Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Zašto su mi uklonjeni postovi?

  • Začetnik teme kos milorad
  • Datum pokretanja
kos milorad

kos milorad

Član
#1
Može li neko od moderatora da mi objasni zašto su uklonjeni moji postovi? Ako ima razlog, a verovatno ima dok su uklonjeni, valjda bi me trebalo udostojiti objašnjenjem, porukom...
 

Top