Šta je novo?

Čiplić: Obezbediti pravo manjina da osnivaju medije

Učlanjen(a)
08.02.2009
Poruka
5.538
Čiplić: Obezbediti pravo manjina da osnivaju medije
02.09.2009. 10:24

Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić izjavio je da će pojedini zakoni morati da budu promenjeni da bi nacionalne manjine mogle da koriste Ustavom zagarantovano pravo da osnivaju medije.

„Korpus zakona iz medijske sfere ne predviđa i ne omogućava nacionalnim savetima osnivanje sopstvenih medija pošto su kalendarski stariji od Ustava”, rekao je Čiplić agenciji Beta i dodao da će zbog toga oni morati da budu promenjeni kako bi bili usklađeni sa Ustavom iz 2006. godine.
Čiplić je rekao da je Zakon o savetima nacionalnih manjina, koji je Skupština usvojila 31. avgusta, predvideo da nacionalne manjine preko svojih saveta mogu da osnivaju medije.
Kako je naglasio, procedura osnivanja moraće da bude uređena zakonima iz oblasti medija.
„Nismo hteli da Zakonom o nacionalnim savetima uredimo proceduru po kojoj bi nacionalni saveti osnivali medije već smo ostavili da matični zakon (o medijima) uvaži tu činjenicu i da se izmenama i dopunama tog zakona obezbedi ta ustavna sloboda (manjina)”, rekao je on.

Čiplić je naveo i da očekuje da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava učestvovati u izmenama zakona iz oblasti medija kako bi bila određena procedura po kojoj nacionalne manjine mogu da osnivaju medije.
"Moraju se povezati dve struke ili dve sfere, jedna je sfera ustavom garantovanih manjinskih sloboda, a druga je sfera medija", rekao je Čiplić i dodao da se stručnjaci iz obe oblasti moraju dogovoriti kako će biti obezbeđeno pravo nacionalnih manjina da osnivaju medije.
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina predviđa da nacionalni savet može "osnivati ustanove i privredna društva za obavljanje novinsko-izdavačke i radio-televizijske delatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih medija i vršiti prava i obaveze osnivača".

Drugim stavom člana 18 tog zakona predviđa se da Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave kao osnivači glasila "mogu u sporazumu sa nacionalnim savetom u celini ili delimično preneti osnivačka prava na nacionalni savet".
Izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju koje su usvojene takođe u ponedeljak predviđeno je da "osnivač javnog glasila ne može preneti niti na drugi način raspolagati pravom na javno glasilo ili pravom na izdavanje javnog glasila".

Izvor: Blic
 
Top