodbina, a najteži kao partneri. Terapueti savetuju kako da izađete na kraj sa srodnom dušom koja misli da je uvek u pravu.

Birajte svoje bitke - Raspravljajte se ako vam je nešto zaista važno, u drugim situacijama pustite partnera da bude u pravu.

Budite objektivni - Priznajte da postoje oblasti u kojima je vaš partner dokazano bolji od vas i gde ima više znanja. U tim oblastima mu dopustite više kontrole. Takođe, podsetite ga na oblasti u kojima ste dokazali da ste bolji. Ili, ako imate dokaze za svoje tvrdnje, pružite ih smireno.

Kontrolišite emocije - Što se više uznemirite, to će vam partner koji uporno tera svoje delovati iracionalnije. Zato probajte da svoje viđenje situacije ponudite smireno i racionalno.

Pokažite empatiju - Mnogi "kontrol frikovi" osećaju anksioznost kad gube kontrolu. Kad druga strana pruža otpor, to u njima povećava potrebu da još više kontrolišu i zato je bolje da pokušate da ih razumete.

Razmislite o pozadini - Često je izvor potrebe da se svi konci drže u svojim rukama u detinjstvu. Te osobe su možda pretrpele ozbiljne gubitke u detinjstvu kada su se osećali da im je izmaknuto tlo pod nogama ili su imali nesposobne roditelje pa su opet bili prinuđeni da preuzmu odgovornost. Razgovarajte sa partnerom o tome.

(Novosti)
 

Top