Šta je novo?

Velike istine biblije

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.568
1. Oni koji su primili vjeru od apostola i prenosili je, oni su otpali.
Ne nego Rimska crkva koja je sredinom 2 veka napravila kompromis sa mnogobožačkim Rimom i usvojila paganska obeležja.

Pišeš nebuloze. Sva vjerovanja i učenja u zapadnu Crkvu (Rimsku) došla su sa Istoka gdje je Crkva i nastala.

Ne, protestanti imaju princip SOLA SCRIPTURA - samo pismo, ali nemaju svetlost po određenim tačkama vere.

Onda si protestante uvalio u gadan sos. Apostoli i prva Crkva nisu uopće funkcionirali po principu "Sola Scriptura". Uostalom, gdje u Svetom Pismu piše da je Sveto Pismo stup i uporište istine? U Svetom Pismu stoji da je Crkva stup i uporište istine. A vidi što piše sveti Pavao: 2 Tim 2,1-2: Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti. Pogledaj, čak su četiri nivoa usmenog prenošenja onoga što Pavao propovjeda:

1. Svjedoci koji Timoteju usmeno prenose "Pavlovo evanđelje".
2. Timotej koji usmeno prima "Pavlovo evanđelje".
3. Vjerni ljudi kojima Timotej usmeno treba predati Radosnu vijest.
4. Drugi koje će ovi vjerni ponovo usmeno poučiti.

Je li ovo princip "Sola Scriptura" ili "Pavlova usmena solaža"?

Ne, nego je Bog 1844 godine - podigao crkvu poslednjeg vremena.

Bog ne griješi niti ljude zavodi. A oni su 1844. i pogriješili i ljude zaveli. Prvo, pogriješili su datum Yom Kipura za ravno mjesec dana. Pogriješili su da će tog datuma Isus doći na Zemlju. A nakon toga su ljude nastavili zavoditi, samo zbog toga što nisu mogli i htjeli priznati da su pogriješili. Sebe su opravdali tako da je Jelena napisala kako je Bog svojom rukom zaklonio neke brojke, pa je Miller pogriješio u računici. Suludo, nevjerojatno, sumanuto.


I apostoli su bili pastiri i ribari - neuki ljudi.

Zašto si ti uopće učio čitati? Još bi ti više Bog otkrio da si ostao nepismen.


Znam da ne znaš, ne piše u Jeleninim knjigama.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.566
Pišeš nebuloze. Sva vjerovanja i učenja u zapadnu Crkvu (Rimsku) došla su sa Istoka gdje je Crkva i nastala.

Na tom podnevlju je cvetalo i mnogoboštvo, sa kojim je lokalna Rimska crkva i pojedine u Aleksandriji, napravili kompromis i usvojila paganska obeležja posredstvom lažnih učitelja i takozvanih ranih crkvenih otaca.

Onda si protestante uvalio u gadan sos. Apostoli i prva Crkva nisu uopće funkcionirali po principu "Sola Scriptura". Uostalom, gdje u Svetom Pismu piše da je Sveto Pismo stup i uporište istine? U Svetom Pismu stoji da je Crkva stup i uporište istine. A vidi što piše sveti Pavao: 2 Tim 2,1-2: Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti. Pogledaj, čak su četiri nivoa usmenog prenošenja onoga što Pavao propovjeda:

1. Svjedoci koji Timoteju usmeno prenose "Pavlovo evanđelje".
2. Timotej koji usmeno prima "Pavlovo evanđelje".
3. Vjerni ljudi kojima Timotej usmeno treba predati Radosnu vijest.
4. Drugi koje će ovi vjerni ponovo usmeno poučiti.

Je li ovo princip "Sola Scriptura" ili "Pavlova usmena solaža"?

Greška, svi biblijski pisci su upućivali na "Sola scriptura - samo pismo" i na reč Božju kao jedinu istinu i jedino pravilo vere.

Svi novozavetni spisi su već u vreme apostola postojali u pisanom obliku i nazivali su se "sećanja apostola"
Poslednje je nastalo otkrivenje - oko 100 godine nove ere, i poslednja je pisana knjiga, koju je napisao apostol Jovan nakon amnestiranja sa ostrva patmos od strane imperatora Nerve

Jevanđelja su predata putem apostola koji su ih pisali, kao i poslanice i otkrivenje.

Ni Hristos ni apostoli nisu crkvi predali nikakvo usmeno predanje van biblije.


REČ BOŽJA JE IZVOR ISTINE KOJOM NAS ON POSVEĆUJE:

"Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina" ( jevanđelje po Jovanu 17. 17 )

REČ BOŽJA - BIBLIJA NAPISANA I NADAHNUTA SVETIM DUHOM BOŽJIM DUHOM:


"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi"
( 2 poslanica Petrova 1. 19 - 21 )

DATA ZA ČOVEKOVO DUHOVNO USAVRŠAVANJE:

"Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen"
( 2 poslanica Timotijeva 3. 16 - 17 )

"Jer šta se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nadu imamo" ( Rimljanima poslanica 15. 4 )

BOG NAS DUHOVNO PREPORAĐA VEČNOM REJU BOŽJOM:

"Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama"
( 1 poslanica Petrova 1. 23 - 25 )

REČ BOŽJA - SVEDOĆANSTVO ZA POSLEDNJE VREME:


"A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljednjega vremena, mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti....
Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti"
( knjiga proroka Danila 12. 4 - 10 )

REČ BOŽJA OSTAJE DOVEKA:

"I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od grijeha, veli Gospod.
A ovo će biti zavjet moj s njima, veli Gospod: duh moj, koji je u tebi, i riječi moje, koje metnuh u usta tvoja, neće otići od usta tvojih ni od usta sjemena tvojega, ni od usta sjemena sjemena tvojega, veli Gospod, otsele i dovijeka"
( knjiga proroka Isaije 59. 20 - 21 )

REČ BOŽJA - SVEDOĆANSTVO O ISUSU:

"I On im reče: O bezumni i sporog srca za verovanje svega što govoriše proroci!
Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju?
I počevši od Mojsija i od svih proroka kazivaše im šta je za Njega u svemu pismu"
( jevanšelje po Luki 24. 25 - 27 )

"I reče im: Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši šta je za mene napisano u zakonu Mojsijevom i u prorocima i u psalmima.
Tada im otvori um da razumeju pismo.
I reče im: Tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan;
I da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima.
A vi ste svedoci ovome"
( jevanđelje po Luki 24. 44 - 48 )

NE MENJATI REČ BOŽJU:

"Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj"
( otkrivenje 22. 18 - 20 )

Bog ne griješi niti ljude zavodi. A oni su 1844. i pogriješili i ljude zaveli. Prvo, pogriješili su datum Yom Kipura za ravno mjesec dana. Pogriješili su da će tog datuma Isus doći na Zemlju. A nakon toga su ljude nastavili zavoditi, samo zbog toga što nisu mogli i htjeli priznati da su pogriješili. Sebe su opravdali tako da je Jelena napisala kako je Bog svojom rukom zaklonio neke brojke, pa je Miller pogriješio u računici. Suludo, nevjerojatno, sumanuto.

Bog ne zavodi ljude, već ih ispituje da li su iskreni u svojoj veri.

U ovome nema nikakve greške, vremenski lanas od 2300 godina iz Danila 8 i 9 poglavlja se završio tačno 22. oktobra 1844 godine.
Nije bitno koje godine su Jevreji tada slavili praznik Jom kipur, jer Bog se ne rukovodi ljudskom tumačenju vremena, već on sam ima zacrtano vreme u kome deluje i čini određene korake.

Dakle, tvoje pisanje o zavođenju je potpuni promašaj, jer vadiš iz konteksta i govoriš iz svog neznanja.


Zašto si ti uopće učio čitati? Još bi ti više Bog otkrio da si ostao nepismen.

Obrazovanje nije prepreka da Bog koristi ljude.
On može upotrebiti bilo koga.


Znam da ne znaš, ne piše u Jeleninim knjigama.

???
 
Top