Šta je novo?

Zbrka oko pravog broja veterana

LEGEND
Učlanjen(a)
14.12.2009
Poruka
29.056
Zbrka oko pravog broja veterana

Novosti


Zbog netačnog broja ratnih invalida, milijarde dinara ne idu u prave ruke. Zvanično ima 45.000 ratnih invalida i članova porodica palih boraca, udruženja predstavljaju 70.000 ljudi
SUKOBI na području bivše Jugoslavije Srbiji su u amanet ostavili oko 45.000 registrovanih ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca. Ali, prema spisku Saveta za veteranska pitanja koji čini osam udruženja, ima ih čak 70.000. Razlog za "friziranje" podataka leži, naravno, u parama. Svake godine, udruženja raspodele kolač od 59 miliona dinara, a ne čine nikakve napore da bi se doneo zakon i unapredila prava srpskih veterana.

Pre samo deset godina o interesima ove najranjivije populacije brinulo se svega sedam udruženja, a danas ih je više od stotinu. To ne znači da je povećana i briga za rešavanjem problema. Naprotiv! Zakon o boračko-invalidskoj zaštiti, napisan pre punih devet godina, još čeka na usvajanje, a samim tim i bolja rešenja o dodeli ortopedskih pomagala, zdravstvenoj zaštiti, stambenom zbrinjavanju...

U Udruženju teških ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca svih ratova Srbije, kažu da je inicijativa o ujedinjenju svih organizacija i njihovom zajedničkom istupanju u borbi protiv sistemskih problema potekla 2010. godine upravo od njih, ali - bez uspeha.

- Zato ja danas čekam devet meseci na zamenu ortopedskih pomagala, oko 2.000 boraca nema rešeno stambeno pitanje, nemamo prava na banjsko lečenje, a uprkos visokim invalidninama ne možemo da podignemo kredit ni da sami biramo banku - priča Milan Popić iz ovog udruženja. On veruje da su sva rešenja u novom zakonu, ali i da neko namerno sprečava njegovo donošenje.

Negovan Stanković, državni sekretar zadužen upravo za pitanja veterana, kaže da su šanse za "friziranje" članstva u udruženjima, kako bi se dokazala njihova reprezentativnost, svedena na najmanju moguću meru.

- Valjanost udruženja se proverava na svake tri godine i mi, metodom slučajnog uzorka, proveravamo spiskove i matične brojeve. Ako se neko istovremeno pojavi u više organizacija, mi ga automatski brišemo.

Sa druge strane, u Ministarstvu rada i socijalne politike priznaju da se zakon predugo "krčka", ali dodaju da je ovaj resor činio "sve što je do njih".

- Prvi pokušaj donošenja novog zakona bio je još 2003, ali ta je Vlada ubrzo pala i nije završila posao - objašnjava dr Miro Čavaljuga, pomoćnik ministra za boračko-invalidska pitanja. - Isto je ponovljeno i 2006. pa 2007, ali u oba slučaja nije bilo skupštinske većine da ga izglasa. Zato smo odlučili da unapredimo postojeći zakon i napisali njegove izmene i dopune kako bi se prevazišla politička nesaglasnost, ali je i ovaj dokument - odbijen. Ministarstvo finansija ga je odbacilo pod obrazloženjem da je taj nacrt skuplji za pet milijardi dinara od važećeg zakona.

MILIJARDA SVAKOG MESECA
ZA 12.732 ratna vojna invalida, 5.589 mirnodopskih, 7.601 porodica palih boraca, 2.000 invalida rata i još najmanje 10.000 drugih žrtava ratnih razaranja, svakoga meseca izdvaja se oko 1,3 milijardi dinara, što je 15 milijardi godišnje!
 
Top