Šta je novo?

Vantelesna oplodnja i za žene bez partnera

Član
Učlanjen(a)
17.04.2009
Poruka
4.300
Vantelesna oplodnja i za žene bez partnera


Novi Zakon o lečenju neplodnosti ima više novina, jedna od njih je i osnovanje Uprave za biomedicinu i banke polnih ćelija 2010. godine, što praktično znači da na veštačku oplodnju mogu da računaju i žene bez stalnog partnera, koje nisu u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

One će od proleća 2010. gdine tražiti specijalnu dozvolu Ministarstva zdravlja za ulazak u proceduru veštačke oplodnje, a predsulov je punoletstvo i poslovna sposobnost.


pregnant-happy-grass-lg.jpg

Hiljadu parova na programu besplatne veštačke oplodnje
Do 2010. godine prema novom zakonu, pravo na veštačku oplodnju prvenstveno imaju supružnici i vanbračni partneri. U Zakonu o veštačkoj oplodnji postoje novine u vezi sa besplatnom veštačkom oplodnjom, a u čemu se one sastoje govori sagovornica našeg portala doktor specijalista medicinskih nauka, ginekolog i akušer Mima Fazlagać Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front".
Predviđeno je da u program bude uvršteno 1000 parova bez dece, na godišnjem nivou za celu Srbiju, kaže Fazlagić.

Postupak vantelesne oplodnje sada se obavlja u tri državne i šest privatnih bolnica sa kojima Republički zavod za zdravstveno osiguranje ima ugovor. Od državnih bolnica, to su Institut za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front" i Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra Novi Sad. Republički zavod za zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove u procesu vantelsne oplodnje. Pored državnih bolnica, zbog povećanjaefikasnosti sprovođenja ovog programa, jer bolnice nemaju dovoljno kapaciteta, u projekat je uključeno još šest privatnih klinika.


Nova procedura
Sada se proces veštačeke oplodnej ubrzava i načinom pripreme para, odnosno zainteresovan par se najpre javi ginekologu u svom Domu zdravlja gde dobija uputstvo koje su sve pretrage potreben pri podnošenju zahteva za besplatnu vantelesnu oplodnju. Kad se urade sve neophodne medicinske pretrage, kompletna medicinska dokumntacija se dostavlja Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje koji prihvata ili odobija zahtev za besplatnu vantelesnu oplodnju (u zavisnosti da li par ispunjava potrebne uslove) i šalje ga odgovarajućoj bolnici koja će obaviti veštačku oplodnju.


Koje su analize potrebne?
Najpre, bi trebalo napomenuti da je starosna granica pacijentkina koje žele da se prijave za program besplatne vantelesne oplodnje 38 godina. Granica je postavljena jer kod žena tog starosnog doba opada kvalitet jajnih ćelija, nastvalja dr. Fazlagić. Nime, jajnici se iscrpljuju, odnosno dolazi do opadanja ovarijalnih rezervi. Reč je o fiziološkoj pojavi, koja je individualna i uslovljena genetskim faktorom. U proseku kvalitet jaje ćelije posle 38 godine života slabiji, a uspešnost zatrudnjivanja vantelsnom oplodnjom manji.
Važno je napomenuti svim ženama koje planiraju trudnuću, a imaju probelma u zatrdunjivanju da reguju brzo i ne čekaju minut do dvanaest, odnosno da se za program veštačke oplodnje odluče u ranijim godinima, a ne u kasnim tridestim. Rezultati su uspešniji ukoliko je pacijentkinja ima manje godina od zakonom propisane granice.


Procedura i pregledi
Procedura dobijanja potrebnih medicinskih rezultata koji se prilažu uz zahtev za besplatnu vantelesnu oplodnju nije komlikovana. Osnovni pregledi koje je potrebno obaviti su:
- Spermogram sa analizom broja, morfologije i pokretljivosti spermatozoida. Zatim spermokultura koja pokazuje da li u spermi ima bakterija koje uzrokuju neplodnost.
- Snimak prohodnosti jajovoda pacijentkinje, HSG
- Mikrobiološki pregledi briseva na prisustvo hlamidije, mikoplazme i ureoplazme, koje su razlog neprolaznosti jajovoda i spontanih pobačaja, kod muškarca i žene.
- Pregled bazalnih hormona menstrualnog ciklusa i hormona štitne žlezde, bitne za metbolizam organizma i menstrualni ciklus
- Mikrobiološka analiza krvi na prisustvo Hiv virus, sifilis, Hepatitisa A,B,C i Toksoplazmu, kod oba partnera
- Pored ovih standardnih analiza, ukoliko je nophodno uraditi dodatnu dijagnostiku određuje je ginekolog u Domu zdravlja. Nuije moguće obaviti vantelesnu oplodnju ukoliko supružnik ima azospermiju, odnosno nema sperematozida.


vantelesna-mima.jpg
Dr Mima Fazlagić, specijalista ginekologije i akušerstva

Neprecizna statistika
Teško je odrediti tačan procenat uspešnosti vantelesne oplodnje, jer krajnji ishod zavisi od mnogo faktora, u proseku je taj procenat u svetu oko 25 odsto u prvom pokušaju.
Razlozi neplodnosti su različiti, ipak u proseku razlog je kod žene oko 45 odsto, kod muškarca 40 odsto, a oko 10 odsto razloga je nepoznatog uzroka. U Srbiji u proseku svaki peti par ima probelme sa sterilitetom.


Uzroci steriliteta
Najšećči uzroci steriliteta, nastavlja dr. Fazlagić su sledeći: neperolaznost jajovoda; endometrioza; endokrinološki faktori kao što su policistični jajnici, anovulacija, poremećaj funkcije štitne železde; imunološki i hematološki faktori koji obuhvataju antitela protiv spermatozoida, protiv jajne ćelije, protiv jajnika; genetski faktori kod žene i muškarca, kao što su Turnerov sindrom, Klinfelterov sindrom, mikrodelacija Y hromozoma; androloški faktor gde dolazi do odstupanja u broju, pokretljivosti i morfologiji spermatozoida; psihički faktor, kao što je stres koji izaziva hormonalne poremećaje ciklusa, imunuloška oboljenja i smanjen seksulani libido.


Pogodnosti za same žene
Novi zakon o veštačkoj oplodnji i mogućnost da sama žena u Srbiji dobije dete je novina, a u svetu predstavlja ustaljnu praksu.
Procedura za veštačku oplodnu same žene je slična, kao kod parova jedino se ovde pojavljuje donor. Davalac polnih ćelija je anoniman, a žena ne može da zna njegov identitet. Procedura i prvaila o doniranju podrazumevaju da jedan donor može da ostavi polnu ćeliju samo u jednoj banci, a o tome preciznu evidinciju vodi Uprava za biomedicinu koja će imati šifrirane podatke o donorima.


Zakonske zabrane
Novim Zakonom o veštačkoj oplodnji zabrenjeno je veštačka oplodnja u svrhu naučnih sitaživanja, zatim upotreba polnih ćelija od dva ili više donora, korišćenje reproduktivnih ćelija donora koji nije živ u trenutku oplodnje, osim ako nije dao pismenu saglasnost i surogat majke.Izvor: L&Z/Violeta Aleksić
 
Poslednja izmena:
Top