Barokno slikarstvo

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.630
U baroknom slikarstvu su karakteristične jake boje, snažni svjetlosni kontrasti i iluzija dubokog prostora koja se dobiva primjenom radikalnih perspektivnih rješenja. Tematski prevladavaju sakralne i mitološke kompozicije u kojima se isprepliću religiozno patetični zanos i senzualnost putenih golih aktova. Krajolici i mrtve prirode postaju samostalne slikarske teme, a u nekim se grafikama postiže savršenstvo likovnog izraza.

Osobitosti

Barokni način izražavanja najlakše je pojasniti u njegovoj suprotnosti s renesansom: za renesansu tipično jasno ocrtavanje linija (linearnost) zamjenjuje barokno otapanje mekih obrisa (slikovito), renesansno plošno oblikovanje zamjenjuje barokno dubinsko, zatvorene i mnogolike kompozicije zamjenjuju otvorene i jedinstvene, a jasno oblikovanje postaje nejasno .

Najpoznatiji predstavnici Baroknog slikarstva su:

* Italija: Caravaggio, obitelj Carraci, Artemisa Gentileschi, Giovanni Battista Gaulli, Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Guardi, Pietro da Cortona.
* Francuska: obitelj Le Nain, Jean Callot, Nicolas Poussin, Claude Lorain, P. Mignard, George de la Tour.
* Španjolska: Diego Velázquez, B. E. Murillo, Jusepe de Ribera, Francesco Zurbarán.
* Flandrija i Holandija: Rembrandt, Peter Paul Rubens, Frans Hals, M. Hobbema, Anthonis van Dyck, Jan Vermeer, Jacob van Ruisdael, Hermen Steenwyck, Judith Leyster.
* Njemačka i Austrija: obitelj Asam, A. Elsheimer, M. Rottmayr.

Barokno slikarstvo se razvilo najprije u Italiji, a za naglo širenje zidnog slikarstva najzaslužniji su bili Isusovci koji su, boreći se za pobjedu protureformacije, osnivali brojne samostane i gradili uz njih blistave i raskošne crkve po cijeloj Europi. Čak što više, Vatikan i katolička crkva su odredili stroga ikonografska pravila u slikarstvu i zahtijevali su da se na slikama izrazi snažan vjerski zanos ili skrušena pobožnost.

351px-Rome-EgliseGesu-Fresque.jpg


Giovanni Battista Gaulli, Trijumf

625px-The_Calling_of_Saint_Matthew_by_Carvaggio.jpg


Caravaggio, Pozivanje Svetog Mateja​
 
Natrag
Top