Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ДЊ Речник 1.00

arcadius

arcadius

Član
#1
PnxQNsc.png

SxwIXix.png

ДЊ Речник 1.00-Програм је енглеско-српски и српско-енглески речник са укупном базом од око 50000 речи. Програм омогућава додавање речи у базу. По старту се смешта у SystemTray одакле се лако позива и претрага тражене речи је готово тренутна. Програм се истиче занимљивим XP интерфејсом и могућношћу учитавања скинова.

УПУТСТВО: Укуцати жељену реч на енглеском, кренути доле до краја последње преведене речи/скроловати/ићи до доле, десни клик, селектовати добијени садржај и налепити га/paste у Notepad или Word. Као што се види из примера, нашао је 31 појам за реч red/црвен итд. на енглеском.

File Type: EXE File Size: 1.30MB


Download:
You need to like this in order to view this content.
 

Top