SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Nedavni sadržaj od cotomas

 1. C

  On/off ta peci u zadato vreme

  da treba se snaći---- a jedna varijanta je da kupiš Arduino nano za nekih 3 dolara na ebay i rele za dolar pa onda imaš komunikaciju preko USB porta (serijska komunikacija). Paralelni port se teško može više naći pa je ovo puno bolje jer će raditi i na svakom laptopu
 2. C

  Kolika vam je brzina neta?

  50/8 u Zg
 3. C

  SEO

  Zapravo najviše materijala ima na engleskom. A najefikasnije učenje je pronaći na youtube dobre video materijale koji omogućavaju da se u kratkom vremenu puno nauči
 4. C

  Excel tabela ima password

  password u excelu nije teško probiti jer se koristi jednostavan hash, pojednostavljeno "checksum" iako to zapravo nije. Metoda probijanja je da se kombinacijom nasumičnog stringa koji se samo sastoji od slova "a" i "b" pronađe checksum koji je isti checksumu originalnog passwords. Za to postoje...
 5. C

  Java zadatak: nizovi

  PUno lakše rješenje je da se koristi objekt tipa Liste umjesto polja (Array) jer se tada ne mora voditi briga o tomu kolika veličina je potrebna. A List se može na kraju pretvoriti u array ako je potrebno
 6. C

  Racunar nece da se upali

  Najjednostavnija metoda - uzmeš komp od prijatelja (nekad te ne košta ništa, nekad je piva, a nekad i večera) te počneš menjati delove. PRvo napajanje - svoje u njegovu kantu i obrnuto. Druga metoda je isključiti sve što ne treba (DVD, .....) Treća metoda je za dugme za uključivanje - pronaći...
 7. C

  HDD- Jel ima pomoci?

  Nemojte igorirati probleme s hardom. Čsto su nam podaci vredniji od para za novi hard. Dobro je ono najbitnije (nekom su to slike, nekom programi, nekom kod ....) spremiti još na nekoliko mjesta. A problematičniji hardovi uvijek se dobro nađu za sve one privremene stvari kojih nam nije tako žao...
 8. C

  Uvod u Visual Basic.NET

  VS 2015 (Community) je više nego vam treba za rad. Od HelloWorld do vrlo kompleksnih aplikacija. Zapravo onaj prag kad vam treba kupljena verzija je dosta visoko i nije lako dostići. Ako vam treba samo za izradu web stranica i više javascript, izašao je nedavno Visual Studio Code koji osim na...
 9. C

  Kolika vam je brzina neta?

  Meni je teoretska brzina 27 mbps i 9Mbps upload, ali zapravo nikad ne dođe to te granice jer je "druga strana" spora

Top