Velika bludnica,tajna Velikog vavilona

Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534
za adrijana:

upravo mislim da si ti iskren i tragaoc kao i ja i svi drugi manje ili više ali ti i gerakules i faki posebno.svakako da je krštenjem u ime Isusa Hrista u potpunosti ispunjena zapovest iz mateja 28. a i iz luke 24. samo s e iz pozicije Isusovih reči u mateju 28. teže da uhvatiti pa je to sotona u nikeji iskoristio,a u luki je pozicija vrlo jasna. upravo krštenjem u Ime Isusa se jedino može i razumeti ,čuj izraelu,Gospod je Bog tvoj jedan jedini. od nas se više ne traži.samo vera u ime i time u jednog Boga. a delujuća sila Božja u ocu sinu i duhu nama je dodata kao u magli,i sam pavle kaže da mi donekle to možemo dokučiti ali kao u zagonetki jer Boga će mo tek u nebu gledati kakav jest ako dokučimo neba. a za dokučiti nebo,data nam je jasna vera Bioblijskog tipa u Jednog Jedinog Boga i dolazak k njemu kroz jedino ime spašenja Isus Hristos. unutar je suština mateja 28 i luke 24.
sada ako bi se neko odlučio na krštenje u titule,vreme kadaje Isus bio još u telu kada je to govorio,ma kako to neko shvatio ovako kao oni koji misle da su titule date za krštenje,ili pak još uvek u to vreme važeće krštenje jovanovo pokajanjem-jer jovanovi učenici su još uvek svoju veru držali na tom krštenju kad je Isus izgovarao reči u mateju 28,i tek kada ih je pavle sreo kasnije iza vaskrsa i uzašćašća Isusa u nebo,oni su poučeni kao i apolo,koji je takođe držao još validnim krštenje jovanovo,te su svi oni krštenio u ime Isusa dakle ko bi sdeodlučio tako čiji pogrešku ipak bez imena Isus.jer sve dok Isus nije bio dignut na krst niko nije ni imao svrhu da bude kršten uj Njegovo ime,jer žrtva za oprost greha nije još bila prineta. no,nakon toga on šalje Duha istine koji uvodi sve u tu jednu istinu ,u punu istinu,PUNU ISTINU ,te jovanovi učenici,jedan apolos ili oni koji su mogli razumeti drugačije mateja 28 .kao danas morali su ponovo pri susretu sa onima koji su od Duha primili punu istinu krstiti se, u ime Isusa Hrista za oprost svojih greha,bez čega čovek ne može u nebo.
slučaj kajina je jedan vrstan primer. on je mogao imati najlepši oltar,bio je vernik Boga a ipak nije bio primljen kod Boga. kao što si rekao,ko ima sina ima i oca ,ko nema sina nema ni oca,akcenat je stalno na Sinu. kajafa je imao Oca za sigurno,čovek od Boga postavljen kockom za prvosveštenika,držao je zakon,subotu sve to,a ipak nazvan sinom đavola.jer nije mogao reči Božje da primi u sebe jer je umro u svojim gresima ne verujuć u to ime Ja Jesam ili Jehošua. u imenu Isusa je Jehošua- spasitelj. mi se krštenjem u Ime Isusa krštavamo u ime Jehošue- Spasitelja koji je inače Duh.sveti Duh je samo odraz za vremensko delovanje u planu sapšenja Boga koji je Duh,kao što je izražaj Sin Božji,Sin čovečji izražaj u vremenu Boga koji se javio u telu,tj Jahvea ili Oca koji se javio u telu ,opet u planu spašenja,kao pomirna žrtva kroz telo koje se daje na krst . krštenjem u titule gubi se sve i sin i otac i sveti duh jer samo u imenu Isusa je dat oprost greha.kao kod kajina ,šta je tu zameriti., njegove namere su čak bile uzvišene kao kod petra kad je vikao,nećeš ti oprati mojih nogu ili kod jovana,zar ja tebe da krstim,a valjda ti mene? dakle naše misli su u raszlici sa Božjim kao nebo i zemlja. tako tu je potrebno duboko otkrivenje Duhom. da ne promašimo vrata koja nisu pisana da su otac sin i sveti duh već Isus Hristos su vrata neba! kajin jako iskren čak ljudski gledano dvostruko angažovan doneo je preobilno ,sigurno najlepše na oltar i množinom(titule,tri) ali Bog to nije mogao primiti,jer unutar nije bilo krvi,spašenje je jer postavljeno u oproštenim gresima kroz krv tj. kroz ime Isus jer nema drugog imena kojim bi se mi mogli spasti,ne množinom izgovarajućih, ponavljajući titula,jer je kazano u ime,u ime titula,jednina, ne u titule,titule nisu ime ,dodati jednu smisaonost kao sotona u pustinji kušanjem Hrista ,dobija se odgovor od samog Gospoda,idi od mene sotono!
možda neko nema interes da gleda propovedi,ja pak najviše volim kad neko postavi materijal neke propovedi ovde ma to bio adventista ,pravoslavan katolik js. jer propoved je direktni izražaj mogući kroz nekog čoveka koji govori reč ,a ovakav forumski dopis je ipak manji snažan izražaj,te ja svaku propoved odgledam sa pažnjom i razgledam,pa ću ipak postaviti to još jednom:

Man of God-Božje sejanje (Part 1.) - YouTube

ZA MIKU:

stalno se miko vrtimo u krug., gore sam donekle objasnio adrijanu u odgovoru. to bi važilo i za tebe samo da dodam konkretno. nema nikakog opozicijskog u svetome Duhu koji je od Isusa jasno uklazand a će on doći da ih(njih apostole, i nas ) poduči nauči svemu ŠTO IM JE ON GOVORIO! zašto bi ond aIsus rekaod a će doći sveti Duh duh istine da ih uvede u svu istinu. matej 28 bez pogleda na dela apostola je pola istine . tek dolaskom svetoga Duha on nas uvodi u svu istinu onoga što je Isus rekao u mateju 28. ako to ne bi bilo tačno tako onda bi doista mi bili u problemu da Isus kaže jedno a apostoli razumevši Duha svetoga drugo!!! opozicija Isusu i svetome duhu si samo ti i slični svojim razmišljanjem i ne pokoravanju onome što je sdasvim jasno sveti Duh ili Duh istine rastumačio naučio uvweo u svu smisaonost mateja 28 i Isusovih reči.rekaos am ti višeput aali ti to ne replikuješ da je isti Issu onda sam sebi opozicija jer u luki jasno ne ponavlja mateja 28 već kaže u Njegovo ime da se krstimo svi počev od jerusalima pa pocelome svetu!!!! zašto to ne citiraš i onda odeš u dela pa vidiš da proveriš uporediš da li je sveti Duih ond aopozicija Isusu?!!!
ja vam svedočim živim Bogom iskreno kao ljubljenima da se kanete priči praznih ,umovanja i teoloških crkvenih učenja i da se vratite na Reč,jer je vreme milosti ukraćeno.gledajte na samo osam spašenih u vreme noja Boga neće zanimati vaša priča,on ima jasno iskazana vrata za nebo a to je on Isus Hristos! neka vas ne laže sotona da je skoro nemoguće da se ovakav glas razgleda ozbiljno jer milijarde uče o trojstvu i pored podela međusobno. no,ako bi vam se otvorile oči u delima apostola videli bi ste koliko je akcenat stavljen na Ime Isusa. sinedrion zapoveda smrću, da ne uče ništa u ime Isusa više i da ne uče ,najavljuju vaskrsenje u Isusovom imenu. dakle vaskrs je išao u Imenu Isusovom.probudite se.
Vidis Mrskavcic!mi se slazemo u mnogome s tobom,jedan je Bog i tu nema govora!ja sam se trudio uvek da im dokazem da se Bog javlja u tri oblika no nikako u tri fizicke licnosti kao sto to tvrdi Laodikeja!Mika koliko se ja secam tako nije tvrdio jer je oprezniji od laodikeje kao i tvrdnja da je Mihail Isus.

Ovi stihovi iz galacanima tri trebalo bi sve da rese koje cu postaviti ali nasi adventi ce to sve izvrnuti da bi opravdali svoju dogmu.


Galacanima 3:[SUP]1[/SUP] O nerazumni Galati! Ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima beše napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.

[SUP]2[/SUP] Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere?


[SUP]3[/SUP] Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad telom svršujete?


[SUP]4[/SUP] Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!


[SUP]5 [/SUP] Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li delima zakona ili čuvenjem vere?


[SUP]6[/SUP] Kao što Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu.
[SUP]7[/SUP] Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vere.[SUP]8[/SUP] A pismo videvši unapred da Bog verom neznabošce pravda, napred objavi Avraamu: U tebi će se blagosloviti svi neznabošci.[SUP]9[/SUP] Tako koji su od vere, blagosloviće se s vernim Avraamom.
[SUP]10[/SUP] Jer koji su
god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.(A oni nisu obrezani,postuju 3 boga,jedu zelje itd)[SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.


[SUP]12[/SUP] A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.


[SUP]13[/SUP] Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:(zato i nije Hrist obracao paznju na farisejske zakone-Mojsijeve)


[SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.(Ne kroz mojsijev blagoslov)


[SUP]15[/SUP] Braćo, po čoveku govorim, niko čovečiji potvrđen zavet ne odbacuje niti mu šta domeće.


[SUP]16[/SUP] A Avraamu i semenu njegovom rečena biše obećanja. A ne veli: i semenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i semenu tvom, koje je Hristos.


[SUP]17[/SUP] Ovo pak velim: zavet, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao posle četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.(Pazite dobro)


[SUP]18[/SUP] Jer ako je nasledstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.


[SUP]19[/SUP] Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se dokle dođe seme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika(Naravno to seme je Isus,dokle on dodje,i prikova zakon na krstu)

[SUP]20[/SUP] Ali posrednik nije jednog; a Bog je jedan.(a ne tri kako neki ovde misle)


[SUP]21[/SUP] Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživeti, zaista bi od zakona bila pravda.


[SUP]22[/SUP] Ali pismo zatvori sve pod greh, da se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju.
[SUP]23[/SUP] A pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se htela pokazati.
(Sen onoga sto ce doci)[SUP]24[/SUP] Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo.


[SUP]25[/SUP] A kad dođe vera, već nismo pod čuvarom.
[SUP]26[/SUP] Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa;[SUP]27[/SUP] Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.


[SUP]28[/SUP] Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.


[SUP]29[/SUP] A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avraamovo, i po obećanju naslednici.(A ne Mojsijevi)

Bas bih sad voleo da vidim sta ce Laodikeja,Mika,Spedy da kazu?Ali znam da ce sve da izvrnu,znam to unapred.

Pozdrav od Gere.
 
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
ZA GERU : drago mi je da uviđaš da Bog nije u Bibliji prikazan u tri ličnosti,već da su to njegove delujuće manifestacije,inače ih ima mnogo više kroz celu Bibliju.suštinski samo treba shvatiti da je krštenje u ime Isusa i svetim Duhom mera neba.sa posvećenjem naravno.
kao u vreme mojsija kada su ujedani od zmija otrovnica mojsiju je rečeno da napravi medenu zmiju i stavi je na drvo,to je bila slika na Hrista ,ko god bi pogledao na nju isti čas bi bio isceljen. već sam rekao,ma koliko tad neko zazivao ime svemogućeg Jahvea ili bilo koju drugu njegovu titulu,savaot,stvoritelj,ne znam što ne bi bilo odgovora,jer sigurno da su oni u prvi mah po logici svi vapili jahve spasi,Jahve spasi,ali tek kada je stavljena medena zmija i pogled strogo fiksiran bio ka njoj smrt bi od ujeda bila odstranjena,zmije ili gresi sotone danas ne bi imali tek tad dejstva. sada isto ako ne pogledamo i ne lociramo da je spašenje i oprost greha strogo u imenu Isus onda za badava izmišljali teorije ,realne ili ne realne ,opozivali se na mateja 28,citirali ga a ne izvršavali otkrivenjem u delima kako je doneto,pozivali se čak na jovanovo krštenje ne bi išlo,samo ime Isus to je moćno da odstrani danas.
što se tiče zakonske uredbe ona je na forumu iste uloge kao i kod fariseja u ono vreme i kod ap.pavla čega radi je pavle morao opozvati se čak na prvi apostolski sabor,jer je to donosilo gubitak Hrista,kao što kaže galatima,ali oni to ne mogu videti.nije lepo da ja dajem odgovor kako će ga oni dati,ali kad si rekao 430 godina od avraama kad je dodfat zakon rukopm posrednika,oni će reći da je to samo ceremonijalni ne i dekalog,tj. slika na njegovu žrtvu,i ako ceo kontekst upućuje tu na dekalog najpre! oni ne mogu stoga videti ni ime spašenja ni krštenje Duhom pedesetnicu kao večni pokoj i docne stoga.
 
Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534
ZA GERU : drago mi je da uviđaš da Bog nije u Bibliji prikazan u tri ličnosti,već da su to njegove delujuće manifestacije,inače ih ima mnogo više kroz celu Bibliju.suštinski samo treba shvatiti da je krštenje u ime Isusa i svetim Duhom mera neba.sa posvećenjem naravno.
kao u vreme mojsija kada su ujedani od zmija otrovnica mojsiju je rečeno da napravi medenu zmiju i stavi je na drvo,to je bila slika na Hrista ,ko god bi pogledao na nju isti čas bi bio isceljen. već sam rekao,ma koliko tad neko zazivao ime svemogućeg Jahvea ili bilo koju drugu njegovu titulu,savaot,stvoritelj,ne znam što ne bi bilo odgovora,jer sigurno da su oni u prvi mah po logici svi vapili jahve spasi,Jahve spasi,ali tek kada je stavljena medena zmija i pogled strogo fiksiran bio ka njoj smrt bi od ujeda bila odstranjena,zmije ili gresi sotone danas ne bi imali tek tad dejstva. sada isto ako ne pogledamo i ne lociramo da je spašenje i oprost greha strogo u imenu Isus onda za badava izmišljali teorije ,realne ili ne realne ,opozivali se na mateja 28,citirali ga a ne izvršavali otkrivenjem u delima kako je doneto,pozivali se čak na jovanovo krštenje ne bi išlo,samo ime Isus to je moćno da odstrani danas.
što se tiče zakonske uredbe ona je na forumu iste uloge kao i kod fariseja u ono vreme i kod ap.pavla čega radi je pavle morao opozvati se čak na prvi apostolski sabor,jer je to donosilo gubitak Hrista,kao što kaže galatima,ali oni to ne mogu videti.nije lepo da ja dajem odgovor kako će ga oni dati,ali kad si rekao 430 godina od avraama kad je dodfat zakon rukopm posrednika,oni će reći da je to samo ceremonijalni ne i dekalog,tj. slika na njegovu žrtvu,i ako ceo kontekst upućuje tu na dekalog najpre! oni ne mogu stoga videti ni ime spašenja ni krštenje Duhom pedesetnicu kao večni pokoj i docne stoga.
Nije mi jasno sta ti sporis s adventima!Ja Faky,Adrian smo postavili jasne citate ko je Isus?sta se vise prepiras sa njima?oni nikada nece priznati Isusa za Boga jednog jedinog.

Jer pazi ovo:galacani 3:[SUP]10[/SUP] Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.

A sad pazi ovo:[SUP]13[/SUP] Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:

[SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.

A covek koji je u duhu ovo shvata!


Pozdrav od Gere.
 
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
Nije mi jasno sta ti sporis s adventima!Ja Faky,Adrian smo postavili jasne citate ko je Isus?sta se vise prepiras sa njima?oni nikada nece priznati Isusa za Boga jednog jedinog.

Jer pazi ovo:galacani 3:[SUP]10[/SUP] Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.

A sad pazi ovo:[SUP]13[/SUP] Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:[SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.

A covek koji je u duhu ovo shvata!Gero, izvin,ali ovo ti je bezveze komentar.

Pod zakonom su prestupnici nad kojima zakon izrice kaznu zbog greha.
Pogresno je shvatanje da se drzanjem zakona neko moze spasti, to bi znacilo da moze da zasluzi spasenje.
Ali isto toliko je pogresno verovanje da nas milost Bozja oslobadja poslusnosti Bozjem zakonu.
Prestupanje zakona je greh, a greh ucinjen radja smrt.

Oni koji su prihvatili Hrista i Njegovu zrtvu donose rodove u poslusnosti Bog, a ne u pobuni protiv Njega i Njegovog zakona.

Sve najbolje


Za Adriana,

Adriane, hvala ti na tako opsirnom komentaru. Nisi ti daleko od istine, samo izgleda da nisi jos razumeo
koja je razlika biti poslusan Bogu i sta znaci uci u pokoj Bozji.
Ranije sam ti rekao, da oni koji ulaze u Bozji pokoj praznuju u isti dan kao i Bog sto je praznovao.

Tvoj zakljucak da se Bog nije omarao, suproti se jasnoj izjavi Bozjoj.
"I Blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan POCINU OD SVIH DELA SVOJIH." 1. Mojsijeva 2,3.
Ovu istinu Bog je ponovio i napisao u Dekalogu.

Slazem se da Bog se nije odmarao zato sto je bio umoran, nego je time dao coveku primer sta on treba da cini.

Odmor koji kroz Hrista primamo za oprost greha, nema veze sa Subotom.
Zapovest Bozja zahteva sedmicno praznovanje subote,
a Hristos nas oslobadja greha za svu vecnost ako Ga priznamo za svoga Spasitelja i zivimo u skladu sa Bozjom voljom.
Ako nema poslusnosti Bogu to je dokaz da nemamo vere koja spasava i da jos nismo primili Bozju milost spasenja.


Za Mrsavkica,
Mrsavkicu, ti meni kao nekakvom pocvetniko ili neverniku pricas koliko nam je Hristos potreban za spasenje.
Pa brate zar to nisi primetio da i ja to isto neprestano ponavljam. Hristos nas spasasva, a ne nasa dobrota
koji ni nemamo. Hristos nas spasava a ne nasa dobra dela ili drzanje zakona. Hristos spasava a ne zakon ili bilo sta drugo.
Da li ti je ovo jednom jasno?

Medjutim, Bozji Duh nikada ne uci ljude da mogu biti spaseni ako prestupaju Bozji zakon.
Novorodjeni vernik donosi duhovne rodove u poslusnosti, ako nema poslusnosti, jos nije spasen.

Upravu si, Bog jeste milostiv da nam oprosti grtehe nase, ali ne zaboravi da je On i pravedan, a merilo Bozje
pravde je Dekalog. Ne moze Bog da spase bezakonike i da i dalje bude pravedan.
Hristos je umro na krstu zato da nas otkupi od osude koju nad svima nama zakon izrice;
umro je zbog toga sto se zakon nije mogao promeniti jer on otriva Bozju pravdu.

Ako ti mislis da se miloscu kroz Hriusta mozemo spasiti, a ported toga prestupati Bozji zakon, zao mi je, ja u to ne verujem.Zelim ti sve najbolje
 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534
Miko brate a ti procitaj kompletnu glavu (Galacanima 3)jos jedared!da bi shvatio na sta sam ja mislio,procitaj citate:GAl 3: [SUP]2[/SUP] Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere?

Gal 3:
[SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.


[SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.


[SUP]12[/SUP] A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.


[SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.(Ne kroz mojsijev blagoslov)

Tako miko ako je tebi ovo bezveze ok tvoj problem.

Pozdrav od Gere.
 
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
Nije mi jasno sta ti sporis s adventima!Ja Faky,Adrian smo postavili jasne citate ko je Isus?sta se vise prepiras sa njima?oni nikada nece priznati Isusa za Boga jednog jedinog.

Jer pazi ovo:galacani 3:[SUP]10[/SUP] Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.

A sad pazi ovo:[SUP]13[/SUP] Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:
[SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.

A covek koji je u duhu ovo shvata!Gero, izvin,ali ovo ti je bezveze komentar.

Pod zakonom su prestupnici nad kojima zakon izrice kaznu zbog greha.
Pogresno je shvatanje da se drzanjem zakona neko moze spasti, to bi znacilo da moze da zasluzi spasenje.
Ali isto toliko je pogresno verovanje da nas milost Bozja oslobadja poslusnosti Bozjem zakonu.
Prestupanje zakona je greh, a greh ucinjen radja smrt.

Oni koji su prihvatili Hrista i Njegovu zrtvu donose rodove u poslusnosti Bog, a ne u pobuni protiv Njega i Njegovog zakona.

Sve najbolje


Za Adriana,

Adriane, hvala ti na tako opsirnom komentaru. Nisi ti daleko od istine, samo izgleda da nisi jos razumeo
koja je razlika biti poslusan Bogu i sta znaci uci u pokoj Bozji.
Ranije sam ti rekao, da oni koji ulaze u Bozji pokoj praznuju u isti dan kao i Bog sto je praznovao.

Tvoj zakljucak da se Bog nije omarao, suproti se jasnoj izjavi Bozjoj.
"I Blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan POCINU OD SVIH DELA SVOJIH." 1. Mojsijeva 2,3.
Ovu istinu Bog je ponovio i napisao u Dekalogu.

Slazem se da Bog se nije odmarao zato sto je bio umoran, nego je time dao coveku primer sta on treba da cini.

Odmor koji kroz Hrista primamo za oprost greha, nema veze sa Subotom.
Zapovest Bozja zahteva sedmicno praznovanje subote,
a Hristos nas oslobadja greha za svu vecnost ako Ga priznamo za svoga Spasitelja i zivimo u skladu sa Bozjom voljom.
Ako nema poslusnosti Bogu to je dokaz da nemamo vere koja spasava i da jos nismo primili Bozju milost spasenja.


Za Mrsavkica,
Mrsavkicu, ti meni kao nekakvom pocvetniko ili neverniku pricas koliko nam je Hristos potreban za spasenje.
Pa brate zar to nisi primetio da i ja to isto neprestano ponavljam. Hristos nas spasasva, a ne nasa dobrota
koji ni nemamo. Hristos nas spasava a ne nasa dobra dela ili drzanje zakona. Hristos spasava a ne zakon ili bilo sta drugo.
Da li ti je ovo jednom jasno?

Medjutim, Bozji Duh nikada ne uci ljude da mogu biti spaseni ako prestupaju Bozji zakon.
Novorodjeni vernik donosi duhovne rodove u poslusnosti, ako nema poslusnosti, jos nije spasen.

Upravu si, Bog jeste milostiv da nam oprosti grtehe nase, ali ne zaboravi da je On i pravedan, a merilo Bozje
pravde je Dekalog. Ne moze Bog da spase bezakonike i da i dalje bude pravedan.
Hristos je umro na krstu zato da nas otkupi od osude koju nad svima nama zakon izrice;
umro je zbog toga sto se zakon nije mogao promeniti jer on otriva Bozju pravdu.

Ako ti mislis da se miloscu kroz Hriusta mozemo spasiti, a ported toga prestupati Bozji zakon, zao mi je, ja u to ne verujem.Zelim ti sve najbolje
ne bi vredelo da ti ponovo pišem oko ovoga u galatima poslanici gde ja pavle kao pred očima našim postavio jasni uvid zakona i milosti o kojoj s e ovde sporimo. on je to jasno pokazao kroz tipove dve žene agare ropkinje koja je od gore sinajh ,misli s e jasno na dekalog koji je dat tamo mojsiju i ,druga žena je sara koja je slika slobodne,gornjeg jerusalima,obećanja večnosti. pavle,bez dvojbe daje jasni zaključak da čovek može da bira između milosti i zakona. obe stvari ne mogu skupa naslediti večnost,držanjem takog načina kakav ti zagovaraš zakon i milosti kroz Hrista u isto vreme je nemoguće. za što je Bog tako uredio to je jedna posebna priča.pavle da bi to jasno razjasnio dubinu Božjeg promisla,on kaže primer da je sara odjednom insistirala da avraam otera ropkinju i njenog sina ,jer sin ropkinje ne može naslediti nasleđe sa njenim sinom i onda dok je avraam hodao u mucu Bog mu progovara da posluša začudo svoju ženu. dakle tipovi dva zaveta,i jasna poruka ,Bog je rekao da posluša ženu ,jer ona je rekla da oboje ne mogu u nasleđe. komenatar je suvišan,zakon i milost u jednom verniku ne mogu skupa u nebo. milost prašta a zakon sudi.to je doista nemoguće skupa . to je problem suštine,a milost ne odbacuje i dalje držanje zapšovesti Božjih. tu se vi dosta mučite. i čim vam se ukaže na jasnu suštinu ne kako mi negop kako piše vi se odmah unutar sebe pobunite,ali kako,tar da se krše zapovesti,tako vas sotona stalno odvodi od istine i od same milosti,a još postoji velika opasnost da nikad ne dobijete skinuto pokrivalo da vidite jevanđeoski put krštenje za oprost greha u ime Isusa i krštenje duhom.
još je gore što svi drugi bolje ispune zakon od vas. prvo tvrdite da je dokaz da neko ima Duha držanje zakona,a onda upregnutih kola ispred konja logično je da ne vidite da prvi kršite zapovesti,Bog je jedan jedini, preljubnost i druge zapovesti.
 
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
Miko brate a ti procitaj kompletnu glavu (Galacanima 3)jos jedared!da bi shvatio na sta sam ja mislio,procitaj citate:GAl 3: [SUP]2[/SUP] Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere? Gal 3:[SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće. [SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće. [SUP]12[/SUP] A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome. [SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.(Ne kroz mojsijev blagoslov) Tako miko ako je tebi ovo bezveze ok tvoj problem. Pozdrav od Gere.
Gero, nijedan biblijusaki tekst za mene nije bez veze. Pavle jasno govori da se kroz veru u Gospoda Isusa Hriusta spasavamo a ne drzanjem zakon. To je podpuno jasno. Medjutim, taj isti apostol kaze i ovo: "Jer greh nece vama obladati, jer niste pod zkaonom nego pod blagodacu." Rimljanima 6,14. Znaci da oni koji nisu pod osudom zakona, oni ne grese, a ako i dalje nastavljaju da grese to je dokaz da Hrista jos nisu primili niti su prihvatili Bozju blagodat. Zapamti Gero, greh je bezakonje, a greh ucinjen rada smrt. "Sta dakle, hocemo li gresiti, kad nismo pod zakonom nego pod blagodacu? Boze sacuvaj!" Rimljanima 6,15. Da li si shvatio Gero, da oni koji nisu pod zakonom nego su pod blagodacu, oni ne grese, nego ispunjavaju voilju Bozju, a vilja Bozja izrazena je u Dekalogu. Ako namerno jos prestupaju bilo koju od deset zapovesti to je dokaz da nemaju vere, da nisu primili Bozjeg Duha i da jos nisu prihvatili Bozju milost koja spasava. Krsten Svetim Duhom donosi duhone rodove koji su uvek u skladu sa Bozjim zakonom, iako se drzanjem zakona ne spasava nego verom u Gospoda Isusa Hrista. Sve najbolje
pavle,bez dvojbe daje jasni zaključak da čovek može da bira između milosti i zakona. obe stvari ne mogu skupa naslediti večnost,držanjem takog načina kakav ti zagovaraš zakon i milosti kroz Hrista u isto vreme je nemoguće. Mrsavkicu, Pavle je to divno objasnio, nego ti ne shvatas Pavlovu izjavu zbog toga sto mislis da te duh moze uputiti i protiv Bozje volje i Bozjeg zakona. Da li ti hoses da kazes, da ako smo izabrali Hrista i Bozju milost, da mozemo i dalje ostati u bezakonju? Koje su rodovi Svetoga Duha? Zar ti preporucujes milost i prestope, ali nikakio milost i poslusnost Bogu i Njegovom zakonu? Ako ti to preporucujes, mene si na krivini izgubio, jer ja ne verujem u spasenje miloscu bez poslusnosti Bogu. Milost nije ukinula Bozji zakon koji je merilo Bozje pravde, nego milost je ukinula osudu zakona koju zbog nasih nasledjenih ili stecenih greda pravedni zakon izrice nad svakim od nas. Tako nije problem u zakonu Bozjem, on je savrsen i pravedan, nego problem je u nama da li smo prihvatili milost koja spasava, a to svedocimo ako od prihvatanja milosti donosimo duhovne rodove Bogtu u poslusnosti Njegovog zakona. Drugi nacin spesenje prema Bibliji ne postoji. Tako nemoguce je ptrihvatiti Bozju milost u otvorenom prestupanju Boizje volje, to je varka.
 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
Miko brate a ti procitaj kompletnu glavu (Galacanima 3)jos jedared!da bi shvatio na sta sam ja mislio,procitaj citate:GAl 3: [SUP]2[/SUP] Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere? Gal 3:[SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće. [SUP]11[/SUP] A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće. [SUP]12[/SUP] A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome. [SUP]14[/SUP] Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.(Ne kroz mojsijev blagoslov) Tako miko ako je tebi ovo bezveze ok tvoj problem. Pozdrav od Gere. Gero, nijedan biblijusaki tekst za mene nije bez veze. Pavle jasno govori da se kroz veru u Gospoda Isusa Hriusta spasavamo a ne drzanjem zakon. To je podpuno jasno. Medjutim, taj isti apostol kaze i ovo: "Jer greh nece vama obladati, jer niste pod zkaonom nego pod blagodacu." Rimljanima 6,14. Znaci da oni koji nisu pod osudom zakona, oni ne grese, a ako i dalje nastavljaju da grese to je dokaz da Hrista jos nisu primili niti su prihvatili Bozju blagodat. Zapamti Gero, greh je bezakonje, a greh ucinjen rada smrt. "Sta dakle, hocemo li gresiti, kad nismo pod zakonom nego pod blagodacu? Boze sacuvaj!" Rimljanima 6,15.Da li si shvatio Gero, da oni koji nisu pod zakonom nego su pod blagodacu, oni ne grese, nego ispunjavaju voilju Bozju, a vilja Bozja izrazena je u Dekalogu. Ako namerno jos prestupaju bilo koju od deset zapovesti to je dokaz da nemaju vere, da nisu primili Bozjeg Duha i da jos nisu prihvatili Bozju milost koja spasava. Krsten Svetim Duhom donosi duhone rodove koji su uvek u skladu sa Bozjim zakonom, iako se drzanjem zakona ne spasava nego verom u Gospoda Isusa Hrista. Sve najbolje
pavle,bez dvojbe daje jasni zaključak da čovek može da bira između milosti i zakona. obe stvari ne mogu skupa naslediti večnost,držanjem takog načina kakav ti zagovaraš zakon i milosti kroz Hrista u isto vreme je nemoguće. Mrsavkicu, Pavle je to divno objasnio, nego ti ne shvatas Pavlovu izjavu zbog toga sto mislis da te duh moze uputiti i protiv Bozje volje i Bozjeg zakona. Da li ti hoses da kazes, da ako smo izabrali Hrista i Bozju milost, da mozemo i dalje ostati u bezakonju? Koje su rodovi Svetoga Duha? Zar ti preporucujes milost i prestope, ali nikakio milost i poslusnost Bogu i Njegovom zakonu? Ako ti to preporucujes, mene si na krivini izgubio, jer ja ne verujem u spasenje miloscu bez poslusnosti Bogu. Milost nije ukinula Bozji zakon koji je merilo Bozje pravde, nego milost je ukinula osudu zakona koju zbog nasih nasledjenih ili stecenih greda pravedni zakon izrice nad svakim od nas. Tako nije problem u zakonu Bozjem, on je savrsen i pravedan, nego problem je u nama da li smo prihvatili milost koja spasava, a to svedocimo ako od prihvatanja milosti donosimo duhovne rodove Bogtu u poslusnosti Njegovog zakona. Drugi nacin spesenje prema Bibliji ne postoji. Tako nemoguce je ptrihvatiti Bozju milost u otvorenom prestupanju Boizje volje, to je varka.
opet ideš u kontru. jasnos am kazao da milost ne isključuje držanje Božje reči u svakoj jednoj reči,u svakoj. ne samo ubij,već ne mrzi. više od toga što ti misliš. to je milost.
ja sam ti samo jasno rekao da se ti ne možeš nakucavati sa poslanicom galatima. jasno je kao na dlanu pavle izneo suštinu zakona i milosti. kroz dva zaveta kroz dve osobe ,agaru i saru. i čitaj jasnoi glasno akcenat je da je jedna morala van nasleđa,a pavle kažeda jedno se mora otkinuti od nasleđa ili milost ili zakon. to nema veze sa kršenjem zapovesti posle milosti,ni slučajno. zakon te jednostavno stavlja pod proklestvo. niko te ne navodi da kršiš zakon samo obaveznost zakonu u starozavetnom primeru je sud. ti si slobodanod toga nakon je Isus dignut gore na krst a dalje si dužanm i te kako Duhom Božjim biti svet kao Isus. ne da ne vršiš preljub već da ne smeš pogledati sa željom.okanimo se jednom stare igre,kako pod milošću ovde neko zagovara kršenje Reči Božje i ne ispunjavanje svake jedne rečce i zapovesti Gospodnje.
pod zakonom se dobija sud i zakon vam zatvara oči,iz više razloga da,najpre idete nazad pod proklestvo,zatim da ne možete videti večni pokoj ,tj.krštenje Duhom,misleć da ste to ostvarili subotom,što ni isus navin nije uspeo,a vi hoćete.zakon vas dovodi u poziciju nevere kao i izrael na dan pentekosta.
 
Učlanjen(a)
15.02.2015
Poruka
3.527
pozdrav kolega savkiću
ovo je nekada bila tajna
danas to kršćani znaju
babilon su sve organizirane-etablirane religije, vjerske zajednice koje NE poštuju Božji zakon 10.zapovijedi i NE drže subotu
današnjim jezikom to je ona odavno najavljena ekumena

velika i najveća bludnica je vatikan i crkva njegova na čelu sa pontifeksom,
ali odmah da se ljudi ne zavaravaju da je tak maximus glavni jer on to nije
ima iznad njega onih 12.crnih koji se predstavljaju kao apostoli
oni su remek-djelo zla i oni biraju tko če se exponirati kao "papa"

da ta prljava i odvratna bludnica ima i svoje kćeri koje je prate u stopu i to je točno
najprljavija i napokvarenija kćer je advetnitstićka crkva

E moj Spajderu, sam sebi skaces u usta,. Gore si stavio ploce 10 Bozjih zapivesti u kojima je SUBOTA u centru, a ti je ne postujes, a ADVENTISTI POSTUJU SVIH DESEM ZAPOVESTI, Onda sam sebi odgovori: Ko je deo bludnice koji pripada njenim kcerima? Otvori oci i potrazi istinu, a nemoj lutati i pripisivati drugima ono sto tebi pripaada. Zelim ti sve navbolje!
 
Top