Šta je novo?

Električni grijač

  • Začetnik teme crysis
  • Datum pokretanja
crysis

crysis

Učlanjen(a)
22.08.2009
Poruka
4.109
Električni grijačElektrični grijač (električni grejač) je uređaj koji pretvara električnu u toplotnu energiju. Posebno je izrađen tako da se zagrijava do optimalne temperature za rad i prenosi toplotu na svoje okruženje.
Kao pretvarači energije, grijači imaju 100% iskoristivost, zato što se sva utrošena električna energija pretvara u toplotu.
Električni grijači dolaze u raznim oblicima i snagama da zadovolje razne potrebe. Oblici su razni: namotane spirale, spiralni cilindri, trake, ploče i drugi. Primjeri nekih električnih grijača su grijalica (grejalica), grijač sušača za kosu, grijaće ploče na pećima i drugi.
Grijači često koriste nikl-hrom (NiCr) žicu ili neku drugu pogodnu kao otporni element.

Proračun


Proizvedena toplota se može jednostavno izračunati uz pomoć Omovog zakona za snagu, dakle:
P = U * I ili P = I2 * R ili P = U2 / R
Gdje je P snaga u W, U napon u V, i I struja u A.
Na primjer, ako nam je poznato da je otpor žice 100 Oma, a napon je 220 Volti, uzevši formulu:
P = U2 / R, dobijamo P = 2202 / 100 = 484 W. Naravno, sa zagrijavanjem žice raste njen otpor, pa je naš proračun tačan samo za male promjene temperature.
 
Top