iGO Luna Mape

VIP
Učlanjen(a)
23.10.2012
Poruka
1.653
Ne može se ubaciti u baseline.
Možeš da probaš da uh smestiš na klasičnu lokaciju, nisam probao i ne znam da li funkcioniše tako.
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
07.03.2011
Poruka
2.980
Mape iGO_Luna Evropa 2022.Q4 - Torrent

Mape, poi, building, hnr… su u potpuno novom formatu, i sve je smjesteno u jedan folder.

\iGO_Luna\content\mg\baseline.

Sadrzaj foldera – baseline – je sada ovakav:

glc - Luna City Model
gll - Luna Landmark
glr - Luna Road
gls - Luna Shape
glt - Luna Terrain
glz - Luna Embedded

gap - netalertpoint
gep - extended postcode
gjw - junctionviewng
gob - onebox search
gpa - point address
gpb - poi
gph - phoneme
gpr - hnr
grn - road network
gs3 - speed limitfc34
gs5 - speed limitfc5
gtp - traffic profile
gtl - trafficlight
gta - truckattributes

_EU.gph 1 588 904
_EU_vr.gph 104 717
Albania.gph 400 873
Albania.glt 5 406 798
Albania.gll 694 736
Albania.gpb 1 333 817
Albania_ALB.gpa 781 964
Albania_ALB.gtl 1 833
Albania_ALB.glr 7 988 114
Albania_ALB.gls 3 523 026
Albania_ALB.gs5 817
Albania_ALB.gob 2 269 303
Albania_ALB.gws 46 689
Albania_ALB.grn 5 166 738
Andorra.gph 15 788
Andorra.glt 2 203 938
Andorra.gpb 82 888
Andorra.gll 145 431
Andorra_ext.gpb 16 265
Andorra_F5A.gws 3 417
Andorra_F5A.gob 142 784
Andorra_F5A.gtl 1 327
Andorra_F5A.gpa 59 418
Andorra_F5A.glr 187 125
Andorra_F5A.gtp 50 552
Andorra_F5A.gls 50 385
Andorra_F5A.grn 191 470
Andorra_F5A.gs5 816
Andorra_vr.gph 17 431
Austria.gpb 11 751 879
Austria.glt 12 729 777
Austria.gll 12 497 160
Austria.gph 1 357 066
Austria_AUT.gs5 817
Austria_AUT.gws 367 632
Austria_AUT.gob 31 945 851
Austria_AUT.glr 42 154 760
Austria_AUT.gpa 20 538 542
Austria_AUT.gls 27 852 320
Austria_AUT.gtl 25 830
Austria_AUT.grn 36 513 496
Austria_AUT.gtp 7 229 298
Austria_AUT.gjw 18 700 199
Austria_AUT.glc 5 714 352
Austria_ext.gpb 5 666 935
Austria_vr.gph 1 397 531
Basemap.glt 41 883 774
Basemap.gls 154 086 797
Belarus.gpb 3 163 551
Belarus.glt 6 046 133
Belarus.gph 556 172
Belarus.gll 2 373 419
Belarus_BLR.gws 9 155
Belarus_BLR.gob 11 998 278
Belarus_BLR.glr 28 861 006
Belarus_BLR.grn 15 891 371
Belarus_BLR.gs5 818
Belarus_BLR.gpa 5 627 217
Belarus_BLR.gls 20 838 312
Belgium.gph 4 057 156
Belgium.glt 2 124 481
Belgium.gll 16 239 089
Belgium.gpb 12 411 230
Belgium_BEL.gtp 6 401 612
Belgium_BEL.gpa 31 584 776
Belgium_BEL.gob 24 805 622
Belgium_BEL.gjw 43 029 789
Belgium_BEL.grn 23 185 354
Belgium_BEL.gls 8 532 376
Belgium_BEL.glc 8 955 931
Belgium_BEL.gtl 39 514
Belgium_BEL.gws 390 855
Belgium_BEL.gs5 818
Belgium_BEL.glr 23 006 879
Belgium_ext.gpb 15 022 270
Belgium_vr.gph 1 449 421
BosniaHrz.gll 931 862
BosniaHrz.gpb 1 359 108
BosniaHrz.gph 714 338
BosniaHrz.glt 6 553 634
BosniaHrz_BIH.gpa 897 799
BosniaHrz_BIH.gls 2 630 198
BosniaHrz_BIH.gtl 4 543
BosniaHrz_BIH.gs5 817
BosniaHrz_BIH.gtp 1 378 733
BosniaHrz_BIH.grn 8 276 063
BosniaHrz_BIH.gob 5 070 481
BosniaHrz_BIH.gws 80 526
BosniaHrz_BIH.glr 12 893 768
Bulgaria.glt 9 201 628
Bulgaria.gll 4 060 175
Bulgaria.gph 908 381
Bulgaria.gpb 7 117 156
Bulgaria_BUL.gob 13 631 901
Bulgaria_BUL.glc 1 556 086
Bulgaria_BUL.gjw 7 109 112
Bulgaria_BUL.glr 21 655 754
Bulgaria_BUL.gs5 818
Bulgaria_BUL.gws 255 826
Bulgaria_BUL.gpa 4 721 724
Bulgaria_BUL.gls 24 495 200
Bulgaria_BUL.gtp 5 092 343
Bulgaria_BUL.grn 17 125 432
Bulgaria_BUL.gtl 13 866
Croatia.gll 2 765 067
Croatia.gph 1 388 963
Croatia.gpb 4 947 490
Croatia.glt 8 007 891
Croatia_CRO.gtp 3 258 761
Croatia_CRO.gls 10 851 052
Croatia_CRO.glc 4 592 612
Croatia_CRO.gjw 8 761 848
Croatia_CRO.gs5 818
Croatia_CRO.grn 15 769 666
Croatia_CRO.gpa 12 222 685
Croatia_CRO.gtl 13 351
Croatia_CRO.gob 11 781 024
Croatia_CRO.gws 313 039
Croatia_CRO.glr 17 689 763
Croatia_ext.gpb 801 203
CzechRep.gll 9 897 533
CzechRep.glt 6 800 492
CzechRep.gph 443 451
CzechRep.gpb 21 266 904
CzechRep_C1A.gs5 818
CzechRep_C1A.gpa 13 268 724
CzechRep_C1A.gtl 14 081
CzechRep_C1A.gws 249 133
CzechRep_C1A.grn 21 726 012
CzechRep_C1A.glr 23 034 917
CzechRep_C1A.glc 4 524 400
CzechRep_C1A.gtp 5 983 768
CzechRep_C1A.gls 14 290 388
CzechRep_C1A.gob 13 346 938
CzechRep_C1A.gjw 14 430 867
CzechRep_C4A.gpa 13 556 404
CzechRep_C4A.gws 238 385
CzechRep_C4A.gob 10 967 761
CzechRep_C4A.glr 20 426 993
CzechRep_C4A.gls 11 438 183
CzechRep_C4A.gtl 9 713
CzechRep_C4A.gjw 11 046 799
CzechRep_C4A.glc 3 105 238
CzechRep_C4A.grn 19 521 672
CzechRep_C4A.gtp 5 396 369
CzechRep_C4A.gs5 818
CzechRep_ext.gpb 892 162
CzechRep_vr.gph 626 903
Denmark.gpb 6 518 334
Denmark.glt 2 533 536
Denmark.gll 6 253 504
Denmark.gph 761 889
Denmark_DEN.gtp 4 730 167
Denmark_DEN.glr 21 792 716
Denmark_DEN.gob 18 060 944
Denmark_DEN.gs5 819
Denmark_DEN.gls 12 262 614
Denmark_DEN.gws 201 087
Denmark_DEN.grn 18 866 087
Denmark_DEN.gpa 20 282 354
Denmark_DEN.gjw 8 280 613
Denmark_DEN.gtl 27 221
Denmark_DEN.glc 1 991 653
Denmark_ext.gpb 9 693 610
Denmark_vr.gph 706 622
Estonia.gph 15 538
Estonia.glt 1 811 495
Estonia.gpb 2 007 896
Estonia.gll 2 318 692
Estonia_EST.gpa 4 625 628
Estonia_EST.gob 7 696 795
Estonia_EST.gtp 2 025 668
Estonia_EST.gjw 1 780 719
Estonia_EST.gls 17 895 220
Estonia_EST.grn 10 725 100
Estonia_EST.gs5 823
Estonia_EST.gtl 4 811
Estonia_EST.gws 81 318
Estonia_EST.glc 695 359
Estonia_EST.glr 12 149 034
EuropeEasy.gpr 62 909 555
EuropeEconomic.gpr 56 668 696
EuropeFastest.gpr 61 666 613
EuropeShortest.gpr 57 248 510
Finland.glt 7 019 216
Finland.gpb 11 280 159
Finland.gph 1 220 994
Finland.gll 6 463 206
Finland_ext.gpb 5 811 107
Finland_SPA.gs5 821
Finland_SPA.grn 13 466 324
Finland_SPA.gob 7 564 832
Finland_SPA.glr 20 850 152
Finland_SPA.gws 49 931
Finland_SPA.gjw 839
Finland_SPA.gtl 2 391
Finland_SPA.glc 430
Finland_SPA.gtp 1 246 192
Finland_SPA.gpa 2 775 160
Finland_SPA.gls 16 510 072
Finland_SQA.gs5 821
Finland_SQA.gws 102 973
Finland_SQA.glc 1 684 309
Finland_SQA.gjw 5 687 088
Finland_SQA.gob 11 739 144
Finland_SQA.grn 16 728 068
Finland_SQA.gpa 5 236 213
Finland_SQA.gtp 2 220 244
Finland_SQA.gtl 10 760
Finland_SQA.glr 20 882 503
Finland_SQA.gls 9 222 341
Finland_SUA.gjw 2 910 190
Finland_SUA.glr 36 132 164
Finland_SUA.gtp 3 104 351
Finland_SUA.glc 430
Finland_SUA.gls 19 509 355
Finland_SUA.gtl 6 564
Finland_SUA.gob 17 903 155
Finland_SUA.grn 26 414 546
Finland_SUA.gs5 821
Finland_SUA.gpa 7 340 706
Finland_SUA.gws 120 133
Finland_SVA.gs5 821
Finland_SVA.gob 8 121 873
Finland_SVA.glr 25 475 961
Finland_SVA.glc 391 731
Finland_SVA.gtp 1 551 748
Finland_SVA.gpa 2 765 296
Finland_SVA.gjw 842
Finland_SVA.gws 46 219
Finland_SVA.gtl 3 099
Finland_SVA.grn 14 727 864
Finland_SVA.gls 20 609 597
Finland_vr.gph 1 298 388
France.gpb 65 585 546
France.gll 46 913 784
France.glt 27 144 789
France.gph 15 039 630
France_ext.gpb 49 860 158
France_F1A.gs5 821
France_F1A.gtl 55 950
France_F1A.gob 17 490 389
France_F1A.grn 16 434 262
France_F1A.gjw 27 782 707
France_F1A.gtp 4 726 266
France_F1A.gws 188 524
France_F1A.glr 14 207 301
France_F1A.glc 13 789 862
France_F1A.gpa 15 184 951
France_F1A.gls 4 297 506
France_F2A.glr 41 748 456
France_F2A.gs5 821
France_F2A.gls 9 505 624
France_F2A.glc 4 394 209
France_F2A.grn 35 921 227
France_F2A.gjw 13 725 091
France_F2A.gtl 49 274
France_F2A.gws 500 436
France_F2A.gob 42 422 629
France_F2A.gtp 9 281 271
France_F2A.gpa 29 978 585
France_F3A.gs5 821
France_F3A.grn 51 090 500
France_F3A.gob 55 471 485
France_F3A.gws 498 661
France_F3A.gtl 60 670
France_F3A.gtp 11 023 897
France_F3A.gls 12 679 265
France_F3A.glr 59 372 926
France_F3A.gjw 19 671 709
France_F3A.glc 8 420 221
France_F3A.gpa 29 378 280
France_F4A.glc 2 923 617
France_F4A.glr 62 504 756
France_F4A.gs5 821
France_F4A.gtl 29 038
France_F4A.gjw 6 310 481
France_F4A.gob 64 635 476
France_F4A.grn 52 308 214
France_F4A.gpa 32 238 608
France_F4A.gws 433 254
France_F4A.gls 10 056 880
France_F4A.gtp 11 465 634
France_F5A.grn 56 820 982
France_F5A.gjw 7 766 206
France_F5A.glc 2 136 145
France_F5A.gpa 31 474 785
France_F5A.gls 10 549 099
France_F5A.gs5 821
France_F5A.gws 536 657
France_F5A.glr 68 095 676
France_F5A.gtl 40 386
France_F5A.gob 66 867 677
France_F5A.gtp 11 999 484
France_F6A.gtl 30 752
France_F6A.gpa 23 369 947
France_F6A.gs5 821
France_F6A.gls 9 529 117
France_F6A.glc 1 649 973
France_F6A.gws 474 412
France_F6A.gob 47 505 412
France_F6A.gjw 5 186 659
France_F6A.glr 54 670 107
France_F6A.grn 42 034 992
France_F6A.gtp 8 953 535
France_F7A.gpa 19 833 464
France_F7A.gob 29 652 921
France_F7A.gjw 8 912 803
France_F7A.grn 28 027 353
France_F7A.glr 34 599 408
France_F7A.gtp 7 268 616
France_F7A.gls 9 399 426
France_F7A.gs5 821
France_F7A.glc 4 065 338
France_F7A.gws 379 532
France_F7A.gtl 32 802
France_vr.gph 15 220 036
FYROM.glt 6 234 081
FYROM.gph 15 067
FYROM.gpb 2 729 648
FYROM.gll 544 362
FYROM_MKD.glr 5 605 351
FYROM_MKD.gob 2 565 186
FYROM_MKD.gs5 821
FYROM_MKD.gtl 2 573
FYROM_MKD.gpa 1 276 625
FYROM_MKD.gtp 793 014
FYROM_MKD.gws 29 593
FYROM_MKD.gls 1 434 725
FYROM_MKD.grn 3 929 231
Germany.glt 17 447 222
Germany.gpb 97 546 005
Germany.gll 100 260 075
Germany.gph 6 198 489
Germany_ext.gpb 43 619 981
Germany_G1A.gtp 10 192 391
Germany_G1A.gls 18 111 580
Germany_G1A.glr 44 626 314
Germany_G1A.gtl 60 623
Germany_G1A.gpa 30 189 537
Germany_G1A.gob 40 067 160
Germany_G1A.gs5 821
Germany_G1A.gws 429 361
Germany_G1A.grn 41 199 177
Germany_G1A.gjw 23 560 188
Germany_G1A.glc 7 863 096
Germany_G2A.gws 424 726
Germany_G2A.gtl 54 089
Germany_G2A.gtp 7 509 522
Germany_G2A.glr 30 071 173
Germany_G2A.gs5 821
Germany_G2A.grn 29 421 092
Germany_G2A.gls 10 786 703
Germany_G2A.gob 28 116 629
Germany_G2A.glc 2 679 344
Germany_G2A.gjw 35 121 398
Germany_G2A.gpa 24 964 155
Germany_G3A.gws 305 170
Germany_G3A.gtp 5 190 268
Germany_G3A.gjw 33 595 975
Germany_G3A.grn 21 335 772
Germany_G3A.glr 21 500 634
Germany_G3A.gs5 821
Germany_G3A.gpa 20 288 544
Germany_G3A.gob 20 809 265
Germany_G3A.gtl 57 099
Germany_G3A.gls 6 975 400
Germany_G3A.glc 4 478 395
Germany_G4A.gtp 6 899 187
Germany_G4A.gob 32 683 905
Germany_G4A.gws 361 794
Germany_G4A.gs5 821
Germany_G4A.glc 5 423 196
Germany_G4A.gls 13 264 037
Germany_G4A.gjw 26 849 523
Germany_G4A.glr 33 049 620
Germany_G4A.gpa 31 170 962
Germany_G4A.gtl 74 993
Germany_G4A.grn 30 506 854
Germany_G5A.glr 22 815 778
Germany_G5A.gls 12 369 336
Germany_G5A.gs5 821
Germany_G5A.gws 310 706
Germany_G5A.gtp 4 849 243
Germany_G5A.gpa 18 927 300
Germany_G5A.glc 6 223 677
Germany_G5A.gjw 17 318 472
Germany_G5A.gtl 42 847
Germany_G5A.gob 19 564 897
Germany_G5A.grn 21 029 458
Germany_G6A.gpa 23 742 662
Germany_G6A.gs5 821
Germany_G6A.gjw 10 012 528
Germany_G6A.gtl 60 795
Germany_G6A.gtp 6 123 776
Germany_G6A.glc 1 604 349
Germany_G6A.gws 308 025
Germany_G6A.gob 27 234 582
Germany_G6A.glr 28 033 834
Germany_G6A.grn 26 650 431
Germany_G6A.gls 8 955 512
Germany_G7A.glc 3 866 921
Germany_G7A.gob 12 802 448
Germany_G7A.grn 13 146 721
Germany_G7A.gtp 3 349 268
Germany_G7A.gtl 36 168
Germany_G7A.gs5 821
Germany_G7A.gws 197 875
Germany_G7A.glr 12 092 138
Germany_G7A.gls 4 400 560
Germany_G7A.gpa 13 196 134
Germany_G7A.gjw 24 649 752
Germany_G8A.grn 15 347 271
Germany_G8A.gpa 12 783 282
Germany_G8A.gls 7 098 419
Germany_G8A.gtl 29 122
Germany_G8A.glr 17 210 819
Germany_G8A.glc 1 248 304
Germany_G8A.gs5 821
Germany_G8A.gob 14 788 484
Germany_G8A.gws 250 034
Germany_G8A.gjw 6 875 001
Germany_G8A.gtp 3 722 246
Germany_vr.gph 6 563 485
Gibraltar.glt 653 664
Gibraltar.gpb 40 700
Gibraltar.gll 48 729
Gibraltar.gph 6 246
Gibraltar_ext.gpb 12 342
Gibraltar_GIB.gls 15 350
Gibraltar_GIB.gob 41 969
Gibraltar_GIB.gpa 11 363
Gibraltar_GIB.gs5 822
Gibraltar_GIB.grn 31 928
Gibraltar_GIB.gtp 14 990
Gibraltar_GIB.gtl 980
Gibraltar_GIB.gws 948
Gibraltar_GIB.glr 28 032
Gibraltar_vr.gph 6 917
Greece.glt 13 784 703
Greece.gpb 18 706 652
Greece.gll 6 619 054
Greece.gph 686 285
Greece_GJA.grn 29 156 695
Greece_GJA.gpa 7 119 700
Greece_GJA.glr 41 356 427
Greece_GJA.gtp 4 968 601
Greece_GJA.gls 15 072 850
Greece_GJA.glc 2 692 780
Greece_GJA.gs5 821
Greece_GJA.gob 17 775 514
Greece_GJA.gtl 23 520
Greece_GJA.gjw 7 195 601
Greece_GJA.gws 207 888
Greece_GKA.glr 38 764 756
Greece_GKA.gws 209 933
Greece_GKA.gpa 2 759 081
Greece_GKA.gtl 18 431
Greece_GKA.glc 238 445
Greece_GKA.gls 12 134 097
Greece_GKA.gs5 821
Greece_GKA.gtp 4 143 307
Greece_GKA.grn 25 436 352
Greece_GKA.gob 13 951 934
Greece_GKA.gjw 5 675 054
Greece_vr.gph 765 987
Hungary.glt 6 802 409
Hungary.gph 2 160 594
Hungary.gpb 10 804 810
Hungary.gll 9 233 724
Hungary_ext.gpb 5 319 356
Hungary_HUN.glr 26 197 550
Hungary_HUN.gls 10 560 835
Hungary_HUN.gjw 20 260 758
Hungary_HUN.grn 26 382 352
Hungary_HUN.glc 6 649 309
Hungary_HUN.gtl 22 532
Hungary_HUN.gws 470 049
Hungary_HUN.gob 18 695 682
Hungary_HUN.gs5 822
Hungary_HUN.gtp 5 671 195
Hungary_HUN.gpa 19 986 721
Iceland.glt 2 437 946
Iceland.gpb 353 685
Iceland_ISL.gtl 2 588
Iceland_ISL.gs5 824
Iceland_ISL.gtp 324 168
Iceland_ISL.grn 2 421 617
Iceland_ISL.gls 16 460 082
Iceland_ISL.gob 1 783 162
Iceland_ISL.gws 14 187
Iceland_ISL.glr 5 538 883
Iceland_ISL.gpa 834 774
Ireland.gph 875 362
Ireland.gpb 5 388 993
Ireland.gll 6 230 689
Ireland.glt 2 062 661
Ireland_E7A.gtl 24 360
Ireland_E7A.glc 4 065 648
Ireland_E7A.gws 113 114
Ireland_E7A.gs5 824
Ireland_E7A.grn 17 267 864
Ireland_E7A.gob 14 237 134
Ireland_E7A.gjw 3 682 660
Ireland_E7A.gpa 9 989 399
Ireland_E7A.gtp 3 054 968
Ireland_E7A.gls 8 149 529
Ireland_E7A.glr 17 281 377
Ireland_ext.gpb 1 834 101
Ireland_vr.gph 1 368 103
Italy.gph 7 006 513
Italy.gll 34 850 045
Italy.glt 25 163 304
Italy.gpb 58 202 608
Italy_ext.gpb 50 288 190
Italy_I1A.gtp 10 925 501
Italy_I1A.gtl 76 106
Italy_I1A.glr 39 359 961
Italy_I1A.gws 817 940
Italy_I1A.gls 13 762 050
Italy_I1A.gpa 32 950 690
Italy_I1A.grn 39 543 659
Italy_I1A.gs5 824
Italy_I1A.gob 38 177 893
Italy_I1A.glc 5 151 765
Italy_I1A.gjw 18 858 320
Italy_I2A.gls 13 751 426
Italy_I2A.gpa 33 365 346
Italy_I2A.gtp 8 742 662
Italy_I2A.grn 38 441 167
Italy_I2A.gtl 46 960
Italy_I2A.gws 874 230
Italy_I2A.gjw 11 462 801
Italy_I2A.glc 5 857 037
Italy_I2A.gs5 824
Italy_I2A.gob 36 060 387
Italy_I2A.glr 43 090 362
Italy_I3A.gtl 28 933
Italy_I3A.gls 8 801 528
Italy_I3A.gws 623 120
Italy_I3A.grn 31 029 339
Italy_I3A.gpa 32 459 535
Italy_I3A.glr 34 439 186
Italy_I3A.gjw 3 693 287
Italy_I3A.gob 30 521 750
Italy_I3A.gs5 824
Italy_I3A.glc 1 012 307
Italy_I3A.gtp 8 175 552
Italy_I4A.gpa 33 765 433
Italy_I4A.grn 37 160 535
Italy_I4A.gls 11 550 504
Italy_I4A.gtp 9 426 848
Italy_I4A.glr 38 226 037
Italy_I4A.gob 35 024 822
Italy_I4A.gjw 8 147 623
Italy_I4A.gs5 824
Italy_I4A.gtl 58 402
Italy_I4A.gws 788 092
Italy_I4A.glc 3 143 939
Italy_I5A.glr 21 818 354
Italy_I5A.gjw 1 477 023
Italy_I5A.gls 5 637 378
Italy_I5A.gpa 22 212 048
Italy_I5A.gtp 5 169 836
Italy_I5A.gtl 15 331
Italy_I5A.gs5 824
Italy_I5A.glc 1 987 432
Italy_I5A.gob 18 717 043
Italy_I5A.gws 306 415
Italy_I5A.grn 18 883 961
Italy_vr.gph 6 570 568
Kazakhstan.gpb 20 406 164
Kazakhstan.gph 869 738
Kazakhstan.gll 4 449 090
Kazakhstan.glt 50 842 721
Kazakhstan_KVA.gtl 7 524
Kazakhstan_KVA.gob 5 900 840
Kazakhstan_KVA.gls 22 267 002
Kazakhstan_KVA.gpa 2 748 028
Kazakhstan_KVA.gws 36 393
Kazakhstan_KVA.grn 9 608 968
Kazakhstan_KVA.gtp 2 017 947
Kazakhstan_KVA.gs5 827
Kazakhstan_KVA.glr 24 711 389
Kazakhstan_KWA.gws 20 306
Kazakhstan_KWA.glr 35 255 469
Kazakhstan_KWA.gtl 5 484
Kazakhstan_KWA.gpa 1 643 209
Kazakhstan_KWA.grn 12 134 176
Kazakhstan_KWA.gtp 1 876 235
Kazakhstan_KWA.gob 6 459 220
Kazakhstan_KWA.gs5 827
Kazakhstan_KWA.gls 23 091 525
Kazakhstan_KZA.gob 7 970 029
Kazakhstan_KZA.gtl 4 331
Kazakhstan_KZA.gpa 2 220 462
Kazakhstan_KZA.gs5 827
Kazakhstan_KZA.grn 14 535 649
Kazakhstan_KZA.gtp 2 247 322
Kazakhstan_KZA.gws 22 139
Kazakhstan_KZA.gls 19 554 613
Kazakhstan_KZA.glr 47 098 265
Kosovo.gll 607 177
Kosovo.gph 433 589
Kosovo.gpb 989 800
Kosovo.glt 4 184 183
Kosovo_KOS.glr 3 953 469
Kosovo_KOS.gls 741 985
Kosovo_KOS.gtp 560 134
Kosovo_KOS.gws 12 263
Kosovo_KOS.grn 3 309 876
Kosovo_KOS.gob 3 093 667
Kosovo_KOS.gtl 1 235
Kosovo_KOS.gs5 827
Kosovo_KOS.gpa 2 115 919
Latvia.gpb 1 516 918
Latvia.glt 2 802 269
Latvia.gll 1 931 656
Latvia.gph 440 741
Latvia_LAT.grn 11 355 596
Latvia_LAT.gpa 5 460 137
Latvia_LAT.gob 7 194 890
Latvia_LAT.gjw 539 519
Latvia_LAT.gws 94 822
Latvia_LAT.gs5 828
Latvia_LAT.glc 1 692 792
Latvia_LAT.glr 15 222 599
Latvia_LAT.gls 21 768 121
Latvia_LAT.gtl 7 444
Latvia_LAT.gtp 1 908 812
Liechtenstein.gll 221 133
Liechtenstein.gph 14 670
Liechtenstein.glt 1 727 948
Liechtenstein.gpb 69 867
Liechtenstein_LIE.gpa 93 990
Liechtenstein_LIE.gls 87 598
Liechtenstein_LIE.gs5 827
Liechtenstein_LIE.grn 129 149
Liechtenstein_LIE.glr 131 408
Liechtenstein_LIE.gws 1 976
Liechtenstein_LIE.gob 146 846
Liechtenstein_LIE.gtl 993
Liechtenstein_LIE.gtp 48 312
Liechtenstein_vr.gph 16 993
Lithuania.gph 473 154
Lithuania.gpb 1 292 253
Lithuania.gll 2 044 302
Lithuania.glt 2 674 343
Lithuania_LTU.gs5 827
Lithuania_LTU.gtl 9 000
Lithuania_LTU.glc 869 433
Lithuania_LTU.glr 23 119 679
Lithuania_LTU.gws 123 049
Lithuania_LTU.gjw 4 045 721
Lithuania_LTU.gob 16 480 319
Lithuania_LTU.gpa 8 147 866
Lithuania_LTU.gls 19 275 579
Lithuania_LTU.grn 18 080 418
Lithuania_LTU.gtp 3 319 883
Luxembourg.gph 179 570
Luxembourg.gll 4 854 476
Luxembourg.gpb 663 005
Luxembourg.glt 1 704 348
Luxembourg_ext.gpb 288 100
Luxembourg_LUX.gjw 3 414 482
Luxembourg_LUX.glc 1 838 858
Luxembourg_LUX.gtl 5 305
Luxembourg_LUX.gob 1 607 426
Luxembourg_LUX.gtp 541 365
Luxembourg_LUX.gls 1 416 867
Luxembourg_LUX.gpa 1 235 295
Luxembourg_LUX.glr 1 702 289
Luxembourg_LUX.gws 45 448
Luxembourg_LUX.gs5 827
Luxembourg_LUX.grn 1 840 176
Luxembourg_vr.gph 107 914
Malta.glt 99 060
Malta.gph 104 946
Malta.gpb 491 745
Malta_MLT.gtp 217 377
Malta_MLT.gws 3 719
Malta_MLT.glr 603 511
Malta_MLT.grn 562 493
Malta_MLT.gs5 829
Malta_MLT.gls 227 373
Malta_MLT.gtl 2 439
Malta_MLT.gpa 16 623
Malta_MLT.gob 825 360
Malta_vr.gph 97 445
Moldova.gph 142 990
Moldova.glt 2 613 595
Moldova.gll 499 571
Moldova.gpb 682 528
Moldova_MDA.gob 2 582 518
Moldova_MDA.gtl 1 129
Moldova_MDA.gs5 829
Moldova_MDA.gws 11 262
Moldova_MDA.gls 5 004 339
Moldova_MDA.grn 3 575 308
Moldova_MDA.gpa 1 539 739
Moldova_MDA.glr 5 380 024
Monaco.gll 823 509
Monaco.glt 1 013 044
Monaco.gpb 89 310
Monaco.gph 6 367
Monaco_ext.gpb 43 870
Monaco_F3A.grn 50 321
Monaco_F3A.gs5 828
Monaco_F3A.gtl 1 080
Monaco_F3A.glc 193 969
Monaco_F3A.gpa 14 142
Monaco_F3A.glr 39 263
Monaco_F3A.gob 49 908
Monaco_F3A.gws 1 300
Monaco_F3A.gls 10 060
Monaco_F3A.gtp 20 811
Monaco_vr.gph 7 216
Montenegro.gpb 1 135 197
Montenegro.glt 4 383 569
Montenegro.gll 502 063
Montenegro.gph 13 847
Montenegro_CRG.gs5 828
Montenegro_CRG.gtl 1 626
Montenegro_CRG.gls 1 097 444
Montenegro_CRG.glr 3 602 360
Montenegro_CRG.gpa 58 561
Montenegro_CRG.gtp 385 600
Montenegro_CRG.gob 976 741
Montenegro_CRG.gws 31 050
Montenegro_CRG.grn 2 242 519
Netherlands.gpb 15 391 226
Netherlands.gll 15 610 485
Netherlands.glt 1 527 504
Netherlands.gph 1 972 115
Netherlands_ext.gpb 24 791 520
Netherlands_N7A.gpa 26 990 903
Netherlands_N7A.gob 18 883 035
Netherlands_N7A.gs5 829
Netherlands_N7A.gjw 16 306 161
Netherlands_N7A.gtl 22 961
Netherlands_N7A.gws 150 812
Netherlands_N7A.gls 5 221 680
Netherlands_N7A.gep 3 544 571
Netherlands_N7A.gtp 4 923 234
Netherlands_N7A.glr 16 040 843
Netherlands_N7A.grn 17 684 194
Netherlands_N7A.glc 2 151 974
Netherlands_NLA.gob 20 149 786
Netherlands_NLA.glr 16 861 413
Netherlands_NLA.gpa 33 073 535
Netherlands_NLA.gtp 5 585 371
Netherlands_NLA.glc 5 621 228
Netherlands_NLA.gls 5 818 887
Netherlands_NLA.gws 157 551
Netherlands_NLA.gep 4 106 925
Netherlands_NLA.gjw 28 925 524
Netherlands_NLA.gtl 39 640
Netherlands_NLA.grn 19 540 687
Netherlands_NLA.gs5 829
Netherlands_vr.gph 1 811 244
Norway.gll 6 535 130
Norway.glt 18 477 566
Norway.gph 1 409 809
Norway.gpb 6 508 437
Norway_ext.gpb 5 636 391
Norway_N1A.gjw 1 867 604
Norway_N1A.grn 34 968 527
Norway_N1A.glc 2 916 204
Norway_N1A.gls 32 040 521
Norway_N1A.gob 28 098 751
Norway_N1A.gpa 20 794 420
Norway_N1A.gs5 829
Norway_N1A.gtl 9 949
Norway_N1A.gws 176 353
Norway_N1A.gtp 5 434 451
Norway_N1A.glr 45 611 428
Norway_vr.gph 1 219 640
Poland.gpb 36 238 737
Poland.glt 10 579 805
Poland.gll 17 742 118
Poland.gph 1 141 401
Poland_ext.gpb 33 410 126
Poland_P1A.glr 37 047 778
Poland_P1A.gtl 29 630
Poland_P1A.gs5 832
Poland_P1A.gjw 5 661 828
Poland_P1A.gpa 17 235 790
Poland_P1A.gws 573 653
Poland_P1A.gtp 8 401 665
Poland_P1A.gob 24 004 614
Poland_P1A.gls 18 114 976
Poland_P1A.glc 4 042 814
Poland_P1A.grn 30 646 414
Poland_P2A.gtl 29 693
Poland_P2A.grn 33 873 231
Poland_P2A.gls 18 976 707
Poland_P2A.glr 38 643 514
Poland_P2A.gws 577 598
Poland_P2A.glc 2 756 374
Poland_P2A.gpa 24 696 376
Poland_P2A.gjw 6 354 124
Poland_P2A.gob 28 011 391
Poland_P2A.gs5 832
Poland_P2A.gtp 8 898 093
Poland_P3A.gpa 26 157 265
Poland_P3A.gtp 11 233 073
Poland_P3A.gs5 832
Poland_P3A.glr 41 118 747
Poland_P3A.gtl 34 503
Poland_P3A.gls 19 294 253
Poland_P3A.gob 29 183 755
Poland_P3A.gws 705 314
Poland_P3A.grn 38 275 114
Poland_P3A.gjw 8 025 078
Poland_P3A.glc 2 169 303
Poland_vr.gph 1 432 587
Portugal.gpb 12 764 861
Portugal.gph 2 360 165
Portugal.glt 6 248 512
Portugal.gll 10 728 279
Portugal_ext.gpb 8 295 540
Portugal_K4A.grn 22 135 620
Portugal_K4A.gtp 5 740 454
Portugal_K4A.gtl 29 362
Portugal_K4A.gws 343 453
Portugal_K4A.gpa 11 688 449
Portugal_K4A.glr 24 609 367
Portugal_K4A.glc 2 345 810
Portugal_K4A.gls 9 416 472
Portugal_K4A.gob 22 329 349
Portugal_K4A.gjw 10 332 080
Portugal_K4A.gs5 831
Portugal_K6A.gtp 493 867
Portugal_K6A.gls 2 156 807
Portugal_K6A.gob 1 927 787
Portugal_K6A.gpa 908 280
Portugal_K6A.glr 2 339 272
Portugal_K6A.gjw 849
Portugal_K6A.grn 1 783 997
Portugal_K6A.gs5 831
Portugal_K6A.gws 28 081
Portugal_K6A.gtl 1 586
Portugal_K6A.glc 440
Portugal_K8A.gjw 15 922 339
Portugal_K8A.gtp 6 495 907
Portugal_K8A.gls 10 138 935
Portugal_K8A.glr 28 280 515
Portugal_K8A.gtl 25 689
Portugal_K8A.grn 25 359 762
Portugal_K8A.gob 27 099 001
Portugal_K8A.gpa 12 465 691
Portugal_K8A.glc 1 883 372
Portugal_K8A.gs5 831
Portugal_K8A.gws 390 472
Portugal_vr.gph 2 507 835
Romania.gph 2 673 443
Romania.gll 7 578 582
Romania.glt 13 663 001
Romania.gpb 13 482 783
Romania_ROM.glc 3 815 451
Romania_ROM.glr 34 383 211
Romania_ROM.gob 19 670 758
Romania_ROM.grn 28 187 652
Romania_ROM.gjw 5 147 967
Romania_ROM.gls 16 121 459
Romania_ROM.gpa 10 773 493
Romania_ROM.gtp 7 525 692
Romania_ROM.gtl 16 567
Romania_ROM.gs5 833
Romania_ROM.gws 570 877
Russia.glt 340 611 508
Russia.gpb 230 897 816
Russia.gph 3 011 183
Russia.gll 33 476 229
Russia_4AA.gtp 4 247 926
Russia_4AA.glc 54 502
Russia_4AA.grn 27 358 552
Russia_4AA.gtl 10 230
Russia_4AA.glr 65 429 007
Russia_4AA.gs5 833
Russia_4AA.gls 131 559 591
Russia_4AA.gjw 1 223 999
Russia_4AA.gob 13 747 259
Russia_4AA.gpa 3 083 671
Russia_4AA.gws 137 604
Russia_4BA.gws 114 629
Russia_4BA.gjw 1 628 943
Russia_4BA.glc 12 811 955
Russia_4BA.gls 33 443 440
Russia_4BA.gpa 4 822 238
Russia_4BA.gtp 3 778 953
Russia_4BA.grn 17 221 192
Russia_4BA.gob 9 771 261
Russia_4BA.glr 31 998 091
Russia_4BA.gs5 833
Russia_4BA.gtl 13 716
Russia_4CA.glr 63 198 512
Russia_4CA.gob 12 039 155
Russia_4CA.gls 65 680 816
Russia_4CA.gpa 6 106 801
Russia_4CA.gws 156 690
Russia_4CA.gs5 833
Russia_4CA.glc 19 455 100
Russia_4CA.grn 26 083 492
Russia_4CA.gtl 8 254
Russia_4CA.gjw 341 269
Russia_4CA.gtp 4 467 237
Russia_4DA.glr 27 382 200
Russia_4DA.gls 33 677 128
Russia_4DA.gws 111 703
Russia_4DA.grn 13 834 937
Russia_4DA.gs5 833
Russia_4DA.gob 9 856 636
Russia_4DA.glc 2 649 831
Russia_4DA.gjw 1 395 915
Russia_4DA.gtp 3 067 525
Russia_4DA.gtl 7 303
Russia_4DA.gpa 6 517 497
Russia_4EA.gtl 9 247
Russia_4EA.gjw 3 401 808
Russia_4EA.gws 87 311
Russia_4EA.gpa 8 288 175
Russia_4EA.glc 11 392 789
Russia_4EA.grn 15 090 784
Russia_4EA.gob 9 998 462
Russia_4EA.gs5 833
Russia_4EA.glr 29 802 095
Russia_4EA.gls 39 622 361
Russia_4EA.gtp 4 094 363
Russia_4FA.gls 42 611 302
Russia_4FA.glc 5 279 136
Russia_4FA.gs5 833
Russia_4FA.gjw 2 704 875
Russia_4FA.glr 34 390 286
Russia_4FA.gpa 7 117 865
Russia_4FA.gws 193 897
Russia_4FA.gtp 4 730 012
Russia_4FA.gtl 10 517
Russia_4FA.grn 19 376 403
Russia_4FA.gob 12 994 356
Russia_4GA.gpa 1 182 293
Russia_4GA.gls 7 400 652
Russia_4GA.gtl 3 070
Russia_4GA.gtp 1 002 954
Russia_4GA.glr 8 876 777
Russia_4GA.grn 4 545 365
Russia_4GA.gs5 833
Russia_4GA.gjw 1 631 366
Russia_4GA.gws 33 941
Russia_4GA.gob 2 988 913
Russia_4GA.glc 442
Russia_4HA.gws 61 505
Russia_4HA.glr 29 950 387
Russia_4HA.gs5 833
Russia_4HA.gtl 6 678
Russia_4HA.gtp 2 441 211
Russia_4HA.glc 11 023 800
Russia_4HA.gls 21 987 606
Russia_4HA.gob 7 476 053
Russia_4HA.grn 14 806 858
Russia_4HA.gjw 415 198
Russia_4HA.gpa 3 238 624
Russia_4JA.glr 40 624 792
Russia_4JA.gls 45 892 338
Russia_4JA.gws 151 902
Russia_4JA.glc 19 265 707
Russia_4JA.gpa 6 304 091
Russia_4JA.gob 11 650 023
Russia_4JA.gtp 4 407 922
Russia_4JA.gjw 961 783
Russia_4JA.grn 18 872 358
Russia_4JA.gs5 833
Russia_4JA.gtl 15 444
Russia_R1A.gjw 851
Russia_R1A.gtl 2 825
Russia_R1A.gws 39 081
Russia_R1A.grn 2 395 256
Russia_R1A.gpa 608 860
Russia_R1A.glr 3 750 958
Russia_R1A.gob 1 626 472
Russia_R1A.gtp 712 644
Russia_R1A.gls 5 868 234
Russia_R1A.gs5 833
Russia_R1A.glc 2 460 994
Russia_R2A.gjw 6 332 174
Russia_R2A.grn 12 526 548
Russia_R2A.gob 8 952 315
Russia_R2A.glc 29 313 266
Russia_R2A.gs5 833
Russia_R2A.gtl 19 588
Russia_R2A.gtp 3 263 337
Russia_R2A.gls 30 259 853
Russia_R2A.gpa 5 669 825
Russia_R2A.gws 142 573
Russia_R2A.glr 18 478 589
Russia_R3A.glc 28 929 535
Russia_R3A.gjw 11 366 364
Russia_R3A.glr 8 679 970
Russia_R3A.gs5 833
Russia_R3A.gob 4 905 625
Russia_R3A.gpa 2 692 705
Russia_R3A.gls 9 754 150
Russia_R3A.gtl 33 227
Russia_R3A.gws 100 801
Russia_R3A.gtp 2 565 636
Russia_R3A.grn 8 895 921
Russia_R4A.gs5 833
Russia_R4A.glr 27 117 707
Russia_R4A.gob 8 809 695
Russia_R4A.gls 23 841 050
Russia_R4A.gtl 13 439
Russia_R4A.gpa 6 589 751
Russia_R4A.gws 110 194
Russia_R4A.gjw 851
Russia_R4A.grn 14 634 168
Russia_R4A.gtp 3 632 268
Russia_R4A.glc 442
Russia_R5A.gls 33 558 771
Russia_R5A.gpa 5 550 101
Russia_R5A.gs5 833
Russia_R5A.gws 141 185
Russia_R5A.glc 442
Russia_R5A.gob 10 915 793
Russia_R5A.glr 33 302 679
Russia_R5A.gtp 4 257 730
Russia_R5A.gjw 1 204 286
Russia_R5A.grn 18 161 241
Russia_R5A.gtl 14 567
Russia_R6A.glc 31 071 887
Russia_R6A.gs5 833
Russia_R6A.grn 25 280 739
Russia_R6A.gpa 8 658 055
Russia_R6A.gls 77 210 522
Russia_R6A.gob 15 361 579
Russia_R6A.gtp 6 460 265
Russia_R6A.gtl 30 552
Russia_R6A.gjw 3 886 799
Russia_R6A.glr 51 882 681
Russia_R6A.gws 236 859
Russia_R7A.gs5 833
Russia_R7A.grn 24 252 724
Russia_R7A.gjw 1 291 406
Russia_R7A.glc 42 757 736
Russia_R7A.glr 53 652 629
Russia_R7A.gtp 5 407 670
Russia_R7A.gpa 9 923 627
Russia_R7A.gws 122 922
Russia_R7A.gob 14 223 334
Russia_R7A.gls 53 309 717
Russia_R7A.gtl 10 360
Russia_R8A.gls 70 567 782
Russia_R8A.gjw 880
Russia_R8A.grn 22 594 960
Russia_R8A.glr 55 098 640
Russia_R8A.gtl 10 063
Russia_R8A.gs5 862
Russia_R8A.gws 178 985
Russia_R8A.gtp 3 713 440
Russia_R8A.gob 9 615 672
Russia_R8A.gpa 3 804 196
Russia_R8A.glc 5 862 197
Russia_R9A.gpa 9 014
Russia_R9A.glc 442
Russia_R9A.gs5 861
Russia_R9A.gws 979
Russia_R9A.gob 54 969
Russia_R9A.gjw 879
Russia_R9A.grn 71 139
Russia_R9A.gls 7 185 991
Russia_R9A.glr 287 351
Russia_R9A.gtl 895
Russia_R9A.gtp 20 773
Russia_RFA.gls 76 817 582
Russia_RFA.gtp 4 888 843
Russia_RFA.gpa 12 678 492
Russia_RFA.gtl 18 165
Russia_RFA.glc 14 805
Russia_RFA.glr 28 240 421
Russia_RFA.grn 18 878 317
Russia_RFA.gjw 6 432 881
Russia_RFA.gob 17 522 689
Russia_RFA.gs5 833
Russia_RFA.gws 215 578
Russia_RGA.gtl 5 570
Russia_RGA.glr 18 973 370
Russia_RGA.gpa 2 969 460
Russia_RGA.gtp 2 106 402
Russia_RGA.gls 23 685 224
Russia_RGA.gjw 513 204
Russia_RGA.glc 4 266 194
Russia_RGA.gob 7 095 284
Russia_RGA.gs5 833
Russia_RGA.gws 83 725
Russia_RGA.grn 9 814 126
Russia_RHA.gtp 5 412 827
Russia_RHA.gs5 833
Russia_RHA.gws 163 621
Russia_RHA.grn 19 537 550
Russia_RHA.gtl 17 864
Russia_RHA.glr 35 850 224
Russia_RHA.glc 8 321 389
Russia_RHA.gjw 756 386
Russia_RHA.gls 46 692 694
Russia_RHA.gob 13 667 824
Russia_RHA.gpa 13 221 635
Russia_RKA.glr 29 725 763
Russia_RKA.gjw 866 927
Russia_RKA.gws 82 624
Russia_RKA.gs5 833
Russia_RKA.glc 10 817 504
Russia_RKA.gtl 10 691
Russia_RKA.gpa 4 219 749
Russia_RKA.gls 34 147 469
Russia_RKA.gob 9 454 727
Russia_RKA.grn 15 246 407
Russia_RKA.gtp 3 698 253
Russia_RLA.gpa 2 225
Russia_RLA.grn 15 614
Russia_RLA.gjw 879
Russia_RLA.gob 25 137
Russia_RLA.gls 2 298 387
Russia_RLA.glr 25 943
Russia_RLA.gws 898
Russia_RLA.gtp 10 341
Russia_RLA.gs5 861
Russia_RLA.gtl 895
Russia_vr.gph 3 273 117
SanMarino.gll 337 917
SanMarino.glt 1 122 816
SanMarino.gpb 44 383
SanMarino.gph 18 006
SanMarino_I2A.gs5 834
SanMarino_I2A.gtp 35 084
SanMarino_I2A.gob 122 461
SanMarino_I2A.gws 3 592
SanMarino_I2A.gls 30 696
SanMarino_I2A.grn 105 809
SanMarino_I2A.gpa 83 613
SanMarino_I2A.glc 76 963
SanMarino_I2A.glr 101 783
SanMarino_vr.gph 18 607
Serbia.gll 2 006 665
Serbia.gph 783 331
Serbia.glt 8 864 967
Serbia.gpb 4 172 435
Serbia_SER.glr 22 972 034
Serbia_SER.gpa 4 435 084
Serbia_SER.gls 6 279 408
Serbia_SER.gob 11 812 004
Serbia_SER.gs5 833
Serbia_SER.grn 15 294 868
Serbia_SER.gtp 3 321 730
Serbia_SER.gws 253 154
Serbia_SER.gtl 12 670
Slovakia.glt 5 714 036
Slovakia.gpb 5 691 219
Slovakia.gph 1 146 780
Slovakia.gll 5 404 345
Slovakia_ext.gpb 3 696 841
Slovakia_SVK.gjw 6 581 078
Slovakia_SVK.gtp 4 110 992
Slovakia_SVK.glr 16 350 333
Slovakia_SVK.glc 2 085 476
Slovakia_SVK.gls 11 138 103
Slovakia_SVK.gpa 14 913 404
Slovakia_SVK.gtl 9 012
Slovakia_SVK.gs5 834
Slovakia_SVK.grn 17 322 741
Slovakia_SVK.gob 8 828 304
Slovakia_SVK.gws 171 135
Slovenia.glt 5 192 724
Slovenia.gll 3 515 709
Slovenia.gpb 3 579 722
Slovenia.gph 18 247
Slovenia_ext.gpb 1 705 403
Slovenia_SLO.gws 139 936
Slovenia_SLO.glr 13 570 334
Slovenia_SLO.grn 13 615 579
Slovenia_SLO.gob 8 026 508
Slovenia_SLO.gls 4 192 314
Slovenia_SLO.gjw 4 679 017
Slovenia_SLO.gs5 835
Slovenia_SLO.gtp 2 512 409
Slovenia_SLO.gpa 4 892 077
Slovenia_SLO.gtl 7 650
Slovenia_SLO.glc 6 577 665
Spain.gph 6 975 976
Spain.gpb 68 351 293
Spain.gll 40 397 058
Spain.glt 26 305 289
Spain_ext.gpb 44 154 752
Spain_K1A.gws 494 319
Spain_K1A.gpa 17 376 436
Spain_K1A.gob 23 958 966
Spain_K1A.glc 6 891 318
Spain_K1A.gtp 4 532 303
Spain_K1A.gs5 834
Spain_K1A.grn 28 495 948
Spain_K1A.gjw 16 624 645
Spain_K1A.gtl 41 311
Spain_K1A.glr 33 364 899
Spain_K1A.gls 7 523 352
Spain_K2A.gs5 834
Spain_K2A.grn 50 381 614
Spain_K2A.gtp 7 869 584
Spain_K2A.gtl 66 802
Spain_K2A.glc 8 680 920
Spain_K2A.gjw 59 997 381
Spain_K2A.gws 1 165 258
Spain_K2A.glr 62 222 681
Spain_K2A.gpa 30 099 958
Spain_K2A.gls 11 939 567
Spain_K2A.gob 42 170 928
Spain_K3A.glc 2 581 793
Spain_K3A.glr 41 814 306
Spain_K3A.gs5 834
Spain_K3A.gjw 10 109 553
Spain_K3A.gws 624 412
Spain_K3A.gtp 4 133 391
Spain_K3A.gtl 20 422
Spain_K3A.gob 25 933 908
Spain_K3A.grn 32 228 969
Spain_K3A.gls 7 609 230
Spain_K3A.gpa 10 994 355
Spain_K5A.gjw 1 028 360
Spain_K5A.gs5 834
Spain_K5A.grn 5 296 032
Spain_K5A.glc 1 829 698
Spain_K5A.gtp 942 666
Spain_K5A.gob 5 362 772
Spain_K5A.gls 2 194 519
Spain_K5A.gws 81 491
Spain_K5A.glr 7 045 486
Spain_K5A.gtl 6 229
Spain_K5A.gpa 3 715 380
Spain_K7A.gob 21 471 728
Spain_K7A.glr 30 888 798
Spain_K7A.gtp 3 793 073
Spain_K7A.gs5 834
Spain_K7A.gjw 17 884 837
Spain_K7A.gpa 11 968 448
Spain_K7A.gls 6 474 736
Spain_K7A.gws 630 973
Spain_K7A.glc 758 094
Spain_K7A.gtl 28 121
Spain_K7A.grn 24 482 005
Spain_K9A.glc 2 961 186
Spain_K9A.grn 26 325 934
Spain_K9A.gob 24 186 041
Spain_K9A.gpa 15 905 338
Spain_K9A.gs5 834
Spain_K9A.gls 5 107 381
Spain_K9A.gjw 16 059 190
Spain_K9A.gws 585 888
Spain_K9A.glr 32 498 864
Spain_K9A.gtp 4 215 905
Spain_K9A.gtl 36 019
Spain_vr.gph 6 864 873
Sweden.gph 4 555 810
Sweden.gpb 10 050 841
Sweden.gll 10 113 821
Sweden.glt 13 407 158
Sweden_ext.gpb 14 261 051
Sweden_S1A.gtl 14 192
Sweden_S1A.glr 27 774 937
Sweden_S1A.gs5 834
Sweden_S1A.glc 1 747 460
Sweden_S1A.grn 19 913 345
Sweden_S1A.gob 18 647 930
Sweden_S1A.gjw 4 611 133
Sweden_S1A.gpa 11 506 211
Sweden_S1A.gtp 2 869 729
Sweden_S1A.gls 11 313 764
Sweden_S1A.gws 106 507
Sweden_S2A.gtl 10 087
Sweden_S2A.gpa 12 142 381
Sweden_S2A.gob 20 508 770
Sweden_S2A.gtp 3 300 368
Sweden_S2A.glc 3 051 464
Sweden_S2A.gls 7 745 530
Sweden_S2A.gjw 9 055 125
Sweden_S2A.gs5 834
Sweden_S2A.grn 21 245 059
Sweden_S2A.glr 27 633 976
Sweden_S2A.gws 125 111
Sweden_S3A.gs5 834
Sweden_S3A.gws 70 834
Sweden_S3A.gls 27 436 804
Sweden_S3A.gtl 4 291
Sweden_S3A.gpa 8 339 952
Sweden_S3A.gob 14 904 667
Sweden_S3A.glc 443
Sweden_S3A.gtp 2 165 655
Sweden_S3A.grn 19 827 451
Sweden_S3A.glr 36 121 067
Sweden_S3A.gjw 656 032
Sweden_vr.gph 4 160 514
Switzerland.gpb 13 882 932
Switzerland.glt 8 535 038
Switzerland.gll 13 766 062
Switzerland.gph 4 038 725
Switzerland_ext.gpb 7 217 604
Switzerland_SUI.gs5 834
Switzerland_SUI.glc 3 197 521
Switzerland_SUI.gtp 6 216 977
Switzerland_SUI.gws 238 456
Switzerland_SUI.gpa 15 493 859
Switzerland_SUI.gtl 24 144
Switzerland_SUI.gjw 23 499 068
Switzerland_SUI.gob 26 470 310
Switzerland_SUI.gls 19 143 386
Switzerland_SUI.grn 26 984 672
Switzerland_SUI.glr 25 954 884
Switzerland_vr.gph 1 415 658
Turkey.gph 3 187 052
Turkey.glt 43 208 108
Turkey.gll 19 766 660
Turkey.gpb 78 925 441
Turkey_T1A.gjw 7 719 350
Turkey_T1A.gob 13 509 854
Turkey_T1A.glr 11 911 552
Turkey_T1A.gs5 835
Turkey_T1A.gls 1 788 550
Turkey_T1A.gtl 26 714
Turkey_T1A.gtp 3 799 681
Turkey_T1A.gws 151 179
Turkey_T1A.gpa 20 999 087
Turkey_T1A.glc 71 648 350
Turkey_T1A.grn 16 364 933
Turkey_T2A.gjw 4 793 927
Turkey_T2A.glc 25 215 596
Turkey_T2A.gls 3 428 387
Turkey_T2A.gtp 4 626 176
Turkey_T2A.grn 19 819 704
Turkey_T2A.gs5 835
Turkey_T2A.gws 188 244
Turkey_T2A.gob 18 441 066
Turkey_T2A.glr 22 256 182
Turkey_T2A.gpa 20 057 891
Turkey_T2A.gtl 21 639
Turkey_T3A.gtl 26 074
Turkey_T3A.gob 26 468 252
Turkey_T3A.gs5 835
Turkey_T3A.grn 31 827 816
Turkey_T3A.glr 37 216 146
Turkey_T3A.glc 29 889 820
Turkey_T3A.gpa 20 630 893
Turkey_T3A.gls 4 769 081
Turkey_T3A.gtp 5 686 993
Turkey_T3A.gjw 5 983 950
Turkey_T3A.gws 304 188
Turkey_T4A.gtl 23 287
Turkey_T4A.gpa 14 082 017
Turkey_T4A.gs5 835
Turkey_T4A.grn 22 858 982
Turkey_T4A.gob 18 744 281
Turkey_T4A.glr 27 581 551
Turkey_T4A.gls 3 871 482
Turkey_T4A.gws 161 544
Turkey_T4A.glc 444
Turkey_T4A.gjw 4 438 084
Turkey_T4A.gtp 4 776 927
Turkey_T5A.grn 22 087 654
Turkey_T5A.gob 14 286 312
Turkey_T5A.gws 97 425
Turkey_T5A.gpa 7 700 273
Turkey_T5A.gjw 853
Turkey_T5A.gls 5 273 413
Turkey_T5A.gtp 2 833 448
Turkey_T5A.glc 444
Turkey_T5A.gs5 835
Turkey_T5A.gtl 11 548
Turkey_T5A.glr 32 050 589
Turkey_T6A.gls 2 116 610
Turkey_T6A.glr 14 872 202
Turkey_T6A.gs5 835
Turkey_T6A.gtl 12 319
Turkey_T6A.gjw 1 605 091
Turkey_T6A.glc 3 817 346
Turkey_T6A.gpa 8 805 620
Turkey_T6A.gws 110 325
Turkey_T6A.gtp 3 147 371
Turkey_T6A.grn 13 497 658
Turkey_T6A.gob 12 385 188
Turkey_vr.gph 3 274 914
Ukraine.gll 5 482 212
Ukraine.glt 16 486 044
Ukraine.gph 808 854
Ukraine.gpb 35 927 479
Ukraine_Crimea.glt 619 677
Ukraine_Crimea.gpb 2 166 761
Ukraine_Crimea.gll 1 187 698
Ukraine_Crimea_URA.gws 5 262
Ukraine_Crimea_URA.grn 4 749 841
Ukraine_Crimea_URA.glc 1 013
Ukraine_Crimea_URA.gls 10 292 719
Ukraine_Crimea_URA.gtp 18 012
Ukraine_Crimea_URA.glr 7 369 829
Ukraine_Crimea_URA.gob 3 332 069
Ukraine_Crimea_URA.gs5 846
Ukraine_Crimea_URA.gtl 966
Ukraine_Crimea_URA.gpa 1 658 229
Ukraine_Crimea_URA.gjw 864
Ukraine_U1A.glr 21 157 436
Ukraine_U1A.gtl 4 318
Ukraine_U1A.gls 45 970 436
Ukraine_U1A.gws 43 276
Ukraine_U1A.gs5 837
Ukraine_U1A.glc 1 454 222
Ukraine_U1A.gob 9 002 625
Ukraine_U1A.gtp 3 485 685
Ukraine_U1A.gpa 4 262 885
Ukraine_U1A.grn 13 714 600
Ukraine_U1A.gjw 2 241 990
Ukraine_U2A.gob 12 235 871
Ukraine_U2A.gls 66 266 433
Ukraine_U2A.gs5 837
Ukraine_U2A.gpa 6 300 378
Ukraine_U2A.grn 16 765 955
Ukraine_U2A.glr 26 805 536
Ukraine_U2A.gws 79 506
Ukraine_U2A.gjw 6 368 607
Ukraine_U2A.gtp 4 614 189
Ukraine_U2A.gtl 10 003
Ukraine_U2A.glc 1 860 509
Ukraine_U3A.gjw 1 497 041
Ukraine_U3A.grn 16 619 626
Ukraine_U3A.gs5 837
Ukraine_U3A.gpa 7 299 186
Ukraine_U3A.gtp 4 388 645
Ukraine_U3A.glr 27 946 067
Ukraine_U3A.gtl 7 214
Ukraine_U3A.glc 1 715 566
Ukraine_U3A.gls 42 376 002
Ukraine_U3A.gob 12 400 370
Ukraine_U3A.gws 33 223
Ukraine_U4A.gob 8 552 267
Ukraine_U4A.gls 31 436 026
Ukraine_U4A.gtp 3 299 887
Ukraine_U4A.gpa 3 471 352
Ukraine_U4A.grn 12 779 745
Ukraine_U4A.glr 22 326 065
Ukraine_U4A.gs5 837
Ukraine_U4A.gws 26 322
Ukraine_U4A.glc 445
Ukraine_U4A.gtl 2 277
Ukraine_U4A.gjw 2 100 366
Ukraine_U6A.gob 9 582 693
Ukraine_U6A.gls 43 357 610
Ukraine_U6A.glr 20 621 713
Ukraine_U6A.gws 14 996
Ukraine_U6A.gjw 855
Ukraine_U6A.gtp 3 258 808
Ukraine_U6A.glc 2 670 445
Ukraine_U6A.gs5 837
Ukraine_U6A.grn 12 751 368
Ukraine_U6A.gtl 2 622
Ukraine_U6A.gpa 6 329 799
Ukraine_URA.gtl 3 658
Ukraine_URA.gls 21 554 953
Ukraine_URA.gws 12 829
Ukraine_URA.gpa 2 823 952
Ukraine_URA.glc 11 380 026
Ukraine_URA.gjw 2 410 283
Ukraine_URA.gob 5 735 646
Ukraine_URA.glr 15 431 313
Ukraine_URA.gtp 2 244 632
Ukraine_URA.grn 8 760 257
Ukraine_URA.gs5 837
Ukraine_vr.gph 849 551
UnitedKingdom.gll 38 456 748
UnitedKingdom.gph 4 539 492
UnitedKingdom.gpb 72 804 291
UnitedKingdom.glt 8 249 119
UnitedKingdom_E1A.glr 23 147 132
UnitedKingdom_E1A.gep 4 605 727
UnitedKingdom_E1A.gtl 73 665
UnitedKingdom_E1A.gws 155 070
UnitedKingdom_E1A.grn 27 548 028
UnitedKingdom_E1A.gjw 19 970 322
UnitedKingdom_E1A.gls 6 404 350
UnitedKingdom_E1A.glc 20 082 592
UnitedKingdom_E1A.gpa 16 320 592
UnitedKingdom_E1A.gtp 7 702 054
UnitedKingdom_E1A.gob 29 453 914
UnitedKingdom_E1A.gs5 836
UnitedKingdom_E2A.gpa 620 323
UnitedKingdom_E2A.gtl 74 290
UnitedKingdom_E2A.gtp 8 461 064
UnitedKingdom_E2A.gob 33 834 275
UnitedKingdom_E2A.gws 229 907
UnitedKingdom_E2A.gls 8 989 832
UnitedKingdom_E2A.gs5 836
UnitedKingdom_E2A.grn 32 248 940
UnitedKingdom_E2A.gjw 17 694 864
UnitedKingdom_E2A.glr 31 710 029
UnitedKingdom_E2A.gep 4 230 472
UnitedKingdom_E2A.glc 6 853 315
UnitedKingdom_E3A.gws 149 031
UnitedKingdom_E3A.gep 3 471 812
UnitedKingdom_E3A.gls 5 903 640
UnitedKingdom_E3A.grn 25 454 453
UnitedKingdom_E3A.gs5 836
UnitedKingdom_E3A.gtp 7 084 547
UnitedKingdom_E3A.gpa 936 138
UnitedKingdom_E3A.gtl 68 042
UnitedKingdom_E3A.gjw 29 543 506
UnitedKingdom_E3A.glr 23 049 546
UnitedKingdom_E3A.gob 28 313 068
UnitedKingdom_E3A.glc 8 130 986
UnitedKingdom_E4A.gs5 836
UnitedKingdom_E4A.gls 1 708 998
UnitedKingdom_E4A.glr 5 083 549
UnitedKingdom_E4A.gtp 1 160 537
UnitedKingdom_E4A.glc 268 434
UnitedKingdom_E4A.gpa 6 393 253
UnitedKingdom_E4A.gob 4 382 301
UnitedKingdom_E4A.gjw 2 977 269
UnitedKingdom_E4A.gtl 7 549
UnitedKingdom_E4A.gep 404 764
UnitedKingdom_E4A.gws 29 755
UnitedKingdom_E4A.grn 4 946 055
UnitedKingdom_E5A.gs5 836
UnitedKingdom_E5A.gob 11 188 892
UnitedKingdom_E5A.gtl 27 509
UnitedKingdom_E5A.grn 13 193 220
UnitedKingdom_E5A.gjw 7 124 677
UnitedKingdom_E5A.gls 10 135 139
UnitedKingdom_E5A.gtp 3 245 475
UnitedKingdom_E5A.gpa 2 236 151
UnitedKingdom_E5A.gws 85 390
UnitedKingdom_E5A.gep 1 377 010
UnitedKingdom_E5A.glc 1 191 818
UnitedKingdom_E5A.glr 14 523 894
UnitedKingdom_E6A.gep 771 018
UnitedKingdom_E6A.gws 47 857
UnitedKingdom_E6A.gs5 836
UnitedKingdom_E6A.gtl 14 478
UnitedKingdom_E6A.glc 407 702
UnitedKingdom_E6A.gob 6 136 443
UnitedKingdom_E6A.gtp 1 668 251
UnitedKingdom_E6A.gjw 2 741 036
UnitedKingdom_E6A.gpa 326 546
UnitedKingdom_E6A.grn 6 871 797
UnitedKingdom_E6A.gls 2 763 639
UnitedKingdom_E6A.glr 7 220 108
UnitedKingdom_E7A.gws 3 328
UnitedKingdom_E7A.gpa 46 963
UnitedKingdom_E7A.gs5 836
UnitedKingdom_E7A.gtp 72 068
UnitedKingdom_E7A.gjw 854
UnitedKingdom_E7A.glc 445
UnitedKingdom_E7A.gls 116 664
UnitedKingdom_E7A.glr 262 722
UnitedKingdom_E7A.grn 201 381
UnitedKingdom_E7A.gtl 1 322
UnitedKingdom_E7A.gob 190 459
UnitedKingdom_E7A.gep 25 647
UnitedKingdom_ext.gpb 12 964 434
UnitedKingdom_vr.gph 4 833 115
Vatican.glt 754 813
Vatican.gpb 16 237
Vatican.gph 2 124
Vatican.gll 137 494
Vatican_I2A.glc 31 910
Vatican_I2A.gpa 2 601
Vatican_I2A.gtp 9 510
Vatican_I2A.gws 922
Vatican_I2A.grn 10 265
Vatican_I2A.gob 21 994
Vatican_I2A.glr 7 633
Vatican_I2A.gs5 837
Vatican_I2A.gls 4 483
Vatican_vr.gph 2 488
Viscontents.glz 105 927
---------------------------------------------------------------------------
\Luna_FEUR_HERE_2022-Q4\content\speedcam (34) 1 036 288
---------------------------------------------------------------------------
Andorra.spc 619
Austria.spc 19 183
Belarus.spc 11 080
Belgium.spc 39 876
BosniaHrz.spc 2 256
Bulgaria.spc 3 596
Croatia.spc 5 009
CzechRep.spc 14 149
Denmark.spc 670
Estonia.spc 1 395
Finland.spc 15 192
France.spc 52 120
Greece.spc 5 641
Hungary.spc 3 982
Iceland.spc 1 139
Italy.spc 192 315
Kazakhstan.spc 31 805
Latvia.spc 1 998
Lithuania.spc 6 006
Luxembourg.spc 902
Malta.spc 619
Netherlands.spc 12 768
Norway.spc 6 740
Poland.spc 12 642
Portugal.spc 1 846
Romania.spc 1 844
Russia.spc 415 416
Serbia.spc 2 465
Slovakia.spc 521
Slovenia.spc 1 709
Spain.spc 29 821
Sweden.spc 31 961
Ukraine.spc 4 239
UnitedKingdom.spc 107 303

Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
Hvala - batiskaf
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
07.03.2011
Poruka
2.980
Mape iGO_Luna Evropa 2023.Q2 - Torrent- 16.1 GB

Mape, poi, building, hnr… su u potpuno novom formatu, i sve je smjesteno u jedan folder.

\iGO_Luna\content\mg\baseline.

Sadrzaj foldera – baseline – je sada ovakav:

glc - Luna City Model
gll - Luna Landmark
glr - Luna Road
gls - Luna Shape
glt - Luna Terrain
glz - Luna Embedded

gap - netalertpoint
gep - extended postcode
gjw - junctionviewng
gob - onebox search
gpa - point address
gpb - poi
gph - phoneme
gpr - hnr
grn - road network
gs3 - speed limitfc34
gs5 - speed limitfc5
gtp - traffic profile
gtl - trafficlight
gta - truckattributes

Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
Hvala - batiskaf
 
Natrag
Top