Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Znam, hoću, mogu - radni listovi za buduće prvake

  • Začetnik teme Car Kole
  • Datum pokretanja
Car Kole

Car Kole

Član
#1
Znam, hoću, mogu - radni listovi za buduće prvake

152960.jpg


:info:

Radni listovi «ZNAM, HOĆU, MOGU» oslanjaju se na cjelovit pristup pripremi za školu, koji se pokazao iznimno uspješnim.
Osim grafomotoričkih vježbica koje su, u pravilu, kombinirane s drugim vrstama zadataka, velika pozornost se posvećuje svladavanju tzv. predčitačkih i pred matematičkih vještina koje se smatraju važnim preduvjetom školskog uspjeha.
Tijekom predškolskog razdoblja dijete stječe mnoga znanja i iskustva potrebna za razumijevanje matematike, počevši od prostornih odnosa, odnosa među predmetima i njihovih svojstava do svrstavanja i razvrstavanja predmeta prema tim svojstvima. Postupno uočava da je jedno od tih svojstava količina. Upravo pred matematičke vještine omogućuju djetetu razumijevanje broja: prvo broja kao količine, zatim povezanosti brojevne riječi s količinom i brojke kao pisane oznake za količinu.
Preduvjet ovladavanja matematičkim operacijama je razumijevanje povezanosti količine, brojevne riječi i brojke.
Prije polaska u prvi razred dijete bi trebalo svladati predčitačke vještine, jer su one temelj uspješnom svladavanju čitanja. Stoga je dosta zadataka u ovim radnim listovima posvećeno tzv glasovnoj osjetljivosti, tj. sposobnosti rastavlja nj a riječi na glasove i sastavljanja glasova u riječ. Dijete se, osim toga, i grafomotoričkim vježbama i ostalim zadacima potiče na uočavanje oblika pojedinih slova i njihove povezanosti s glasovima.

:download:

Kod:
[FONT=Comic Sans MS][url=http://rapidshare.com/files/294390841/Radni_listovi_za_buduce_prvase.rar]RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting[/url][/FONT]
:sifra:

Kod:
[FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkGreen]skidajmo-hrvatsko.com[/COLOR][/FONT]
 

Top