Šta je novo?
Član
Učlanjen(a)
03.03.2011
Poruka
73
Estri su organska kiseonična jedinjenja koja u svojim molekulima sadrže ostatak molekula kiseonika i ostatak molekula alkohola. U prirodi su veoma zastupljeni i čine mirisne komponente voća i povrća. Ulaze u sastav masti, ulja, voskova i jedinjenja iz ćelijskih membrana. Estri nastaju u reakciji esterifikacije. To je reakcija kiselina sa alkoholima u prisustvu katalizatora pri kojoj nastaju estar i voda.

....O...................O
...|| ..................||
R-C-O+R'-OH → R-C-O-R'+H2O

......O............................O
......|| ..........................||
CH3-C-OH+CH3-OH → CH3-C-O-CH3+H2O → ovaj estar se zove metil-etanoat ( metil-acetat)

Estri nastaju i u reakciji alkohola sa neorganskim kiselinama.

CH3-CH2-OH+HONO2(u stvari HNO3) → CH3-CH2-O-NO2-H2O → ovaje estar se zove etil nitrat

Estri sa manjim brojem C atoma na sobnoj temperaturi su uljaste lakoisparljive tečnosti prijatnog mirisa. Dobro se rastvaraju u nepolarnim rastvaračima. Koriste se u prehrambenoj industriji za proizvodnju veštačkih mirisa kao rastvarači boja i lakova i u proizvodnji veštačkih vlakana.

CH2-O-NO2
|
CH-O-NO2 ovaj estar je glicerin-trinitrat ( nitroglicerin )
|
CH2-O-NO2

Ovo su bili estri. Slobodno navalite. ;). Izvinite zdog tačaka kod formula ali moralo je tako.
 
Poslednja izmena:
Top