Šta je novo?

Čuda koja se dešavaju su od Boga ili demona?

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
ČUDA – ELIZEJ
=========================


Razdijeli vodu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 2,14
Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?" I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elizej prijeđe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ozdravljuje vodu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 2,21
On tada ode na izvor, baci u nj soli i reče: "Ovako govori Jahve: `Ozdravljam ovu vodu. Neće od nje više biti ni smrti ni neplodnosti.`
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prokle – ubi 42 djece
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 2,23
Odatle je uzašao u Betel. Dok je išao putem, dječaci bijahu izišli iz grada i rugahu mu se govoreći: "Hodi, ćelo! Hodi, ćelo!
2. KRALJEVIMA 2,24
On se obazre, pogleda ih i prokle ih u ime Jahvino. I odmah iziđoše dva medvjeda iz šume i rastrgaše četrdeset i dvoje djece.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daje vodu
,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 3,17
Jer ovako veli Jahve: nećete osjetiti vjetra niti ćete vidjeti dažda, a ova će se dolina napuniti vodom. I pit ćete vi, vaš marva i vaša stoka.`
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daje pobjedu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 3,18
Ali to još nije ništa u očima Jahve: on će predati Moab u vaše ruke.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umnožava ulje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 4,3
Tada joj reče: "Idi i posudi od svih svojih susjeda praznih sudova, ali neka ih ne bude premalo!
2. KRALJEVIMA 4,4
Zatim se vrati kući, zatvori vrata za sobom i za svojim sinovima i nalijevaj ulje u sve te sudove i pune stavljaj na stranu.
2. KRALJEVIMA 4,5
I ode ona od njega, zatvori vrata za sobom i za svojim sinovima. Oni su joj dodavali sudove, a ona ih punila.
2. KRALJEVIMA 4,6
I kad se sudovi napuniše, reče ona svome sinu: "Dodaj mi još jedan sud!" Ali joj on odgovori: "Nema više sudova." I ulje stade.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daje ženi porod
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 4,16
"Dogodine u ovo doba", reče joj, "zagrlit ćeš sina u naručju." A ona reče: "Ne, gospodaru moj, ne varaj službenice svoje!
2. KRALJEVIMA 4,17
Ali je žena doista zatrudnjela i rodila je sina druge godine u ono doba, kako joj je rekao Elizej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oživljava mrtve
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 4,32
Elizej uđe u kuću i nađe dječaka gdje mrtav leži na njegovoj postelji.
2. KRALJEVIMA 4,33
Ušavši, zatvori vrata za sobom i pomoli se Jahvi.
2. KRALJEVIMA 4,34
Zatim se pope na postelju, leže na dječaka, položi svoja usta na njegova usta, svoje oči na njegove oči, svoje ruke na njegove ruke; disao je nad njim te se ugrijalo tijelo dječakovo.
2. KRALJEVIMA 4,35
Potom ustade i prošeta se po kući tamo-amo, zatim se opet pope i disaše nad njim. A dječak tada kihnu sedam puta i otvori oči.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ozdravljuje hranu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 4,39
Jedan od njih ode u polje da nabere zelja, ali nađe divlju povijušu i nabra s nje punu haljinu gorkih plodova. Vrati se i nareza ih u lonac, jer nije znao kakvi su.
2. KRALJEVIMA 4,40
Usuše ljudima da jedu. Ali kad su počeli jesti, povikaše: "Čovječe Božji! Smrt je u loncu!" I nisu mogli jesti.
2. KRALJEVIMA 4,41
Tada će Elizej: "Donesite brašna!" I baci ga u lonac i reče: "Uspite ljudima neka jedu!" I ništa više nije bilo štetno u loncu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umnožava hranu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 4,42
Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem kruh od prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi: "Daj ljudima neka jedu!
2. KRALJEVIMA 4,43
Ali njegov momak odgovori: "Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?" On odgovori: "Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Jahve: `Jest će i preostat će.`
2. KRALJEVIMA 4,44
I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Jahvinoj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liječi gubu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 5,10
A Elizej poruči dolazniku: "Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu i tijelo će ti opet biti čisto.
2. KRALJEVIMA 5,14
I tako siđe, opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi čovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta - očistio se!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daje gubu
,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 5,27
Ali će se guba Naamanova prilijepiti za te i za tvoje potomstvo zauvijek." I Gehazi se udalji od njega, bijel od gube kao od snijega.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isplivljava sjekiru
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 6,5
A dok je jedan od njih tesao gredu, pade mu sjekira u vodu i on povika: "Jao, gospodaru! I još je bila posuđena!
2. KRALJEVIMA 6,6
A čovjek Božji upita ga: "Gdje je pala?" Onaj mu pokaza mjesto. Tada on odsiječe komad drveta, baci ga na ono mjesto i učini da sjekira ispliva.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čita misli neprijatelju
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 6,12
Jedan od časnika odgovori: "Ne, gospodaru kralju; Elizej, prorok Izraelov, otkriva izraelskom kralju riječi koje kazuješ u svojoj spavaonici.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokazuje nevidljivo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 6,17
I Elizej se pomoli ovako: "Jahve, otvori mu oči da vidi!" I Jahve otvori oči momku i on vidje: gora oko Elizeja sva prekrivena ognjenim konjima i kolima!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osljepljuje
,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 6,18
Kad su Aramejci sišli prema njemu, Elizej se ovako pomoli Jahvi: "Udari sljepoćom ove ljude!" I na riječ Elizejevu udari ih sljepoćom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
De-osljepljuje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 6,20
Kad su ulazili u Samariju, Elizej reče: "Jahve, otvori ovima oči da progledaju." Jahve im otvori oči i oni vidješe da su usred Samarije!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Predviđa
,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 7,1
Elizej reče tada: "Čuj riječ Jahvinu! Ovako veli Jahve: `Sutra će u ovo doba na vratima Samarije biti mjera finoga brašna za šekel, a dvije mjere ječmenog brašna za šekel.`
2. KRALJEVIMA 7,18
Dogodilo se kako je čovjek Božji rekao kralju: "Sutra u ovo doba na vratima Samarije bit će dvije mjere ječmenoga brašna za šekel i mjera finoga brašna za šekel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Usmrćuje nevjernika
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 7,2
Dvorjanik, o čiju se ruku kralj oslanjao, odgovori čovjeku Božjemu: "I kad bi Jahve načinio okna na nebu, bi li to moglo biti?" A Elizej odgovori: "Vidjet ćeš svojim očima, ali nećeš jesti.
2. KRALJEVIMA 7,20
I doista, tako mu se dogodilo: izgazio ga narod na vratima te on umrije.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savjetuje za budućnost
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 8,1
Elizej bijaše savjetovao ženi kojoj je oživio sina: "Ustani, pođi sa svojom obitelji i skloni se kao tuđinka bilo kamo, jer je Jahve pustio glad; već je došla u zemlju za sedam godina.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daje proroštvo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 8,9
Hazael ode pred Elizeja i donese mu u dar što bijaše od ponajboljeg u Damasku, sve to natovareno na četrdeset deva. Dođe on i stade preda nj i reče: "Tvoj sin Ben-Hadad, kralj aramejski, šalje me k tebi i pita hoće li ozdraviti od one bolesti.
2. KRALJEVIMA 8,10
Elizej mu odgovori: "Idi i reci mu: `Ozdravit ćeš, dakako!` Ali mi je Jahve pokazao da će umrijeti.
2. KRALJEVIMA 8,12
Hazael reče: "Zašto plačeš, moj gospodaru?" Elizej odgovori: "Zato što znam sva zla koja ćeš ti učiniti Izraelcima: spalit ćeš im utvrde, mačem ćeš poubijati njihove ratnike, njihovu ćeš djecu satirati, a trudne žene parati.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daje proroštvo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 13,17
zatim reče: "Otvori prozor prema istoku." I on ga otvori, a nato će Elizej: "Odapni!" I on odape, a Elizej reče: "Pobjedonosna strijela Jahvina! Pobjednička strijela nad Aramejcima! Do nogu ćeš potući Aramejce kod Afeka.
2. KRALJEVIMA 13,18
I nastavi: "Uzmi strijele!" On ih uze. Elizej tada reče kralju: "Udri o zemlju!" On udari tri puta i stade.
2. KRALJEVIMA 13,19
Tada se rasrdi na njega Božji čovjek i reče: "Pet ili šest puta trebalo je da udariš! Tada bi potpuno potukao Aramejce; ovako ćeš ih pobijediti samo tri puta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mrtav uskršnjava
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. KRALJEVIMA 13,21
Dogodilo se te su neki, sahranjujući čovjeka, opazili razbojnike: baciše mtrvaca u grob Elizejev i odoše. Mrtvac, dotakavši se Elizejevih kostiju, oživje i stade na noge.
 
Top