Signup Now
Da bi mogli da pišete na forumu, otvarate nove teme, kao i da vidite download
linkove morate prvo da se registrujete.

Ukoliko Vam nije jasan proces registracije, molimo vas da kliknete OVDE
Ako ste zaboravili lozinku, kliknite OVDE :)

Java Apleti za Fiziku - Java Applets on Physics

Diskusija u 'Fizika' započeta od summer, 18.11.2010.

 1. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Java Apleti

  Pre upotrebe apleta treba proveriti da li ih uopšte možemo videti?
  Za ovo je potreban web browser koji podržava JAVA jezik ili besplatnaJVM (Java Virtual Machine). Otvoriće se prozor tzv. Appletviewer.
  Apleti su:
  1. Jednostavni, jednostavne grafike, brz download, svaki paket je dizajniran na način da objašnjavaju svaku fizičku pojavu individualno.
  2. Ne sadrže suviše fizičkih podataka (brojeva, jednačina i sl.) koji mogu biti zbunjujući za učenika već korisni za onoga koji dobro poznaje gradivo. Dotičnim paketom se želi prikazati jednostavna fizička pojava.
  3. Imaju široku primenu – mogu se koristiti uz bilo koji stil učenja. Preporučuje se kao dobar i koristan propratni sadržaj pri učenju.
  4. Mogu se koristiti i kod tradicionalnih metoda u učenju, npr. kao domaći zadaci ili kod evaluacije.
  5. Pisani su za web – mogućnost pokretanja na svakoj platformi (op. sistemu), mogu se umetati u gotovo bilo koji tip html dokumenta.
  6. Dostupni su i besplatni u nekomercijalne svrhe.

  Važna napomena, posebno za korisnike programa "Internet Explorer version 6":
  Ovde prikazani apleti rade samo ako je na računaru instalirano "runtime" okruženje za programski jezik Java (verzija 1.4.2).
  Besplatno preuzimanje instalacije ovog alata je moguće sa sajta njegovog proizvođača
  Kod:
  Zao nam je, ali morate biti registrovani/prijavljeni da vidite ovaj sadržaj!


  Spisak apleta:
  Mehanika
  Kretanje sa konstantnim ubrzanjem
  Ravnoteža tri sile
  Rezultanta sila (Sabiranje vektora)
  Razlaganje sila na komponente
  Koturača
  Princip poluge
  Strma ravan
  Eksperiment sa primenom II Njutnovog zakona
  Kretanje hica
  Elastični i plastični sudari
  Njutnova kolevka
  Model vrteške (Centripetalna sila)
  I Keplerov zakon
  II Keplerov zakon
  Hidrostatički pritisak u tečnostima
  Sila potiska u tečnostima
  Oscilacije i talasi
  Matematičko klatno
  Klatno sa oprugom
  Povezana klatna
  Prinudne oscilacije (rezonanca)
  Izbijanje (bijenje)
  Stojeći talasi (Objašnjenje superpozicijom sa odbijenim talasom)
  Longitudinalni stojeći talasi
  Interferencija dva sferna talasa
  Doplerov efekat
  Elektrodinamika
  Magnetsko polje šipkastog magneta
  Magnetsko polje dugog pravolinijskog provodnika
  Elektromagnetska sila
  Elektromotor za jednosmernu struju
  Generator
  Omov zakon
  Vezivanje otpornika
  Prosta kola naizmenične struje
  Kombinacija otpornika, kalemova i kondenzatora
  Elektromagnetsko oscilatorno kolo
  Elektromagnetski talas
  Optika
  Prelamanje svetlosti
  Odbijanje i premanje svetlosti (Objašnjenje Hajgensovim principom) 5.3.1998. - 26.8.2004.
  Refrakcioni astronomski teleskop
  Interferencija svetlosti sa dva proreza
  Difrakcija svetlosti na prorezu
  Termodinamika
  Procesi u idealnom gasu
  Teorija relativnosti
  Primer dilatacije vremena
  Atomska fizika
  Fotoelektrični efekat
  Borov model atoma vodonika
  Nuklearna fizika
  Nizovi radioaktivnih raspada
  Zakon radioaktivnog raspada
   
  Poslednja izmena: 18.11.2010
  sr679 se ovo sviđa.
 2. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Kretanje sa konstantnim ubrzanjem

  Kretanje sa konstantnim ubrzanjem

  Aplet demonstrira jednoliko ubrzano kretanje na primeru kretanja automobila, prikazujući dijagrame zavisnosti položaja, brzine i ubrzanja tokom njegovog kretanja.

  Dugmetom [Reset] aplet se postavlja u početno stanje u kome se mogu zadati početni položaj, početna brzina i ubrzanje automobila. Pritiskom na dugme [Start] se pokreće simulacija, a ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta. Tokom rada aplet ispisuje vrednosti položaja, brzine i ubrzanja automobila, crta njihove grafikone, a crta i vektor brzine ili vektor ubrzanja što zavisi od izbora opcije [Vektor brzine] odnosno [Vektor ubrzanja]. Na apletu se nalaze i tri digitalna časovnika, od kojih levi prikazuje vreme proteklo od početka rada apleta, srednji vreme potrebno da automobil stigne do zelenog markera (udaljenog 25 m od početka x-ose), a desni vreme potrebno da automobil stigne do crvenog markera (udaljenog 50 m od početka x-ose).

  Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
 3. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Ravnoteža tri sile

  Ravnoteža tri sile

  Aplet prikazuje jednostavan primer ravnoteže tri sile: tri niti su opterećene teretima sačinjenim od niza tegova i prebačene preko kotura koji mogu da se okreću bez trenja; dve sile se zadaju a treću izračunava aplet, iscrtava položaje niti u sistemu koji je u ravnoteži i ispisuje uglove u apletu. Povlačenjem mišem se mogu menjati položaji točkova. Izborom opcije [Paralelogram sila] prikazuje se paralelogram sila koje deluju na čvor u kome se spajaju niti.

  Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
  bajric.damir se ovo sviđa.
 4. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Rezultanta sila (Sabiranje vektora)

  Rezultanta sila (Sabiranje vektora)

  Aplet demonstrira sabiranje sila koje deluju na materijalnu tačku.

  U apletu je potrebno izabrati broj sila koje se sabiraju, a potom zadati svaku od tih sila (obojene ljubičasto) povlačenjem vrha vektora mišem. Vektorki zbir se izračunava pritiskom na dugme [Odredi rezultantu], a rezultanta se prikazuje crvenom bojom. Radna površina se može obrisati pritiskom na dugme [Obrisi crtez].

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
  bajric.damir se ovo sviđa.
 5. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Razlaganje sila na komponente

  Razlaganje sila na komponente

  Aplet demonstrira razlaganje poznate sile na dve komponente čiji su pravci zadati.

  Pravci komponenti se zadaju izborom ugla koji zaklapaju sa pravcem sile koja se razlaže. Pored toga, može se numerički izabrati i intenzitet sile koja se razlaže, dok se pravac sile koja se razlaže može izabrati povlačenjem vrha sile koja se razlaže (obijena ljubičasto) mišem.

  Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
 6. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Koturača

  Koturača

  U apletu se demonstrira rad koturače, proste mašine koja omogućava podizanje tereta silom koja je višestruko manja od težine tereta.

  Povlačenjem kraja niti mišem podiže se ili spušta teret. Ako se pri tome pritisne levo dugme miša kraj niti pokazuje dinamometar koji meri silu zatezanja niti. U apletu je moguće izabrati broj točkova u koturači, težinu tega i težinu jednog točka, a onda aplet izračunava i prikazuje minimalnu silu potrebnu za podizanje tega. Ukoliko je potrebna sila za podizanje veća od opsega dinamometra (10 N), aplet sam umanjuje vrednost težine tega.

  Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
 7. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Princip poluge

  Princip poluge

  Aplet prikazuje simetričnu polugu po kojoj se mogu raspoređivati tegovi težine 1 N. Rastojanje između tačaka vešanja tegova i oslonca poluge može se očitati na osnovu obojenih polja na poluzi koja imaju širinu po 0,1 m.

  Kada se aplet pokrene poluga je u ravnoteži. Postojeći tegovi se mogu premeštati držanjem levog tastera miša dok se pokreću. Teg se može odbaciti, ako se posle "otkačinjanja" levi taster miša otpusti pre "kačenja". Novi teg se dodaje kliktajem miša u praznoj površini apleta.

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
 8. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Strma ravan

  Strma ravan

  Aplet demonstrira kretanje na strmoj ravni prikazjući sile koje deluju na telo koje se kreće konstantnom brzinom.

  Pritiskom na dugme [Reset] telo se postavlja u početni položaj koji je van granica crteža. U apletu se mogu zadati ugao strme ravni, težina tela i koeficijent trenja, a aplet izračunava i prikazuje komponentu sile paralelnu pravcu kretanja, silu normalne reakcije, silu trenja i intenzitet sile kojom se telo mora vući da bi se kretalo konstantnom brzinom. Simulacija se pokreće pritiskom na dugme [Start], a izborom opcija [Dinamometar] ili [Vektori sila] se u apletu prikazuju dinamometar kojim se telo vuče ili dijagram sila koje deluju na telo tokom kretanja i to

  * ljubičastom bojom - gravitaciona sila razložena u
  o crvenom bojom - normalnu komponentu gravitacione sile
  o plavom bojom - paralelnu komponentu gravitacione sile
  * smeđom bojom - sila normalne reakcije
  * zelenom bojom - vučna sila
  * crnom bojom - sila trenja

  Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).
  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
 9. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Eksperiment sa drugim Njutnovim zakonom

  Eksperiment sa drugim Njutnovim zakonom

  Aplet simulira klasični eksperiment sa kvadrom koji kliza po horizontalnoj ravnoj podlozi vučen od tega koji se spušta pod dejstvom sile Zemljine teže. Eksperimentalni podaci omogućavaju analizu zavisnosti ubrzanja nekog tela od intenztiteta rezultante sila koje deluju na njega i njegove mase.

  Rad apleta se započinje izborom mase kvadra, mase tega i koeficijenta trenja sa kojim se vrši serija merenja. Nakon toga treba izabrati položaj fotoćelije (FC) povlačenjem mišem. Pritiskom na dugme [Start], simulira se kretanje, a u trenutku prolaska kvadra pored fotoćelije se zaustavlja časovnik i na grafikon ucrtava tačka čije su koordinate pređeni put kvadra i vreme putovanja. Pritiskom na dugme [Upisi rezultat] rezultati merenja se upisuju u listu. Zatim se fotoćelija pomera, i eksperiment se ponavlja; u jednoj seriji se može izvršiti do 10 merenja.

  Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   
 10. summer

  summer que te vayas con el viento, como siempre Legend

  Postova:
  5.279
  Zahvala:
  17.576
  Pol:
  Ženski
  Kretanje hica

  Kretanje hica

  Ovaj aplet prikazuje kretanje hica pod pretpostavkom da se otpor sredine može zanemariti.

  Dugme "Reset" dovodi telo u početnu poziciju. Tada mu se mogu zadati visina sa koje hitac polazi, intenzitet brzine i ugao koji ona zaklapa sa horizontalom, kao i masa tela i gravitaciono ubrzanje. Simulacija se pokreće pritiskom na taster "Start" pri čemu je izborom "Usporeno" moguće posmatrati 10 puta usporeni snimak hica. Aplet crta putanju hica ispisujući podatke o jednoj od pet veličina koje se mogu izabrati: koordinatama, brzini, ubrzanju, sili ili energiji tela.

  Hidden Content:
  Morate odgovoriti ili kliknuti 'Hvala' da vidite skriveni post.
   

Preporučite stranicu