Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Hitno mi treba pomoc oko zadatka iz hemije

  • Začetnik teme GetOverIt
  • Datum pokretanja
G

GetOverIt

#1
1) Koliko grama vode je potrebno za gasenje 140g zivog kreca?
2) Koliko grama ugljenika treba da sagori da bi se u reakici dobijenog CO2 sa kalcijum-hidroksidom istalozilo 50g kalcijum-karbonata?
3) Koliko se grama CaO a koliko CO2 dobije zarenjem 50g CaCO3
4) Napisi zadatak i rijesi ga koristeci ovo:
Ca + 2H20 > Ca(OH) + H2
m(Ca)=x
m(H2)=6g
 

Top