Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Bubice za ispite okovratnik

S

savanko

#1
  • Bubice za ispite imaju siroku primenu u diskretnoj komunikaciji na daljinu bezicnim putem
  • Bezicna bubica ovoga tipa moze da se koristi u agencijama za obezbedjenje gde je potrebna komunikacija u realnom vremenu na daljinu.
  • Takodje moze se koristiti i za komunikaciju na poslovnim sastancima.
  • Bubice za ispite mogu da se koriste i za komunikaciju u toku vuznje takozvana bezkontaktna komunikacija koja povecava bezbednost u toku voznje.
više o bubicama na linku: https://www.spijunskaoprema.org/bubice/bubice-za-ispite-okovratnik-petlja/
 

Top