Šta je novo?

Demokratija

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Demokratija
Demokratiju poznajemo u užem i širem smislu.
U užem smislu dem. predstavlja politički sistem u kome postoji vladavina većine ili još preciznije vladavina u ime većine. Ustavom i zakonima je obezbeđena mogućnost da građani neposredno ili preko svojih predstavnika utiču na odluke državnih, samoupravnih i drugih organa.
U širem smislu dem. se ne odnosi samo na politički sistem i njegove institucije već i na demokratske odnose u privredi, kulturi, obrazovanju, zdravstvu, tako da svi imaju jednake uslove za školovanje, lečenje...

Elementarni uslovi za ostvarivanje i funkc. demokratije:
1. slobode i prava građana koje obezbeđuje i garantuje ustav a štiti država jer nema demokratije bez slobode misli i opredeljenje, bez slobode štampe i političkog organizovanja,
2. slobodan, aktivan i ravnopravan građanin koji je motivisan da učestvuje u javnim poslovima i koji je spreman da prihvati odgovornost. on mora biti upućen, dobro obavešten i jasno opredeljen,
3. pravna država jer dem. podrazumeva odlučivanje građana u granicama koje određuju ustav i zakon. građ. je obezbeđen od političke i druge samovolje i tiranije,
4. postojanje razvijenih, stabilnih, pravno uređenih i dobro organizovanih političkih institucija: udruženja građana u političke stranke, parlament, lokalna samouprava, izbori...
5. osećanje javne dužnosti i javne odgovornosti za javno dobro kod onih koji odlučuju o društvenim pitanjima,
6. javnost u radu organa, institucija i pojedinaca,
7. politička kultura – demokratska tradicija i demokratsko vaspitanje, tolerancija u vidu: uvažavanja političkih partnera, poštovanja dostojanstva ljudi, spremnost na dogovore...

Princip javnosti podrazumeva da građani imaju pravo i mogućnost da sistematski, neposredno i posredno ostvaruju uvid u rad državnih organa i organizacija kao i odgovarajućih funkcionera. Ostvarivanje ovog principa omogućuje formiranje javnog mnjenja (mišljenja) o radu javnih službi i funkcionera čime se stvara demokratsko, odgovorno i otvoreno društvo. Zatvoreno društvo je društvo u kome nema javnosti rada ni mogućnosti za dem. kontrolu i javnu odgovornost.

Pravila postupanja (pravila igre) su unapred utvrđene procedure po kojima se sprovode izbori predstavnika, rasprava i odlučivanje o raznim društvenim pitanjima. Ova pravila su uređena izbornim propisima, poslovnicima prestavničkih i drugih organa i moraju se poštovati. Najbotnija pravila koja obezbeđuju demokratsku proceduru su:
1. izborni propisi (pravila za izbor predstavnika u razna predstavnička tela);
2. izborni spiskovi (pravila o tome ko moze birati i biti biran);
3. pravila o konstituisanju izabranih organa i utvrđivanju ko je stvarno izabran;
4. pravila za utvrđivanje dnevnog reda, načina vođenja sednica, donošenja odluka;
5. pravila za utvrđivanje tačnog sadržaja donete odluke;
6. pravila o zaključivanju rasprave o nekom pitanju, zaključivanju sednice itd.

Odnos većine i manjine. Demokratija podrazumeva vladavinu većine odnosno vladavinu u ime većine. Demokratsko društvo mora obezbediti i odgovarajuća prava manjini koja se sastoje u tome da ona može da iskaže svoje mišljenje čime utiče na sadržaj definitivne odluke. Razlozi:
1. većina mora s pažnjom da se odnosi prema mišljenjima i stavovima manjine, pogotovo ako su ta mišljenja argumentovana i odražavaju interese žnatnog broja građana,
2. većina može i da pogreši, da donese odluku na osnovu slabe argumentacije ili zastupajući samo interese užih grupa, opredeljujući se tako za pogrešnu i štetnu odluku.
Koncenzus je kompromisno rešenje, saglasnost svih u pitanjima kao što su nacionalno opredeljenje, odbrana zemlje, spoljna politika.

 
Član
Učlanjen(a)
09.12.2009
Poruka
30
Bilo bi zgodno kad bi ovo prebacili u pdf format, mada i ovako moze da posluzi! Pozdrav
 
Top