Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

JAVA dinamički niz

J

JavaZadatak

#1
Pozdrav. Trebam pomoć vezano za java zadatak. Postavit ću kod ispod pa mi recite šta da mijenjam kako bi ciljni nizovi bili onoliki koliko je pozitivnih ili negativnih članova izvornog niza. Hvala.

Kod:
import java.util.Scanner;
classDynamicArray{
publicstaticvoid main(String[] args){

int i,a,b;
System.out.println("Enter the limit of array :");
Scanner s =newScanner(System.in);
int limit = s.nextInt();
int[] array1 =newint[limit];//{12,23, -22, 0, 43,545, -4, -55,43, 12,0, -999, -87

System.out.println("Enter the numbers");
for(i=0; i<limit; i++)
{
array1[i]= s.nextInt();
}
int[] arrayPlus =newint[limit];
int[] arrayMinus =newint[limit];


a=b=0;


for(i =0; i < limit; i++){
if(array1[i]>0|| array1[i]==0){
arrayPlus[a]= array1[i];
a++;
}else{
arrayMinus[b]= array1[i];
b++;
}
}
System.out.println("Positive array numbers");
for(i =0; i < a; i++){
System.out.println(arrayPlus[i]);}


System.out.println("");

System.out.println("Negative array numbers");
for(i =0; i < b; i++){
System.out.println(arrayMinus[i]);}

}
}

Hvala na odgovoru
 
Poslednja izmena od urednika:
Exodia Destroyer

Exodia Destroyer

Član
#2
Prvo sto mi pada na pamet je da ubacis jedan brojac u prvoj for petlji koji ce da broji negativne a nakon toga da deklarises
PHP:
int brojac=0;
System.out.println("Enter the numbers");
for(i=0; i<limit; i++)
{
array1= s.nextInt();
brojac += (array1<0)? 1:0;
}
int[] arrayPlus =newint[limit-brojac];
int[] arrayMinus =newint[brojac];

kada sad imas taj brojac koji kaze koliko ima negativnih mozes da se resis promenjivih a i b jer ce a=limit-brojac; b=brojac; tako da nema potrebe da ih koristis
 

Top