Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Hram Svetog Save ili Isusa Hrista

  • Začetnik teme Zaokret
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

HRAM u Jeruzalemu
je bio HRAM od Boga Jedinoga Oca JHVH
a NE od SINA G Jehoshue

sam SIN G Jehoshua je svake SUBOTE išo
u HRAM - da se tamo klanja i moli
svome Bogu Jedinome Ocu JHVH
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
HRAM u Jeruzalemu
je bio HRAM od Boga Jedinoga Oca JHVH
a NE od SINA G Jehoshue

sam SIN G Jehoshua je svake SUBOTE išo
u HRAM - da se tamo klanja i moli
svome Bogu Jedinome Ocu JHVH
Hram je Bozji, a biblija kaze da ce taj Bog doci u svoj zemaljski hram.

"Evo, ja ću poslati anđela svog, koji će pripraviti put preda mnom, i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kog vi tražite, i anđeo zavetni, kog vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama.
Ali ko će podneti dan dolaska Njegovog? I ko će se održati kad se pokaže? Jer je On kao oganj livčev i kao milo beljarsko."
( knjiga proroka Malahije 3. 1 - 2 )

Ima u bibliji vise slucajeva gde je Isus dolazio u Jerusalimski hram, a evo samo jednog takvog slucaja:

"I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.
I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu.
I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjačima prosu novce i stolove ispremeta;

( Jovan 2. 13 - 15 )

Dakle, Isus je Bog koji je dosao u svoj hram.
 
Top