Šta je novo?

BB kodovi

 • [B], [I], [U], [S] - bold, Iskošeno, Podvučeno, Struck-through

  Basic text formatting for the wrapped text.
  Primer:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Rezultat:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=font], [SIZE=size] - Boja teksta, Font, Size

  Advanced text formatting options for wrapped text.
  Primer:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Rezultat:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Povezivanje

  Kreira se veza ka cilјu pomoću umotanog teksta.
  Primer:
  [URL]https://www.primer.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Rezultat:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Povezivanje (Napredno)

  Linkovi umotani u tekst ka određenoj Veb stranici ili imejl adresi.
  Primer:
  [URL=https://www.primer.com]Idite na primer.com[/URL]
  [[email protected]]Kontaktirajte me[/EMAIL]
  Rezultat:
 • [USER=ID] - Linkovanje profila

  Link ka korisničkom profilu. On se automatski umeće kada korisnika označite.
  Primer:
  [USER=1]Korisničko ime[/USER]
  Rezultat:
  Korisničko ime
 • [IMG] - Slika

  Prikazivanje slike, korišćenjem umotanog teksta kao URL adrese.
  Primer:
  [IMG]https://serbianforum.org/styles/pota/xenforo/xenforo-logo.png[/IMG]
  Rezultat:
 • [MEDIA=sajt] - Dodavanje videa

  Ubacuje medije sa odobrenih sajtova u Vašu poruku. Preporučuje se da koristite dugme za ubacivanje iz galerije u traci sa alatkama za uređivanje.
  Odobreni veb sajtovi: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Primer:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Rezultat:
  Ugrađeni YouTube plejer pojaviće se ovde.
 • [LIST] - Liste

  Prikazivanje nenumerisanih ili numerisanih lista.
  Primer:
  [LIST]
  [*]Nenumerisano 1
  [*]Nenumerisano 2
  [/LIST]

  [LIST=1]
  [*]Numerisano 1
  [*]Numerisano 2
  [/LIST]
  Rezultat:
  • Nenumerisano 1
  • Nenumerisano 2

  1. Numerisano 1
  2. Numerisano 2
 • [LEFT], [RIGHT], [CENTER], [JUSTIFY] - Text alignment

  Promena poravnanja umotanog teksta.
  Primer:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  [JUSTIFY]This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.[/JUSTIFY]
  Rezultat:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
  This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.​
 • [QUOTE] - Citiran tekst

  Prikazuje tekst koji je citiran iz drugog izvora (poruke). Takođe, možete odrediti i ime autora teksta.
  Primer:
  [QUOTE]Citiran tekst[/QUOTE] [QUOTE=osoba A]Nešto je rekla[/QUOTE]
  Rezultat:
  osoba A je napisao(la):
  Nešto je rekla
 • [SPOILER] - Tekst sa spojlerima

  Sakrivanje teksta sa spojlerima tako da morate kliknuti na dugme Spojler kako biste videli tekst.
  Primer:
  [SPOILER]Jednostavan spojler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spojler sa naslovom[/SPOILER]
  Rezultat:
  Jednostavan spojler
  Spojler sa naslovom
 • [CODE] - Prikazivanje programskog koda

  Prikazivanje teksta u jednom od nekoliko programskih jezika, naglašavajući sintaksu gde je to moguće.
  Primer:
  Opšti kod:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Bogat kod:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP kod:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS kod:
  [CODE=js]var hello = 'world';[/CODE]
  Rezultat:
  Opšti kod:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Bogat kod:
  [CODE=rich]Rich
  code[/CODE]

  PHP kod:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS kod:
  [CODE=js]var hello = 'world';[/CODE]
 • [ICODE] - Prikazivanje inlajn programskog koda

  Omogućava prikazivanje umetnutog koda između normalnog tekstualnog sadržaja. Sintaksa neće biti označena.
  Primer:
  Inlajn kod blokovi [ICODE]su zgodan način[/ICODE] za prikazivanje umetnutog koda.
  Rezultat:
  Inlajn kod blokovi su zgodan način za prikazivanje umetnutog koda.
 • [INDENT] - Uvlačenje pasusa

  Uvlačenje pasusa u tekstu.
  Primer:
  Običan pasus
  [INDENT]Uvučen pasus[/INDENT]
  [INDENT=2]Još više uvučen pasus[/INDENT]
  Rezultat:
  Običan pasus
  Uvučen pasus​
  Još više uvučen pasus​
 • [PLAIN] - Običan tekst

  Onemogućava BB kodu prevođenje na umotan tekst.
  Primer:
  [PLAIN]Ovo nije [B]podeblјan[/B] tekst.[/PLAIN]
  Rezultat:
  Ovo nije [B]podeblјan[/B] tekst.
 • [ATTACH] - Dodavanje datoteke

  Dodavanje datoteke na određenom mestu. Ako je datoteka slika, može se dodati u punoj veličini ili kao minijatura, klikom na odgovarajuće dugme.
  Primer:
  Minijatura: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Puna veličina: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Rezultat:
  Sadržaj priloga pojaviće se ovde.
 • [HIDE], [HIDEPOSTS], [HIDEREPLY], [HIDETHANKS], [HIDEREPLYTHANKS], [HIDEGROUP] - Hide content

  Hides wrapped text until certain conditions are fullfilled.
  Primer:
  [HIDE]Hides wrapped content.[/HIDE]

  [HIDEPOSTS]Hides until user reached number of posts.[/HIDEPOSTS]

  [HIDEREPLY]Hides content until viewer replied to thread.[/HIDEREPLY]

  [HIDETHANKS]Hides content until viewer reacted to content.[/HIDETHANKS]

  [HIDEREPLYTHANKS]Hides content until viewer replied to thread or reacted to content.[/HIDEREPLYTHANKS]

  [HIDEGROUP=administrator]Hides content for non-administrators.[/HIDEGROUP]
  Rezultat:
  Hidden content
  You need to reply to this thread or react to this post in order to see this content.
  Hidden content
  You are not allowed to view this content
  Hidden content
  You need to reply to this thread in order to see this content.
  Hidden content
  You need to react to this post in order to see this content.
  Hidden content
  You need to reply to this thread or react to this post in order to see this content.
  Hidden content
  You need to be in at least one of the following groups to see this content: Administrator
Top